beta-hCG we krwi wyniki interpretacja

Normy laboratoryjne

PAPP-A

(...) stężenia białka ciążowego A i wolnej beta-hCG we krwi ciężarnej wraz ze zwiększonym wynikiem pomiaru przezierności karkowej, mogą ... ciążowego A, czyli  PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej – czyli wolnej beta-hCG ... Patau. W skład testu PAPP-A wchodzi badanie biochemiczne krwi matki oraz ocena parametrów ultrasonograficznych dziecka ... z młodszej grupy wiekowej rodzą chore dzieci. Wynik testu PAPP-A pozwala zaklasyfikować ciężarne do grupy zwiększonego ryzyka ...