Co to jest remisja białaczki?

Słowo remisja oznacza cofnięcie się objawów choroby. Używa się go w przypadku schorzeń przewlekłych i nawracających. Generalnie w białaczkach o remisji mówi się, gdy ustąpią dolegliwości związane z chorobą a obraz krwi w podstawowych badaniach hematologicznych jest prawidłowy. Remisja może też być częściowa, kiedy nie udaje się usunąć wszystkich objawów białaczki.

Spis treści:
 1. 1. Remisja białaczki 
 2. 2. Remisja w ostrych białaczkach
 3. 3. Konsolidacja emisji w leczeniu białaczki
 4. 4. Przewlekła białaczka szpikowa
 5. 5. Przewlekła białaczka limfatyczna

1. Remisja białaczki 

W białaczkach uzyskanie remisji jest podstawowym celem skomplikowanego leczenia onkologicznego. Zostały stworzone ściśle określone kryteria, według których ocenia się, czy za pomocą danej terapii udało się osiągnąć remisję białaczki. Ponieważ istnieje wiele rodzajów białaczek, stworzono wiele definicji remisji. Dla każdej z nich wyznaczono określone kryteria remisji częściowych i całkowitych oraz wiele podtypów odpowiedzi na leczenie, zależnie od stosowanych badań diagnostycznych.

W zależności od dojrzałości oraz rodzaju komórki która uległa przemianie nowotworowej powstają różne typy białaczek. Podstawowo białaczki dzieli się na ostre (szpikową i limfoblastyczną), przewlekłą białaczkę szpikową oraz przewlekłą białaczkę limfatyczną.

2. Remisja w ostrych białaczkach

Białaczki ostre wywodzą się z komórek wczesnego stadium rozwoju leukocytów. W zależności od tego, czy transformacji nowotworowej ulegną komórki mielopoezy czy limfopoezy powstaje ostra białaczka szpikowa lub limfoblastyczna. Leczenie ostrych białaczek nastawione jest na uzyskanie remisji choroby a następnie jej podtrzymanie.

W pierwszym etapie leczenia – indukcji remisji dąży się do uzyskania remisji całkowitej (CR – complete remission). Remisję całkowitą w ostrych białaczkach uzyskuje się przez zmniejszenie liczby komórek nowotworowych (blastów) z 1 biliona (1012 – 1kg) do < 1 miliarda blastów (109 – 1g). Uzyskanie remisji całkowitej oznacza, że za pomocą podstawowych badań hematologicznych nie wykrywa się żadnych komórek białaczkowych.

Remisję całkowitą można stwierdzić, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • dobry stan ogólny i zachowana pełna sprawność,
 • brak zmian w tkankach i narządach poza szpikiem kostnym,we krwi,
 • normalizacja ilości granulocytów i płytek krwi, brak blastów, a ilość erytrocytów zapewnia przeżycie bez przetoczeń krwinek czerwonych,
 • w szpiku <5% blastów.

3. Konsolidacja emisji w leczeniu białaczki

Kolejnym etapem leczenia jest konsolidacja remisji. Terapia ma na celu dalsze usuwanie pozostałych jeszcze w organizmie komórek nowotworowych (choroby resztkowej). Mogłyby one wywołać nawrót białaczki i zakończenie uzyskanej remisji. Jeżeli terapia jest skuteczna, liczba blastów spada poniżej miliona (106 – 1mg).

Następnie wprowadza się leczenie pokonsolidacyjne, mające na celu utrzymanie remisji. Jeżeli remisja całkowita utrzymuje się co najmniej 5 lat, mówi się o pełnym wyleczeniu. Niestety nie we wszystkich przypadkach udaje się uzyskać pełną remisję. Czasami doprowadza się do remisji częściowej, a niekiedy stwierdza się brak remisji.

Remisja białaczki częściowa to stan, kiedy nie udaje się zwalczyć wszystkich objawów choroby. Od remisji całkowitej różni się występowaniem w szpiku większej ilości blastów (5-20%) lub zmniejszeniem ich początkowej ilości tylko o połowę. Ponadto stwierdza się znaczną poprawę stanu ogólnego, ale chory nie uzyskuje pełnej sprawności. Przy braku remisji w szpiku obserwuje się > 20% blastów, a wyjściowo złe parametry krwi prawie nie ulegają poprawie. Stan ogólny również nie zmienia się na lepsze.

4. Przewlekła białaczka szpikowa

Przyczyną choroby jest powstanie specyficznej mutacji w DNA komórki macierzystej szpiku. W wyniku wymiany części materiału genetycznego między chromosomami 9 i 22 (translokacja) powstaje tzw. chromosom Philadelphia. Znajduje się w nim zmutowany gen BCR/ABL. Koduje białko (kinazę tyrozynową) powodujące, że komórka białaczkowa nieustannie się dzieli i żyje dużo dłużej. W przypadku tej białaczki o skuteczności terapii świadczy normalizacja badań krwi oraz zmniejszenie lub całkowita eliminacja komórek zawierających chromosom Ph (Ph+). Dlatego oceniając leczenie używa się aż 3 kryteriów remisji: hematologicznej, cytogenetycznej i molekularnej.

O pełnej remisji hematologicznej mówi się, gdy zostaną spełnione następujące kryteria:

 • normalizacja parametrów krwi obwodowej,
 • niepowiększona śledziona w badaniu przeprowadzonym przez lekarza.

Kryteria remisji cytogenetycznej opierają się na ilości komórek Ph+ w szpiku kostnym. Na tej podstawie stwierdza się remisję całkowitą, częściową, mniejszą, minimalną lub brak remisji. O remisji całkowitej mówi się, gdy w szpiku kostnym w ogóle nie wykrywa się komórek zawierających chromosom Ph.

Remisja molekularna również może być częściowa lub całkowita. Określa się to na podstawie ilości białka kodowanego przez gen BCR/ABL. Jeżeli w dwukrotnie wykonywanych badaniach molekularnych nie wykryje się żadnej cząsteczki tego białka, remisja jest całkowita.

5. Przewlekła białaczka limfatyczna

Przeważnie wywodzi się z limfocytów B. We krwi szpiku i innych narządach obserwuje się nadmiar dojrzałych limfocytów B. To choroba ludzi starszych. W wielu przypadkach przebiega łagodnie nawet przez 20-30 lat. Całkowite wyleczenie można uzyskać tylko przez przeszczep szpiku. Transplantację mogą przeżyć tylko młode osoby w stosunkowo dobrym stanie ogólnym. Dlatego w przewlekłych białaczkach limfatycznych wykonuje się je dość rzadko. Leczenie w większości przypadków ma na celu przedłużenie życia chorego w jak najlepszym stanie ogólnym. Dlatego długotrwałych remisji białaczki raczej się nie spotyka.

Bibliografia

 • Urasiński I. Hematologia kliniczna, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1996, ISBN 83-86342-21-8
 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Sułek K., Wąsak-Szulkowska E. Hematologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3418-9
 • Matysiak M. Hematologia w praktyce pediatrycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2639-3
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Leczenie leukeranem pbl

Moja mama od 3 miesięcy leczona jest leukeranem. Choruje na przewlekłą białaczkę limfatyczną....

lek. Agnieszka Barchnicka Porady udziela lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
Czy mogę się obawiać białaczki?

Dwa lata temu na ostrą białaczkę zmarła moja rówieśnica - koleżanka ze szkoły. Od tamtej...

lek. Agnieszka Barchnicka Porady udziela lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
pokaż 5 następnych

Artykuły Białaczka

Białaczka Jak wygląda leczenie białaczki

(...) nowotworowej. W wyniku tego procesu może się nieustannie dzielić i ma znacznie dłuższy czas przeżycia niż prawidłowe krwinki. Białaczka ... czy limfopoezy powstaje białaczka szpikowa lub limfoblastyczna. W krótkim czasie komórki białaczkowe wypierają ze szpiku ... na drobnoustrój, który wywołał chorobę. Ponadto, leczy się zaburzenia krzepnięcia krwi wywołane białaczką. Chroni ... cele, prawdopodobieństwo wyleczenia wynosi 90%. Białaczka przewlekła szpikowa Przyczyną choroby jest powstanie...

Białaczka Dlaczego powstaje białaczka?

Białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Objawia się obecnością we krwi charakterystycznych komórek nowotworowych. Te nieprawidłowe komórki, powstałe w wyniku zaburzonego procesu wytwarzania krwinek, dominują również w szpiku oraz naciekają inne narządy. Komórki białaczkowe należą do układu krwinek białych (leukocyt ... ów ryzyka, które mogą w określonych warunkach przyczynić się do powstania choroby. Wiadomo natomiast jak białaczka się...

Białaczka Rodzaje białaczki

Jak sama definicja mówi białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W jej przebiegu ... znaczenie przy wyborze leczenia białaczki oraz dla rokowania. Białaczki ostre Ostra białaczka szpikowa, Ostra białaczka limfoblastyczna. Przewlekła białaczka szpikowa, Przewlekła białaczka eozynofilowa, Przewlekła białaczka neutrofilowa, Przewlekła białaczka mielomonocytowa, Atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej. Zespoły limfoproliferacyjne – przewlekłe...

Anemia a białaczka
Białaczka Anemia a białaczka

Anemia i białaczka bardzo często współistnieją ze sobą. Można wręcz stwierdzić, że objawy niedokrwistości wpisują się ... i zagrażająca życiu. Czym jest białaczka? Erytrocyty, tak jak wszystkie inne komórki krwi, powstają w szpiku kostnym z kom ... ób powstaje olbrzymia ilość identycznych komórek potomnych (klonów). Związek anemii z białaczką Białaczka przyczynia się ... , co prowadzi do niedokrwistości. Jaki rodzaj niedokrwistości wywołuje białaczka? W białaczkach anemia przeważnie ma...

Białaczka a infekcje
Białaczka Białaczka a infekcje

U chorych na białaczkę infekcje zdarzają się zdecydowanie częściej niż u zdrowych osób. Dlaczego chorzy z białaczką są bardziej podatni na zakażenia? Czym one się charakteryzują? Jak należy się bronić przed drobnoustrojami? na te pytania postaram sie odpowiedzieć w poniższym artykule. Działanie białych krwinek Białe krwinki, inaczej leukocyty ... ów i ich niszczenie. Objawy białaczki Białaczka dotyczy niekorzystnych zmian w białych krwinkach. W wyniku mutacji na...

Białaczka Szczepionka na białaczkę

Nowo opracowana szczepionka całkowicie eliminuje lub znacznie ogranicza postęp białaczki. Nowy lek z łatwością niszczy tkanki nowotworowe, a co najważniejsze, efekty leczenia utrzymują się przynajmniej do roku. Przewlekła białaczka limfatyczna Przewlekła białaczka limfatyczna to najczęstsza choroba krwi. Dotyczy ona w szczególności dorosłych. Chemioterapia ... zostaną dodatkowe badania nad bezpieczeństwem i skutecznością jej stosowania.(Białaczka limfatyczna, Leczenie nowotworów,...

Mielodysplazja szpiku
Białaczka Mielodysplazja szpiku

(...) 978-83-200-3418-9(szpik kostny pobieranie, Białaczka szpikowa, przeszczep szpiku kostnego...

Zespoły mieloproliferacyjne
Białaczka Zespoły mieloproliferacyjne

(...) ób mieloproliferacynych Choroby mieloproliferacyjne to między innymi: przewlekła białaczka szpikowa, mielofibroza, mastocytoza, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, przewlekła białaczka eozynofilowa, przewlekła białaczka neutrofilowa, przewlekła białaczka mielomonocytowa, atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej. Białaczka przewlekła szpikowa określana jest skrótem CML ... , nocne poty, osłabienie i blada skóra. U chorych występuje także powiększenie wątroby i śledziony. Ta przewlekła...

Fundacja Przeciwko Leukemii
Białaczka Fundacja Przeciwko Leukemii

(...) mail: leukemia@leukemia.pl(Choroby układu krwionośnego, białaczka ból brzucha, Nowotwór...

Białaczka aleukemiczna
Białaczka Białaczka aleukemiczna

Białaczka aleukemiczna to rzadki rodzaj białaczki. Samodzielnie występuje sporadycznie, ale pojawia się okresowo w przebiegu ... aleukemicznej Białaczka aleukemiczna, jako samodzielna jednostka chorobowa występuje rzadko, ale często może towarzyszyć innym rodzajom białaczek – przewlekłej białaczce szpikowej czy białaczce limfatycznej. Białaczka jest to choroba układu krwiotw ... czy substancje chemiczne. Białaczka aleukemiczna charakteryzuje się nieprawidłowymi krwinkami białymi w szpiku...

Ocet jabłkowy a białaczka
Białaczka Ocet jabłkowy a białaczka

(...) odtruwająco na organizm. Białaczka to choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Wyróżniamy kilka rodzaj ... jest bogaty w fosfor, wapń, potas i sód. Białaczka, to choroba związana także z wyniszczeniem organizmu, dlatego...

Rodzaje i leczenie białaczkiOdtwórz wideo
Białaczka Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku ... białaczka szpikowa jest spowodowana zmianą genetyczną komórek, które pochodzą z wczesnego etapu powstawania szpiku. Komórki tworzą nacieki w innych narządach. Przewlekła białaczka szpikowa objawia się znacznym powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych. Występuje w wyniku klonowania powiększonej komórki macierzystej szpiku kostnego. Przewlekła...

Białaczka - prezentacja edukacyjna
Białaczka Białaczka - prezentacja edukacyjna

Co to jest białaczka? Białaczka jest nowotworem krwi objawiającym się upośledzonym, niekontrolowanym wzrostem białych ... ów chorujących na białaczkę poziom WBC jest zdecydowanie wyższy.Najczęstsze objawy białaczki Białaczka objawia się u pacjentów og ... białaczka limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa ... ób w podeszłym wieku częściej występuje przewlekła białaczka limfocytowa. Natomiast przewlekła białaczka szpikowa dotyka osoby w...

Czym jest białaczka?Odtwórz wideo
Białaczka Czym jest białaczka?

Białaczka jest nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, którego zdecydowana większość znajduje się wewnątrz kości i nazywana jest szpikiem czerwonym. Niekiedy zdarza się tak, że jedna z kom ... rozprzestrzeniać się do innych części organizmu. Taki stan nazywamy białaczką. Jest to choroba, która nieleczona może zabić. W zależności od rodzaju białaczki stosuje się różne terapie i sposoby leczenia. Co czeka osobę z rozpoznaną białaczką?...

Przeszczep szpiku kostnego
Białaczka Przeszczep szpiku kostnego

(...) ów z ostrą białaczką szpikową, ostrą białaczką limfatyczną, przewlekłą białaczką szpikową. Inne wskazania do przeszczepu to: chłoniak ... órki nowotworowe, które znajdują się w organizmie biorcy. Zjawisko to dokładnie opisano u pacjentów z przewlekłą białaczką ... ., Rowiński W., Wałaszewski J. Transplantologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, ISBN 83-200-2746-2(Białaczka leczenie, Białaczka...

Hemafereza lecznicza
Białaczka Hemafereza lecznicza

(...) 86342-21-8Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3(białaczka ból brzucha, białaczka ból stawów,...

Białaczka u dzieci
Białaczka Białaczka u dzieci

Białaczka u dzieci to najczęstsza choroba nowotworowa wieku dziecięcego. 30% wśród rozpoznawanych nowotwor ... odsetku postacie przewlekłe. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnięto znaczy postęp i białaczka, z choroby dawniej nieuleczalnej, obecnie jest wyleczalna u 80% małych pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę limfoblastyczną i białaczka coraz rzadziej kojarzona jest z wyrokiem. Czym jest białaczka? Białaczka jest chorobą nowotworową, w której jako skutek naciekania...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij