eo w morfologii krwi

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

(...) poza licznymi badaniami wykonanymi na skórze głowy i włosach, warto pobrać krew i poszukać tam przyczyn wypadania włosów (morfologia, poziom hormonów, witamin, makro- i mikroelementów). Normy morfologii Morfologia jest badaniem krwi, w kt ... . na tynk, krochmal. Anemię w morfologii rozpoznajemy na podstawie obniżonych wartości hematokrytu, hemoglobiny, liczby erytrocytów ... . W morfologii zauważa się zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych o zwiększonej objętości (MCV>110 fl), zmniejszoną liczba retykulocytów ...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

(...) w morfologii krwi w przypadku anemii  zmniejszenie ilości erytrocytów,  zmniejszenie objętości erytrocytów ...  szczegółowego wywiadu wdrożyć odpowiednie leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi – morfologię, oraz oznacza ... oraz surowicy. Spadek objętości erytrocytów związany jest z pogorszeniem syntezy hemoglobiny – powstaje jej mniej, niż ... wiąże się również z upośledzeniem jej tworzenia. Przykładowy wynik morfologii krwi pacjenta z anemią z niedoboru żelaza ...

Normy laboratoryjne

Granulocyty

Morfologia krwi jest podstawowym i standardowym badaniem diagnostycznym. Polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów strukturalnych krwi. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenie, zatrucie i wiele innych procesów chorobowych w organizmie. Morfologia krwi - jak przygotować się do badania? Krew do badań pobierana jest zazwyczaj rano, przed posiłkiem (na czczo ... , ISBN 978-83-7430-289-0(Badania krwi, Morfologia krwi, Wyniki morfologii) ...

Normy laboratoryjne

Liczba erytrocytów (RBC)

(...) na wynik morfologii. Krew jest wtedy bardziej rozcieńczona, co powoduje zmianę niektórych parametrów badania. Zauważalny jest wówczas spadek liczby czerwonych krwinek. Jak przygotować się do badania krwi? Badanie krwi najlepiej ... erytrocytozy Podwyższona liczba erytrocytów we krwi jest przyczyną rzadko spotykanej choroby określanej jako erytrocytoza ... poniżej normy - przyczyny Przyczyną obniżonej ilości erytrocytów we krwi może być: niedokrwistość (utrata krwi, niedob ...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Morfologia krwi to badanie diagnostyczne, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfologicznych krwi: krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych i płytek krwi. Badanie poprzedza pobranie krwi z żyły, najczęściej z żyły w zgięciu łokcia. Następnie krew jest badana, z uwzględnieniem kilku podstawowych wskaźników. Dawniej badanie krwi było wykonywane w laboratoriach na podstawie wymazów. Obecnie morfologia krwi jest w całości lub częściowo ...

Badania

Badanie krwi

(...) – poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy badań laboratoryjnych zależą ... . W wynikach morfologii podane są również poszczególne typy białych krwinek, czyli leukocytów. Obecnie komputer ... hemolityczną. Wzrost wartości RDW może wystąpić po przetoczeniu krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. Spadek wartości RDW ...

Chłoniaki

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

(...) zaburzenia widzenia, żółtaczka; Chłoniak a morfologia krwi W badaniach laboratoryjnych w morfologii krwi zwykle występuje ... diagnostycznych. Badana jest krew chorego pod kątem wydolności poszczególnych narządów (na przykład wątroby i nerek), ocenia ... óżnych stadiów powstawania limfocytów, czyli krwinek białych. Stanowią liczną grupę różniącą się między sobą pod względem budowy, przebiegu klinicznego i stosowanego leczenia. Mimo wielu typów chłoniaków niektóre objawy mogą ...

Normy laboratoryjne

Morfologia krwi obwodowej

(...) óry skłonił nas do wizyty u lekarza – innych analiz. Skład krwi Krew składa się z elementów morfotycznych, potocznie ... krwi (trombocytów) 140-440 x 109/l 140-440 x 109/l Krew żylna (taka, z której wykonuje się na przykład ... ) nakłuwa się pachwinę i pobiera krew z tętnicy udowej, a czasami z płatka ucha. Nieprawidłowe wyniki morfologii Morfologia krwi ... Niewielka próbka krwi, w zależności od tego jakim badaniom zostanie poddana, pozwala na ocenę szeregu parametrów ...

Białaczka

Diagnostyka białaczek

(...) odchylenia (inne dla każdego rodzaju choroby) w morfologii krwi i rozmazie (obecność blastów). Dość często występują odchylenia ... ) morfologia wygląda trochę inaczej. Zwykle wykrywa się bardzo dużo leukocytów, pozostałe parametry krwi są podobne jak w OBSz ... krwi (morfologii). Morfologia krwi w diagnostyce białaczki Przy podejrzeniu białaczki pierwszymi badaniami jakie należy wykonać ... Rozpoznawanie białaczki to dość skomplikowany proces. Składa się z wielu etapów. To dlatego, że najpierw należy ...

Morfologia krwi obwodowej

Rozmaz krwi obwodowej

(...) potencjalną nieprawidłowość. Krwinki czerwone i białe Jednym z ważniejszych parametrów ocenianych w morfologii jest ilość ... , podstawowe źródło informacji o pacjencie. Morfologia krwi Wykonanie morfologii krwi w żaden sposób nie obciąża pacjenta ... przebiegają wewnątrz organizmu. Powodem zwiększonej liczby leukocytów może być też jednak poważne schorzenie krwi ... normy, które są zazwyczaj stałe i niezależne od czynników zewnętrznych (aczkolwiek mogą się r ...

Grupa krwi

Oznaczanie grup krwi

(...) krwi jest jednym z podstawowych testów krwi, obok morfologii czy badania profilu lipidowego krwi. Grupę krwi określa się ... 978-83-7430-289-0Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban ... Oznaczenie grupy krwi jest konieczne, by móc przetoczyć w razie potrzeby pacjentowi krew. Krew musi pochodzić od osoby, kt ... krwi, Grupa krwi, Morfologia krwi) ...

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

(...) że nawet w połowie przypadków są wykrywane przypadkowo w rutynowo wykonywanej morfologii. Badania diagnostyczne w białaczce Pierwszym ... granulocytów zasadochłonnych), w przewlekłej białaczce limfatycznej w morfologii występuje znaczna limfocytoza (nadmiar ... , odbytu i innych narządów. W takiej sytuacji bezwzględnie należy wykonać morfologię krwi obwodowej z rozmazem ręcznym ... morfologiczne to za mało. Dostarcza tylko informacji o liczbie leukocytów płytek krwi i erytrocytów. Rozmaz ...

Badania

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

(...) ównież w: morfologii krwi, w której u osób z przewlekłą chorobą nerek dochodzi z czasem do spadku poniżej normy stężenia hemoglobiny (HGB); jonogramie (czyli badaniach stężeń elektrolitów we krwi), gdzie stwierdzić można podwyższone ... analiz krwi. Choroby nerek wiążą się nie tylko z upośledzonym wydalaniem wody i produktów przemiany materii ... mocznika w surowicy krwi; przesączania kłębuszkowego (GFR); stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi; ale także: morfologii krwi ...

Interpretacja wyników morfologii krwi u alergika

Witam! Prosiłbym o interpretację wyników morfologii krwi. Chciałbym zaznaczyć, że leczę się na przewlekłe zapalenie ... o podobnych objawach. Nie brałem żadnych leków oprócz NO-SPY. Wyniki morfologii są w normie oprócz następujących wartości: WBC 11,07; MONO# 1,23; EO# 0,98; EO% 8,9%; Granulocyty kwasochłonne 7%. Prosiłbym o interpretację tych wyników ... oraz ich odsetek w surowicy krwi (EO) także jest nieistotnie podwyższony. Może mieć związek z Pana skłonnością do uczuleń. Og ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Interpretacja wyniku badania krwi 13-letniego dziecka

(...) kolano. Zrobiliśmy badania krwi: (Eo, Bazo, Mono)% - 3; Neutrofile 6,60; MPV 8,92. Pozostałe wyniki morfologii krwi: Leukocyty - 8,7; Erytrocyty - 4,7; Hematokryt - 40; Hemoglobina - 13,9; MCV - 84; MCH - 29; MCHC - 34,8; Płytki krwi - 207; Limfocyty% - 20; Inne (Eo,Bazo,Mono)% - 3; Neutrofile% - 76; Limfocyty#% - 1,8; Inne (Eo,Bazo,Mono)% - 0,3 ; Neurofile% - 6,60; RDW-CV - 14; PDW - 11; MPV - 8,92; P ... ółem nie odbiegają od przyjętych norm. Nieco zwiększona liczba neutrocytów może być wynikiem niedawno przebytej infekcji, nawet o ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Parametr Eo, Bazo, Mono w badaniu krwi

Jestem osłabiona, zrobiłam badania, wyniki są w normie, jednak: Eo, Bazo, Mono % wynosi 2 przy normie 3-14; Eo, Bazo, Mono ... ,3 przy normie 50-170. Proszę o podanie, czego dotyczą i jakie są przyczyny? Dziękuję. Witam! Parametr Eo, Bazo, Mono oznacza zbiorcze obliczenie granulocytów kwasochłonnych, zasadochłonnych oraz monocytów czyli 3 z 5 rodzajów białych krwinek, taki ... przebytą infekcją. Z uwagi na niewielkie odchylenia w morfologii krwi warto powtórzyć morfologię krwi za 2 tygodnie ...

lek. Karol Kaziród-Wolski Odpowiada lek. Karol Kaziród-Wolski lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

Diagnostyka alergii

Badanie krwi i moczu w diagnostyce alergii

(...) nerczycowego. Badanie morfologii krwi oraz badanie ogólne moczu oraz dodatkowo obecność objawów klinicznych mogą ... Badanie krwi to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce alergii. Do badań podstawowych należą: badanie morfologii krwi, rozmaz białokrwinkowy, OB oraz badanie moczu. Dlatego, gdy tylko zaobserwujesz u siebie pierwsze objawy alergii ... krwi pozwala określić poziom eozynofili. Eozynofile to rodzaj krwinek białych. Uczestniczą w zwalczaniu pasożytów ...

Interpretacja wyników morfologii u niemowlęcia

(...) 8 MPV 8,9 P-LCR 17 Żelazo 141 Po miesiącu (w wieku 3 miesięcy) kontrolna morfologia wygląda następująco: WBC 9,42 Rozmaz ręczny: SG 17%, EO 4%, LYM76%, MONO3% *różnorodność limfocytów RBC 3,73 HGB 10,6 HCT 30,5 MCV 81,8 MCH 28,4 MCHC 34 ... nie ma nieprawidłowości, można przyjąć, że wynik badania morfologii krwi jest w normie. Różnorodność limfocytów może wynikać ... miał zrobioną morfologię. Wyniki poniżej: WBC - 8,29 (NEUT - 17,4%, LYMPH - 66,1%, MONO 9,7%, EO 6,4%, BASO 0,4%) Rozmaz ręczny ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Wynik morfologii krwi dziecka

Wyniki mojego dziecka. Chciałabym, aby zinterpretować: Leukocyty 16,92 NEU 10,48 LYM 4,54 MONO 1,76 EO 0,11 BASO 0,03 NEU% 61,9 % LYM% 26,8 % MONO% 10,4 % EO% 0,7 % BASO% 0,2 % Erytrocyty 3,75 Hemoglobina 10,2 g/dl Hematokryt 29,4 % MCV 78,4 fl MCH ... to infekcja bakteryjna - zwiększona ilość granulocytów obojętnochłonnych. Taki poziom hemoglobiny, jaki jest w wyniku, można by ... wyniki badań nie znając wieku dziecka ani jego dolegliwości. Morfologia krwi zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Na pierwszy rzut ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Podwyzszone EO% i BASO%

(...) granulocytów kwasochłonnych (EO) oraz zasadochłonnych (BASO). W badaniu morfologii naważniejsze znaczenie mają wartości bezwzględne ... Witam, będę wdzięczna za interpretację wyników, bo póki co, nie mogę przedstawić wynikow lekarzowi. Cała morfologia w normach prócz EO% - 6,2% i BASO% -1,1%. Dodatkowo wykonano badanie poziomu hormonów, które jest w normie TSH - 2,3 mIU/I (0 ... parametrów nie mają żadnego znaczenia. Jednym słowem, morfologia krwi jest całkowicie prawidłowa. Stężenie TSH również ...

lek. Kalina Wysocka-Dubielecka Odpowiada lek. Kalina Wysocka-Dubielecka lekarz

Morfologia krwi- czy mam powody do niepokoju?

(...) z nieco przekroczoną wartością leukocytów. Jednakże muszę podkreślić, że wynik morfologii interpretuje się w całości ... Witam! Mam 39 lat, moje wyniki badań morfologii krwi to: Leukocyty-12.7, Erytrocyty-4.9, Hemoglobina-14.7, Hematokryt-44, MCV-90, MCH-30, MCHC-33.3, Płytki krwi-263, Limfocyty%-33%, Inne(Eo,Bazo,Mono)%-9, Neutrofile%-58, Limfocyty#-4.2, Inne(Eo ... do podejrzewania choroby krwi. Podwyższona liczba leukocytów może być wynikiem niedawno przebytej lub przewlekłej infekcji (np ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Interpretacja morfologii (limfocyty, monocyty)

(...) morfologii krwi w przypadku białych krwinek (WBC, NEUT, LYMPH, MONO, EO) największe znaczenie mają wartości bezwzględne, a nie rozkład ... Witam. Mam 29 lat, jestem mężczyzną. Uprzejmie proszę Państwa o dokonanie interpretacji morfologii. Niepokoją mnie podwyższone wartości (w procentach) limfocytów i monocytów. Wartości bezwzględne są w normie. Pozwolę sobie zamieścić wyniki całościowe ... ,1-0,8) % MONO: 8,1 (norma: 1-8) PRZEKROCZONE wart. b. EO: 0,16 (norma: 0-0,45) % EO: 2,1 (norma: 1-5) Najbardziej interesuje ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Interpretacja badania morfologii długiej

Witam. Proszę o interpretację wyników morfologii długiej mojej 4-miesięcznej córeczki (jeśli to ma wpływ ... ,8, RDW-CV 12,7, RDW-sd 33,7, płytki krwi 442, P-LCR 19,6, PDW 9,8, MPV 9,4. Rozmaz automatyczny: NEU 2,01, LYM 7,80, MONO 0,80, EO 0,42, BASO 0,03, NEU% 18,2, LYM% 70,5, MONO% 7,2, EO% 3,8, BASO% 0,3. Rozmaz manualny: neutrofile 16%, eozynofile 4 ... , MCHC - oscylują w pobliżu dolnych granic tych norm. Potwierdza to komentarz do wyników mówiący o mikrocytozie ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Czy morfologia krwi jest w porządku?

WBC-3,84, NEUT-1,49 ,LYMPH-1,70 ,MONO-0,35 , ŻELAZO-195, EO-0,28 BASO-0,02 , NEUT%-38,8%, LYMPH%-44,3 , MONO%-9,1 , EO%-7,3% , RBC-4,06 , HGB-12,1 ,HCT-35,5%   Witam! W wyniku morfologii zwraca uwagę obniżone stężenie białych krwinek, które wynika ze zbyt niskiego stężenia jednego z ich rodzajów - granulocytów obojętnochłonnych. Aby móc dokładniej ocenić układ białokrwinkowy, należałoby wykonać rozmaz ręczny krwi. Niestety nie podała Pani jednostek, w jakich wykonane było oznaczenie stężenia żelaza we krwi ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Interpretacja wyników morfologii krwi u trzydziestolatka

Dzień dobry! Proszę o poradę/interpretację wyników morfologii krwi. Porównując ostatnie wyniki badań ... - mianowicie utrzymujący się od kilku lat niski poziom neutrocytów (ilościowy - nie procentowy). Zaniepokoiło mnie to tym bardziej, że ostatnio ich poziom jest najniższy spośród wszystkich badań. Parametry pozostałych składników krwi pozostają w normie, ew. nieprawidłowości w składzie procentowym są pochodną małej liczby neutrocytów. Poniżej przedstawiam ...

lek. Joanna Gładczak Odpowiada lek. Joanna Gładczak lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Autorka wielu profesjonalnych publikacji medycznych.

Bardzo proszę o interpretację wyników krwi

(...) serdecznie! Wyniki morfologii są w normie. OB jest także prawidłowe. Jeżeli chodzi o badanie moczu - obecność moczanów bezpostaciowych może być wynikiem diety bogatej w mięso lub skłonności do kamicy nerkowej. Proszę zadbać o picie odpowiedniej ilości płynów (2 l/dobę), spożywanie produktów zakwaszających mocz (wit. C, żurawina), a nie powinno być problemów. Pozdrawiam ... ,39; LYMPH 39,1; MONO 0,29; MONO - 4,7; EO - 0,07; EO - 1,1; BASO - 0,01; BASO - 0,2 ;OB wyszło mi N:<12 - to dobre ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Normy laboratoryjne

Płytki krwi

(...) krwawienia miesięcznego liczba płytek krwi może ulec zmniejszeniu o około 25-50%, dlatego morfologia krwi nie może być w ... Płytki krwi to inaczej trombocyty. Obok erytrocytów i leukocytów stanowią one trzeci rodzaj podstawowych elementów morfotycznych krwi. Płytki krwi są komórkami biorącymi udział w regulacji krzepnięcia krwi. Pełnią też ... ; krwi (w jednostkach układu SI jest to 130 x 109/l dla osób dorosłych). Górna granica normy liczby płytek krwi ...

Prawidłowe wyniki badania krwi u kobiety

(...) 35), mchc 32,5 g/dl* (32,0-37,0), płytki krwi 234 tys./ml* (140-440), limfocyty% 41%* (20-45), inne (eo,bazo,mono)% 13% (3-14), neutrofile% 46%* (40-70), limfocyty# 3,5 tys./ml* (1,4-3,5), inne (eo ... ! Wyniki nadesłanej przez Panią morfologii mieszczą się w granicach normy. Proponuję kolejne badanie kontrolne za rok. Jeżeli poziom hemoglobiny byłby niższy od 12 g/dl (w przypadku kobiet) - byłby to wskaźnik anemii. Zbyt duża liczba krwinek białych (leukocytów ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Interpretacja wyniku morfologii krwi u dwudziestolatka

Witam! Czy mogę prosić o interpretację moich wyników? Czym sie różni lymp od lymph procentowego? Morfologia (C ... krwi, natomiast parametr lymph% oznacza procentowy udział limfocytów w ogólnej liczbie leukocytów ... ^3/μL 1,0 — 3,7; MONO 0,62 10^3/μL 0,0 — 1,0; EO 0,21 10^3/μL 0,0 — 0,4; BASO 0,02 10^3/μL 0,0 — 0,1; NEU% 41,9 % 37,0 — 72,0; LYMPH% ­ 45,4 % 20,0 — 42,0; MONO% 9,3 % 0,0 — 12,0; EO% 3,1 % 0 ...

lek. Karol Kaziród-Wolski Odpowiada lek. Karol Kaziród-Wolski lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

Wyniki morfologii krwi i dieta bogata w białko

Proszę o interpretację moich wyników: WBC 5,71 NEUT 2,93 LYMPH 2.30 MONO 0,37 EO 0,10 BASO 0,01 RBC 5,11 HGB 15,0 HCT 44,6 MCV 87,3 MCH 29,4 MCHC 33,6 RDW-SD 42,7 RDW-CV 13,4 PLT 176 PDW 17,3 MPV 13,4 P-LCR 51,6 PCT 0,24. Na stałe biorę lek ... morfologii krwi mieszczą się w granicach normy. Stosując dietę o wysokiej zawartości białka warto pamiętać o piciu większej ilości płynów w ciągu doby (do 3 l), a także okresowej kontroli pracy nerek (oznaczenie poziomu kreatyniny) i wątroby (Alat ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Badania w łysieniu

Badanie poziomu żelaza w kierunku łysienia

(...) mikrocytarnej stawia się na podstawie badania żelaza we krwi. W morfologii obniżony jest hematokryt, hemoglobina, liczba erytrocytów ... Utrata włosów przez ludzi jest problemem wstydliwym, powodującym zaburzoną samoocenę. Z tego powodu wymaga dokładnej diagnostyki. Długotrwały stan bez włosów może być dla osób o słabej psychice problemem powodującym trudności w życiu ... zapominać o morfologii i określeniu poziomu żelaza w surowicy krwi. Żelazo Żelazo (Fe, łac. ferrum) jest metalem, pochodzącym z VIII ...

Czy wyniki morfologii krwi świadczą o anemii?

(...) przynajmniej morfologii krwi, które Pani przytoczyła. Oznacza to, że córka nie ma anemii, niedoborów żelaza, kwasu ... /L ; MONO 0.47 G/L ; EO 0.26 G/L ; BASOL 0.06 G/L ; NEUTH% 34.0% ; LYMPH% 58.2% ; MONO %4.6% ; EO% 2.6% ; BASO% 0.6% ; RBC 4.92 T ... óre sprawdzą czy córka spożywa wystarczającą ilość innych witamin lub składników mineralnych. W okresie jesienno ... ór nienasyconych kwasów tłuszczowych może skutkować zaburzeniami koncentracji, oraz większą skłonnością do przeziębień. Wiele dzieci ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Obniżenie płytek krwi przy wzroście MPV i P-LCR

(...) ocenę płytek krwi pod mikroskopem. Procentowa zawartość eozynofilów (EO%) wśród wszystkich krwinek białych jest lekko podwyższona - jednak jeśli bezwzględna liczba tych komórek (EO) mieści się w granicach normy, to nie ma powodów do obaw. Stężenie cholesterolu LDL i triglicerydów jest prawidłowe. Stężenie kreatyniny we krwi również mieści się ... ,025. Dodam, że kreatynina wynosi 0,97. Proszę o wyjaśnienie wyników, zwłaszcza morfologii, i co robić dalej. Może jakieś wskaz ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Białaczka u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

(...) i funkcjonowaniu krwi odzwierciedlają się w jej badaniu. Po wykonaniu badania morfologii krwi można w niej stwierdzić: obecność ... , trombocyty, czyli płytki krwi. Erytrocyty zawierają w sobie hemoglobinę, która ma zdolność łączenia się z tlenem i przenoszenia go we krwi. Odpowiadają więc za prawidłowe utlenowanie organizmu. Leukocyty to grupa wielu rodzajów ... komórek: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi. W następnym etapie komórki nowotworowe wydostają się ...

Badania

Grupa krwi

(...) U noworodków krew do badania pobiera się z pępowiny. Przy konieczności jednoczesnego ustalenia grupy krwi i wykonania pr ... ., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-15154-6(Badanie grupy krwi) ... -A+B) wskazuje, które z antygenów układu AB0 są obecne na krwinkach. Brak aglutynacji oznacza brak danego antygenu ... bez zlecenia lekarza.Przed często zaleca się wykonanie morfologii krwi (przede wszystkim hematokryt i stężenie hemoglobiny ...

Badanie krwi

Interpretacje badań OB, CRP, fibrynogenu

(...) ób. Badania te należą obok morfologii do najczęściej wykonywanych i zlecanych przez lekarzy badań krwi. Jak wygląda i na czym polega ... , po zażyciu środków antykoncepcyjnych, zaraz po posiłku i w silnym stresie. Poza tymi przypadkami wysokie OB może sugerować ... pracy gruczołów tarczycy, białaczkę, nowotwory, choroby wątroby, zmiany martwicze. Przyczyny wysokiego OB są r ... wykonuje się u pacjentów, w przypadku których podejrzewane są stany zapalne. Można go wykonać, jeśli zachodzi ...

Interpretację wyników badań krwi

(...) miesiączki, które prawdopodobnie powodują u mnie anemię. W momencie badania nie przyjmowałam żadnych leków ani środków antykoncepcyjnych. Nie jestem przeziębiona ani zagrypiona. Proszę o interpretację wyników morfologii. Szczególnie martwi mnie niski poziom leukocytów. Z czym to może być związane? I jak poprawić ich wynik? Leukocyty - 2,1 tys./μl, erytrocyty - 4 ... wyniki sugerują niedokrwistość mikrocytarną. Może być ona wynikiem niedoborów, nadmiernej utraty krwi lub zaburzeń ...

lek. Magdalena Parys Odpowiada lek. Magdalena Parys lekarz w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym Oddział I Wewnętrzny.

Obniżona liczba neutrocytów, graniczna limfocytów oraz podwyższona monocytów i komórek LUC

Witam serdecznie, odebrałam wyniki krwi i proszę o interpretację: rozmaz: NEUT - 0,06, LYMPH - 1,29, MONO 1,94, EO - 0 ... dolegliwości. W nadesłanych wynikach niepokój może budzić obniżona liczba neutrocytów, graniczna limfocytów oraz podwyższona monocytów oraz komórek LUC. Komórki LUC to duże komórki rozpoznawane przez automatyczne ... . Nie należy jednak nigdy oceniać pojedynczego wyniku. Konieczne jest powtórzenie morfologii z oceną rozmazu ręcznego i w razie ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Podwyższony poziom bilirubiny w wyniku morfologii krwi

Witam, chciałabym prosić o interpretację wyników morfologii krwi. Morfologia 18-parametrów, odchylenia od norm ... , MCV, inne (EO, Bazo, Mono), granulocyty%, inne (eo, Bazo, Mono), granulocyty, RDW, PDW, MPV, P-LCR - wypisałam zgodnie z wynikiem i te parametry są w normie. Poniżej powyższych wyników jest zapis: Rozmaz (wg Schilingera) manualnie; granulocyty ... antygen ujemny. Chciałabym prosić o interpretację tych wyników. W jaki sposób rozumieć limfocyty nie w normie z tymi ...

lek. Magdalena Pikul Odpowiada lek. Magdalena Pikul w trakcie specjalizacji z pediatrii Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, interesuje się pediatrią i neonatologią

Wynik badania morfologii krwi u kobiety

(...) ^3/ul NEUT% 43,5 % LYMPH 3,21 10^3/ul LYMPH% 42,6% MONO 0,91 10^3/ul MONO% 12,1% EO 0,13 10^3/ul EO% 1,7% BASO 0,01 10^3/ul BASO% 0,1% Przedstawiony przez Panią wynik badania morfologii krwi jest w normie ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Morfologia 15-miesiecznego dziecka - interpretacja

Witam, synek ma objawy lekkiego przeziębienia, katarek i złe samopoczucie, lekką gorączkę -38 st. Wyniki badań morfologii: leukocyty - 12,1; erytrocyty - 3,9; hemoglobina - 10,5; hematokryt - 29,6; MCV - 75,92; MCH - 26,9; MCHC - 35,5; płytki krwi - 287; limfocyty - 19,3; inne (EO, bazo, mono) - 1,2; neutrofile - 79,5. Rozmaz manualnie: pałeczkowate - 6; segmentowane - 65; kwasochłonne - 5; limfocyty - 22; monocyty - 2. CRP - 30,7. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Witam! Wynik morfologii krwi sugeruje ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Podwyższony poziom RBC

W badaniu krwi dziecka podwyższony jest poziom RBC (do 5,6), LYMPH% (45,9), MONO% (8,8), EO% (5,2), poniżej normy kształtuje się MCV (77,9), MCH (25,7) i NEUT% (39,5). Co to oznacza? Witam! Niestety, nie jest możliwa interpretacja wyniku morfologii bez znajomości wieku dziecka, a do tego na podstawie tylko wybranych parametrów (np. dużo ważniejsze od zawartości procentowej poszczególnych rodzajów krwinek białych są ich ilości bezwzględne) . Proszę pamiętać, że podawane zwykle na wydrukach morfologii krwi ...

lek. Małgorzata Waszkiewicz Odpowiada lek. Małgorzata Waszkiewicz Lekarz w Pododdziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Czy powinnam się udać na jakieś specjalistyczne badania?

(...) 7 MCV 89,4 MCH 29,8 MCHC 33,3 RDW 14,1 PLT 247 MPV 12,6 PDW 15,9 P-LCR 44,9 PCT 0,31 NE% 38,7 LY% 49,1 EO% 1,7 MO% 10,3 BA% 0,2 NE 2,25 LY 2,85 EO 0,10 MO 0,60 BA 0,01 ŻELAZO 51 Proszę o jakąś podpowiedź co mam dalej robić. Z poważaniem Gosia. Wynik morfologii krwi, który Pani przedstawiła jest prawidłowy. Chociaż poziom hemoglobiny ... wyczerpujące. Dodatkowo należy się Pani pomiar ciśnienia (w celu wykluczenia hipotonii ortostatycznej) oraz EKG - może mieć Pani ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Czy wynik morfologii jest prawidłowy?

Witam. Zrobiłam morfologię i wyniki są w większości prawidłowe, tj. w normie. Między innymi hemoglobina 13,4, a krwinki białe 7. Niepokoją mnie natomiast: płytki krwi - P-LCR - 26,5% (norma 6-25), rozmaz - EO - 0,08 (0,10-0,50), MONO - 8,9% (1-8) .Proszę o informację na ten temat. Witam, wyniki są prawidłowe, widoczne nieznaczne odchylenia od normy nie powinny niepokoić. Ważne jest także to, czy występują jakieś objawy ogólne, czy też nie odczuwa Pani żadnych dolegliwości. ...

 Redakcja abcZdrowie Odpowiada Redakcja abcZdrowie Redakcja abcZdrowie.pl to zespół doświadczonych i zaangażowanych osób, z których wielu to eksperci z dziedziny medycyny, dla których dbałość o zdrowie to priorytet.

Interpretacja wyników morfologii u pięćdziesięciolatki

(...) ólnych rodzajów krwinek (chodzi o liczbę w tys/ul, co odzwierciedla faktyczną ilość we krwi). Zarówno liczba limfocytów ... do czynienia z tzw. limfocytozą względną, czyli zwiększonym odsetkiem limfocytów we krwi, co może nie być z związane z patologią ... były wówczas dobre. W maju 2011 powtórzyłam badanie i uzyskałam wynik w rozmazie ręcznym. 60% limfocytów ... ,0; RDW 12,6; PLT 198, MPV 8,8; Rozm autom. NEUT 2,57; Neut% 46,7; LYM 2,33; LYM% 42,2; MONO 0,36; % 6,6; EO 0,20; % 3,6; BASO 0 ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Interpretacja wyników morfologii i moczu

Witam, bardzo proszę o interpretacje wyników morfologii i moczu. Prócz ogólnego osłabienia, czasami zawrotów głowy czuję się dobrze, a nawet bardzo. Biegam 1-3x w tyg., w sumie mieszczę się między 10 a 30km tygodniowo ... ,9 % Witam serdecznie! Jeśli chodzi o badanie morfologii, nie ma w nim żadnych znaczących odchyleń, a więc co za tym idzie powodów ... ;/µl 1,80-7,70 LYMPH# 1,50 x10³/µl 1,00-5,00 MONO# 0,57 x10³/µl < 0,80 EO# 0,05 x10³/µ ...

lek. Krystyna Gałązka Odpowiada lek. Krystyna Gałązka absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski.

Proszę o interpretację morfologii krwi mojego 5-letniego synka

(...) Postanowiliśmy dziecku zrobić morfologię krwi. Oto wyniki: WBC - 12,62 G/L; NEUTH - 2,51 G/L; LYMPH - 8,19 G/L; MONO - 0,81 G/L; EO - 0,93 G/L; BASOL - 0,18 G/L; NEUTH % - 19,9%; LYMPH % - 64,9%; MONO% - 6,4 ; EO% - 7,4%; BASO% - 1,4%; RBC - 4,94 T/L; HGB - 8 ... ! W wynikach zwraca uwagę podwyższona liczba limfocytów oraz eozynofili we krwi. Taki wynik może tłumaczyć np. wykonanie badania ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.

Interpretacja wyników morfologii krwi

Witam! Jestem kobietą, mam 40 lat. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyników. Morfologia krwi: leukocyty 4,3 tys ... /ul, limfocyty % - 32 %, Inne - 9%, neutrofile - 59%, limfoctyty 1,4 tys./ul, inne (eo, bazo, mono) - 0,4 tys/ul, neutrofile 2,50 tys ... - w normie (mg/dl), bilirubina - nieobecna, białko - nieobecne, azotyny- nieobecne, Osad moczu: nabłonki płaskie - liczne (w prep), leukocyty 5-10 wpw, bakterie - liczne (w prep), kreatynina (ICD-9, M37)- 0,7 mg/dl, eGFR (iCD-9,M37) 90 ml/min/1,73m2, kwas moczowy ...

lek. Karol Kaziród-Wolski Odpowiada lek. Karol Kaziród-Wolski lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.

Czy wyniki badania krwi 10-miesięcznego dziecka są prawidłowe?

(...) 0-7,0); EO-0,05 (NORMA 0,1-2,0); EO%-0,9 (NORMA 1,0-5,0); BASO-0,03; BASO%-0,6; LIC-0,06; LIC%-1,2. Rozmaz krwi manualnie. Obraz krwi ... ilości białych ciałek krwi). Taki obraz może odpowiadać niedawno przebytej infekcji wirusowej. Z zależności od występowania objawów ... Proszę o interpretację nowych wyników córki. Poniżej przedstawiam wyniki z 27 maja br. i następnie z 7 czerwca ... %-73,1 (norma 45,0-65,0); MONO-0,51; MONO%-14,0 (norma 2,0-7,0); EO-0,06 (norma 0,1-2,0); EO%-1,6; BASO-0,04; BASO%-1,2 (norma 0 ...

lek. Marta Hat Odpowiada lek. Marta Hat pracownik Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Czy jestem chory na białaczkę?

(...) ócz określenia odsetka limfocytów we krwi pokaże czy ich morfologia (wygląd) jest prawidłowa. Warto także oznaczyć CRP oraz wykonać ... limfocytów może mieć rożne przyczyny. U Pana występuje zarówno limfocytoza względna (przewaga w rozmazie krwi) jak i bezwzględna (czyli podwyższenie liczby limfocytów we krwi powyżej 5000/ul). Ogólnie przyczyny takiego stanu to ... Witam! Jestem mężczyzną. Mam 49 lat. 2 lata temu robiłem badania morfologii krwi i miałem podwyższone krwinki białe ...

lek. Agnieszka Barchnicka Odpowiada lek. Agnieszka Barchnicka specjalista chorób wewnętrznych.
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij