Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

eo w morfologii krwi

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

(...) poza licznymi badaniami wykonanymi na skórze głowy i włosach, warto pobrać krew i poszukać tam przyczyn wypadania włosów (morfologia, poziom hormonów, witamin, makro- i mikroelementów). Normy morfologii Morfologia jest badaniem krwi, w kt ... . na tynk, krochmal. Anemię w morfologii rozpoznajemy na podstawie obniżonych wartości hematokrytu, hemoglobiny, liczby erytrocytów ... . W morfologii zauważa się zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych o zwiększonej objętości (MCV>110 fl), zmniejszoną liczba retykulocytów ...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

(...) w morfologii krwi w przypadku anemii  zmniejszenie ilości erytrocytów,  zmniejszenie objętości erytrocytów ...  szczegółowego wywiadu wdrożyć odpowiednie leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi – morfologię, oraz oznacza ... oraz surowicy. Spadek objętości erytrocytów związany jest z pogorszeniem syntezy hemoglobiny – powstaje jej mniej, niż ... wiąże się również z upośledzeniem jej tworzenia. Przykładowy wynik morfologii krwi pacjenta z anemią z niedoboru żelaza ...

Normy laboratoryjne

Granulocyty

Morfologia krwi jest podstawowym i standardowym badaniem diagnostycznym. Polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów strukturalnych krwi. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenie, zatrucie i wiele innych procesów chorobowych w organizmie. Morfologia krwi - jak przygotować się do badania? Krew do badań pobierana jest zazwyczaj rano, przed posiłkiem (na czczo ... , ISBN 978-83-7430-289-0(Badania krwi, Morfologia krwi, Wyniki morfologii) ...

Normy laboratoryjne

Liczba erytrocytów (RBC)

(...) na wynik morfologii. Krew jest wtedy bardziej rozcieńczona, co powoduje zmianę niektórych parametrów badania. Zauważalny jest wówczas spadek liczby czerwonych krwinek. Jak przygotować się do badania krwi? Badanie krwi najlepiej ... erytrocytozy Podwyższona liczba erytrocytów we krwi jest przyczyną rzadko spotykanej choroby określanej jako erytrocytoza ... poniżej normy - przyczyny Przyczyną obniżonej ilości erytrocytów we krwi może być: niedokrwistość (utrata krwi, niedob ...

Badania

Badanie krwi

(...) – poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy badań laboratoryjnych zależą ... . W wynikach morfologii podane są również poszczególne typy białych krwinek, czyli leukocytów. Obecnie komputer ... hemolityczną. Wzrost wartości RDW może wystąpić po przetoczeniu krwi i w wyniku przerzutów nowotworowych. Spadek wartości RDW ...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Morfologia krwi to badanie diagnostyczne, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfologicznych krwi: krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych i płytek krwi. Badanie poprzedza pobranie krwi z żyły, najczęściej z żyły w zgięciu łokcia. Następnie krew jest badana, z uwzględnieniem kilku podstawowych wskaźników. Dawniej badanie krwi było wykonywane w laboratoriach na podstawie wymazów. Obecnie morfologia krwi jest w całości lub częściowo ...

Chłoniaki

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

(...) zaburzenia widzenia, żółtaczka; Chłoniak a morfologia krwi W badaniach laboratoryjnych w morfologii krwi zwykle występuje ... diagnostycznych. Badana jest krew chorego pod kątem wydolności poszczególnych narządów (na przykład wątroby i nerek), ocenia ... óżnych stadiów powstawania limfocytów, czyli krwinek białych. Stanowią liczną grupę różniącą się między sobą pod względem budowy, przebiegu klinicznego i stosowanego leczenia. Mimo wielu typów chłoniaków niektóre objawy mogą ...

Normy laboratoryjne

Morfologia krwi obwodowej

(...) óry skłonił nas do wizyty u lekarza – innych analiz. Skład krwi Krew składa się z elementów morfotycznych, potocznie ... krwi (trombocytów) 140-440 x 109/l 140-440 x 109/l Krew żylna (taka, z której wykonuje się na przykład ... ) nakłuwa się pachwinę i pobiera krew z tętnicy udowej, a czasami z płatka ucha. Nieprawidłowe wyniki morfologii Morfologia krwi ... Niewielka próbka krwi, w zależności od tego jakim badaniom zostanie poddana, pozwala na ocenę szeregu parametrów ...

Białaczka

Diagnostyka białaczek

(...) odchylenia (inne dla każdego rodzaju choroby) w morfologii krwi i rozmazie (obecność blastów). Dość często występują odchylenia ... ) morfologia wygląda trochę inaczej. Zwykle wykrywa się bardzo dużo leukocytów, pozostałe parametry krwi są podobne jak w OBSz ... krwi (morfologii). Morfologia krwi w diagnostyce białaczki Przy podejrzeniu białaczki pierwszymi badaniami jakie należy wykonać ... Rozpoznawanie białaczki to dość skomplikowany proces. Składa się z wielu etapów. To dlatego, że najpierw należy ...

Morfologia krwi obwodowej

Rozmaz krwi obwodowej

(...) potencjalną nieprawidłowość. Krwinki czerwone i białe Jednym z ważniejszych parametrów ocenianych w morfologii jest ilość ... , podstawowe źródło informacji o pacjencie. Morfologia krwi Wykonanie morfologii krwi w żaden sposób nie obciąża pacjenta ... przebiegają wewnątrz organizmu. Powodem zwiększonej liczby leukocytów może być też jednak poważne schorzenie krwi ... normy, które są zazwyczaj stałe i niezależne od czynników zewnętrznych (aczkolwiek mogą się r ...

Grupa krwi

Oznaczanie grup krwi

(...) krwi jest jednym z podstawowych testów krwi, obok morfologii czy badania profilu lipidowego krwi. Grupę krwi określa się ... 978-83-7430-289-0Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban ... Oznaczenie grupy krwi jest konieczne, by móc przetoczyć w razie potrzeby pacjentowi krew. Krew musi pochodzić od osoby, kt ... krwi, Grupa krwi, Morfologia krwi) ...

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

(...) że nawet w połowie przypadków są wykrywane przypadkowo w rutynowo wykonywanej morfologii. Badania diagnostyczne w białaczce Pierwszym ... granulocytów zasadochłonnych), w przewlekłej białaczce limfatycznej w morfologii występuje znaczna limfocytoza (nadmiar ... , odbytu i innych narządów. W takiej sytuacji bezwzględnie należy wykonać morfologię krwi obwodowej z rozmazem ręcznym ... morfologiczne to za mało. Dostarcza tylko informacji o liczbie leukocytów płytek krwi i erytrocytów. Rozmaz ...

Badania

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

(...) ównież w: morfologii krwi, w której u osób z przewlekłą chorobą nerek dochodzi z czasem do spadku poniżej normy stężenia hemoglobiny (HGB); jonogramie (czyli badaniach stężeń elektrolitów we krwi), gdzie stwierdzić można podwyższone ... analiz krwi. Choroby nerek wiążą się nie tylko z upośledzonym wydalaniem wody i produktów przemiany materii ... mocznika w surowicy krwi; przesączania kłębuszkowego (GFR); stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi; ale także: morfologii krwi ...

Diagnostyka alergii

Badanie krwi i moczu w diagnostyce alergii

(...) nerczycowego. Badanie morfologii krwi oraz badanie ogólne moczu oraz dodatkowo obecność objawów klinicznych mogą ... Badanie krwi to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce alergii. Do badań podstawowych należą: badanie morfologii krwi, rozmaz białokrwinkowy, OB oraz badanie moczu. Dlatego, gdy tylko zaobserwujesz u siebie pierwsze objawy alergii ... krwi pozwala określić poziom eozynofili. Eozynofile to rodzaj krwinek białych. Uczestniczą w zwalczaniu pasożytów ...

Normy laboratoryjne

Płytki krwi

(...) krwawienia miesięcznego liczba płytek krwi może ulec zmniejszeniu o około 25-50%, dlatego morfologia krwi nie może być w ... Płytki krwi to inaczej trombocyty. Obok erytrocytów i leukocytów stanowią one trzeci rodzaj podstawowych elementów morfotycznych krwi. Płytki krwi są strzępkami komórek pozbawionymi jądrai biorącymi udział w regulacji ... komórek w mm³ krwi (w jednostkach układu SI jest to 130 x 109/l dla osób dorosłych). Górna granica ...

Białaczka u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

(...) i funkcjonowaniu krwi odzwierciedlają się w jej badaniu. Po wykonaniu badania morfologii krwi można w niej stwierdzić: obecność ... , trombocyty, czyli płytki krwi. Erytrocyty zawierają w sobie hemoglobinę, która ma zdolność łączenia się z tlenem i przenoszenia go we krwi. Odpowiadają więc za prawidłowe utlenowanie organizmu. Leukocyty to grupa wielu rodzajów ... komórek: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi. W następnym etapie komórki nowotworowe wydostają się ...

Badania w łysieniu

Badanie poziomu żelaza w kierunku łysienia

(...) mikrocytarnej stawia się na podstawie badania żelaza we krwi. W morfologii obniżony jest hematokryt, hemoglobina, liczba erytrocytów ... Utrata włosów przez ludzi jest problemem wstydliwym, powodującym zaburzoną samoocenę. Z tego powodu wymaga dokładnej diagnostyki. Długotrwały stan bez włosów może być dla osób o słabej psychice problemem powodującym trudności w życiu ... zapominać o morfologii i określeniu poziomu żelaza w surowicy krwi. Żelazo Żelazo (Fe, łac. ferrum) jest metalem, pochodzącym z VIII ...

Badanie krwi

Interpretacje badań OB, CRP, fibrynogenu

(...) ób. Badania te należą obok morfologii do najczęściej wykonywanych i zlecanych przez lekarzy badań krwi. Jak wygląda i na czym polega ... , po zażyciu środków antykoncepcyjnych, zaraz po posiłku i w silnym stresie. Poza tymi przypadkami wysokie OB może sugerować ... pracy gruczołów tarczycy, białaczkę, nowotwory, choroby wątroby, zmiany martwicze. Przyczyny wysokiego OB są r ... wykonuje się u pacjentów, w przypadku których podejrzewane są stany zapalne. Można go wykonać, jeśli zachodzi ...

Badania

Grupa krwi

(...) U noworodków krew do badania pobiera się z pępowiny. Przy konieczności jednoczesnego ustalenia grupy krwi i wykonania pr ... ., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-15154-6(Badanie grupy krwi) ... -A+B) wskazuje, które z antygenów układu AB0 są obecne na krwinkach. Brak aglutynacji oznacza brak danego antygenu ... bez zlecenia lekarza.Przed często zaleca się wykonanie morfologii krwi (przede wszystkim hematokryt i stężenie hemoglobiny ...

Żylaki przełyku

Powikłania żylaków przełyku

(...) emetogennym działaniem krwi. Około 30% krwotoków jest śmiertelnych. Śmierć następuje zarówno z powodu utraty krwi ... przełyku Skutki krwawienia zależą od czasu jego trwania, nawrotów, ilości utraconej krwi i szybkości wynaczyniania ... krążenia czy układu oddechowego). W zależności od ilości utraconej krwi krwawienie z żylaków przełyku może być bezobjawowe ... krążenia krwi w jej obrębie jest jednoczesnym zapobieganiem żylakom przełyku. Spożywanie pokarmów miękkich, papkowatych ...

Leczenie żylaków

Sposoby na żylaki

(...) żylaków rozpoczyna się po zleceniu morfologii krwi i badaniu jej krzepliwości. Duże żylaki są usuwane operacyjnie ... do poważnych powikłań. Dlatego warto wiedzieć, jakie są metody leczenia żylaków, by wybrać dla siebie najkorzystniejszą. Diagnostyka żylaków Przed wybraniem metody leczenia chirurg przeprowadza z pacjentem wywiad. Dokładnie ogląda nogi, oceniając ... . Przed zwolnieniem noga jest gładka i nie widać żylaków. Gdy po zwolnieniu pojawią się, oznacza to, że zastawka jest niewydolna. Pr ...

Normy laboratoryjne

Liczba krwinek białych (WBC)

Liczba krwinek białych jest określana w ramach oceny morfologii krwi. Jest to podstawowe badanie diagnostyczne, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów strukturalnych krwi. Pozwala na zdiagnozowanie stanu zdrowia badanego ... i ocena liczby poszczególnych rodzajów leukocytów. W tym celu należy wykonać rozmaz krwi obwodowej ... krwinek białych lub kilku rodzajów leukocytów na raz. Rodzaje i liczba białych krwinek Leukocyty są niemal ...

Neurologia

Zawroty głowy

(...) zmiana pozycji ciała, czasu trwania objawów i ich morfologii – uczucie wirowania, czynników predysponujących ... . Odsetek chorych zwiększa się z wiekiem i powyżej 65 roku życia wynosi około 50%. Definicja zawrotów głowy mówi, iż ... z uszkodzeniem narządu przedsionkowego i/lub jego połączeń nerwowych (układowe zawroty głowy).  Przyczyny zawrotów głowy ... pozycji ciała. U seniorów ta dolegliwość może mieć znacznie poważniejsze podłoże. Dlatego właśnie starsze osoby nie powinny ...

Krew i naczynia krwionośne

Anemia (niedokrwistość)

(...) w morfologii krwi – oprócz niedoboru hemoglobiny, dochodzi także do zmniejszenia poziomu leukocytów (leukopenia ... za transport tlenu) we krwi oraz wskaźnika zwanego hematokrytem (stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi). Schorzenie ... krążącej może nie spowodować wystąpienia objawów anemii. Przewlekła utrata krwi jest zazwyczaj związana ze schorzeniami ... to schorzenie, które polega na upośledzeniu funkcji szpiku i zmniejszeniu liczby elementów krwi (w tym wypadku ...

Siniec

Sposoby na siniaki

Lato jest doskonałym czasem na nabicie sobie siniaków i nabawienie się kontuzji. Po długiej zimie i braku ruchu, nasze mięśnie nie są przygotowane, aby latem ruszyć pełną parą. W tym czasie dochodzi do urazu stawów i ścięgien ... . Jak pozbyć się stłuczeń i siniaków? Stłuczenia Należą do najpopularniejszych urazów, zdarzających się zar ... óry, nie dochodzi jednak wówczas do uszkodzenia okolicznych tkanek. Skóra zmienia barwę; początkowo jest czerwona, a z czasem ...

Białaczka przewlekła

Objawy białaczki przewlekłej

(...) typu białych ciałek krwi – limfocytów, czyli limfocytoza. Pojawia się również niedokrwistość (czyli ... Najczęściej pierwszym objawem przewlekłej białaczki jest nieprawidłowy wynik morfologii krwi obwodowej, w kt ... białaczkę limfatyczną oraz przewlekłą białaczkę szpikową. Obie choroby różnią się od siebie pod względem objawów ... ; związane z powiększeniem śledziony. Pojawiają się również odchylenia widoczne w badaniu lekarskim: powiększenie węzłów ...

Anemia (niedokrwistość)

Anemia u dzieci

(...) dziecka (tzw. bilanse). Należy podkreślić, że normy dotyczące wyników krwi u dzieci są inne niż u dorosłych i wyniki należy ... , oraz wystąpienie objawów takich jak: bladość skóry oraz śluzówek, zmęczenie, drażliwość oraz osłabienie. Nierozpoznana ... nie stwierdza się innych zaburzeń w morfologii (liczba białych ciałek krwi oraz płytek jest w normie, a objętość krwinki MCV jest zaniżona) ani innych niepokojących objawów – jest miesięczna kuracja preparatem żelaza. Po miesiącu stosowania leku ...

Normy laboratoryjne

MCV

(...) ób, jak talasemia czy zaburzona erytropoeza. Wskaźnik MCV należy do czynników oznaczanych w morfologii krwi, a więc najczęściej ... organizmu). MCV jest jednym ze wskaźników w morfologii krwi. Jego oznaczenie nie wskazuje konkretnie na istniejącą chorobę ... ), odstawić przyjmowanie niektórych leków, a także stosować racjonalną dietę. Wynik badania krwi może być także ... . Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4(Morfologia krwi, Wyniki morfologii) ...

Białaczka szpikowa

Białaczka monocytowa

(...) zbadać poziom monocytów we krwi. Na wyniku morfologii krwi może się pojawić skrót MONO. Monocyty powinny się mieścić ... do innych organów - najczęściej jest to wątroba lub śledziona. Komórki nowotworowe pojawiają się także we krwi chorego. Inne ... megakariocytowa (M6). Norma monocytów Monocyty to grupa leukocytów, które oczyszczają krew z bakterii i martwych ... monocytowej, chorobą dotknięte są monocyty (to rodzaj leukocytów, czyli krwinek białych), stąd jej nazwa. Ostra białaczka ...

Normy laboratoryjne

MCHC

(...) w czasie miesiączki, gdyż wynik nie jest wówczas miarodajny); ciąży - krew kobiety ciężarnej charakteryzuje się niskim ... jeden z trzech (obok średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej i średniej objętości krwinki czerwonej) parametrów opisujących krwinkę czerwoną. Inaczej, jest to miara wysycenia erytrocytów hemoglobiną. MCHC wyznaczana jest z wartości hematokrytu i zmierzonej liczby erytrocytów. Zaburzenie stężenia hemoglobiny w erytrocytach pojawia się, gdy występuje talasemia ...

Normy laboratoryjne

Bazofile

Bazofile, inaczej określane jako granulocyty zasadochłonne, są rodzajem leukocytów, czyli białych krwinek. We krwi występują w niewielkiej ilości, stanowią około 1% wszystkich krążących leukocytów. Bazofile odgrywają dużą rolę w reakcjach ... jako procent, jaki stanowią w stosunku do wszystkich leukocytów lub jako ich ilość znajdująca się w 1 µl (mikrolitrze) krwi ... nie tylko bazofilów, ale wszystkich komórek krwi).Mariańska B., Fabijańska-Mitek B., Windyga J., Badania laboratoryjne ...

Ostra białaczka limfoblastyczna

Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej

(...) jego funkcjonowanie. Niedobór płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie Występuje wtedy łatwość powstawania siniaków ... białaczki limfoblastycznej w szpiku kostnym dochodzi do nieprawidłowego i szybkiego dzielenia się tzw. blastów, czyli kom ... ) blasty wypierają ze szpiku komórki innych układów krwiotwórczych (czyli czerwonych ciałek, płytek i innych rodzajów białych ciałek).   OBL najczęściej występuje u dzieci poniżej 10 roku życia. Dorośli chorują ...

Normy laboratoryjne

Neutrofile - normy

(...) stwierdza się na podstawie badania diagnostycznego, jakim jest morfologia krwi wykonywana na czczo. Zmieniony poziom granulocytów ... granulocytów obojętnochłonnych oznaczany jest najczęściej przy rutynowym badaniu krwi (morfologia krwi). Jest to zasadnicze ... poziomu neutrofili Bezwzględna liczba neutrofili (ANC) jest miarą liczby granulocytów w próbce krwi i obliczana ... krwi, Morfologia krwi, Wyniki morfologii) ...

Normy laboratoryjne

Hematokryt

Hematokryt jest jednym z parametrów ocenianych w standardowym badaniu krwi. W typowym wydruku badania oznaczany ... i jakościowym ocenieniu elementów strukturalnych krwi. To badanie krwi pozwala określić stan zdrowia badanego, poprzez wykrycie ... objętościowy skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi, wyrażany w procentach bądź ułamkach. Klasyczny spos ... w skalibrowanej kapilarze. Do badania pobierana jest próbka krwi z żyły łokciowej lub opuszki palca, natomiast z pięty u noworodków ...

Biopsja nadnerczy

Diagnostyka guza chromochłonnego

(...) órek rdzenia nadnerczy lub zwojów nerwowych, opiera się na objawach, jakie prezentujemy oraz specyficznych badaniach. Cechę ... :100 000 osób, co odpowiada około 0,2% pacjentów, leczących się na nadciśnienie tętnicze. Niestety, u wielu pacjentów choroba przez lata może pozostawać utajona. Co ważne, w zdecydowanej większości przypadków (90%) guz chromochłonny nie wykazuje cech złośliwości, tzn. zdolności dawania przerzutów i naciekania innych tkanek. Objawy guza chromochłonnego ...

Krew i naczynia krwionośne

Agranulocytoza

Agranulocytoza to brak granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej. Ta groźna choroba pojawia się, gdy szpik kostny nie jest w stanie wytwarzać tych elementów lub też dochodzi do rozpadu granulocytów zaraz po ich wytworzeniu ... rozwój choroby. O agranulocytozie mówi się, gdy koncentracja granulocytów spada poniżej 100 kom ... i neutropenii, chociaż w rzeczywistości ta pierwsza jest cięższym schorzeniem od pozostałych. Agranulocytoza oznacza brak granulocytów ...

Badania

Koagulogram

(...) lekarz ocenia układ krzepnięcia w oparciu o kilka podstawowych parametrów. Są to: PLT:stężenie płytek krwi &ndash ... (D-dimeru), fibrynogenu, aktywności czynników krzepnięcia i in. Stężeniepłytek krwi (PLT) u osób dorosłych ... ób cierpiących na poważne choroby wątroby; u osób z wrodzonymi niedoborami czynników krzepnięcia krwi. 3. Czas kaolinowo ... parametrów, pozwalających na wstępną jego ocenę. Wyniki takich badań są niezbędne między innymi także wtedy, gdy mamy być ...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

(...) W badaniu morfologii krwi obwodowej spotyka się zwiększoną objętość erytrocytów, spadek poziomu retikulocytów (młode ... morfologii krwi następuje już po kilkunastu dniach leczenia - we krwi obwodowej zwiększa się liczba retikulocytów, hemoglobiny, poprawia się hematokryt. Normalizacja parametrów krwi obwodowej następuje po około 2 miesiącach leczenia. W przypadku ... w organizmie prowadzi do rozwoju zmian chorobowych w różnych narządach układów: pokarmowego, krwiotw ...

Ostra białaczka szpikowa

Objawy ostrej białaczki szpikowej

(...) ilość blastów, z których w procesie dojrzewania powstają białe krwinki chroniące organizm przed infekcjami ... wiek zachorowania wynosi 65 lat. Znacznie rzadziej ten rodzaj białaczki występuje u dzieci – zaledwie w 10% przypadków ... – może to prowadzić do pojawienia się gorączek, stanów podgorączkowych oraz częstych infekcji niereagujących na antybiotyki. W przypadku białaczki w morfologii krwi liczba białych ciałek często wielokrotnie przekracza normy, ale są to kom ...

Badania

Badanie gospodarki żelazem

(...) niedoborów tego pierwiastka w ustroju, gdy na podstawie morfologii stwierdzone zostanie obniżone stężenie hemoglobiny we krwi ... µg/dl (w jednostkach międzynarodowych jest to 11-33 µmol/l). Obniżone stężenie żelaza we krwi występuje w ... W organizmie dorosłego człowieka znajduje się około 3-4 gramów żelaza. Większość tej puli wchodzi w skład hemoglobiny ... u miesiączkujących i ciężarnych kobiet – stąd w tych grupach najczęściej dochodzi do niedoborów żelaza. Niedobór żelaza ...

Krew i naczynia krwionośne

Leukopenia

(...) morfologii krwi obwodowej – jeżeli wyniki będą niepokojące, lekarz skieruje nas na dalsze badania. Liczba leukocytów może ... Leukopenia (leukocytopenia) to obniżona liczba białych krwinek (leukocytów) w jednostce objętości krwi poniżej ... . Odmianą leukopenii jest neutropenia, która charakteryzuje się spadkiem liczby krążących we krwi granulocytów ... Leukopenia wykrywana jest najczęściej przez przypadek podczas badania morfologicznego krwi, ponieważ nie daje ona żadnych objawów ...

Zdrowie

Normy laboratoryjne

(...) dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby ... ównież nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.(Wyniki morfologii, Wyniki badania krwi, Wyniki badania moczu) ...

Anemia a inne choroby

Anemia a choroby przewodu pokarmowego

(...) ówno w przypadku utraty krwi w wyniku krwawień jak i zaburzeń wchłaniania dochodzi do niedoborów żelaza. Problemy z wchłanianiem mogą ... niedokrwistości i nierzadko wymagają nawet transfuzji krwi.  U pacjentów z rozpoznaną chorobą wrzodową lub przewlekle ... óre zmniejszają ryzyko uszkodzenia śluzówki żołądka. W przypadku zaobserwowania ciemnego stolca, świeżej krwi w stolcu lub wymiotów ... Schorzenia przewodu pokarmowego są jednym z głównych czynników sprzyjających powstaniu anemii (niedokrwistości ...

Kariera

Syndrom chronicznego zmęczenia

(...) : morfologii krwi, OB, analizy moczu, stężenia Ca i P we krwi, glukozy, kreatyny, mocznika oraz badaniem poziomu hormonów ... W fachowej literaturze zwraca się uwagę na szereg czynników, które mogą wywołać chroniczne zmęczenie. Są to m ... mlekowego w mięśniach i obecność RNA enterowirusa w mięśniach; niedobory składników odżywczych. W jaki sposób objawia się syndrom chronicznego zmęczenia? Do charakterystycznych symptomów zalicza się: stany podgorączkowe, przewlekłe ...

Badanie hormonów tarczycy

Diagnostyka chorób tarczycy

(...) krwi i standardowych badań biochemicznych, wchodzi oznaczenie poziomu hormonów, wpływających na pracę tarczycy - TSH ... przez przysadkę, który pobudza tarczycę do wydzielania jej hormonów - T3 i T4. Gdy pojawiają się one we krwi, działają ... chorobę, tym większe są szanse na jej skuteczne wyleczenie. Dolegliwości te są liczne i wynikają z regulacyjnej funkcji hormonów ... i działania innych hormonów. Hormony tarczycy są także konieczne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego. Niestety, w gruczole ...

Białaczka przewlekła

Rozpoznanie białaczki przewlekłej

Jednym z pierwszych objawów białaczek przewlekłych jest nieprawidłowy wynik badania morfologii krwi ... konieczne jest spełnienie licznych kryteriów odnoszących się do liczby limfocytów w krwi i szpiku, oraz obecności ... leukocytów, co powoduje zwężenie światła naczynia, co skutkuje niedotlenieniem obszaru zaopatrywanego przez dane naczynie. Do objawów tych należy: zaburzenia czynności układu nerwowego – na przykład zaburzenia świadomości; zaburzenia ...

Normy laboratoryjne

OB (odczyn Biernackiego)

(...) i jak wygląda badanie OB? Odczyn Biernackiego jest to wskaźnik sedymentacji erytrocytów, tzn. jest miarą szybkości opadania ... ; • wielkości opadających cząstek; • innych czynników. Badanie OB, czyli opad Biernackiego, wykonywane jest na pr ... . Prawidłowe wartości OB powinny wynosić: • u noworodków w granicach 0 - 2 mm/h; • u niemowląt do 6. miesiąca życia 12 ... niepokojącego. Badanie to jest najczęstszym badaniem diagnostycznym i głównie wykonywane jest przy morfologii krwi. Zaleca się je ...

Białaczka u dzieci

Najczęstsze białaczki u dzieci

(...) należą do białych ciałek krwi, czyli leukocytów – odpowiadają one za utrzymanie odporności. Nie jest poznana ... zmniejszona liczba czerwonych ciałek krwi oraz płytek. Liczba białych ciałek krwi, czyli leukocytów może być różna &ndash ... Białaczka to najczęstsza choroba nowotworowa wieku dziecięcego. Stanowi 30% nowotworów wieku rozwojowego ... osiągnięto znaczy postęp i białaczka z choroby dawniej nieuleczalnej obecnie jest wyleczalna u 80% pacjentów cierpiących ...

Układ pokarmowy

Wzdęcia brzucha

(...) ), badań biochemicznych (poziom oraz aktywność enzymów trzustkowych, wartości cukru we krwi oraz parametrów ... Wzdęcia brzucha (bębnica) obok bólów brzucha i zaparć stanowią jedno z najczęstszych dolegliwości ze strony ... , dusznościami i bólami w klatce piersiowej, kruczeniem i przelewaniem się w brzuchu, a także nadmiernym oddawaniem gazów. Fizjologiczna objętość gazów w jelitach dochodzi do 150 ml. U większości chorych odczuwających wzdęcia ilość powietrza ...

Anemia (niedokrwistość)

Anemia w ciąży

(...) rozpoczyna się w przypadku niedoborów pierwiastków i witamin niezbędnych w procesie krwiotworzenia.  O anemii ... zaawansowanej, nierzadko pojawiają się problemy z żylakami odbytu, zwanymi popularnie hemoroidami. Krwawienie z hemoroidów może ... tolerancji wysiłku, problemy z pamięcią, koncentracją, zawroty głowy, łamliwość paznokci, wypadanie włosów, pieczenie ... być:  ciąża mnoga, niedożywienie, niedobór wielu witamin, palenie papierosów (zaburza wchłanianie składników ...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500