Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Jaskra a ślepota

Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków. Czy jednak jaskra to zawsze wyrok? Czy nieodwołalnie prowadzi do ślepoty? Odpowiedź brzmi: NIE. Jaskra nie musi oznaczać utraty wzroku. Tylko nieleczona powoduje ślepotę. Przy natychmiastowym rozpoczęciu terapii, systematycznym przyjmowaniu leków oraz regularnych kontrolach okulistycznych postęp choroby da się zahamować.

1. Przebieg jaskry

Gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe jest za wysokie dla danego oka (mimo że może mieścić się w granicach normy) następuje powolne niszczenie nerwu wzrokowego w części wychodzącej z gałki ocznej (tarcza nerwu wzrokowego). Podobne skutki może wywołać długotrwałe niedokrwienie tarczy nerwu. Zanik włókien nerwowych postępuje zwykle w tej samej kolejności u wszystkich chorych. Powoduje to charakterystyczne dla jaskry ubytki w polu widzenia. Między innymi na podstawie stopnia ograniczenia pola widzenia można ocenić stadium zaawansowania choroby.

Jaskra to podstępne schorzenie. Zanik włókien nerwowych nie postępuje równomiernie w obu oczach. Sprawia to, że nawet duże ubytki w polu widzenia w jednym oku są kompensowane przez drugie. Między innymi dlatego jaskra rozpoznawana jest tak późno. Poza tym większość przypadków jaskry (jaskra z otwartym kątem przesączania) praktycznie nie daje żadnych objawów. Dopiero znaczne uszkodzenie nerwu wzrokowego powoduje osłabienie ostrości wzroku. Zwykle dopiero to skłania chorych do wizyty u lekarza.

Jaskra to choroba przewlekła i postępująca. Jeżeli w odpowiednim czasie nie rozpocznie się leczenia, doprowadzi do całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego najpierw w jednym, a potem w drugim oku. Cały sens badań profilaktycznych oraz szybkiego wprowadzenia leczenia polega na tym, aby wykryć chorobę jak najwcześniej i jak najszybciej rozpocząć terapię. Leczenie nie jest w stanie naprawić uszkodzeń wywołanych przez jaskrę. Może jednak powstrzymać jej postęp. Osoby chorujące na jaskrę, stosujące się do zaleceń lekarza zachowują zdolność widzenia do końca życia.

2. Zapobieganie utracie wzroku z powodu jaskry

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie. Jednak utraty wzroku można uniknąć. Są dwa główne czynniki wpływające na rokowanie w jaskrze. Po pierwsze ważne jest zaawansowanie choroby w momencie jej rozpoznania. Im wcześniej wykryta, tym większe szanse na zachowanie jak najlepszej jakości widzenia do końca życia. Drugim równie ważnym czynnikiem jest skuteczne leczenie jaskry. Efektywna terapia zależy przede wszystkim od systematycznego przyjmowania leków oraz regularnych wizyt kontrolnych u okulisty oceniających efektywność tego leczenia i postęp choroby.

3. Wczesne wykrywanie i profilaktyka jaskry

W większości przypadków jaskrze nie da się zapobiegać. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, trzeba zwalczyć możliwe do usunięcia czynniki predysponujące do rozwoju jaskry. Polega to przede wszystkim na prawidłowym leczeniu stanów wpływających na powstanie choroby: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego (zwłaszcza w godzinach nocnych), choroby niedokrwiennej serca oraz innych chorób naczyniowych.

Przy występowaniu czynników ryzyka, których nie da się modyfikować, należy zgłaszać się regularnie (1-2 lata) na badania okulistyczne w celu aktywnego poszukiwania jaskry. Do takich czynników należą: wiek (zwłaszcza > 40-50 lat), płeć żeńska, występowanie jaskry w rodzinie, krótkowzroczność, wrodzone i nabyte wady narządu wzroku.

Czasami jaskra dotyka osób bez powyższych czynników (z wyjątkiem wieku). Dlatego, zwłaszcza po ukończeniu 40 lat, przy zaobserwowaniu jakichkolwiek zaburzeń widzenia, należy pójść do okulisty. Ponadto zaleca się, aby każda osoba powyżej 40 roku życia zgłaszająca się do okulisty w celu doboru okularów miała wykonane dokładne badanie okulistyczne z oceną tarczy nerwu wzrokowego i pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Postępowanie takie jest niezwykle istotne, ponieważ wczesna diagnostyka jaskry i szybkie rozpoczęcie leczenia zapobiega powstawaniu nieodwracalnych uszkodzeń nerwu wzrokowego i utracie wzroku.

4. Leczenie jaskry

Leczenie jaskry ma olbrzymi wpływ na rokowanie. Brak leczenia lub jego nieskuteczność nieuchronnie prowadzą do ślepoty. Aby zapobiec całkowitej utracie wzroku należy stosować się do wszystkich reguł terapii jaskry.

Leczenie ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej do takiego poziomu, aby nie powodowało zaniku nerwu wzrokowego. Ponadto przez całą dobę ciśnienie musi utrzymywać się na mniej więcej stałym poziomie. Wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego, nawet przy względnie niskich wartościach również powodują postęp choroby. Aby utrzymać niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe przy wahaniach < 3 mmHg, leki w postaci kropli do oczu należy przyjmować regularnie w godzinach ustalonych z lekarzem.

Ponadto należy zgłaszać się na wyznaczone badania kontrolne (co 3-6 miesięcy). Z czasem skuteczność leków przeciwjaskrowych nieco maleje. Dlatego co jakiś czas trzeba sprawdzać efektywność terapii i czy choroba nie postępuje. To wszystko sprawia, że jaskra, chociaż niewyleczalna, zostanie powstrzymana. Jednym słowem jaskra może, ale nie musi oznaczać ślepoty. Przy dobrych chęciach osłabienie widzenia da się powstrzymać. Przy prawidłowym leczeniu użyteczną ostrość wzroku można zachować do końca życia.

Lekarz Kalina Wysocka-Dubielecka,
Komentarze

zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Jaskra - najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Jaskra
Jaskra

Jaskra jako groźna choroba oczu

Jaskra to częsta choroba dotykająca głównie osób po 50. roku życia. Większość z nas słyszała o jej istnieniu i z jakiegoś powodu się jej boi. Ale właściwie dlaczego jaskra jest taka groźna? Przede wszystkim dlatego, że nieleczona prowadzi ... dolegliwości. Jaskra dotyczy obu oczu. Jednak zmiany patologicznie nie postępują równocześnie. Dlatego nawet przy dużym ... kompensuje ubytki w oku o bardziej nasilonym uszkodzeniu. Gdy jaskra jest już bardzo zaawansowana, obniża się ostrość wzroku.

Jaskra

Ciśnienie wewnątrzgałkowe w przebiegu jaskry

Jaskra jest najogólniej określana jako choroba oczu spowodowana zaburzeniami ciśnienia w gałce ocznej prowadzącymi ... . Jakie są objawy i przebieg jaskry? Jaskra początkowo przebiega zwykle bezobjawowo. Mogą jednak występować napadowe b ... ? Jeżeli choroba została odpowiednio wcześnie rozpoznana, daje duże szanse na uratowanie wzroku. Należy jednak pamiętać, że jaskra ... wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jest to tzw. jaskra z zamkniętym katem przesączania. W przypadku tej odmiany, to właśnie...

Jaskra

Czym różni się zaćma od jaskry?

Czym różni się zaćma od jaskry? Odtwórz wideo

(...) Jej typ zależy od umiejscowienia zmian – może być podtorebkowa, korowa, jądrowa oraz zaćma przednia i tylna. Jaskra ... . Podstawowe zagrożenie związane z jaskrą jest związane z uszkadzaniem nerwu wzrokowego, które jest nieodwracalne. Najczęściej ... należy pamiętać, iż wyróżnia się postać jaskra z prawidłowym ciśnieniem śródgałkowym! Szerzej o...

Jaskra

Wzrost ciśnienia śródgałkowego

Wzrost ciśnienia śródgałkowego Odtwórz wideo

Jaskra ze względu na wyróżnianie kilku jej odrębnych postaci, według definicji to grupa schorzeń charakteryzujących się wspólnymi cechami: obecne ciśnienie śródgałkowe, które jest zbyt wysokim dla utrzymania prawidłowej czynności oka, zagłębienie i atrofia (zanik) nerwu wzrokowego, zmiany w polu widzenia. Omawiając w skrócie mechanizm powstawania jaskry, można powiedzieć, iż podwyższone ciśnienie śródgałkowe wywołuje niedokrwienie tarczy nerwu...

Jaskra

Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych?

Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? Odtwórz wideo

Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając do ślepoty. Niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników sprzyjających rozwojowi jaskry jest wiek, ponieważ pojawia się u ok. 2% ludzi ... ótkowzroczności. Większości z nas jaskra kojarzy się ze schorzeniem ludzi starszych, czy to oznacza, że osoby młodsze nie powinny obawiać...

Jaskra

Rodzaje jaskry

Jaskra jest chorobą oczu, która powoduje trwałe uszkodzenie nerwu wzrokowego. W rezultacie u chorego następuje ... óżnia się kilka rodzajów jaskry, przy czym dwie najczęściej występujące odmiany choroby to: jaskra otwartego kąta oraz jaskra zamkniętego kąta. Jaskra otwartego kąta a jaskra zamkniętego kąta Jaskra otwartego kąta to najbardziej powszechny typ jaskry ... życia. Jaskra otwartego kąta jest chorobą podstępną – może nie dawać o sobie znać przez długi czas. Chory...

Jaskra

Ostry atak jaskry

(...) przesączania powinny unikać niektórych leków, by nie doszło do kolejnego ataku jaskry.  Jaskra jest...

Jaskra

Jaskra dziecięca (wrodzona)

Jaskra dziecięca (wrodzona)

Jaskra dziecięca to wrodzona wada wzroku, którą powoduje nieprawidłowy rozwój dróg odpływu płynu śródocznego. Wkrótce po urodzeniu, wskutek zastoju płynu i wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, jedno oko (lub oba) zaczyna się ... noworodków, oraz pierwotną jaskrę dziecięcą występującą między 3 a 10 rokiem życia. Leczenie jaskry wrodzonej Jaskra ... ciśnienia w gałce ocznej.Kański J.J., Tesla P. JASKRA - kompendium diagnostyki i leczenia, Górnicki Wydawnictwo Medyczne,...

Jaskra

Jaskra u dzieci

Jaskra wieku dziecięcego jest grupą chorób o różnej patogenezie. Przyczyną jaskry u dzieci są wady ... wady rozwojowe gałki ocznej. Dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego i zmian w obrębie narządu wzroku. Jaskra wrodzona ... związaną z anomaliami wrodzonymi, jaskrę wtórną dzieci i niemowląt. Jaskra pierwotnie wrodzona Jaskra pierwotnie wrodzona ... przesączania bez współistnienia innych nieprawidłowości gałki ocznej, bez zaburzeń układowych. Jaskra pierwotnie...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500