Jaskra a ślepota

Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków. Czy jednak jaskra to zawsze wyrok? Czy nieodwołalnie prowadzi do ślepoty? Odpowiedź brzmi: NIE. Jaskra nie musi oznaczać utraty wzroku. Tylko nieleczona powoduje ślepotę. Przy natychmiastowym rozpoczęciu terapii, systematycznym przyjmowaniu leków oraz regularnych kontrolach okulistycznych postęp choroby da się zahamować.

Spis treści:
  1. 1. Przebieg jaskry
  2. 2. Zapobieganie utracie wzroku z powodu jaskry
  3. 3. Wczesne wykrywanie i profilaktyka jaskry
  4. 4. Leczenie jaskry

1. Przebieg jaskry

Gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe jest za wysokie dla danego oka (mimo że może mieścić się w granicach normy) następuje powolne niszczenie nerwu wzrokowego w części wychodzącej z gałki ocznej (tarcza nerwu wzrokowego). Podobne skutki może wywołać długotrwałe niedokrwienie tarczy nerwu. Zanik włókien nerwowych postępuje zwykle w tej samej kolejności u wszystkich chorych. Powoduje to charakterystyczne dla jaskry ubytki w polu widzenia. Między innymi na podstawie stopnia ograniczenia pola widzenia można ocenić stadium zaawansowania choroby.

Jaskra to podstępne schorzenie. Zanik włókien nerwowych nie postępuje równomiernie w obu oczach. Sprawia to, że nawet duże ubytki w polu widzenia w jednym oku są kompensowane przez drugie. Między innymi dlatego jaskra rozpoznawana jest tak późno. Poza tym większość przypadków jaskry (jaskra z otwartym kątem przesączania) praktycznie nie daje żadnych objawów. Dopiero znaczne uszkodzenie nerwu wzrokowego powoduje osłabienie ostrości wzroku. Zwykle dopiero to skłania chorych do wizyty u lekarza.

Jaskra to choroba przewlekła i postępująca. Jeżeli w odpowiednim czasie nie rozpocznie się leczenia, doprowadzi do całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego najpierw w jednym, a potem w drugim oku. Cały sens badań profilaktycznych oraz szybkiego wprowadzenia leczenia polega na tym, aby wykryć chorobę jak najwcześniej i jak najszybciej rozpocząć terapię. Leczenie nie jest w stanie naprawić uszkodzeń wywołanych przez jaskrę. Może jednak powstrzymać jej postęp. Osoby chorujące na jaskrę, stosujące się do zaleceń lekarza zachowują zdolność widzenia do końca życia.

2. Zapobieganie utracie wzroku z powodu jaskry

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie. Jednak utraty wzroku można uniknąć. Są dwa główne czynniki wpływające na rokowanie w jaskrze. Po pierwsze ważne jest zaawansowanie choroby w momencie jej rozpoznania. Im wcześniej wykryta, tym większe szanse na zachowanie jak najlepszej jakości widzenia do końca życia. Drugim równie ważnym czynnikiem jest skuteczne leczenie jaskry. Efektywna terapia zależy przede wszystkim od systematycznego przyjmowania leków oraz regularnych wizyt kontrolnych u okulisty oceniających efektywność tego leczenia i postęp choroby.

3. Wczesne wykrywanie i profilaktyka jaskry

W większości przypadków jaskrze nie da się zapobiegać. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, trzeba zwalczyć możliwe do usunięcia czynniki predysponujące do rozwoju jaskry. Polega to przede wszystkim na prawidłowym leczeniu stanów wpływających na powstanie choroby: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego (zwłaszcza w godzinach nocnych), choroby niedokrwiennej serca oraz innych chorób naczyniowych.

Przy występowaniu czynników ryzyka, których nie da się modyfikować, należy zgłaszać się regularnie (1-2 lata) na badania okulistyczne w celu aktywnego poszukiwania jaskry. Do takich czynników należą: wiek (zwłaszcza > 40-50 lat), płeć żeńska, występowanie jaskry w rodzinie, krótkowzroczność, wrodzone i nabyte wady narządu wzroku.

Czasami jaskra dotyka osób bez powyższych czynników (z wyjątkiem wieku). Dlatego, zwłaszcza po ukończeniu 40 lat, przy zaobserwowaniu jakichkolwiek zaburzeń widzenia, należy pójść do okulisty. Ponadto zaleca się, aby każda osoba powyżej 40 roku życia zgłaszająca się do okulisty w celu doboru okularów miała wykonane dokładne badanie okulistyczne z oceną tarczy nerwu wzrokowego i pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Postępowanie takie jest niezwykle istotne, ponieważ wczesna diagnostyka jaskry i szybkie rozpoczęcie leczenia zapobiega powstawaniu nieodwracalnych uszkodzeń nerwu wzrokowego i utracie wzroku.

4. Leczenie jaskry

Leczenie jaskry ma olbrzymi wpływ na rokowanie. Brak leczenia lub jego nieskuteczność nieuchronnie prowadzą do ślepoty. Aby zapobiec całkowitej utracie wzroku należy stosować się do wszystkich reguł terapii jaskry.

Leczenie ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej do takiego poziomu, aby nie powodowało zaniku nerwu wzrokowego. Ponadto przez całą dobę ciśnienie musi utrzymywać się na mniej więcej stałym poziomie. Wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego, nawet przy względnie niskich wartościach również powodują postęp choroby. Aby utrzymać niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe przy wahaniach < 3 mmHg, leki w postaci kropli do oczu należy przyjmować regularnie w godzinach ustalonych z lekarzem.

Ponadto należy zgłaszać się na wyznaczone badania kontrolne (co 3-6 miesięcy). Z czasem skuteczność leków przeciwjaskrowych nieco maleje. Dlatego co jakiś czas trzeba sprawdzać efektywność terapii i czy choroba nie postępuje. To wszystko sprawia, że jaskra, chociaż niewyleczalna, zostanie powstrzymana. Jednym słowem jaskra może, ale nie musi oznaczać ślepoty. Przy dobrych chęciach osłabienie widzenia da się powstrzymać. Przy prawidłowym leczeniu użyteczną ostrość wzroku można zachować do końca życia.

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

pokaż 5 następnych

Artykuły Jaskra

Jaskra Rodzaje jaskry

Jaskra jest chorobą oczu, która powoduje trwałe uszkodzenie nerwu wzrokowego. W rezultacie u chorego następuje ... óżnia się kilka rodzajów jaskry, przy czym dwie najczęściej występujące odmiany choroby to: jaskra otwartego kąta oraz jaskra zamkniętego kąta. Jaskra otwartego kąta a jaskra zamkniętego kąta Jaskra otwartego kąta to najbardziej powszechny typ jaskry ... życia. Jaskra otwartego kąta jest chorobą podstępną – może nie dawać o sobie znać przez długi czas. Chory...

Jaskra Ostry atak jaskry

(...) przesączania powinny unikać niektórych leków, by nie doszło do kolejnego ataku jaskry.  Jaskra jest...

Jaskra dziecięca (wrodzona)
Jaskra Jaskra dziecięca (wrodzona)

Jaskra dziecięca to wrodzona wada wzroku, którą powoduje nieprawidłowy rozwój dróg odpływu płynu śródocznego. Wkrótce po urodzeniu, wskutek zastoju płynu i wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, jedno oko (lub oba) zaczyna się ... noworodków, oraz pierwotną jaskrę dziecięcą występującą między 3 a 10 rokiem życia. Leczenie jaskry wrodzonej Jaskra ... ciśnienia w gałce ocznej.Kański J.J., Tesla P. JASKRA - kompendium diagnostyki i leczenia, Górnicki Wydawnictwo Medyczne,...

Jaskra Jaskra u dzieci

Jaskra wieku dziecięcego jest grupą chorób o różnej patogenezie. Przyczyną jaskry u dzieci są wady ... wady rozwojowe gałki ocznej. Dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego i zmian w obrębie narządu wzroku. Jaskra wrodzona ... związaną z anomaliami wrodzonymi, jaskrę wtórną dzieci i niemowląt. Jaskra pierwotnie wrodzona Jaskra pierwotnie wrodzona ... przesączania bez współistnienia innych nieprawidłowości gałki ocznej, bez zaburzeń układowych. Jaskra pierwotnie...

Jaskra Leczenie jaskry

Głównym sposobem leczenia jaskry jest leczenie farmakologiczne, czyli podawanie kropli do worka spojówkowego. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kropli obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zwykle leczenie rozpoczynamy od monoterapii,...

Jaskra Przyczyny jaskry

(...) lub całkowitej.  Jaskra a ciśnienie wewnątrzgałkowe Za prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe uznaje się wartości w zakresie 16-21 mmHg. Pojęcie „zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe” należy traktować indywidualnie, gdyż jaskra może się rozwijać w oczach ... zaliczamy: Podatność genetyczną/dodatni wywiad rodzinny(jaskra występująca w rodzinie, wśród najbliższych krewnych). Rasę. U osób rasy czarnej jaskra występuje trzy do czterech razy częściej. Wiek. Częstość występowania jaskry zwiększa...

Jaskra Profilaktyka jaskry

Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u ludzi powyżej 60. roku życia. Farmakologiczne leczenie jaskry ... jest dowiedzieć się, jak zapobiegać tej chorobie. Przyczyny jaskry Jaskra może być naszym genetyczną przypadłością odziedziczoną ... óre mamy wpływ. Weź pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka, takie jak: jaskra w najbliższej rodzinie, wiek, choroby serca ... okazać się pierwszym objawem, jaki powoduje jaskra. Zapobieganie jaskrze Przed wszystkim - badaj się. Regularne badanie...

Jaskra Diagnostyka jaskry

Jaskra jest chorobą przewlekłą. Przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Szacuje się, iż nawet do 80 % osób nią dotkniętych nie wie, że choruje na jaskrę. Badania na jaskrę Niezmiernie istotne są okresowe badania kontrolne oraz niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza w przypadku pogorszenia się wzroku. Istnieje wiele metod pozwalających na ustalenie trafnego i pewnego rozpoznania. Badaniami, które pozwalają postawić prawidłowe rozpoznanie jaskry, są: Kontrola ciśnienia...

Jaskra Objawy jaskry

Jaskra to choroba głównego nerwu odpowiedzialnego za widzenie, tak zwanego nerwu optycznego. Nerw optyczny odbiera ... jako widziane obrazy. Jaskra objawia się charakterystycznym wzorcem postępującego uszkodzenia nerwu optycznego, które zwykle zaczyna się od niewielkiej utraty widzenia bocznego. Jeśli jaskra nie jest zdiagnozowana i leczona, może doprowadzić do utraty ... zamkniętego kąta Jaskra otwartego kąta dotyczy oczu anatomicznie predysponowanych, tzn. oczu z wąskim kątem przesączania,...

Jaskra
Okulistyka Jaskra

Jaskra (glaukoma) jest grupą chorób, których wspólną cechą jest uszkodzenie...

Jaskra Jaskra u dzieci

Jaskra wieku dziecięcego jest grupą chorób o różnej patogenezie. Przyczyną jaskry...

Zaćma Jaskra a zaćma

Jaskra i zaćma to choroby narządu wzroku o różnych podłożach i dotykające różnych...

Rodzaje jaskry Jaskra wtórna

Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz...

Rodzaje jaskry Jaskra barwnikowa

Jaskra barwnikowa to dość częsta forma jaskry wtórnej, spowodowana zatykaniem otworków...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij