Leczenie żylaków przełyku

Leczenie żylaków przełyku możemy podzielić na trzy etapy: leczenie zachowawcze niekrwawiących żylaków przełyku, leczenie paliatywne żylaków, z których występowały krwotoki oraz leczenie interwencyjne w przypadku krwotoku. Wszystkie te metody mają na celu jedno – zmniejszenie ogromnej śmiertelności jaka towarzyszy ostrym krwawieniom z żylaków przełyku. Wybór odpowiedniej metody jest uzależniony od stopnia rozwoju i zaawansowania choroby i powinien być podejmowany zawsze po konsultacji z pacjentem.

Spis treści:
 1. 1. Leczenie zachowawcze żylaków przełyku
 2. 2. Wycięcie wpustu jako metoda leczenia żylaków przełyku
 3. 3. Śmiertelność podczas operacji żylaków przełyku
 4. 4. Rodzaje zabiegów odbarczających
  1. 4.1. Modyfikacje operacji zespolenia obwodowego gałęzi układu wrotnego z żyłami brzusznymi krążenia dużego
  2. 4.2. Operacje przerywające połączenia żylne żołądkowo-przełykowe
  3. 4.3. Operacje prowokujące rozwój obocznego krążenia wrotnoukładowego

1. Leczenie zachowawcze żylaków przełyku

W leczeniu zachowawczym farmakologicznym stosuje się nieselektywne blokery receptorów β-adrenergicznych (beta-blokery), np. propranolol, które obniżając rzut serca zmniejszają napływ krwi do układu wrotnego. W przypadku przeciwwskazań do stosowania beta-blokerów, można podawać długodziałające nitraty.

Doświadczenie wielu ośrodków wskazuje, że operacje doraźnego zaopatrzenia krwawiących żylaków przełyku obarczone są dużą, sięgającą 60% śmiertelnością pooperacyjną i są zalecane jedynie w nielicznych przypadkach, w których zawodzą wszystkie sposoby leczenia zachowawczego. Ogólnie wskazaniem do leczenia operacyjnego w okresie czynnego krwotoku jest nieskuteczne leczenie zachowawcze w czasie do 24 godzin. Istnieje kilka możliwości doraźnych operacji w celu leczenia krwotoków z przełyku (operacje na samych żylakach przełyku oraz odbarczające układ wrotny - zespolenie układu wrotnego z układem żyły głównej dolnej).

Najczęściej stosuje się podkłucie krwawiących żylaków, polegające na bezpośrednim dotarciu do żylaków, po podłużnym nacięciu przełyku z dostępu przez klatkę piersiową. Operacja obarczona jest wysoką śmiertelnością, głównie z powodu nieszczelności szwów przełykowych (przetoka przełyku) w okresie pooperacyjnym.

2. Wycięcie wpustu jako metoda leczenia żylaków przełyku

Innym zabiegiem redukującym napływ krwi do żylaków jest wycięcie wpustu, które prowadzi do przecięcia połączeń żylnych pomiędzy żyłami podśluzówkowymi żołądka a przełyku i dodatkowo umożliwia zlikwidowanie okołoprzełykowych połączeń żylnych krążenia obocznego. Operacja ta w zasadzie skutecznie leczy krwotoki z żylaków przełyku, ale również obarczona jest wysoką śmiertelnością zależną od pooperacyjnego rozejścia się szwów zespalających przełyk z żołądkiem.

Klasyczne zespolenie żyły wrotnej z główną dolną wykonywane doraźnie obarczone jest znacznie większym ryzykiem, niż w warunkach planowych. Tłumaczy się to szczególnie trudnymi warunkami operacji, wykonywanymi bez odpowiedniego przygotowania, w nocy, w stanie wykrwawienia, a czasem wstrząsu.

Odbarczenie zastoinowego układu wrotnego drogą zespolenia dużych żył nadal stanowi podstawę definitywnego leczenia, mającego na celu trwałe zabezpieczenie chorego przed nawrotem krwotoku. Ponieważ jak dotąd pewność statystyczną zagrożenia krwotokiem mamy jedynie w odniesieniu do tych chorych, którzy już przebyli krwawienie, jedynym rzeczywistym wskazaniem do chirurgicznego leczenia zastoju w krążeniu wrotnym jest przebyty krwotok z żylaków przełyku.

3. Śmiertelność podczas operacji żylaków przełyku

Ogólna śmiertelność pooperacyjna wynosi 15-20% i zależna jest przede wszystkim od doboru chorych do operacji. U chorych z nadciśnieniem wrotnym w bloku przedwątrobowym kwalifikacja do operacji jest stosunkowo prosta: decydują wyniki badań naczyniowych i możliwość wykonania zespolenia. Zdrowa wątroba u tych chorych pozwala na bezpieczne wykonanie operacji odbarczającej.

Selekcja chorych z blokiem pozazatokowym (tj. z marskością wątroby) jest o wiele trudniejsza. W ocenie wskazań i wyboru sposobu chirurgicznego leczenia pomocna jest skala Child-Pugha i Turcoote'a wydolności czynnościowej wątroby wyodrębniająca grupę małego, średniego i wysokiego ryzyka operacyjnego u tych chorych. Przy kwalifikacji chorych do operacji pomaga także ocena przebiegu leczenia w czasie krwotoku. Szybki powrót do zdrowia i brak objawów nasilającej się po krwotoku niewydolności wątroby pozwalają przypuszczać, że ma ona wystarczającą rezerwę czynnościową i chorzy operację zniosą dobrze.

W nadciśnieniu ukł stosuje się leczenie operacyjne, odbarczające zastój w krążeniu wrotnym, redukujące napływ krwi do żylaków przełyku, prowokujące rozwój krążenia obocznego wrotnoukładowego oraz zabiegi likwidujące żylaki przełyku (operacje na samym przełyku).

4. Rodzaje zabiegów odbarczających

 • zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną dolną (anastomosis porto-cavalis) - istotną trudność już na początku operacji stanowi bardzo obfite krwawienie, będące wynikiem nadciśnienia i wybitnie poszerzonych drobnych żył dorzecza układu wrotnego. Zmusza to do przygotowania do tych zabiegów około 2 litrów świeżo konserwowanej krwi oraz wykonywania badań procesu krzepnięcia w czasie operacji ze względu na ryzyko wystąpienia skazy fibrynolitycznej. W celu wykonania dobrego zespolenia żylnego należy wybrać właściwe miejsce dla wycięcia otworu w ścianie żyły głównej dolnej oraz dokładnie dopasować wycinany otwór do przekroju żyły wrotnej.
 • proksymalne zespolenie śledzionowo-nerkowe - zabieg jest dość trudny technicznie, bardzo pracochłonny i powoduje większą utratę krwi a samo zespolenie często ulega zmianom zakrzepowym, mniej skutecznie odbarcza układ wrotny oraz nie zawsze zapobiega nawrotowi krwotoku z żylaków przełyku. Wymaga ono wykonania splenektomii, żmudnego preparowania cienkościennej i żylakowato nieraz zmienionej żyły śledzionowej, wypreparowania lewej nerki w celu przygotowania żyły nerkowej do zespolenia.

4.1. Modyfikacje operacji zespolenia obwodowego gałęzi układu wrotnego z żyłami brzusznymi krążenia dużego

 • zespolenie żyły krezkowej górnej z żyłą główną dolną lub jej odgałęzieniami np. z żyłą biodrową (anastomosis mesentericocavalis - operacja Mariona),
 • obwodowe zespolenie śledzionowo-nerkowe wg Warrena. Istota operacji polega na zachowaniu śledziony przez którą za pośrednictwem żył żołądkowych krótkich (vv. gastricae breves) odbywa się spływ zalegającej krwi w żylakach przełyku. Odbarcza ona wybiórczo przeciążony układ żył podśluzówkowych przełyku, wpustu i dna żołądka. Dotychczas jest jeszcze zbyt mało danych aby ocenić jej niezawodność,
 • zespolenie żyły żołądkowej lewej z żyłą główną dolną wg Gutgemanna, w modyfikacji Inokutchi,
 • zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną dolną za pośrednictwem wstawki - protezy naczyniowej z własnej żyły chorego lub przeszczepów dakronowych znane jako operacja Drapenesa lub zespolenie typu "H". Może się ona okazać szczególnie przydatna gdy nie wchodzi w grę zespolenie śledzionowo-nerkowe z powodu usuniętej śledziony.

4.2. Operacje przerywające połączenia żylne żołądkowo-przełykowe

 • przezprzełykowe podkłucie żylaków wg Boermy, Lintona,
 • resekcja wpustu żołądka wg. Pheministera,
 • transsekcja wpustu żołądka (operacja Tannera i jej modyfikacje),
 • dewaskularyzacja przełyku i dna żołądka wg. Sugiury, Hopsaba

Są to zabiegi typu "non-shunt". W grupie A i B Childa obserwuje się po tych zabiegach zaskakująco niski odsetek nawrotów krwawienia oraz brak śmiertelności i są one polecane u chorych z dobrą czynnością komórki wątroby, u których w obrazie endoskopowym żylaków stwierdza się "red color signs".

4.3. Operacje prowokujące rozwój obocznego krążenia wrotnoukładowego

 • operacja Talmy i jej modyfikacje (omentopeksja i inne),
 • przemieszczenie śledziony (np. pod skórę, do opłucnej).

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Artykuły Żylaki przełyku

Żylaki przełyku Przyczyny żylaków przełyku

Żylaki przełyku są to poszerzenia żylne, które umiejscowione są w dolnej części przełyku....

Żylaki Leczenie żylaków

Żylaki kończyn dolnych to problem wielu ludzi. Nieleczone mogą powodować wiele groźnych następstw....

Leczenie żylaków Leczenie żylaków nóg

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można skutecznie zapobiegać żylakom oraz...

Żylaki w ciąży Leczenie żylaków w ciąży

Żylaki w ciąży to problem, który dotyka około 40% ciężarnych kobiet. W tym czasie kobieta...

Żylaki Żylaki przełyku

Żylaki przełyku nie stanowią choroby sensu stricto, lecz są objawem innych schorzeń. Najczęściej...

Drożdżyca Drożdżyca przełyku

Grzybicze zakażenie przełyku w populacji ogólnej występuje stosunkowo rzadko - tylko...

Achalazja przełyku
Układ pokarmowy Achalazja przełyku

Achalazja przełyku spowodowana jest brakiem komórek nerwowych (splotu Auerbacha) w dolnej...

Rak przełyku
Onkologia Rak przełyku

Rak przełyku powstaje pod wpływem czynników, które sprzyjają zaleganiu pokarmu...

Zabiegi Zespolenie przełyku

Zespolenie żołądkowe obejmuje zmniejszenie żołądka, by ograniczyć spożycie pokarmów...

Żylaki Przyczyny żylaków

Nie ma jednej uniwersalnej przyczyny powstawania żylaków. Żylaki to objaw, a nie choroba...

Żylaki Profilaktyka żylaków

Żylaki to nienaturalnie rozszerzone naczynia żylne. Najczęściej pojawiają się na kończynach...

Żylaki Diagnostyka żylaków

Żylaki są nieestetyczne i niebezpieczne. Spędzają sen z powiek wielu ludziom niezależnie od...

Żylaki Powikłania żylaków

U większości chorych żylaki nie powodują żadnych powikłań. Niestety w niektórych przypadkach...

Żylaki Objawy żylaków

Dolegliwości związane z obecnością żylaków nie zawsze korelują z ich wielkością na podudziach....

Geneza żylaków
Przyczyny żylaków Geneza żylaków

Przyczyny powstawania żylaków kończyn dolnych nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo jednak,...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij