Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Limfocyty T

Limfocyty T (limfocyty grasicozależne) to krwinki białe, które są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną organizmu. Badanie poziomu limfocytów T to badanie pomagające zdiagnozować niedobory odporności oraz wiele poważnych chorób, do których należy między innymi białaczka limfoblastyczna. Badanie zalecane jest u osób, u których pojawiają się przewlekłe i nawracające infekcje układu oddechowego. Liczba limfocytów pozwala określić, czy charakter pojawiających się zmian w organizmie jest o podłożu nowotworowym, czy też nie. To badanie krwi wykonywane jest wraz z innymi badaniami, najczęściej, gdy zlecana jest całkowita morfologia krwi.

1. Normy limfocytów T

Liczba limfocytów T można określać w stosunku do pozostałych białych krwinek lub za pomocą wartości bezwzględnych:

 • norma limfocytów T w stosunku do pozostałych leukocytów to 20 - 40%;
 • norma limfocytów T w wartościach bezwzględnych to 1,0 - 4,5 x 103 lub 1,0 - 4,5 x 109/l.


Limfocyty powyżej normy pojawiają się w przypadku chorób takich, jak:


Limfocytozę względną, czyli zwiększenie ilości limfocytów T w stosunku do reszty leukocytów, może wywołać:


Limfocyty poniżej normy (limfopenia) to stan pojawiający się w przebiegu niedoboru odporności i związany jest z takimi chorobami, jak AIDS, pancytopenia czy niewydolność nerek. Spadek liczby limfocytów zauważa się także, gdy występuje niewydolność krążenia. Niedobór limfocytów T może też zaistnieć, gdy występują wrodzone niedobory tych elementów komórkowych, jak zespół DiGeorge'a, zespół Nezelofa czy Wiskott-Aldricha. Pojawia się także przy zakażeniu wirusem HIV czy wirusem HTLV-1. Obniżona wartość limfocytów może się pojawić także przy długotrwałym leczeniu kortykosterydami.

Badanie przeprowadza się na próbce krwi pobranej z żyły łokciowej. Należy poinformować lekarza, który zleca badanie o niedawno przebytej infekcji lub przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym, a także o chemioterapii czy radioterapii.

2. Kto powinien wykonać badanie?

Badania w kierunku niedoborów odporności powinny być jak najszybciej przeprowadzane u osób:

 • chorujących na nawracające infekcje układu oddechowego;
 • chorujących na przewlekłe infekcje układu oddechowego;
 • cierpiących na przewlekłą biegunkę;
 • chorych na zapalenie kości;
 • chorych na sepsę;
 • chorych na zapalenie opon mózgowych.

Badanie limfocytów przeprowadzane jest także w celu zróżnicowania choroby nowotworowej od nienowotworowej, szczególnie jeżeli choroba związana jest z układem krążenia lub szpikiem kostnym.

Oprócz badania poziomu limfocytów T, istnieją także inne badania pomagające zdiagnozować niedobory odporności. Należy także przeprowadzić badanie ilości limfocytów B, ocenę ilości komórek NK. Stosuje się także badanie ekspresji antygenów MHC oraz badanie ekspresji cząsteczek adhezyjnych. Przeprowadzenie tych badań (samo badanie limfocytów T nie wystarczy - w przypadku niektórych rodzajów niedoboru odporności limfocyty T są w normie, natomiast pozostałe wskaźniki odbiegają od normy) wraz z dokładnym wywiadem lekarskim może być podstawą diagnozy niedoboru odporności.

Bibliografia

 • Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3
 • Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0
 • Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3938-2

Źródła zewnętrzne

Marta Bednarska,
Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Limfocyty - normy - najnowsze pytania

Forum Zdrowie

Artykuły Limfocyty - normy
Limfocyty - normy

Limfocyty B

Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne, są to komórki, które służą do produkcji przeciwciał, a więc odpowiedzialne są za odpowiedź humoralną. Liczba limfocytów B jest badana do określenia skuteczności leczenia niektórych chorób, a zarazem do...

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

(...) wytwarzane przeciwciała (immunoglobuliny) są wykorzystywane w terapiach m.in. nowotworów. Limfocyty T Drugą populację komórek układu immunologicznego stanowią limfocyty T. Jest to populacja zróżnicowana, w jej skład wchodzą subpopulacje komórek pełniące różne funkcje ... CD4 i CD8. Limfocyty T CD4+, czyli posiadające cząsteczkę CD4, zwane są limfocytami pomocniczymi. W związku ze szczególnym ... za skuteczność szczepionek. Limfocyty T CD8+ zawierające na błonie komórkowej cząsteczkę CD8, zwane są limfocytami...

Białaczka

Eksperymentalny lek na przewlekłą białaczkę limfocytową

Amerykańscy naukowcy donoszą, iż opracowano nowy lek, który posiada zdolność selektywnej eliminacji komórek nowotworowych będących przyczyną przewlekłej białaczki limfocytowej. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej Ważnym elementem układu immunologicznego są limfocyty T i limfocyty B. Przy przewlekłej białaczce limfocytowej zezłośliwieniu ulegają te drugie, jednak obecne ... limfocyty T. Jest to możliwe dzięki skierowaniu farmaceutyku specyficznie na cząsteczkę sygnalizacyjną komórek...

AIDS

Progres w badaniach nad szczepionką przeciw AIDS

Badania nad szczepionką przeciw AIDS przyniosły pozytywne wyniki. Włoscy naukowcy przystępują do drugiej fazy eksperymentów nad preparatem, który podobno regeneruje układ odpornościowy. Na czym polega AIDS? AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), czyli zespół nabytego niedoboru odporności to choroba wywoływana przez wirusa HIV. Atakuje on limfocyty T pomocnicze, makrofagi i komórki mikrogleju, tym samym wyniszczając układ immunologiczny. W konsekwencji organizm nie jest w stanie walczyć z...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) (LYMPH) 1,1–3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06–0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77–2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53–1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0,30–1,03 x 109/l Komórki NK 0,20–0,40 x 109/l Monocyty (MONO) 0,21–0,92 x ... –0,13 x 109/l Limfocyty (LYMPH) 1,1–3,5 x 109/l Limfocyty B 0,06–0,66 x 109/l Limfocyty T 0,77–2,68 x 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53–1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0,30–1,03 x 109/l Komórki NK 0,20–0,40 x...

Odporność organizmu

Działanie układu odpornościowego

(...) wirusowych, układ odpornościowy wykorzystuje dodatkowo limfocyty T i plazmocyty, których funkcja polega na produkcji i...

Szczepienia

Czym jest układ odpornościowy?

(...) z poszczególnymi antygenami i ułatwiają ich zlikwidowanie, limfocyty T -  bezpośrednio atakują antygeny i wzmagają obronna...

AIDS

Choroby oportunistyczne

Wirus HIV, czyli ludzki wirus atakujący limfocyty T CD4+, osłabia odporność organizmu. Kolejne fazy AIDS przyczyniają się do dalszego spadku odporności, a w ostateczności do prawie całkowitego braku odporności. Skutkiem tego są choroby oportunistyczne. Charakteryzują się one zwiększoną podatnością organizmu na wszelkie czynniki chorobotwórcze oraz występowanie rzadkich nowotworów. Inna przyczyną chorób oportunistycznych jest immunosupresja, występująca przy transplantacjach. Najnowsze badania wykazują, że...

Odporność organizmu


Odporność swoista bierna

(...) powtórnego wtargnięcia np. bakterii. Do głównych elementów odporności nabytej zalicza się limfocyty T i B oraz...