Pobranie krwi pępowinowej - czy to jest etyczne?

Pobranie krwi pępowinowej i jej wszczepienie nie budzi żadnych wątpliwości etycznych. To samo dotyczy pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Komórki macierzyste pobrane z krwi pępowinowej ratują życie. A to dzięki bardzo ciekawej właściwości – mogą się one zmienić w komórki krwi (czyli erytrocyty, leukocyty i płytki krwi), a nawet w komórki tkanek, takie jak komórki nerwowe czy mięśniowe.

Krew pępowinowa pozwala leczyć bardzo niebezpieczne choroby, takie jak białaczki, wrodzone choroby krwi i niedobory odporności.

Krew pępowinowa może być zastosowana – w przypadku pobrania rodzinnego – u dziecka, od którego pobrano komórki (przeszczep autogeniczny, autotransplantacja), a także u jego rodzeństwa. Zawsze jednak, jeśli dawcą i biorcą nie jest ta sama osoba, należy zrobić testy zgodności tkankowej, aby przeszczep komórek macierzystych się powiódł. Zaletą przeszczepu komórek macierzystych jest fakt, że wymagania dotyczące zgodności tkankowej nie są tak restrykcyjne jak w przypadku przeszczepiania komórek szpikowych. Innymi słowy, łatwiej jest znaleźć pasujących do siebie dawcę i biorcę i wykonać z sukcesem przeszczep.

Dawkę krwi pępowinowej przelicza się w zależności od wagi biorcy. Jeśli ilość krwi pępowinowej nie jest wystarczająca, niedobór uzupełnia się komórkami szpikowymi.

Zabieg pobrania krwi pępowinowej jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny dla dziecka. Wszczepienie ratuje życie biorcy.

O pobieraniu krwi pępowinowej opowiada lek. Tomasz Baran oraz dr n. biol. Tomasz Ołdak.

Lubię to!
0

Artykuły Krew pępowinowa

Krew pępowinowa Bank komórek macierzystych/krwi pępowinowej

(...) jedynie Polski Bank Komórek Macierzystych ma akredytację AABB. Jak przechowywana jest krew pępowinowa w banku? Banki rodzinne stanowią większość banków komórek macierzystych w Polsce. Aby zdeponować w nich krew pępowinową, należy uiścić opłatę wstępną ... . Krew pępowinowa jest przechowywana również w bankach publicznych. Rodzice nie muszą wówczas ponosić kosztów, ale konieczne jest zrzeczenie się wszelkich praw do zdeponowanych komórek macierzystych. Po pobraniu krew pępowinowa jest transportowana do...

Czy warto pobrać krew pępowinową? Odtwórz wideo
Krew pępowinowa Czy warto pobrać krew pępowinową?

Krew pępowinowa to krew znajdująca się w pępowinie i łożysku. Znajdują się w niej komórki macierzyste, które mogą być później wykorzystane do leczenia wielu chorób. Takie komórki po wszczepieniu chorej osobie, odbudowują układ krwiotwórczy i odpornościowy. Komórki macierzyste bardzo szybko namnażają się, a co ciekawe mogą dawać ... pobrana krew pępowinowa. W przypadku rodzinne go pobrania krwi pępowinowej to rodzice są dysponentami tej krwi. Podpisują...

Bankowanie krwi pępowinowej Odtwórz wideo
Krew pępowinowa Bankowanie krwi pępowinowej

(...) członkowie rodziny, a rodzice dziecka są wyłącznym dysponentem krwi. W przypadku bankowania publicznego rodzice oddają krew pępowinową do banku i zrzekają się praw do tej krwi, tak, jak w przypadku oddawania krwi czy szpiku. Nie decydują, gdzie trafi krew...

Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie
Przeszczep szpiku kostnego Krew pępowinowa - pobranie i przechowywanie

Krew pępowinowa to bogate źródło komórek macierzystych – multipotencjalnych komórek organizmu. Ze względu na swoje właściwości komórki macierzyste są wykorzystywane w leczeniu chorób hematologicznych,...

Badanie krwi
Badania Badanie krwi

Badania krwi są bardzo popularnym narzędziem diagnostycznym. Zarówno morfologia krwi, jak i pomiar cholesterolu czy glukozy może dać wiele informacji o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu, a nawet co może się stać (np. podniesiony poziom glukozy...

Niedocukrzenie krwi
Krew i naczynia krwionośne Niedocukrzenie krwi

Niedocukrzenie krwi, zwane inaczej hipoglikemią, może objawiać się nieznaczną sennością, ogólnym osłabieniem, silnymi potami. Niedocukrzenie pojawia się wówczas, gdy mamy do czynienia z niskim poziomem cukru we krwi. W przypadku chorych...

Badania Osmolalność krwi

Badanie na osmolalność krwi ma na celu zidentyfikowanie stopnia zagęszczenia krwi. Badanie to pozwala ocenić poziom nawodnienia organizmu, kiedy u badanego występują objawy hiponatremii (niedoboru sodu we krwi), utraty wody lub zatrucia etanolem, metanolem...

Normy laboratoryjne Posiewy z krwi

Posiewy z krwi wykonuje się, aby zdiagnozować obecne we krwi bakterie i drożdżaki. Próbki do badania pobierane są najczęściej z kilku miejsc, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia drobnoustrojów. Posiew z krwi przeprowadza się głównie,...

Normy laboratoryjne Potas we krwi

Potas we krwi ma duże znaczenie w organizmie, gdyż jest elektrolitem śródkomórkowym. Potas odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego oraz nerwowego, wpływa na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Reguluje gospodarkę...

pokaż 10 następnych