Rozpoznawanie szpiczaka mnogiego

Szpiczak plazmocytowy, czyli szpiczak mnogi to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek plazmocytowych. Wytwarzają one jednorodne (czyli monoklonalne) białko, które nazywane jest białkiem M (monoklonalne). Choroba należy do złośliwych gammapatii monoklonalnych. Niektóre objawy kliniczne i zmiany w badaniach podstawowych mogą nasunąć podejrzenie szpiczaka mnogiego, a ich obecność skłania do dalszej diagnostyki.

Spis treści:
 1. 1. Objawy szpiczaka mnogiego
  1. 1.1. Diagnoza szpiczaka złośliwego
 2. 2. Badanie laboratoryjne

1. Objawy szpiczaka mnogiego

Szpiczak - jak leczyć? Odtwórz wideo
Szpiczak - jak leczyć? Według danych statystycznych, 1-2% osób chorych na nowotwór...


Do objawów tych należy:

 • znacznie podniesione OB – „trójcyfrowe” czyli wynoszące powyżej 99;
 • bóle kostne;
 • przypadkowo wykryte zmiany osteolityczne (czyli ubytki w tkance kostnej);
 • złamania kości przy niewielkich urazach lub bez urazów;
 • nieprawidłowy wynik białek w surowicy.

1.1. Diagnoza szpiczaka złośliwego

Gdy objawy takie wystąpią warto diagnostykę rozszerzyć. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie kryteriów małych i dużych. Najczęściej występują trzy objawy – obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu, zwiększona liczba plazmocytów w szpiku, zmiany osteolityczne w kościach.

Kryteria duże (główne) to:

 • Zwiększona liczba plazmocytów w pobranym materiale w biopsji;
 • Zwiększona liczba plazmocytów powyżej 30 % w materiale pobranym ze szpiku - w tym występowanie komórek nieprawidłowych;
 • Obecność białka monoklonalnego w elektroforezie surowicy lub moczu w odpowiednich stężeniach.

Kryteria małe to:

 • Zwiększona liczba plazmocytów pomiędzy 10-30 % w materiale pobranym ze szpiku;
 • Obecność białka monoklonalnego w elektroforezie surowicy lub moczu jednak w mniejszych stężeniach;
 • Obecność zmian ubytkowych w kościach (osteoliza);
 • Obniżenie w surowicy poziomu immunoglobulin.

Rozpoznanie szpinaka mnogiego jest możliwe, gdy występuje przynajmniej jedno kryterium duże i jedno małe. Można również postawić rozpoznanie choroby, gdy spełnione są trzy kryteria małe (w tym koniecznie zwiększenie liczby plazmocytów i obecność białka monoklonalnego).

2. Badanie laboratoryjne

W badaniach laboratoryjnych występuje często anemia, wzrost OB powyżej 100mm/h, może być stwierdzony podniesiony poziom kwasu moczowego oraz wapnia. W elektroforezie białek surowicy lub moczu stwierdza się obecność białka monoklonalnego M (w małym odsetku szpiczaka białko M nie występuje, jest to tak zwana postać nie wydzielająca szpiczaka mnogiego).

Na podstawie przeprowadzanych badan określa się stadia zaawansowania klinicznego szpiczaka mnogiego:

 • Stadium I- mała masa nowotworu – występuje gdy, spełnione są wszystkie poniższe kryteria: hemoglobina >10mg/dl, poziom wapnia w surowicy <3,0mmol/l, białko M  w klasie IgG <50g/l, w klasie IgA <30g/l; wydalanie łańcuchów lekkich z moczem < 4g/24h; RTG kości bez zmian lub obecne 1 ognisko;
 • Stadium II- pośrednia masa nowotworu – występuje gdy, obecne jest ≥1 kryterium: hemoglobina 8,5-10mg/dl, poziom wapnia w surowicy 3,0mmol/l, białko M  w klasie IgG 50 – 70 g/l, w klasie IgA 30 – 50 g/l; wydalanie łańcuchów lekkich z moczem 4 – 12 g/24h; RTG kości – nieliczne ogniska osteolityczne (czyli ogniska zniszczenia kości);
 • Stadium III- duża  masa nowotworu krwi – występuje gdy, gdy, obecne jest ≥1 kryterium: hemoglobina < 8,5 mg/dl, poziom wapnia w surowicy >3,0mmol/l, białko M  w klasie IgG >70 g/l, w klasie IgA >50 g/l; wydalanie łańcuchów lekkich z moczem > 12g/24h; RTG kości- liczne ogniska osteolityczne.

W rozpoznaniu nowotworu złośliwego różnicowym należy wykluczyć inne gammapatie monoklonalne, hipergammaglobulinemię, nowotwory które mogą powodować przerzuty do kości (rak prostaty, nerki, piersi, płuc) oraz tło infekcyjne (na przykład w przebiegu mononukleozy lub różyczki).

Bibliografia

 • Dmoszyńska A. Szpiczak mnogi, ANmedia, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927892-2-2
 • Jurczyszyn A., Skotnicki B.A. Szpiczak mnogi - kompleksowa diagnostyka i terapia, Górnicki, Wrocław 2010, ISBN 978-83-61257-29-5
 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0

Źródła zewnętrzne

Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0

Komentarze

Pytania do specjalistów

Czy te objawy wskazują na szpiczaka?

Pozdrawiam! Choruję na tarczycę, jestem po operacji od 1997 roku. Pół roku temu miałam TSH 18. Teraz jest 5,6. Mam arytmię, nadkomorowe migotanie przedsionków. Czuję ciągłe zmęczenie, ból w kościach, coraz częściej wypada mi coś z rąk - bolą mnie stawy...

pokaż 5 następnych

Artykuły Szpiczak mnogi

Szpiczak mnogi Dwa leki w walce z nowotworami krwi

Trwają badania nad skutecznością połączenia dwóch leków w terapii nowotworów hematologicznych. Wyniki pierwszej fazy badań są bardzo obiecujące. Działanie leków na nowotwory krwi W swoich badaniach naukowcy postanowili...

Co to są gammapatie monoklonalne?
Szpiczak mnogi Co to są gammapatie monoklonalne?

(...) 2003, ISBN 83-88063-94-4Dmoszyńska A. Szpiczak mnogi, ANmedia, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927892-2-2Szczeklik A. (red.),...

Szpiczak mnogi Nabyta oporność na leki u pacjentów ze szpiczakiem mnogim

Najnowsze badania mogą okazać się przełomem w zrozumieniu oporności na leki i indywidualizacji leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano szpiczaka mnogiego. Nabyta oporność na leki to główny problem w leczeniu niektórych postaci raka, dlatego lekarze wiążą duże nadzieje z prowadzonymi badaniami. Badania nad nabytą opornością na leki Szpiczak mnogi to nieuleczalny nowotwór szpiku kości. Mimo iż pacjenci cierpiący na tę chorobę początkowo dobrze reagują na chemioterapię, z...

Objawy szpiczaka mnogiego
Szpiczak mnogi Objawy szpiczaka mnogiego

Szpiczak plazmocytowy, czyli szpiczak mnogi, to nowotwór złośliwy, wywodzący się z komórek plazmocytowych ... ), jednak u większości szpiczak mnogi przechodzi w białaczkę plazmatyczną, która przebiega niekorzystnie. Rozpoznanie stawiane ... choroby i odpowiedzi na leczenie.Dmoszyńska A. Szpiczak mnogi, ANmedia, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927892-2-2Jurczyszyn A., Skotnicki B.A. Szpiczak mnogi - kompleksowa diagnostyka i terapia, Górnicki, Wrocław 2010, ISBN 978-83-61257-29-5Waterbury...

Szpiczak mnogi Immunomodulatory w leczeniu szpiczaka mnogiego

Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że białko, które było podstawowym mediatorem wad wrodzonych wywoływanych przez lek składający się z reszty ftalimidowej oraz glutarimidowej może znaleźć zastosowanie w leczeniu szpiczaka mnogiego. Choroba...

Leczenie szpiczaka mnogiego Odtwórz wideo
Szpiczak mnogi Leczenie szpiczaka mnogiego

Szpiczak mnogi, nazywany również szpiczakiem plazmocytowym, to nowotwór złośliwy, który stanowi 14% wszystkich nowotworów krwi. Choroba jest wywołana przez nowotwory rozrostu komórek plazmatycznych, które są końcowym etapem różnicowania limfocytów B, zdolnych do nadmiernej produkcji immunoglobulin i ich fragment ... , więc bardzo często następuje opóźnienie w diagnozie. Szpiczak mnogi to choroba ludzi w starszym wieku,...

Co to jest szpiczak mnogi? Odtwórz wideo
Szpiczak mnogi Co to jest szpiczak mnogi?

Szpiczak mnogi jest bardzo groźnym nowotworem układu krwiotwórczego. Obejmuje szpik kostny, w którym produkowane są komórki odpornościowe oraz czerwone krwinki. Szpiczak mnogi wywodzi się z komórek o nazwie plazmocyty. U zdrowej osoby zawartość plazmocytów w szpiku kostnym nie przekracza 3 proc. Te komórki mają za zadanie syntetyzowanie ... jako przyczynę bólu stawów. Na temat nowotworu jakim jest szpiczak mnogi wypowiada się prof. dr hab. Anna...

Przyczyny powstawania szpiczaka Odtwórz wideo
Szpiczak mnogi Przyczyny powstawania szpiczaka

Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym szpiku kostnego. Ze względu na to, że wywodzi się z plazmocytów, kom ... rdzenia kręgowego. Szpiczak mnogi to nowotwór rozwijający się przez 20-30 lat. Pierwszą fazą rozwoju tego schorzenia ... o nieustalonym znaczeniu), w którym najczęściej nie pojawia się jeszcze podejrzenie choroby. Szpiczak mnogi pojawia się dopiero ... przedszpiczakowy przekształca się w szpiczaka. To właśnie dlatego szpiczak mnogi dotyka głównie ludzi starszych. Na temat...

Gdzie leczymy szpiczaka? Odtwórz wideo
Szpiczak mnogi Gdzie leczymy szpiczaka?

Szpiczak mnogi jest groźnym nowotworem układu krwiotwórczego, rozwijającym się w szpiku kostnym chorego. Najczęściej zajmuje on kości kręgosłupa, czaszki i żeber. Zmienione nowotworowo komórki namnażają się w niekontrolowany sposób i wypierają ze szpiku komórki zdrowe. Wskutek tego, kości stają się zniszczone i łamliwe – pojawia się osteoporoza ze wszystkimi jej objawami. W szpiku kostnym powstają także krwinki czerwone i komórki odpornościowe. Ich produkcja jest...

Styl życia vs. szpiczak Odtwórz wideo
Szpiczak mnogi Styl życia vs. szpiczak

Szpiczak mnogi (inaczej choroba Kahlera) jest nowotworem układu krwiotwórczego. Nowotwór rozwija się w szpiku kostnym, niszcząc i osłabiając kości, a także utrudniając działanie układu odpornościowego. Szpiczak mnogi objawia się bólami kostnymi, osteoporozą (a wraz z nią złamaniami patologicznymi), niedokrwistością (która najczęściej objawia się krwawieniami ... jest szpiczak mnogi opowiada prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, specjalizująca się w chorobach wewnętrznych, hematologii,...

pokaż 10 następnych