Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na rozwój nerwicy

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem życia człowieka. W trakcie dorastania młody człowiek uczy się życia w społeczeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje cechy i zdobywa coraz to nowsze umiejętności. W trakcie wczesnej młodości dojrzewa również osobowość. Prawidłowy przebieg procesów rozwojowych ma bardzo istotne znaczenie w dalszym życiu jednostki. Problemy i zaburzenia z tego okresu mogą rzutować na późniejsze samopoczucie i funkcjonowanie człowieka. Dlatego też tak ważny jest wpływ wydarzeń z dzieciństwa na dorosłe życie. Trudności i braki rozwojowe powstałe w tym okresie mogą w dalszym życiu prowadzić do rozwoju poważnych zaburzeń, m.in. do nerwicy.

Spis treści:
  1. 1. Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka
  2. 2. Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic
  3. 3. Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

1. Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka

Nerwice są zaburzeniami, które powstają w wyniku działania czynników osobowościowych i społecznych. Ich wystąpienie u konkretnego człowieka związane jest z szeregiem doświadczeń życiowych oraz sposobem radzenia sobie z trudnościami. Olbrzymi wpływ na kształtowanie się psychiki człowieka i jego umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach ma dzieciństwo.

Od najmłodszych lat dziecko poznaje świat i uczy się, jak przetrwać i radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Ludzkie potomstwo nie jest biologicznie przystosowane do samodzielnego funkcjonowania od momentu narodzin. Wymaga dużego nakładu energii i uwagi ze strony rodziców, by móc prawidłowo się rozwijać. Dzieci potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb, w równym stopniu biologicznych, jak i psychicznych. Dlatego tak istotne są działania i postawy rodziców w okresie dzieciństwa i dojrzewania. 

Powstawanie nerwic w okresie dorosłości może być bezpośrednio związane z przeżyciami z dzieciństwa. Wpływ rodziców oraz własne doświadczenia mogą prowadzić do nieefektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu i rozwoju zaburzeń lękowych. Wyniesione z dzieciństwa postawy i wyuczone mechanizmy obronne mogą być podwaliną powstawania wewnętrznych konfliktów i emocjonalnych trudności. Deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie może być ważnym czynnikiem powstawania nerwic w dorosłym życiu.

2. Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic

  • Czynnikami, które mogą wywoływać u dorosłego człowieka nerwicę są: niewłaściwa opieka ze strony rodziców lub jej brak, niekonsekwentne postępowanie rodziców względem dziecka, uczenie dziecka reagowania lękiem lub unikania i utrwalanie takich zachowań, rodzina patologiczna oraz trauma przeżyta w dzieciństwie. Występowanie w dzieciństwie podobnych problemów może być w dorosłości przyczyną powstawania zaburzeń lękowych.

  • Rodzice stanowią wzór postępowania dla dziecka i są wyznacznikiem norm oraz zasad panujących w społeczeństwie. Wpajanie dziecku wzorców zachowań lękowych, unikania może powodować lęk przed innymi ludźmi i prowadzić do rozwoju silnych zaburzeń, jakim jest fobia społeczna. Dziecko ufa rodzicom bezgranicznie i przyjmuje ich zachowanie, jako prawidłowe. Jednak rodzice mogą również nadużywać swojej władzy nad dzieckiem (np. molestowanie seksualne, nadmierne karanie, psychiczne dręczenie) i wywoływać u niego silny stres. Przeżycie traumy w dzieciństwie i nierozwiązanie problemów z tym związanych jest częstą przyczyną powstawania w dorosłości zaburzeń lękowych.

3. Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

Rozwód rodziców jest także sytuacją, która może w przyszłości przyczynić się do powstawania zaburzeń u młodego człowieka. W psychice dziecka powstaje konflikt, który bardzo trudno jest rozwiązać. Dodatkowo agresywne zachowanie rodziców względem siebie i ignorowanie dziecka w trakcie rozstania może pogłębiać problemy związane z samym faktem rozpadu małżeństwa rodziców. Dziecko traci stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Czuje się osamotnione i porzucone, przez co jego prawidłowy rozwój psychiczny może ulec zaburzeniu. Kryzys w rodzinie powoduje obniżenie się samooceny dziecka i niskie poczucie własnej wartości. Brak wsparcia staje się przyczyną wycofywania z aktywnego życia społecznego i reakcji lękowych wywoływanych stresem. W efekcie takie zachowania są utrwalane i mogą w przyszłości powodować pogłębianie się problemów młodego człowieka. W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami społecznymi mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Podobna sytuacja może występować w rodzinach patologicznych, gdzie dzieci są świadkami lub ofiarami przemocy. Także wtedy ich rozwój psychiczny może zostać silnie zaburzony, a zachowanie rodziców wymusza na nich przystosowanie się do tej niezdrowej sytuacji. Uczą się przede wszystkim unikania konfliktowych sytuacji i wycofują z życia społecznego, głównie z powodu wstydu i niezrozumienia przez otoczenie. Wykształcają w sobie również silne poczucie winy i biorą na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich rodzinie. Niewydolność wychowawcza w takich rodzinach oraz brak wsparcia i podstawowych uczuć dla tych dzieci staje się przyczyną poważnych konsekwencji psychicznych. W przyszłości dzieci z takich rodzin przejawiają schematyczne zachowania wyuczone w domu rodzinnym, m.in. nieumiejętne radzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości oraz reakcje lękowe. Może to wywoływać w dorosłości poważne problemy, a narastające z czasem trudności psychiczne mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Bibliografia

  • Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4.
  • Jarema M., Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1.
  • Kendall P., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISBN 978-83-233-2909-1.
  • Rachman S., Zaburzenia lękowe – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2005, ISBN 83-89574-54-3.
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0

Komentarze

Pytania do specjalistów

Nerwica lękowa i napady lęków

Witam mam 20 lat i mam problemy tak mysle z nerwica lekowa od 2 lat mam dziwne nie do opisania leki , zabuzenia normalneto toku zycia nie radze sobie juz a nie chce isc do lekazy z nfz zeby truli mnie lekami a na prywatnego mnie nie stac prosze o rade...

Odpowiada: Mgr Justyna Owczarek-Skoneczna Mgr Justyna Owczarek-Skoneczna i 6 innych

Artykuły Przyczyny nerwicy

Przyczyny nerwicy Osobowość a nerwica

Ludzie doświadczają równych trudności i wydarzeń. Przeżycia oraz wpływ środowiska zewnętrznego kształtują od najmłodszych lat osobowość każdego człowieka. W zależności od jej cech ludzie w różnym stopniu radzą sobie z napotykanymi...

Przyczyny nerwicy Uwarunkowania charakterologiczne

Osobowość człowieka jest kształtowana przez wiele zewnętrznych i wewnętrznych czynników. Wpływ na to, jakimi jesteśmy, mają geny, środowisko społeczno-kulturowe oraz wewnętrzne przeżycia. Wypracowane w dzieciństwie sposoby przezwyciężania trudności...

Czy nerwica jest dziedziczna?
Przyczyny nerwicy Czy nerwica jest dziedziczna?

Rozwój nerwicy to zjawisko złożone, mające wiele przyczyn. Psychika człowieka kształtowana jest przez szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zarówno biologia, jak i środowisko wpływają na rozwój konkretnych cech i...

Przyczyny nerwicy Mechanizm błędnego koła

Mechanizm błędnego koła jest znany prawie wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia nerwicowe, chociaż zapewne nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego istnienia. Wiąże się on z objawami somatycznymi zaburzeń nerwicowych oraz odczuwanym lękiem. Warto poznać...

Przyczyny nerwicy Nerwice związane ze stresem

Nerwice związane ze stresem obejmują szerokie spektrum chorobowe. Na zaburzenia nerwicowe składają się m.in. takie jednostki, jak fobie, natręctwa, ostre reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne czy neurastenia. Większość z nas w trudnych sytuacjach...

Przyczyny nerwicy Nerwica lękowa a papierosy

Nie jest dla nas niczym nowym, że palenie papierosów powoduje raka, choroby serca czy płuc. Wystarczy spojrzeć na którąkolwiek paczkę, żeby dowiedzieć się, jak jeszcze papierosy wpływają na organizm. A jak papierosy działają na...

Nerwica Rozwój nerwicy

Zaburzenia lękowe, inaczej nazywane nerwicami, są niejednolitą  grupą schorzeń charakteryzujących się bardzo zróżnicowanym obrazem klinicznym, tzn. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla...

Cukrzyca typu 2 Wpływ picia kawy na rozwój cukrzycy typu 2

Wiele badań wskazuje, iż picie kawy zapobiega rozwojowi cukrzycy typu 2. Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego udało się zrozumieć mechanizm, który za to odpowiada. Okazuje się, że ważną rolę odgrywa w nim poziom globuliny SHBG... SHBG a cukrzyca...

Rozwój płodu
Ciąża Rozwój płodu

Rozwój płodu jest etapem następującym po zapłodnieniu, czyli połączeniu jądra plemnika z jądrem komórki jajowej. Rozwój prenatalny można podzielić na cztery etapy. Pierwszy etap rozwoju płodu to okres przedimplantacyjny, a kolejne...

Onkologia Rozwój nowotworu

Nowotwór rozwija się znacznie wcześniej zanim wystąpią pierwsze objawy u chorej osoby. Od momentu przekształcenia się zdrowej komórki organizmu w komórkę nowotworową do momentu wystąpienia pierwszych charakterystycznych objawów...

pokaż 10 następnych