Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na rozwój nerwicy

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem życia człowieka. W trakcie dorastania młody człowiek uczy się życia w społeczeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje cechy i zdobywa coraz to nowsze umiejętności. W trakcie wczesnej młodości dojrzewa również osobowość. Prawidłowy przebieg procesów rozwojowych ma bardzo istotne znaczenie w dalszym życiu jednostki. Problemy i zaburzenia z tego okresu mogą rzutować na późniejsze samopoczucie i funkcjonowanie człowieka. Dlatego też tak ważny jest wpływ wydarzeń z dzieciństwa na dorosłe życie. Trudności i braki rozwojowe powstałe w tym okresie mogą w dalszym życiu prowadzić do rozwoju poważnych zaburzeń, m.in. do nerwicy.

Spis treści:
  1. 1. Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka
  2. 2. Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic
  3. 3. Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

1. Wpływ przeżyć z dzieciństwa na kształtowanie się postaw i wzorców zachowań człowieka

Nerwice są zaburzeniami, które powstają w wyniku działania czynników osobowościowych i społecznych. Ich wystąpienie u konkretnego człowieka związane jest z szeregiem doświadczeń życiowych oraz sposobem radzenia sobie z trudnościami. Olbrzymi wpływ na kształtowanie się psychiki człowieka i jego umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach ma dzieciństwo.

Od najmłodszych lat dziecko poznaje świat i uczy się, jak przetrwać i radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Ludzkie potomstwo nie jest biologicznie przystosowane do samodzielnego funkcjonowania od momentu narodzin. Wymaga dużego nakładu energii i uwagi ze strony rodziców, by móc prawidłowo się rozwijać. Dzieci potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb, w równym stopniu biologicznych, jak i psychicznych. Dlatego tak istotne są działania i postawy rodziców w okresie dzieciństwa i dojrzewania. 

Powstawanie nerwic w okresie dorosłości może być bezpośrednio związane z przeżyciami z dzieciństwa. Wpływ rodziców oraz własne doświadczenia mogą prowadzić do nieefektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu i rozwoju zaburzeń lękowych. Wyniesione z dzieciństwa postawy i wyuczone mechanizmy obronne mogą być podwaliną powstawania wewnętrznych konfliktów i emocjonalnych trudności. Deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie może być ważnym czynnikiem powstawania nerwic w dorosłym życiu.

2. Czynniki sprzyjające rozwojowi nerwic

  • Czynnikami, które mogą wywoływać u dorosłego człowieka nerwicę są: niewłaściwa opieka ze strony rodziców lub jej brak, niekonsekwentne postępowanie rodziców względem dziecka, uczenie dziecka reagowania lękiem lub unikania i utrwalanie takich zachowań, rodzina patologiczna oraz trauma przeżyta w dzieciństwie. Występowanie w dzieciństwie podobnych problemów może być w dorosłości przyczyną powstawania zaburzeń lękowych.

  • Rodzice stanowią wzór postępowania dla dziecka i są wyznacznikiem norm oraz zasad panujących w społeczeństwie. Wpajanie dziecku wzorców zachowań lękowych, unikania może powodować lęk przed innymi ludźmi i prowadzić do rozwoju silnych zaburzeń, jakim jest fobia społeczna. Dziecko ufa rodzicom bezgranicznie i przyjmuje ich zachowanie, jako prawidłowe. Jednak rodzice mogą również nadużywać swojej władzy nad dzieckiem (np. molestowanie seksualne, nadmierne karanie, psychiczne dręczenie) i wywoływać u niego silny stres. Przeżycie traumy w dzieciństwie i nierozwiązanie problemów z tym związanych jest częstą przyczyną powstawania w dorosłości zaburzeń lękowych.

3. Patologia w rodzinie a rozwój dziecka

Rozwód rodziców jest także sytuacją, która może w przyszłości przyczynić się do powstawania zaburzeń u młodego człowieka. W psychice dziecka powstaje konflikt, który bardzo trudno jest rozwiązać. Dodatkowo agresywne zachowanie rodziców względem siebie i ignorowanie dziecka w trakcie rozstania może pogłębiać problemy związane z samym faktem rozpadu małżeństwa rodziców. Dziecko traci stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Czuje się osamotnione i porzucone, przez co jego prawidłowy rozwój psychiczny może ulec zaburzeniu. Kryzys w rodzinie powoduje obniżenie się samooceny dziecka i niskie poczucie własnej wartości. Brak wsparcia staje się przyczyną wycofywania z aktywnego życia społecznego i reakcji lękowych wywoływanych stresem. W efekcie takie zachowania są utrwalane i mogą w przyszłości powodować pogłębianie się problemów młodego człowieka. W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami społecznymi mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Podobna sytuacja może występować w rodzinach patologicznych, gdzie dzieci są świadkami lub ofiarami przemocy. Także wtedy ich rozwój psychiczny może zostać silnie zaburzony, a zachowanie rodziców wymusza na nich przystosowanie się do tej niezdrowej sytuacji. Uczą się przede wszystkim unikania konfliktowych sytuacji i wycofują z życia społecznego, głównie z powodu wstydu i niezrozumienia przez otoczenie. Wykształcają w sobie również silne poczucie winy i biorą na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich rodzinie. Niewydolność wychowawcza w takich rodzinach oraz brak wsparcia i podstawowych uczuć dla tych dzieci staje się przyczyną poważnych konsekwencji psychicznych. W przyszłości dzieci z takich rodzin przejawiają schematyczne zachowania wyuczone w domu rodzinnym, m.in. nieumiejętne radzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości oraz reakcje lękowe. Może to wywoływać w dorosłości poważne problemy, a narastające z czasem trudności psychiczne mogą być przyczyną rozwoju nerwicy.

Bibliografia

  • Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200-2776-4.
  • Jarema M., Psychiatria w praktyce, Medical Education, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62510-06-1.
  • Kendall P., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISBN 978-83-233-2909-1.
  • Rachman S., Zaburzenia lękowe – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2005, ISBN 83-89574-54-3.
Porozmawiaj o tym na Forum Zdrowie »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj

Porady ekspertów

Drgawki ciała podczas cyklu - czego są przyczną?

Mam 38 lat, 3 lata temu stwierdzono u mnie niby zespół skroniowy, czyli padaczka skroniowa,...

mgr Arleta Balcerek Porady udziela mgr Arleta Balcerek psycholog w Szpitalu Powiatowym w Otwocku na oddziale rehabilitacji neurologicznej.
pokaż 5 następnych

Artykuły Przyczyny nerwicy

Nerwica Rozwój nerwicy

Zaburzenia lękowe, inaczej nazywane nerwicami, są niejednolitą  grupą schorzeń charakteryzujących...

Rozwój płodu
Ciąża Rozwój płodu

Rozwój płodu jest etapem następującym po zapłodnieniu, czyli połączeniu jądra plemnika...

Onkologia Rozwój nowotworu

Nowotwór rozwija się znacznie wcześniej zanim wystąpią pierwsze objawy u chorej osoby....

Kariera Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy pełni ważną rolę w życiu człowieka. Jest to proces długotrwały i często...

Psychologia Rozwój osobisty

Samorozwój to położenie nacisku na kształtowanie własnych umiejętności i talentów,...

Odporność organizmu Rozwój odporności

Odporność to zespół reakcji obronnych, których celem jest neutralizowanie lub...

Wcześniak Rozwój wcześniaka

Statystyki pokazują, że im mniejszy i lżejszy noworodek, tym trudniej jest mu walczyć o przetrwanie. Dlatego też późniejszy rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie jest zależny od wielu czynników.

Pierwszy rok życia dziecka Rozwój noworodka

Rozwój niemowlaka w pierwszym miesiącu życia zaważa na późniejszych etapach rozwoju dziecka....

Niemowlę (1-12 miesięcy) Rozwój niemowlęcia

Rozwój niemowlęcia to proces długotrwały i wymagający nieustannej uwagi ze strony rodziców....

Diagnoza nerwicyOdtwórz wideo
Nerwica i lęki Diagnoza nerwicy

Zaburzenie lękowe często są określane mianem nerwicy. Takie emocje powstały po to, aby organizm...

Nerwica Rodzaje nerwicy

Istnieje bardzo wiele rodzajów nerwic – nerwica lękowa, nerwica hipochondryczna, nerwica natręctw, nerwica histeryczna. Typy zaburzeń nerwicowych różnią się symptomatyką i etiologią zaburzeń.

Nerwica Przyczyny nerwicy

Dlaczego ludzie cierpią z powodu zaburzeń nerwicowych? Co wywołuje nerwice? Geny? Ciągły stres? Traumatyczne przeżycia? Zaburzenia pracy mózgu? A może brak czasu na odpoczynek? Jakie są przyczyny nerwicy?

Nerwica Objawy nerwicy

Jak odróżnić zaburzenia somatoformiczne od zaburzeń dysocjacyjnych? Czym różni się zespół stresu pourazowego od zespołu lęku napadowego? Jakie są najpopularniejsze objawy zaburzeń z grupy nerwic?

Diagnozowanie nerwicy
Nerwica Diagnozowanie nerwicy

Nerwice to pojemna kategoria diagnostyczna, która obejmuje nerwicę natręctw, zaburzenia adaptacyjne, fobie itp. Jak rozpoznać nerwicę? Jak wygląda schemat diagnostyczny podczas rozpoznawania nerwicy?

Leczenie nerwicy
Nerwica Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy jest trudnym i długotrwałym procesem. Jak leczyć nerwicę? Za pomocą leków uspokajających, antydepresantów, psychoterapii i leków ziołowych. Ważna jest też profilaktyka w formie relaksacji, właściwej diety i odpoczynku.

Jak sobie pomóc w walce z nerwicą Ćwiczenia w nerwicy

Wiadomo, że ruch to zdrowie! Jakie ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w walce z zaburzeniami lękowymi? Polecić można jogę, pilates, tańce i tai chi.

Pierwszy rok życia dziecka Rozwój niemowlaka - 8 miesiąc

Rozwój niemowlaka w ósmym miesiącu życia jest bardzo intensywny. Dziecko zaczyna już raczkować po podłodze, a trzymane za rączki potrafi stać bez najmniejszych obaw.

Drugi rok życia dziecka Rozwój dziecka - 20 miesięcy

Dla wszystkich rodziców najważniejszy jest prawidłowy rozwój dziecka. Okres 20 miesięcy życia...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij