Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński zasadniczo przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko. W określonych przypadkach o zasiłek macierzyński może ubiegać się ojciec dziecka. Niekiedy prawo do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka mają matki i ojcowie, którzy adoptowali dzieci. Zasiłek macierzyński jest płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Spis treści:
  1. 1. Komu przysługuje zasiłek macierzyński?
  2. 2. Zasiłek macierzyński dla ojca

1. Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Gdy kobieta jest w ciąży, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić z pracy. Co ciekawsze, kobieta, która sama postanowiła zerwać umowę o pracę, nie wiedząc o ciąży, może cofnąć swoją decyzję. Ciężarna cieszy się też innymi przywilejami w pracy.

 

O prawo do zasiłku macierzyńskiego może się ubiegać kobieta, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko. Zasiłek macierzyński przysługuje także matce, która urodziła dziecko podczas urlopu wychowawczego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma również pracownica w okresie ubezpieczenia chorobowego, która przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia i kobieta wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.

2. Zasiłek macierzyński dla ojca

Prawo do zasiłku ma także ojciec dziecka, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Może on skorzystać z tego prawa, gdy przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.

Zasiłek macierzyński przysługuje mężczyźnie, gdy przyjął na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia. Ojciec dziecka może ubiegać się o zasiłek macierzyński w razie śmierci matki dziecka lub sytuacji porzucenia przez nią dziecka, jeśli musiał przerwać zatrudnienie, aby osobiście opiekować się dzieckiem. Gdy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego zostanie skrócony na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodni, zasiłek macierzyński przysługuje ojcu dziecka, który przerywa działalność zarobkową, aby opiekować się dzieckiem.

Gdy prawo do zasiłku zaistniało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, który przypada po porodzie.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w sytuacji, jeśli ustało ubezpieczenie chorobowe, gdy ubezpieczenie to ustało w czasie ciąży na skutek ogłoszenia upadłości firmy, likwidacji zakładu pracy lub w przypadku naruszenia przepisów prawa przez pracodawcę (potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

Porozmawiaj o tym na Forum Ciąża i dziecko »
Lubię to!
0
Komentarze
Wyloguj
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Artykuły Zasiłki dla rodziców

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Zasiłki dla rodziców Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek na dziecko przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota...

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Zasiłki dla rodziców Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Opieka na dzieckiem, oprócz rodzicielskiej satysfakcji, która niewątpliwie jest bezcenna, niesie ze sobą także prozaiczne koszty. Wydatki dokonywane przez rodziców w ramach opieki nad dzieckiem często są niezbędne i bywa, że ponad ich...

Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki dla rodziców Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje z tytułu zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia rehabilitacyjne
Zasiłki dla rodziców Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy - jednak nie dłużej niż przez 12...

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w przypadku gdy kobieta jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie daje jej szansę na odzyskanie zdolności do...

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony w celu pokrycia niektórych wydatków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji...

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży otrzymują te kobiety, którym normalnie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli kobieta w ciąży nie ma prawa do zasiłku, nie otrzyma go także, kiedy zajdzie w ciążę. Musi więc mieć przepracowany co najmniej rok, być...

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki
Zasiłki dla rodziców Zasiłek rodzinny dla samotnej matki

Samotne rodzicielstwo to sytuacja dość częsta w Polsce. Najczęściej jest to sytuacja przymusowa, a nie kwestia wyboru rodzica. Zazwyczaj samotne dziecko jest wychowywane przez matkę, chociaż z prawnego punktu widzenia te same prawa przysługują ojcu...

Jak dostać becikowe?
Zasiłki dla rodziców Jak dostać becikowe?

Becikowe jest jednorazową formą pomocy rodzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu na każde nowo narodzone dziecko. Wysokość becikowego niezmiennie od kilku lat wynosi tysiąc złotych. Becikowe nie jest przyznawane automatycznie, ale...

Świadczenia dla rodziców Urlop macierzyński

Urlop macierzyński został ustanowiony w celu zapewnienia ochrony zdrowia kobiet w ostatnim...

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłki dla rodziców Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy może dostać ubezpieczony pracownik, który musi opiekować się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Długość wypłacania zasiłku zależy od tego, nad kim jest sprawowana opieka.

Zasiłek szkolny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny to forma pomocy socjalnej dla uczniów, których dotknęło jakieś zdarzenie losowe, np. śmierć rodzica czy klęska żywiołowa, w związku z czym ich sytuacja życiowa uległa pogorszeniu.

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony w celu pokrycia niektórych wydatków związanych z opieką...

Urlop macierzyński dla ojca
Urlop macierzyński Urlop macierzyński dla ojca

Urlop macierzyński dla ojca w dzisiejszych czasach to nic dziwnego. Także ojciec dziecka może ubiegać się w pracy o tzw. tacierzyńskie, by wspomóc kobietę po porodzie w opiece nad dzieckiem.

Wniosek o zasiłek rodzinny
Zasiłki dla rodziców Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się do 1 września. Mogą się o niego ubiegać najbiedniejsze...

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży otrzymują te kobiety, którym normalnie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Kobieta musi być zarejestrowana w urzędzie pracy i posiadać status bezrobotnego.

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki
Zasiłki dla rodziców Zasiłek rodzinny dla samotnej matki

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki jest formą pomocy materialnej dla matek samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje gdy są spełnione kryteria dochodowe.

Urlop macierzyński dla ojca
Urlop macierzyński Urlop macierzyński dla ojca

(...) przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Urlop macierzyński dla ojca na pewno pomoże...

Kobieta w ciąży w pracy
Prawa kobiet rodzących Kobieta w ciąży w pracy

(...) nie może na to zezwolić jej pracodawca. W takiej sytuacji powinna być przeniesiona na inne stanowisko.(Zasiłek macierzyński,...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij