Zasiłek rodzinny dla samotnej matki

Samotne rodzicielstwo to sytuacja dość częsta w Polsce. Najczęściej jest to sytuacja przymusowa, a nie kwestia wyboru rodzica. Zazwyczaj samotne dziecko jest wychowywane przez matkę, chociaż z prawnego punktu widzenia te same prawa przysługują ojcu dziecka lub jego prawnemu opiekunowi. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje wówczas, gdy są spełnione kryteria dochodowe. Warunkiem uzyskania zasiłku jest złożenie w urzędzie dokumentów.

Spis treści:
 1. 1. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
 2. 2. Ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko?
 3. 3. Dokumenty dołączane do wniosku o zasiłek rodzinny:


1. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Obecnie w Polsce ustalono dochodowy próg, który nie może przekroczyć 504 zł netto na osobę. Jeśli zasiłek rodzinny dotyczy dziecka niepełnosprawnego do lat 16, to kwota dochodowa nie może przekraczać 583 zł. W przypadku ustalenia zasiłku rodzinnego pod uwagę brane są kryteria dochodowe matki z poprzedniego roku kalendarzowego.

Dochód liczy się, dodając przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych jako podatek dochodowy od osób fizycznych – dochód ten jest pomniejszany o: składki na ubezpieczenia społeczne, koszty uzyskania przychodów i składkę na ubezpieczenia zdrowotne. Do dochodu samotnego rodzica dolicza się dochody niepodlegające opodatkowaniu, typu:
 • zasiłki chorobowe,
 • alimenty na rzecz dzieci,

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zaliczki alimentacyjne,
 • stypendia szkolne,

 • należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.

Kryterium dochodowe w wypadku zasiłku rodzinnego jest jedyne i zasiłek w taki sposób oblicza się dla dzieci wychowywanych w pełnej rodzinie i w rodzinie z jednym rodzicem.

Samotna matka lub samotny tata, mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości 170 zł na dziecko, a w przypadku dwojga dzieci lub więcej – łącznej kwoty 340 zł, jeśli nie otrzymują alimentów z następujących powodów:
 • ojciec lub matka nie żyje,
 • nie jest znany ojciec dziecka,
 • powództwo o alimenty zostało oddalone.
Kryterium przyznania zasiłku rodzinnego dla samotnej matki jest weryfikowane co trzy lata.

2. Ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko?

Obecnie obowiązują następujące kwoty zasiłku rodzinnego:
 • 68 zł na dziecko do 5. roku życia,

 • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia, aż do ukończenia 18 lat,

 • 98 zł na dziecko powyżej 18 lat i do ukończenia 24. roku życia.
Jeśli dziecko uczy się w szkole i ma powyżej 18 lat, wówczas przysługuje zasiłek rodzinny do 21. roku życia dziecka.

3. Dokumenty dołączane do wniosku o zasiłek rodzinny:


 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie o kontynuacji nauki w przypadku dziecka uczącego się powyżej 18. roku życia,

 • zaświadczenie o niepełnosprawności – jeśli jest to dziecko z takim orzeczeniem,

 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji rodziców,
 • zaświadczenie o dochodach, jakie samotna matka osiąga w nowej sytuacji – staną się one podstawą do wyliczenia, czy matce przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko/dzieci.


Samotna matka może również skorzystać z pomocy MOPS lub GOPS, czyli opieki społecznej. Przysługuje jej również pomocz rzeczowa i materialna. Samotny rodzic może starać się również o dodatek mieszkaniowy, pieniądze na ogrzanie domu, a także cykliczne deputaty żywieniowe. Matki w szczególnie trudnej sytuacji, bez pracy lub z bardzo niskim dochodem, mogą dostać stały zasiłek z opieki społecznej.

Porozmawiaj o tym na Forum Ciąża i dziecko »
Lubię to!
0

Komentarze (4)

Wyloguj
~kirky
~kirky

a przepraszam, nie ma żadnej weryfikacji w tym względzie? np. dziewczyna jest w ciązy, mieszka z chlopakiem nie zamierzają brac slubu. i co?

Odpowiedz
~natalia
~natalia

i co z tego ładnie pisza ale jak idzie sie starac o zasiłek i sie niedostaje ja jestem samotka matka ojciec dziecka sam niema ale jak ma to sa ale zyje z nim w zgodzie i dlaczego mam go podac o alimenty a zasiłku niedostałam poj...ne prawo

Odpowiedz
~aga
~aga

wychowuje samotnie dziecko nie dawno skonczylam szkole i nie mam pracy . mieszkamy z rodzicami (ja z dzieckiem jestem zameldowana a moi rodzice nie). poszlam zapytac o zapomoge to pani pracujaca w osrodku poprosila o dochody rodzicow , wyszlo ze przekraczaja kwote odnosna tej zapomogi . gdy zapytalam czemu sa potrzebne te dochody pani odpowiedziala : nie wazne kto jest gdzie zameldowany tylko kto z kim mieszka . odmowiono mi pomocy. czy tak powinno byc?

Odpowiedz
~sea
~sea

bzdury, samotna matka to intruz tego kraju. Nic sie nie nalezy nikt jej nie pomaga

Odpowiedz

Artykuły Zasiłki dla rodziców

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Zasiłki dla rodziców Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek na dziecko przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota...

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Zasiłki dla rodziców Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Opieka na dzieckiem, oprócz rodzicielskiej satysfakcji, która niewątpliwie jest bezcenna, niesie ze sobą także prozaiczne koszty. Wydatki dokonywane przez rodziców w ramach opieki nad dzieckiem często są niezbędne i bywa, że ponad ich...

Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki dla rodziców Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje z tytułu zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia rehabilitacyjne
Zasiłki dla rodziców Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy - jednak nie dłużej niż przez 12...

Zasiłek macierzyński
Zasiłki dla rodziców Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński zasadniczo przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko. W określonych przypadkach o zasiłek macierzyński może ubiegać się ojciec dziecka. Niekiedy prawo do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka mają matki i ojcowie, którzy adoptowali...

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w przypadku gdy kobieta jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie daje jej szansę na odzyskanie zdolności do...

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony w celu pokrycia niektórych wydatków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji...

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży otrzymują te kobiety, którym normalnie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli kobieta w ciąży nie ma prawa do zasiłku, nie otrzyma go także, kiedy zajdzie w ciążę. Musi więc mieć przepracowany co najmniej rok, być...

Jak dostać becikowe?
Zasiłki dla rodziców Jak dostać becikowe?

Becikowe jest jednorazową formą pomocy rodzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu na każde nowo narodzone dziecko. Wysokość becikowego niezmiennie od kilku lat wynosi tysiąc złotych. Becikowe nie jest przyznawane automatycznie, ale...

Wniosek o zasiłek rodzinny
Zasiłki dla rodziców Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się do 1 września. Mogą się o niego ubiegać najbiedniejsze...

Poród rodzinny
Poród Poród rodzinny

Poród to moment, na który czeka cała rodzina przez dziewięć długich miesięcy....

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłki dla rodziców Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy może dostać ubezpieczony pracownik, który musi opiekować się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Długość wypłacania zasiłku zależy od tego, nad kim jest sprawowana opieka.

Zasiłek szkolny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny to forma pomocy socjalnej dla uczniów, których dotknęło jakieś zdarzenie losowe, np. śmierć rodzica czy klęska żywiołowa, w związku z czym ich sytuacja życiowa uległa pogorszeniu.

Zasiłek macierzyński
Zasiłki dla rodziców Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński zasadniczo przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko. W określonych...

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłki dla rodziców Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczony w celu pokrycia niektórych wydatków związanych z opieką...

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży
Zasiłki dla rodziców Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży

Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży otrzymują te kobiety, którym normalnie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Kobieta musi być zarejestrowana w urzędzie pracy i posiadać status bezrobotnego.

Odporność dzieci Mleko matki

Nie warto szybko rezygnować z karmienia dziecka piersią. Powinno ono spożywać pokarm matki...

Relacje z rodzicami i teściami Relacje matki z synem

Relacje matki z synem to nie to samo, co kontakty na linii matka-córka. Dzięki matce...

pokaż 10 następnych
Zamknij Załóż konto
Zamknij Logowanie

Nie masz konta? Załóż teraz

Zapomniałem hasło Przypomnij hasło

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij