Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

zmiany włókniste płuc

Choroby powiek

Guzy powiek

(...) do węzłów przyuszniczych z powieki górnej i podżuchwowych z powieki dolnej. Daje także odległe przerzuty do płuc ... Zmiany rozrostowe (guzy) okolicy powiek stanowią poważny problem kliniczny, nie tylko ze względu na charakter zmiany ... órkowy i inne zmiany złośliwe Rak podstawnokomórkowy najczęściej umiejscowiony jest na powiece dolnej. Rozrasta się powoli ... na wczesnym wycięciu guzka z marginesem zdrowej skóry. W razie konieczności stosuje się radioterapię.   Pozostałe zmiany ...

Astma

Diagnostyka astmy

(...) przy astmie. Spirometria Spirometria pozwala określić czynność płuc i oskrzeli. Polega na pomiarze ilości wdychanego i wydychanego ... órych chorych udaje się potwierdzić w spirometrii skurcz oskrzeli. Dochodzi wówczas do zmniejszenia wydechowej objętości płuc. Pr ... pikflometru, który jest prosty w obsłudze i można go kupić w aptece. RTG płuc i gazometria Prześwietlenie wykonuje się celu ... go o objawy, dokładnie osłucha plecy (pole nad płucami i oskrzelami). Zmiany w płucach Astma charakteryzuje się zmianami osłuchowymi ...

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

(...) óle i zawroty głowy, bóle kości i stawów, zakażenia (najczęściej bakteryjne i grzybicze) w obrębie jamy ustnej płuc ... óry i błon śluzowych sugerujących anemię, nacieków w skórze i dziąsłach, objawów infekcji płuc, jamy ustnej ... órki krwi, zwykle nowotworowe). Zmiany w morfologii charakterystyczne dla białaczki Każdy rodzaj białaczki powstaje z innego rodzaju komórek krwiotworzenia. Dlatego wywołują inne zmiany w badaniach hematologicznych: w ostrej białaczce szpikowej ...

Odporność organizmu

Odporność w ciąży

(...) objętości wyrzucanej przez nie krwi, spadku ciśnienia tętniczego krwi, wzrostu wentylacji pęcherzykowej płuc, wzrostu wydzielania ... . Zmiany w organizmie kobiety podczas ciąży Fizjologiczna ciąża, czyli o prawidłowym przebiegu, pociąga za sobą szereg zmian w organizmie kobiety. Zmiany te dotyczą praktycznie każdego układu. Dochodzi do: zwiększenia objętości krążącej krwi, zmian parametr ... sytuacji. Odporność a ciąża Poważne zmiany zachodzą także w układzie odpornościowym. Ulega on skomplikowanym modyfikacjom, ponieważ ...

Astma

Przyczyny astmy

(...) przez obrzęk błony śluzowej. Zwiększony opór w drogach oddechowych zaburza wentylację płuc i sprzyja zaleganiu wydzieliny, co może prowadzić do powstawania czopów śluzowych. Z czasem powyższe zmiany prowadzą do procesu zwanego przebudową oskrzeli ... polega mechanizm, w którym wspomniane czynniki przyczyniają się do rozwoju choroby?  Zmiany w oskrzelach a astma Wyr ... ów wyzwalających reakcję zapalną. Celem powyższego procesu jest naprawa uszkodzonego nabłonka. Proces naprawczy powoduje jednak pewne zmiany ...

Zabiegi

Przeszczep trzustki

(...) órzy: są lub byli chorzy na raka, mają infekcje, w tym żółtaczkę, cierpią na choroby płuc, są bardzo otyli, przebyli udar m ... krytycznym, w tym bowiem czasie dochodzi do największej liczby odrzutów przeszczepionych organów. Zmiany ... órych, niekorzystnych zmian powstałych w trakcie trwania cukrzycy. Korzystne zmiany zauważa się: w układzie nerwowym – po kilku latach od operacji możliwa jest poprawa czucia dotyku, czynności ruchowych a także funkcji układu wegetatywnego, średnio nasilone zmiany oczne ...

Układ oddechowy

Zapalenie płuc w powikłaniach grypy

(...) pęcherzyków płucnych powstają zmiany włókniste upośledzające wymianę gazową. Leczenie grypowego zapalenia płuc ... naturalną odporność organizmu. Zdarza się również, że powikłania pogrypowe mogą być przyczyną zapalenia płuc. Czym jest grypa ... powikłania pogrypowe, do których należą powikłania płucne w postaci zapalenia oraz zaostrzenia przewlekłych chorób płuc lub serca. Powikłania neurologiczne grypy są zdecydowanie rzadsze. Zapalenie płuc w powikłaniach po grypie  Infekcja grypowa ...

Alergologia i pulmonologia

Rozedma płuc

(...) nie istnieje skuteczna metoda leczenia. Gdy zmiany mają charakter postępujący, prowadzą do zniszczenia struktury płuc. Procesu ... Rozedma płuc nie ujawnia się szybko. Do trwałego rozdęcia pęcherzyków płucnych, często też drobnych oskrzelików z wtórną utratą ich elastyczności i całych płuc dochodzi powoli, w ciągu kilku miesięcy, czasem nawet lat. Rozedma płuc ... rozedmy płuc Zmniejszona wydolność fizyczna, świszczący oddech to pierwsze jej objawy, ale nie pojawiające się od razu. Początkowo ...

Grypa

Powikłania grypy

(...) jednakże zmiany w nim występujące różnią się od zmian w bakteryjnym zapaleniu płuc. Leczenie w przypadku grypowego ... płuc pierwotne grypowe zapalenie płuc, angina, zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej, zapalenie mięśni ... zapalenie płuc Wtórne bakteryjne zapalenie płuc występuje w wyniku nadkażenia bakteryjnego. Najczęstszymi patogenami są ... szpitalnych, a polega przede wszystkim  na intensywnej antybiotykoterapii oraz rehabilitacji oddechowej. Grypa a zapalenie płuc ...

Astma

Astma a inne choroby

(...) artykułu. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) To właśnie z tą chorobą najczęściej mylona jest astma. Obie mają bardzo ... osłabienia. Rak płuc Rzadko zdarza się, abyrak płuc został pomylony z astmą, niemniej jednak takie przypadki się zdarzały. Rak płuc ... ., Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, ISBN 83-89009-44-7 Church M., Holgate M ... ., Astma u młodzieży i dorosłych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-2004-284-9 Droszcz W. (red.), Choroby płuc ...

Badania radiologiczne klatki piersiowej

Interpretacja zdjęć RTG częstych chorób płuc

(...) naprowadzić mogą nawracające zapalenia płuc lub zmiany nieodmowe, czyli obszary „bez powietrza” w zdjęciu rentgenowskim, kt ... ów mniejszych niż o średnicy 1 cm. Dużo czulszym badaniem jest w przypadku raka płuc tomografia komputerowa. Zmiana w badaniu ... standardowego „zdjęcia płuc”, które od kilkudziesięciu lat służy jako podstawa diagnozy wielu schorzeń. RTG klatki ... badania diagnozujemy różne choroby układu oddechowego. Zapalenie płuc Zdjęcie rentgenowskie płuc jest w tym przypadku ...

Przyczyny astmy

Nadwaga sprzyja atakom astmy u dzieci!

(...) oddechowych, ale wiążą się z większą ilością działań niepożądanych. Otyłość a czynność płuc Zdaniem naukowców, nadwaga lub otyłość u dzieci może upośledzać prawidłową funkcję płuc, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na leki, a także większą skłonność ... zmiany w drogach oddechowych usposabiające do zmian leżących u podłoża astmy. Zatem zbyt duża waga u dzieci oznacza ...

Normy laboratoryjne

Aspergillus fumigatus IgE, IgG

(...) kortykosteroidów, lub też u osób z AIDS. Choroby wywołane przez grzyba Aspergillus mogą przebiegać w postaci zapalenia płuc ... spotykanych schorzeń zaliczamy zapalenie płuc wywołane przez Aspergillus, alergiczną aspergilozę oskrzelowo ... diagnostyczne. Zapalenie płuc wywołane przez A. fumigatus Aspergiloza płuc może być dość trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy, takie jak kaszel i świszczący oddech, są wspólne dla wielu schorzeń układu oddechowego. W przypadku zapalenia płuc wywołanego ...

Badania

Spirometria

(...) i ocenie stopnia zaawansowania zaburzeń czynności płuc, jak również monitorowania efektów leczenia chor ... . Spirometria w diagnostyce chorób płuc i ogólnoustrojowych Sprawność układu oddechowego zależy nie tylko od czynności płuc ... choroby płuc (POChP), która z czasem prowadzi do kalectwa i śmierci, a główną tego przyczyną jest palenie tytoniu ... czynności układu oddechowego w chorobach ogólnoustrojowych, w przebiegu których dochodzi do zajęcia płuc, opłucnej ...

Uzależnienie od papierosów

Korzyści z rzucenia palenia

(...) Palenie zwiększa ryzyko zachorowań na nowotwory złośliwe. Palacze w większym stopniu niż osoby niepalące narażeni są na raka płuc ... nowotworem atakującym palaczy jest rak płuc. Niektórzy uważają, że papierosy o niskiej zawartości substancji smolistych są zdrowsze. Jest to myślenie błędne. Nie udowodniono, że tego typu papierosy redukują ryzyko wystąpienia raka płuc. Fajki i cygara ... órki serca. Palenie niszczy płuca. Choroby układu oddechowego to skutki palenia. Tutaj pojawiają się: obturacyjna choroba płuc (kiedyś ...

Alergologia i pulmonologia

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, ang. chronic obstructive pulmonary disease, COPD) to schorzenie, kt ... zmniejszyła się w tym okresie o 59%. Dwa podstawowe stany, obecne w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, to przewlekłe zapalenie ... obturacyjnej choroby płuc nie jest do końca poznana, ale znane są czynniki ryzyka wpływające na jej ujawnienie się. Do najczęściej ... , że tylko u ok. 15% palaczy tytoniu rozwija się w końcu przewlekła obturacyjna choroba płuc, co świadczy o ważnej roli r ...

Zabiegi

Endoskopowe zniszczenie / wycięcie zmiany w przełyku

(...) o uczuleniu na środki znieczulające, jaskrze, chorobie płuc lub serca, a także o przyjmowanych lekach obniżających krzepliwość krwi ... ób przewodu pokarmowego. Endoskopowe zniszczenie/wycięcie zmiany w przełyku ma na celu usunięcie nietypowej zmiany i poddanie jej badaniu histopatologicznemu. Wskazaniem do wykonania zabiegu jest wystąpienie zmiany w przełyku, która została uwidoczniona ... precyzją określić głębokość i rozległość nacieku nowotworowego. Przed endoskopowym wycięciem zmiany w przełyku pacjent powinien ...

Badania

Biopsja opłucnej

(...) zmian patologicznych w jej obszarze. Płyn w jamie opłucnejmoże pojawić się w przypadku: nowotworu płuc (możliwe nowotwory ... gromadzącego się wokół płuc w znieczuleniu miejscowym. Pobiera się niewielką próbkę do dalszych badań. Ten rodzaj biopsji ... lekarz może poprosić pacjenta o wydawanie jakichś dźwięków. Ma to na celu zapobieganie dostania się do płuc powietrza, co mogłoby spowodować załamanie płuc (odmę opłucnową). Zazwyczaj wykonuje się potrójną biopsję, tzn. pobiera się trzy pr ...

Choroby i dolegliwości

Medycyna pracy

(...) to pylica lub rozedma płuc. Kiedy już wiadomo, co to jest choroba zawodowa – warto dowiedzieć się, na czym polega ... złośliwe ma swoje źródło w środowisku pracy; pyły mineralne o działaniu zwłókniającym – powodują pylicę płuc ... , zwiększają prawdopodobieństwo przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; czynniki biologiczne ... płucnej. Rozpoznanie choroby zawodowej Jak dokonuje się diagnozy choroby zawodowej, np. rozedmy płuc? Pojawia się podejrzenie ...

Badania

Biopsja śródpiersia

(...) jest także do oceny zaawansowania raka płuc, w diagnostyce niejasnych guzków lub nacieków w tkance płucnej ... śródpiersia? Guzki płuc są najczęściej wykrywane na zdjęciu RTG klatki piersiowej i zwykle nie powodują b ... ów płuc używane są techniki obrazowania, takie jak tomografia komputerowa (CT) i fluoroskopia. Są one nieocenioną pomocą ... -83-60135-76-1Czech A., Tatoń J. Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3156-7(Choroby płuc ...

Spirometria

Zasada przeprowadzania i interpretacja wyników spirometrii

Spirometria to inaczej pomiar oddychania, który umożliwia uzyskać informację o czynności układu oddechowego, tj. płuc ... okazuje się diagnostyka chorób ogólnoustrojowych, w przebiegu których dochodzi do zajęcia płuc, opłucnej ... , głównie podczas operacji w obrębie klatki piersiowej (np. raka płuc, zabiegów wykonywanych w leczeniu rozedmy ... , w zapaleniu płuc, nowotworze, niektórych innych chorobach płuc, kiedy to  dochodzi do ograniczenia ilości czynnego miąższu ...

Kardiologia

Duszności w klatce piersiowej

(...) obturacyjna choroba płuc), ale nie tylko. Przyczyny duszności to także choroby układu krążenia, takie jak niewydolność serca, wady ... . Duszność o charakterze ostrym pojawia się wskutek obrzęku płuc, odmy opłucnowej, zatoru tętnicy płucnej, a także astmy oskrzelowej. Duszność przewlekła także może być wywołana przebiegiem astmy oskrzelowej. Przyczynami tego typu duszności jest także rozedma płuc ... , gwizdanie), suchy kaszel. Przy chorobach, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, stosuje się także skalę nasilenia ...

Zabiegi

Intubacja dotchawicza

(...) narządu układu oddechowego, stanowiącego przedłużenie krtani i zapewniającego dopływ powietrza do płuc. Przed operacją odbywa się ... pokarmowej do drzewa oskrzelowego i płuc, umożliwia podłączenie do respiratora i aparatury zapewniającej znieczulenie. Ponadto ... powietrza do i z płuc tak, by była zapewniona odpowiednia ich wentylacja. Rurka może być podłączona do respiratora, co może pom ... ózgu, zatrzymania czynności serca i śmierci. Zassanie zawartości żołądka może prowadzić do zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddechowej ...

Badania

Badanie endoskopowe tchawicy i oskrzeli (bronchoskopia)

(...) : nawracające choroby płuc oraz szczególnie częste zapalenia; przewlekłe stany zapalne oskrzeli; „plucie” krwią i kaszel występujący dłużej niż 3 miesiące; niedodmę płuc (płata lub segmentu); obecność płynu w jamie opłucnej; guz płuca. Zalety ... -83-60135-76-1Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0Droszcz W. (red.), Choroby płuc ... Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3156-7(Kaszel przewlekły, Choroby płuc, Choroby układu oddechowego) ...

Rozedma płuc

Dlaczego palacze chorują na płuca?

(...) wskazujące na związek długości telomerów z ryzykiem występowaniarozedmy płuc. Jak wyjaśniła: „Celem badania było sprawdzenie, czy zmniejszająca się z wiekiem długość telomerów zwiększa jednocześnie podatność na rozedmę płuc w p ... . Po tym czasie przeanalizowano stan ich tkanki płucnej i czynność płuc. Badania pozwoliły na stwierdzenie, że choroba płuc rozwinęła się ... , rozedma się nie pojawiła. Rozedma płuc jest chorobą typową dla osób palących papierosy. Dym tytoniowy uszkadza strukturę ...

Grzybica stóp i paznokci

Przebarwienia na paznokciach

(...) wylew. Wpływ na wygląd paznokci mogą mieć również choroby przez nas przebyte. Zmiany zabarwienia paznokcia mogą być wynikiem choroby nerek, serca, płuc czy też cukrzycy. Z tego względu podczas rutynowych badań kontrolnych lekarze często zwracają ... ów w obrębie tkanek) i chorobami płuc. Wskutek tego wzrost paznokci jest znacznie osłabiony, a ich płytka przybiera żółtawy kolor ... óra infekuje łożysko paznokcia, co w konsekwencji doprowadza do zmiany jego barwy na zielonkawą. W tym przypadku konieczna jest wizyta ...

Grypa

Świńska grypa

(...) W badaniu radiologicznym płuc obserwuje się obustronne rozlane zmiany śródmiąższowe. Takie zmiany mogą występować w wielu chorobach: w wirusowych zapaleniach płuc, na skutek długotrwałego wdychania szkodliwych pyłów ze środowiska oraz w tzw ... grypy pierwotne zapalenie płuc. W jego przebiegu, w ciągu pierwszej doby od momentu wystąpienia gorączki, pojawia się suchy ... wykluczyć innych przyczyn. Powikłaniem pierwotnego zapalenia płuc może być ostra niewydolność oddechowa (ARDS), która znacznie ...

Uzależnienie od papierosów

Światowy Dzień bez Tytoniu - dołącz i ty!

(...) moczowego, a także jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na złośliwe nowotwory płuc. Dlatego lekarze na każdym kroku ... Zdrowia podaje również, że na raka płuc umiera od 10,5 do 40 razy więcej palaczy niż osób niepalących. Przedstawianie takich przerażających statystyk ma na celu zmuszenie odbiorców do refleksji, a tym samym do zmiany swoich szkodliwych ... wyrazić chęć na takie zmiany. Walkę z nałogiem można rozpocząć nie tylko 31 maja, każdy dzień w roku jest dobry na zmiany ...

Układ oddechowy

Zapalenie oskrzeli jako powikłanie grypy

(...) 15% zainfekowanych wirusem grypy obserwuje się ostre powikłania ze strony układu oddechowego: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i zaostrzenie takich chorób przewlekłych, jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Badania epidemiologiczne ... ównym objawem jest kaszel trwający około 3 tygodni. Zapalenie oskrzeli rozpoznaje się po wykluczeniu zapalenia płuc. Zapalenie oskrzeli ... . Jedynie w przypadku podejrzenia zapalenie płuc należy wykonać zdjęcie RTG klatki piersiowej. Izolacja patogen ...

Dermatologia

Twardzina

(...) cała zmiana, czas trwania zmian wynosi kilkanaście lat, twardzina ograniczona rozsiana - zmiany są rozsiane na całej sk ... do utraty zębów, zwłóknienie przełyku, prowadzące do zaburzeń połykania, włóknienie płuc, objawiające się ... (zwłaszcza ze strony układu pokarmowego i płuc) oraz rozwoju trwałego kalectwa. Leczenie twardziny Współczesna medycyna nie zna ... jednak leczenie zmniejszające skutki uszkodzenia narządów. W tym celu stosuje się np. cyklofosfamid w przypadku zajęcia płuc ...

Badania

Jakie badania profilaktyczne warto wykonywać?

(...) poziom cukru, OB). Osoby palące papierosy powinny dodatkowo poddać się badaniom pojemności płuc (spirometria) i RTG klatki ... powinny badać samodzielnie piersi, by odpowiednio wcześnie wykryć niepokojące zmiany (guzki, zmiany koloru skóry). Panie ...

Badania

Scyntygrafia

(...) żółci z przetoki przewodów żółciowych); scyntygrafia płuc (głównie stosowana do diagnostyki zatorowości płucnej, rzadziej do oceny transplantacji płuc, oceny przedoperacyjnej). Na czym polega scyntygrafia i jak przebiega ... -szkieletowe, chroniczne schorzenia płuc), zamiast wysiłku stosuje się test farmakologiczny z dipirydamolem. Scyntygrafia ma również zastosowanie w obrazowaniu tkanki płucnej. Wykonuje się dwa typy badań płuc: badanie perfuzyjne polegające na ocenie ukrwienia płuc ...

Alergia dróg oddechowych

Alergiczne zapalenie oskrzeli

(...) órki lub w czasie młócenia. Badając takie dziecko widoczne jest zaczerwienienie śluzówki gardła. Lekarz odnotowuje zmiany osłuchowe w okolicach płuc. Leczona antybiotykami choroba płuc nie ustępuje. Niektórzy lekarze uważają, że pokarmy ...

Zabiegi

Wymiana zastawki serca

(...) ód nich możemy wyróżnić zaawansowaną niewydolność krążenia uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie, napady obrzęku płuc ... rany operacyjnej, zakażenie wnętrza klatki piersiowej, zapalenie płuc, ostra niewydolność nerek, zatorowatość płucna. Osoba ... po operacji wymiany zastawki serca Wymiana zastawki serca zmusza do zmiany trybu życia. Wysiłek fizyczny powinien zostać dopasowany ... nie mogą palić papierosów i nadużywać alkoholu. Wskazana jest zmiana diety na zdrowszą, regularne chodzenie na wizyty ...

Badania

Rezonans magnetyczny układu oddechowego

(...) nowotwór płuc, naciekający ścianę klatki piersiowej (objawy - duszność, krwioplucie itp.). Opis przebiegu MRI Do badania ... , ISBN 83-200-3368-3(Choroby płuc, Choroby układu oddechowego, Badanie mri, Badania rezonansem magnetycznym) ... , od jak dawna trwa choroba i jakie wywołała zmiany. Rezonans magnetyczny układu oddechowego jest wykonywany na zlecenie lekarza ...

Kardiologia

Nadciśnienie

(...) marskością wątroby, chorobami płuc. Przyczyny i objawy nadciśnienia tętniczego Na wysokie ciśnienie pracujemy sami. Nadużywanie soli ... lub wynikać z nadciśnienia wrotnego. Żylne nadciśnienie płucne może pojawić w przebiegu POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), być związane ze śródmiąższowym zapaleniem płuc czy hipowentylacją pęcherzykową. Wpływ na pojawienie się tego rodzaju ... . Zdiagnozowanie nadciśnienia tętniczego u kobiety przed zajściem w ciążę będzie wymagało zmiany jego leczenia, ponieważ wiele lek ...

Ortopedia i reumatologia

Złamania żeber

(...) które są związane z ryzykiem przebicia płuc. Taki stan również jest zagrożeniem dla życia pacjenta. Objawy ... óry jest spowodowany urazem klatki piersiowej. Obrażenia są zwykle powierzchowne, a leczenie ogranicza się do profilaktyki zapalenia płuc ... . Uszkodzenie miąższu płuc i odma to stany, których nie wolno lekceważyć.Marczyński W. (red.), Postępowanie praktyczne w ortopedii ... jest wykonywane w rzutach skośnych, ponieważ w innej pozycji zmiany związane ze złamaniem mogłyby być niewidoczne na zdjęciach. Prognoza ...

Neurologia

Zespół Hornera

(...) ów. Zespół Hornera jest czasem objawem charakterystycznym guza Pancoasta – nowotworu szczytu płuc, który nacieka ... jest badanie rentgenowskie płuc, gdyż bardzo często zespół Hornera towarzyszy nowotworowi płuc. Innym badaniem jest tomografia ... pojawiają się także: pozorny wytrzeszcz oraz charakterystyczne zmiany składu łez. W przypadku zespołu Hornera zostaje zachowany ... óżnobarwność tęczówek – tęczówka po stronie uszkodzenia nerwów jest jaśniejsza; objaw ten występuje, jeśli zmiana ...

Alergologia i pulmonologia

Rozstrzenie oskrzeli

(...) To skutkuje częstymi i dość poważnymi infekcjami płuc. Każda taka infekcja jest szkodliwa dla układu oddechowego. Z czasem drogi ... , niewydolności serca. Choroba może rozwijać się we fragmencie jednego płuca lub w wielu fragmentach obu płuc. Jest chorobą nabytą ... ów oskrzeli. Przewlekły kaszel i związana z tym okresowa zmiana ciśnień w drogach oddechowych obciążają krążenie. Zmiany tego typu mają ... -83-7522-061-2Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0Droszcz W. (red.), Choroby płuc ...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Glistnica

(...) te przenikają przez ścianę jelita do krwi, a z nią do różnych narządów, w tym do płuc. W narządzie tym przechodzą ... ów fizycznych. Niektóre larwy mogą gubić się w drodze z jelit do płuc. Trafiają wtedy do różnych narząd ... ówki larw do płuc, po ok. 5-6 dniach od zakażenia. Mogą wtedy wystąpić: podwyższona temperatura ciała, dreszcze, uczucie duszności ... . Należą do nich: objawy neurologiczne (bóle głowy, bezsenność, uczucie pobudzenia), objawy alergiczne (zmiany sk ...

Odmrożenia

Zimne ręce i stopy

(...) stopy i dłonie, którym towarzyszą zasinienie skóry i ból. Obrzęk płuc Zimne kończyny są oznaką poprzedzającą zagrażający życiu obrzęk płuc. Choroba pojawia się nagle, a innymi jej symptomami są: nagła duszność, drażniący kaszel ... z mrozem) może ulec odmrożeniu. Odmrożenia pierwszego i drugiego stopnia nie wywołują trwałych uszkodzeń, a zmiany są widoczne na sk ... są bardziej wrażliwe na zmiany temperatury, a zimne ręce i stopy występują u niego częściej niż u osoby niepalącej. Inne ...

Obniżona odporność

Zanieczyszczenia powietrza a odporność

(...) zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Zachorowania mogą przebiegać ... ólności u dzieci i osób starszych, NO2 atakuje układ oddechowy powodując osłabienie funkcji obronnych płuc, zaburzenia wentylacji płuc, mniejsze nasycenie krwi tlenem i obniżenie zdolności samooczyszczania dróg oddechowych. W konsekwencji doprowadza ... mogą spowodować obrzęk płuc i śmierć. Tlenek węgla (CO) Tlenek węgla powstaje w wyniku spalania paliw (spaliny samochodowe, dym ...

Wpływ astmy na życie

Astma a tryb życia

(...) nocne i objawy w nocy, konieczność stosowania leków doraźnych występuje nie częściej niż 2 razy w tygodniu, czynności płuc jest prawidłowa, nie występują zaostrzenia. Aktywność pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji oraz poprawia funkcje płuc. Wysiłek fizyczny ... , że ekspozycja na dym tytoniowy powoduje u osób z astmą między innymi: pogorszenie funkcji płuc, zwiększenie zapotrzebowania ... óg oddechowych. Stan zapalny w obrębie oskrzeli i płuc może powodować zwiększenie nadreaktywności oskrzeli i zwiększyć liczbę napad ...

Alergologia i pulmonologia

Sarkoidoza

(...) zmiany w miąższu płuc; III - zmiany w miąższu płuc, bez powiększenia węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia; IV - zmiany o charakterze włóknienia i/lub rozedmy płuc. Stany te nie występują kolejno. Zwykle osoby ze stanem pierwszym ... posuniętych zmian płuc (IV stopień) oraz sarkoidoza, która wytworzyła daleko posunięte zmiany w mięśniu sercowym, a bezpośrednią ... płuc może rozwinąć się niewydolność oddechowa, zajęcie serca może prowadzić do powstania niewydolności tego narządu, ciężkie ...

Uzależnienie od papierosów

Skutki palenia papierosów

(...) i nieładny zapach ubrań, pojawia się szereg komplikacji zdrowotnych, np. ryzyko zachorowania na raka płuc, chorobę niedokrwienną serca ... óżnych chorób. Trzy podstawowe grupy zaburzeń związanych z nikotynizmem, to: choroby nowotworowe, niewydolność płuc i choroba ... ód problemów zdrowotnych, powiązanych z nałogiem nikotynowym, wymieniane są: nowotwory, np. rak płuc, rak przełyku i krtani ... nikotynizm jest przyczyną raka płuc w prawie 85% przypadków. A jak nikotyna wpływa na serce? Nikotyna przyłącza się do receptor ...

Profilaktyka astmy

Palenie papierosów a astma

(...) : nowotworu płuc, raka wargi, raka przełyku, zapalenia oskrzeli, które objawia się przez charakterystyczny kaszel palacza ... zdrowe osoby, u których astma oraz inne choroby płuc rozwinęła się w trakcie eksperymentu. Dzięki wynikom ... w otoczeniu zwiększa ryzyko innych chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc oraz rak płuc. Dym tytoniowy wywiera destrukcyjny wpływ na drogi oddechowe poprzez niszczenie rzęsek. Zadaniem rzęsek jest ciągłe ...

Anemia (niedokrwistość)

Anemia sierpowata

(...) óg i rąk, częste infekcje bakteryjne, wrzody na nogach, uszkodzenie płuc, serca, oczu, martwica kości. Objawy tej wrodzonej anemii ... tylko nosicielem, nie odczuwając żadnych objawów anemii sierpowatej. Oprócz zmiany kształtu, mutacja obejmuje także ...

Ortopedia i reumatologia

Toczeń Rumieniowaty Układowy (TRU)

(...) chorych dochodzi do zajęcia układu oddechowego. Może to nastąpić pod postacią zapaleń opłucnej, śródmiąższowych zapaleń płuc, włóknienia płuc, czy nadciśnienia płucnego. Toczeń układowy zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej ... z nimi hemoglobiny przenoszącej tlen z płuc do tkanek). W diagnostyce chorób autoimmunologicznych niezwykle ważne ... ółczynnik przeżycia 10 lat wynosi ponad 85%, jednakże zajęcie przez chorobę mózgu, płuc, serca lub nerek znacznie pogarsza rokowania ...

Przyczyny astmy

Infekcje wirusowe a astma

(...) tygodni po zakończeniu infekcji, a całkowity powrót prawidłowej funkcji płuc może zająć nawet 4 miesiące. Występowanie ... . Dlatego chorzy na astmę powinni mieć pikflometr, czyli urządzenie niewielkich rozmiarów, pomocne w ocenie sprawności płuc. Pikflometr mierzy szybkość przepływu szczytowego PEF (peak expiratory volume), co może być przydatne do obiektywnej oceny funkcji płuc ... , czy wirusy bezpośrednio atakują dolne drogi oddechowe, wywołując napad astmy. Możliwe jest, że zmiany w płucach są spowodowane ...

Astma

Badania w astmie

(...) w rozpoznaniu astmy, to: natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1) – jest to objętość powietrza usunięta z płuc ... ; w ten sposób określa się objętość powietrza usuniętą z płuc podczas całego natężonego wydechu następującego po maksymalnym ... jak histamina lub metacholina i ocenia się zmianę wentylacji płuc pod wpływem stopniowo zwiększanej dawki substancji. U os ... chorobowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3295-6Droszcz W. (red.), Choroby płuc. Diagnostyka i terapia ...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500