Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

zmiany włókniste w płucach

Astma

Diagnostyka astmy

(...) go o objawy, dokładnie osłucha plecy (pole nad płucami i oskrzelami).Spis treści Zmiany w płucach Astma charakteryzuje się zmianami osłuchowymi pod postacią świstów głównie w czasie wydechu, furczeniami (gdy w drogach oddechowych zalega wydzielina ... órych chorych udaje się potwierdzić w spirometrii skurcz oskrzeli. Dochodzi wówczas do zmniejszenia wydechowej objętości płuc. Pr ... wydechowa. W przypadku prawidłowych wyników wykonuje się próby prowokacyjne, czyli sztuczne wywołanie napadu ...

Choroby i dolegliwości

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne powstają na skutek mutacji genów, które zaburzają prawidłową budowę i funkcjonowanie ... można podzielić na aberracje chromosomowe, zaburzenia w liczbie chromosomów płci, delecje, mutacje punktowe i mutacje ... chromosomów homologicznych zamiast dwóch. Ich przyczyną może być nieprawidłowa segregacja chromosomów w czasie podziału mejotycznego po zapłodnieniu, nieprawidłowy podział chromosomów podczas mitotycznych rozdziałów bruzdkowania ...

Astma

Przyczyny astmy

(...) co może prowadzić do powstawania czopów śluzowych. Z czasem powyższe zmiany prowadzą do procesu zwanego przebudową oskrzeli ... podstawnej nabłonka, przeroście mięśni gładkich oraz gruczołów śluzowych nabłonka oskrzeli i tworzeniu nowych naczyń. Zmiany ... na astmę, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 2-3 dekad. Dotyczy to w szczególności krajów wysoko rozwiniętych.  Spis treści Skąd bierze się astma? Wzrost zachorowań na astmę dotyczy w szczególności krajów wysoko rozwiniętych ...

Choroby i dolegliwości

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

(...) zmiany w układzie oddechowym, takie jak zapalenie opłucnej, występowanie guzków reumatoidalnych w płucach, zmiany w oczach ... reumatoidalnych, obecność czynnika reumatoidalnego we krwi, zmiany radiologiczne stawów (na zdjęciach RTG), Dla ustalenia ... Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zwane inaczej gośćcem przewlekłym postępującym, jest jedną z częstszych ... . Reumatoidalne zapalenie stawów - przyczyny Przyczyna reumatoidalnego zapalenia stawów nie jest w pełni poznana ...

Uzależnienie od papierosów

Korzyści z rzucenia palenia

(...) jednak zmiany w płucach zostają do końca życia. Palenie wywołuje też inne nieprzyjemne skutki, np. zakażenie bakteryjne i wirusowe ... nie tylko własny organizm, ale też zdrowie tych, którzy przebywają w naszym towarzystwie. Wpływ palenia papierosów na zdrowie ... do innych organów. Osoby narażone na bierne palenie papierosów są w równym stopniu objęte ryzykiem zachorowania ... częściej wywołują nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku i krtani. Tutaj, podobnie jak w przypadku papierosów, osoby ...

Rozedma płuc

Dlaczego palacze chorują na płuca?

(...) jednak naukowcy nadal pracują nad pełniejszym zrozumieniem naszego genomu i związanych z nim procesów, co pewien czas odkrywa się ... ) w trakcie podziałów komórkowych – zapewnia to przeniesienie informacji genetycznej do powstającej właśnie nowej komórki. Proces ten z oczywistych względów powinien przebiegać na tyle sprawnie, aby unikać wszelkich błędów ... na końcach każdego chromosomu. Nie zawierają one żadnych genów, nie kodują białek – ich jedyną funkcją jest właśnie ...

Choroby genetyczne

Stwardnienie guzowate - choroba o różnych twarzach

(...) rzadziej w płucach, sercu, oczach, wątrobie, trzustce, narządach rozrodczych i kościach. Najczęstsze zmiany w TSC dotyczą ... z nich jest Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate z siedzibą w Gdyni, skupiające 132 członków – głównie rodziców ... , przyłącza się do akcji tworzenia wspólnej galerii zdjęć osób (np. rodziców, rodzeństwa, lekarzy), kt ... tej choroby jest mutacja jednego z dwóch genów: TSC1 położonego na chromosomie 9 lub TSC2 położonego na chromosomie 16 ...

Badanie radiologiczne

Jakie jest ryzyko napromieniowania?

(...) od wielu czynników. Biologiczne promieniowanie działa destrukcyjnie na każdą żywą tkankę. U ludzi może spowodować mutacje DNA ... nowotworów, co może się wydawać ironiczne, gdyż to samo promieniowanie jest stosowane, by nowotwór leczyć. Badania ... skończyć bezpłodnością. Rentgen uszkadza także szpik kostny, co prowadzi do wypadania włosów, zaczerwienienia skóry i wysypki. Promieniowanie rentgenowskie a ryzyko dla pacjentów Zewnętrzne skutki napromieniowania mogą się pojawić ...

Leczenie grypy

Leki przeciwwirusowe

Poszukiwanie leków na grypę w schorzeniach wirusowych stwarza wiele problemów wynikających ze specyfiki ... którym kolejne zakażenia, poprzez unieszkodliwienie patogenów, odchodzą do historii. Jakie zatem mamy możliwości ... w formie nieaktywnych metabolitów. Amantadyna stosowana jest również w leczeniu choroby Parkinsona. Jej działania ... stosowane. Inhibitory neuraminidazy Neuraminidaza jest glikoproteiną odpowiedzialną za uwalnianie wirionów potomnych ...

Zespół Sjörgena

Zespół Sjögrena

(...) suchość skóry, powiększenie węzłów chłonnych, zmiany w płucach i/lub nerkach, zapalenie naczyń, transformacja ... się naciekiem gruczołów wydzielania zewnętrznego przez limfocyty i komórki plazmatyczne oraz obecnością ... oczu i piasek pod powiekami. 
Niestety, mimo tak częstego występowania i charakterystycznych objawów, rozpoznanie choroby jest zwykle opóźnione. Jedną z zasadniczych przyczyn jest brak ogólnie przyjętych kryteriów diagnostycznych ...

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 15-3

(...) gdy występują niezłośliwe zmiany w piersiach, jajnikach, przewodzie pokarmowym i płucach, a także w przypadkach zapalenia lub marskości ... Antygen nowotworowy CA 15-3 należy do grupy, tzw. markerów nowotworowych, czyli substancji, których obecność ... monitorowania leczenia raka piersi, a także w celu wykrycia, czy nie doszło do nawrotu raka piersi czy pojawienia się przerzutów ... to nie jest tak do końca skuteczne i może dawać wiele wyników fałszywie dodatnich, a także w wielu przypadkach nie wykryć rozwijającego się ...

Badania

Biopsja śródpiersia

Biopsja śródpiersia jest zabiegiem stosowanym w przypadku guzów lub nieprawidłowości występujących w klatce piersiowej, węzłach chłonnych i płucach. Polega na pobraniu fragmentu tkanki zmienionej chorobowo, poprzez wprowadzenie igły ... jest także do oceny zaawansowania raka płuc, w diagnostyce niejasnych guzków lub nacieków w tkance płucnej ... ólu lub innych objawów. Nieprawidłowości w obszarze klatki piersiowej są często wykrywane przez badania obrazowe ...

Badania

Badanie endoskopowe tchawicy i oskrzeli (bronchoskopia)

(...) Wskazaniami do wykonania endoskopii tchawicy i oskrzeli są zmiany w płucach i śródpiersiu, do których zalicza się ... rurką (bronchofiberoskop). Oba rodzaje wzierników są oświetlane za pomocą szklanych włókien (tzw. zimnego ... do ust. Nie powinien również przyjmować leków zwiększających ryzyko krwawienia (kwasu acetylosalicylowego, leków ... znieczulenie ogólne. Po wprowadzeniu endoskopu, badający, za pomocą szczypczyków, szczoteczki lub ssaka pobiera wycinki ...

Profilaktyka astmy

Palenie papierosów a astma

(...) wiąże się także z koniecznością częstej zmiany ubrań, mycia skóry i włosów tuż po kontakcie z dymem papierosowym ... choroby składa się szereg czynników genetycznych i środowiskowych. Napady choroby mogą być wywoływane wziewnymi alergenami ... . Aby utrzymać właściwą kontrolę astmy, chorzy muszą wystrzegać się czynników wyzwalających napad. Jedną z przyczyn powodujących chorobę jest palenie papierosów. Obecnie trwają badania nad potwierdzeniem tezy, że palące kobiety częściej niż palący ...

Badania radiologiczne klatki piersiowej

Interpretacja zdjęć RTG częstych chorób płuc

(...) ma tu nie tylko obecność patologicznych zmian w płucach (zacienienia, włóknienie), ale także powiększenie węzłów chłonnych, kt ... niestety zmiany już zaawansowane - praktycznie nie jest możliwe uwidocznienie nowotworów mniejszych niż o średnicy 1 cm. Dużo ... ;p>Wskazaniami do wykonania badania RTG płuc są schorzenie w obrębie klatki piersiowej, w tym zaburzenia rozwojowe narządów klatki ... ) z zakresu medycyny pracy. Nie u wszystkich pracowników podczas badań profilaktycznych medycyny pracy wykonuje się badanie ...

Kardiologia

Duszności w klatce piersiowej

(...) pojawienie się płynu w opłucnej, zmiany naciekowe w płucach i przewlekła niewydolność serca. Diagnostyka duszności w klatce piersiowej ... Duszności w klatce piersiowej to uczucie, że brakuje nam powietrza. Atak duszności może się pojawić wskutek czynników fizjologicznych, chorób, a także czynników psychologicznych. Podczas napadu duszności człowiek zwiększa wysiłek wkładany ... czy w stanie spoczynku – mamy wtedy do czynienia z dusznością wysiłkową lub spoczynkową), pora pojawienia się duszności (w dzień ...

Układ oddechowy

Zapalenie płuc w powikłaniach grypy

(...) bardzo ważne jest wykonanie zdjęcia RTG, które uwidoczni rozsiane zmiany w płucach, w czasie osłuchiwania stwierdza się ... pęcherzyków płucnych powstają zmiany włókniste upośledzające wymianę gazową. Leczenie grypowego zapalenia płuc ... Pomimo iż grypa w większości przypadków ulega samowyleczeniu, zdarzają się jej ciężkie powikłania prowadzące do śmierci. Największe ryzyko powikłań po grypie występuje u małych dzieci, osób starszych, pensjonariuszy domów opieki ...

Badania

Biopsja nosa

(...) ób błony śluzowej nosa, m.in. nowotworów błon śluzowych nosa. Badanie to jest mało inwazyjne, czasami jednak może dojść ... wykonywana, jeśli podczas badania fizykalnego dostrzeżone zostaną nieprawidłowości w wyglądzie tkanki, a także przypadku problemów ... poproszony o niespożywanie, na kilka godzin przed, pokarmów.  W trakcie badania może wystąpić uczucie ciśnienia ... -Boecka-Schaumanna), choroba układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem ziarniniaków (małych grudek zapalnych), kt ...

Urologia i nefrologia

Torbielowatość nerek

(...) charakteryzuje się obecnością licznych torbieli w nerkach, a w niektórych przypadków również w płucach. W ciężkich ... organizmu powiększają się, dając obraz guzów w narządach. Choroba może rozwijać się w różnym stopniu w obu nerkach ... ób w przebiegu długotrwałych chorób nerek, niezależnie od ich przyczyny. Najczęściej dotyczy pacjentów ze schyłkową ... tylko schorzenia jej towarzyszące, np. zakażenia bakteryjne torbieli, nadciśnienie tętnicze czy kamicę nerkową. Około połowa przypadków ...

Normy laboratoryjne

Aspergillus fumigatus IgE, IgG

(...) swoistych dla Aspergillus fumigatus,  w badaniach obrazowych nacieków w płucach i rozstrzeni proksymalnych oskrzeli ... oskrzeli i zmiany marskie) oraz u osób z upośledzeniem odporności w wyniku stosowania cytostatyków, czy dużych dawek ... w systemach wentylacyjnych budynków. Jego właściwości chorobotwórcze związane są ze zdolnością do wzrostu w temperaturze 37 stopni Celsjusza oraz produkcji licznych zarodników, wielkości 2 - 3 mm, co znacznie ułatwia im możliwość ...

Alergologia i pulmonologia

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

(...) oraz depresji. W przebiegu POChP charakterystyczne są zmiany w morfologii krwi, mianowicie zwiększenie liczy erytrocytów ... ównież zmiany w badaniu gazometrii krwi tętniczej w przebiegu POChP. Dla oceny rokowania pacjentów chorujących na POChP stworzono ... , według definicji, zmiana nasilenia przewlekle występujących objawów (duszności, kaszlu lub odkrztuszania plwociny), która powoduje konieczność zmiany leczenia farmakologicznego, czyli zwiększenia dawek dotychczas stosowanych leków. Najczęstszą ...

Przeszczep szpiku kostnego

Przeszczep przeciwko gospodarzowi

(...) órych osób wykazano także zmiany w układzie krwiotwórczym, w szpiku kostnym, grasicy, a także w płucach. W przewlekłej postaci oprócz uszkodzenia tych organów mogą pojawić się także zmiany w tkance łącznej i gruczołach wydzielania ... limfocyty T powodują naciekanie narządów biorcy, głównie wątroby, przewodu pokarmowego i skóry. Tkanki biorcy ... do ich niszczenia. Nasuwa się na myśl proste rozwiązanie tego problemu: usunięcie limfocytów z przeszczepu ...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Leptospirozy

(...) i różnych narządów, takich jak nerki i płuca, a także atakują ośrodkowy układ nerwowy. Najszybciej namnażają się w wątrobie, skąd znów przenikają do krwi i wywołują objawy choroby. Zanim wystąpią objawy, od zakażenia mogą upłynąć nawet 4 ... zalicza się rolników, weterynarzy, górników, hydraulików, a także osoby czyszczące kanały. Do grupy ... órych dostęp mogą mieć zakażone zwierzęta. Ponadto osoby z grupy ryzyka przy wykonywaniu swej pracy powinny przestrzegać środków ...

Dermatologia

Ropień

(...) Najczęściej formują się na skórze (w jej warstwach powierzchownych lub głębokich), ale mogą się także tworzyć w płucach, m ... órze. W przypadku ropnia jamy brzusznej, możliwe jest samoistne opróżnienie się do światła jelita. Wskazane jest wtedy podawanie leków ... rany spowodowanej owrzodzeniem, defekacją twardych stolców lub penetracją przy użyciu obcych przedmiotów ... do pęknięcia jelita grubego. U niektórych pacjentów ropnie nawracają. Zazwyczaj przyczyną tego jest zakażenie bakteriami ...

Alergologia i pulmonologia

Rozedma płuc

Rozedma płuc nie ujawnia się szybko. Do trwałego rozdęcia pęcherzyków płucnych, często też drobnych oskrzelików ... organizmu, tzw. sinicy. Rozedma płuc obniża sprężystość płuc, co negatywnie wpływa na wymianę gazową. Powstają w płucach ... całego zrazika. Do rozedmy środka zrazika dochodzi wówczas, gdy zniszczeniu ulegają oskrzeliki oddechowe. Z kolei drugi rodzaj rozedmy występuje u osób, u których doszło do niepokojących zmian w obrębie oskrzelików oddechowych ...

Choroby genetyczne

Stwardnienie guzowate to choroba o wielu twarzach

(...) guzy nerek (angiomyolipoma), guzy w sercu (rhabdomyoma), zmiany rozrostowe w płucach, zmiany na dnie oczu. To są te główne objawy związane z nowotworzeniem. - Czy te wszystkie zmiany mają postać guzków? - Tak, większych lub mniejszych. Jeśli ... tego badania są zmiany, które mogą wskazywać na rozwój padaczki. Wiemy, że u 71 proc. obserwowanych przez nas pacjentów ... jest znana od wielu lat. Co wiemy dzisiaj o jej przyczynach? - W tej chwili wiemy już bardzo dużo. Wiemy, że mutacje dwóch genów ...

Rokowanie w raku piersi

Wznowy raka piersi

(...) wznowy. Spis treści Czynniki ryzyka wznowy raka piersi Na podstawie obecności pewnych czynników dotyczących raka, a także związanych z pacjentem można określić prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy choroby. Należą do nich: stopień zajęcia węzłów chłonnych – zajęcie przez nowotwór węzłów chłonnych zwiększa ryzyko wystąpienia wznowy, zajęcie naczyń ... onkogenów – onkogenem nazywamy gen, który przyczynia się do przekształcenia się prawidłowej kom ...

Chemioterapia w leczeniu raka piersi

Rodzaje chemioterapii raka piersi

(...) planu leczenia. Może się to wiązać z częściową lub całkowitą zmianą podawanych leków. Powodem tej zmiany jest zazwyczaj ... od wielu czynników, takich jak: wiek chorej, stopień zaawansowania klinicznego nowotworu czy stopień złośliwości raka. Chemioterapia raka piersi polega na cyklicznym podawaniu leków zwanych cytostatykami. W zależności od zaawansowania choroby ... u kobiet z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi jak obecność przerzutów w węzłach chłonnych, wielkość guza przekraczająca 1 ...

Przyczyny astmy

Infekcje wirusowe a astma

Astma to choroba, która pociąga za sobą wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Poza tym istnieje wiele elementów ... z obecności nacieków komórek zapalnych, które uwalniają tzw. mediatory stanu zapalnego. Prowadzi to do skurczu ... w płucach są spowodowane aktywnością substancji produkowanych przez komórki układu odpornościowego w wyniku zakażenia g ... nabłonka przez proces zapalny, dochodzi do pobudzenia mechanizmów naprawczych. Ich wynikiem jest przebudowa oskrzeli &ndash ...

Astma

Astma a inne choroby

(...) pozornie jednoznacznych objawów, nie możemy sami stawiać sobie diagnozy dotyczącej zachorowania na dychawicę. Zdarza się bowiem, że symptomy podobne do typowych objawów astmy może dawać zupełnie inna choroba.  Objawy astmy Astmę stwierdza się na podstawie występowania charakterystycznych objawów i potwierdzenia zmian w płucach za pomocą specjalistycznych badań, np. spirometrii. Pewne objawy astmy pojawiają się zanim dojdzie do wykrywalnych zmian w płucach. Najczęstsze objawy astmy ...

Alergologia i pulmonologia

Sarkoidoza

(...) C). Do objawów ogólnoustrojowych należą również zmiany hormonalne. U części chorych rozwija się hiperprolaktynemia ... , nawet 90% chorych posiada zmiany w płucach w obrazie rentgenowskim. U części chorych z zajętymi płucami stwierdza się duszności ... , bez powiększenia węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia; IV - zmiany o charakterze włóknienia i/lub rozedmy płuc. Stany ... objawów lub przewlekły, gdzie zmiany powstają przez wiele lat. Rokowanie w przypadku zdiagnozowania sarkoidozy zależy ...

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza. Diagnozować - by leczyć

(...) W oskrzelach i płucach gromadzi się gęsty, lepki śluz utrudniający oddychanie. Niezbędna jest tu rehabilitacja oddechowa wykonywana ... mukowiscydoza powoduje zaburzenia wydzielania się enzymów trzustkowych, co skutkuje brakiem możliwości właściwego przyswajania pokarmów. To prowadzi do spadku wagi ciała chorych i niedożywienia. Dlatego chorzy na mukowiscydozę powinni przyjmować ... ówi się potocznie „słone dzieci”, gdyż jednym z pierwszych objawów występowania mukowiscydozy jest podwyższone ...

Obniżona odporność

Wpływ biernego palenia na odporność

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz badań Centrum Onkologii w Warszawie, 29% populacji Polaków ... niekorzystnych skutków na organizm nie tylko osób palących, ale także na organizmy osób przebywających ... % Polaków jest narażonych na palenie bierne w swoich domach. Tak, więc ogrom tego zjawiska jest niepodważalny, a najbardziej ... biernego palenia rocznie w Polsce umiera 1000 osób, a w Unii Europejskiej około 79 tysięcy mieszkańców. Ważnym ...

Onkologia

Rak nerki

Rak nerki jest jednym z najrzadziej występujących nowotworów. Nowotwór nerki powstaje w wyniku pojawienia się ... być wrodzony lub pojawiać się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym. Ma związek z mutacjami konkretnych genów (WT1 ... są: uwarunkowania środowiska, uwarunkowania hormonalne, uwarunkowania genetyczne, palenie papierosów, narażenie na działanie substancji chemicznych, nadużywanie środków przeciwbólowych, otyłość, dziedziczenie, ekspozycja na substancje ...

Badania

Scyntygrafia

(...) ); zapalenia kości i stawów (ostre i przewlekłe); jałowa martwica kości; zmiany pourazowe i ocena postępu zrostu, choroby ... bezpiecznego dla zdrowia promieniowania gamma umożliwia zobrazowanie organów wewnętrznych. Scyntygrafia jest badaniem izotopowym, które wykorzystuje niewielkie dawki izotopów promieniotwórczych, tak zwanych radioznaczników ... , za pomocą którego można badać wiele narządów. Do najpopularniejszych rodzajów scyntygrafii należą: scyntygrafia ...

Badania

USG

Ultrasonografia, czyli popularnie używany skrót USG, to badanie, dzięki któremu można uzyskać obraz narządów ... zatrzymany obraz. Podczas badania w zależności od obszaru, który będzie poddany badaniu używa się różnych typów ... , że może ono być bezpiecznie powtarzane u tej samej osoby, umożliwia precyzyjne wykonanie pomiarów narządów i głębokości ich położenia, co jest istotne na przykład podczas biopsji narządów. Ponadto aparaty do USG są mobilne, co ułatwia ...

Onkologia

Rak żołądka

(...) oraz powstawania wrzodów. Zmiany te mogą z czasem nabierać cech nowotworowych. Podobnie w przebiegu niedokrwistości złośliwej (ang ... to odróżnić wrzody żołądka czy inne łagodne zmiany od początkowych stadiów choroby nowotworowej, kiedy to jest ona ... i są często lekceważone przez chorych w początkowych stadiach rozwoju choroby. Wystąpienie charakterystycznych objawów ... najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie, a będąc jednocześnie jednym z gorzej rokujących nowotworów ...

Badanie cytologiczne w ginekologii (cytologia)

Bolesne miesiączkowanie

(...) zespołu policystycznych jajników związane są ze zmianą gospodarki hormonalnej organizmu kobiety. Oprócz bolesnych ... życia lub po ciąży. Leczenie polega na podawaniu środków rozkurczowych i przeciwbólowych, z wyłączeniem kwasu ... stany zapalne w obrębie miednicy (w mechanizmie powstawania zrostów), PCOS – zespół policystycznych jajników ... przez mięśniówkę macicy, powodując produkcję hormonów zwanych tzw. mediatorami bólu. Bolesne miesiączkowanie ...

Kardiologia

Zapalenie mięśnia sercowego

(...) órych przypadkach zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do niewydolności serca wymagającej hospitalizacji, stosowania leków ... órkowego ZMS. Występuje ono najczęściej u młodych osób, niszczenie mięśnia sercowego następuje w wyniku dużego nacieku makrofagów ... rzadkie przypadki ZMS. Zapalenie mięśnia sercowego może być również powikłaniem przyjmowania leków. Najczęściej ... przeciwdrgawkowych czy diuretykach. Lista ta nie wyczerpuje jednak nawet części leków mogących prowadzić w pojedynczych przypadkach ...

Bezsenność

Przyczyny bezsenności

Bezsenność jest schorzeniem i może być spowodowana przez wiele czynników. Używki, stres czy depresja to niekt ... , ewentualnym spożyciu przed snem lekkiego posiłku, nieużywaniu, zwłaszcza przed snem, alkoholu, tytoniu, kofeiny, środków psychoaktywnych, tj. narkotyków, zapewnieniu w pomieszczeniu przeznaczonym na sen ciszy oraz co najwyżej słabego oświetlenia, nieprzyjmowaniu leków nasennych. Leki nasenne paradoksalnie mogą pogłębiać problem bezsenności, a nawet stać się jego przyczyną ...

Okulistyka

Zespół suchego oka

(...) powiększenie ślinianek, węzłów chłonnych, zmiany w płucach, nerkach czy wątrobie oraz objawy stawowe takie jak: b ... na powierzchni gałki ocznej i spełniająca ważną funkcję w odbieraniu bodźców wzrokowych, jak również odżywiająca ... za tworzenie prawidłowego środowiska dla komórek nabłonka, dostarczając podstawowych składników odżywczych i tlenu do rogówki, warunkując przemieszczanie się komórek, jak również oczyszczanie powierzchni oka z produktów przemiany materii ...

lekarzy jest teraz online

Zapytaj lekarza
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500