Analizator skladu ciala

Zdrowie psychiczne

Omamy i halucynacje

analizatorów i tak wyróżnia się omamy: słuchowe, np. dialogi komentujące zachowanie chorego, głosy, proste dźwięki, melodie, gwizdy, stuki (...) się z substancją odurzającą, np. alkoholem albo narkotykami. Ze względu na treść omamów wyróżnia się: omamy odruchowe - bodziec działający na jeden analizator

Urojenia

Zespół Capgrasa

wyglądające zwierzę. Leczenie zespołu Capgrasa Syndrom Capgrasa wydaje się skrajnym przykładem paranoi. Złudzenia dotyczą najczęściej analizatora (...) , że są sobowtórami. Opisano jednak przypadki urojeniowego syndromu błędnej identyfikacji u osób niewidomych, u których urojenia lokalizowały się w analizatorze

Uzależnienie od papierosów

Palenie papierosów a ciąża

, czyli niedobór tlenu we krwi. Analiza poziomu tlenku węgla Analizator CO pozwala na zmierzenie ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Porównując

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

Diagnostyka jaskry

się po znieczuleniu kroplowym rogówki za pomocą soczewki zwanej gonioskopem. Badanie GDx - analizator włókien nerwowych (oceniające grubość warstwy włókien nerwowych

Badania w astmie

Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

serca i dużych naczyń podczas zabiegu cewnikowania serca. Do oznaczenia parametrów RKZ wykorzystuje się specjalne urządzenie, jakim jest analizator (...) węgla (PCO2). Ponadto analizator wylicza stężenie wodorowęglanów, nadmiar zasad (BE), stężenie dwutlenku węgla i wysycenie hemoglobiny (Hb) tlenem

Normy laboratoryjne

Kwas moczowy - normy, interpretacja

przerwie od ostatniego, lekkostrawnego posiłku. Oznaczenia kwasu moczowego wykonuje się w zautomatyzowanych analizatorach, wykorzystujących różne (...) przytarczyc, niedoczynność tarczycy. Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które miały do czynienia z tym problemem: Gdzie można kupić analizator kwasu

Inteligencja

Inteligencja muzyczna

koresponduje bardzo często z dobrze rozwiniętym analizatorem słuchowym i pamięcią muzyczną. Dziecko jest wrażliwe na bodźce słuchowe - wychwytuje różne

Kalendarz rozwoju dziecka

Zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju dziecka mogą przybierać różny charakter. Mogą mieć postać deficytów rozwojowych w zakresie poszczególnych analizatorów, np. wzroku (...) świadczące o wolniejszym tempie rozwoju określonych funkcji i umiejętności. Zazwyczaj deficyty rozwojowe wiążą się z zaburzeniami w zakresie analizatorów

Cukrzyca a oczy

Diagnostyka retinopatii cukrzycowej

, laserowa oftalmoskopia skaningowa, ultrasonografia dopplerowska pulsacyjna zogniskowana, optyczna koherentna tomografia, analizator grubości siatkówki

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

wśród nich tak że komórki białaczkowe, czyli blasty. W standardowo przeprowadzanych badaniach morfologicznych rozmaz wykonuje się za pomocą analizatora komputerowego

Klasyfikacja narkotyków

Halucynogeny

się też omamy o różnej treści i dotyczące różnych analizatorów - wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Halucynogeny wywołują iluzje, zaburzenia percepcji (czasu

Rozwój osobisty

Szybka nauka

, można dojść za pomocą różnych dróg. Jeśli kanał wzrokowy zawiedzie, można odwołać się do analizatora słuchowego albo czuciowego i przywołać potrzebną

Szybka nauka

Problemy z koncentracją

analizatorów wzroku, słuchu itp. albo koordynacja wzrokowo-ruchowa), mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wskutek powikłań okołoporodowych

Badania

Endoskopia jelita

się przez przewód pokarmowy dzięki naturalnym ruchom perystaltycznym, fotografuje środek jelita cienkiego, a zdjęcia przesyłane są do analizatora. Następnie