Analizator skladu ciala

Omamy i halucynacje

analizatorów i tak wyróżnia się omamy: słuchowe, np. dialogi komentujące zachowanie chorego, głosy, proste dźwięki, melodie, gwizdy, stuki (...) się z substancją odurzającą, np. alkoholem albo narkotykami. Ze względu na treść omamów...

Zespół Capgrasa

wyglądające zwierzę. Leczenie zespołu Capgrasa Syndrom Capgrasa wydaje się skrajnym przykładem paranoi. Złudzenia dotyczą najczęściej analizatora (...) , że są sobowtórami. Opisano jednak przypadki urojeniowego syndromu błędnej identyfikacji...

Diagnostyka jaskry

się po znieczuleniu kroplowym rogówki za pomocą soczewki zwanej gonioskopem. Badanie GDx - analizator włókien nerwowych (oceniające grubość warstwy włókien nerwowych

Palenie papierosów a ciąża

, czyli niedobór tlenu we krwi. Analiza poziomu tlenku węgla Analizator CO pozwala na zmierzenie ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Porównując

Kwas moczowy - normy, interpretacja

przerwie od ostatniego, lekkostrawnego posiłku. Oznaczenia kwasu moczowego wykonuje się w zautomatyzowanych analizatorach, wykorzystujących różne (...) przytarczyc, niedoczynność tarczycy. Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które...

Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

serca i dużych naczyń podczas zabiegu cewnikowania serca. Do oznaczenia parametrów RKZ wykorzystuje się specjalne urządzenie, jakim jest analizator (...) węgla (PCO2). Ponadto analizator wylicza stężenie wodorowęglanów,...

Inteligencja muzyczna

koresponduje bardzo często z dobrze rozwiniętym analizatorem słuchowym i pamięcią muzyczną. Dziecko jest wrażliwe na bodźce słuchowe - wychwytuje różne

Zaburzenia rozwoju

Zaburzenia rozwoju dziecka mogą przybierać różny charakter. Mogą mieć postać deficytów rozwojowych w zakresie poszczególnych analizatorów, np. wzroku (...) świadczące o wolniejszym tempie rozwoju określonych funkcji i umiejętności. Zazwyczaj...

Diagnostyka retinopatii cukrzycowej

, laserowa oftalmoskopia skaningowa, ultrasonografia dopplerowska pulsacyjna zogniskowana, optyczna koherentna tomografia, analizator grubości siatkówki

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

wśród nich tak że komórki białaczkowe, czyli blasty. W standardowo przeprowadzanych badaniach morfologicznych rozmaz wykonuje się za pomocą analizatora komputerowego

Halucynogeny

się też omamy o różnej treści i dotyczące różnych analizatorów - wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Halucynogeny wywołują iluzje, zaburzenia percepcji (czasu

Szybka nauka

, można dojść za pomocą różnych dróg. Jeśli kanał wzrokowy zawiedzie, można odwołać się do analizatora słuchowego albo czuciowego i przywołać potrzebną

Problemy z koncentracją

analizatorów wzroku, słuchu itp. albo koordynacja wzrokowo-ruchowa), mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wskutek powikłań okołoporodowych

Endoskopia jelita

się przez przewód pokarmowy dzięki naturalnym ruchom perystaltycznym, fotografuje środek jelita cienkiego, a zdjęcia przesyłane są do analizatora. Następnie