Antygen

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA-125

Antygen nowotworowy CA-125 jest jednym z markerów nowotworowych, których oznaczanie w surowicy krwi może być pomocne w wykrywaniu i kontroli leczenia (...) różnych rodzajów nowotworów. Antygen CA-125 jest glikoproteiną błon komórkowych, która w zdrowym organizmie jest wytwarzana przez komórki nabłonka

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 15-3

Antygen nowotworowy CA 15-3 należy do grupy, tzw. markerów nowotworowych, czyli substancji, których obecność we krwi w podwyższonych stężeniach (...) ilościach jest z niego uwalniana do krwioobiegu. Antygen ten występuje prawidłowo również w zdrowym gruczole, jednak w przypadku raka piersi

Badania

Antygen HBs - charakterystyka, badanie, zakażenie

Wykrycie wirusowego zakażenia wątroby polega na badaniu antygenu HBs (HbsAg). Jest to popularny proces pozwalający bardzo szybko i precyzyjnie wykryć (...) zapalenie wątroby typu B (HBV). Czym jest antygen HBs? Jak wygląda badanie? Antygen HBs - charakterystyka Antygen HBs to białko...

Normy laboratoryjne

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA)

PSA (ang. Prostate-Specific Antigen) to antygen swoisty dla prostaty. Jest on użytecznym narzędziem dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (...) wysokie stężenie w tkance prostaty powoduje, że uznaje się go w praktyce za antygen specyficzny dla tego narządu. Jak działa PSA W tkance zdrowego

Normy laboratoryjne

Antygen rakowo-płodowy (CEA) - funkcja, działanie, normy, wartości

nowotworowym jest antygen karcinoembrionalny (ang. carcinoembrionic antigen-CEA). Antygen rakowo-płodowy to glikoproteina, która zawiera liczne domeny (...) tkankowe. Pierwotnie CEA był uznawany za marker raka jelit, jednak stężenie tego antygenu w surowicy wzrasta także w przypadku zmian nowotworowych

Normy laboratoryjne

CA 19-9 antygen nowotworowy - charakterystyka, norma, cel i przebieg badania

CA 19-9 to antygen nowotworowy (inaczej marker nowotworowy) towarzyszący nowotworom przewodu pokarmowego. Jest uznany za specyficzny marker raka (...) po zakończeniu terapii. CA 19-9 antygen nowotworowy -  charakterystyka i norma CA 19-9 jest węglowodanem wytwarzanym w dużych ilościach

Pemfigoid

Cząsteczka IgG

Powstawanie pęcherzy naskórkowych jest wynikiem skierowania przeciwciał IgG przeciwko antygenom błony podstawnej.

Badania

HBsAg - czym jest, zakażenie WZW typu B

Podstawowym badaniem służącym wykryciu zakażenia wirusem HBV jest test na zdemaskowanie antygenu powierzchniowego tego wirusa, czyli HBsAg (...) jest antygenem, czyli białkiem powierzchniowym. Jego obecność świadczy o ostrej lub przewlekłej fazie zakażenia WZW B lub o byciu nosicielem HBV. HBsAg

Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

BRh - charakterystyka, dieta

jest na podstawie antygenów występujących na poziomie czerwonych krwinek. Jeżeli ktoś posiada tylko antygeny A, wówczas posiada grupę krwi A (...) . Posiadanie wyłącznie antygenów B - to grupa krwi B., Jeżeli występują oba te antygeny - typ AB. Zupełny brak antygenów...

Szczepienia

Czym jest układ odpornościowy?

chorobami poprzez rozpoznawanie i likwidowanie antygenów. Antygen to molekuł na powierzchni komórek, wirus, grzyb, lub bakteria. Martwe substancje (...) takie jak toksyny, substancje chemiczne, i inne obce cząsteczki także są antygenami. Układ odpornościowy rozpoznaje intruza i niszczy substancje

Onkologia

CA 125 - charakterystyka, normy, podwyższony poziom

Nowotworowy antygen CA 125 odkryto w 1981 roku, przede wszystkim ma on zastosowanie w diagnostyce nowotworów. Dzięki niemu można zdiagnozować głównie (...) to carcinoma antigen 125. Antygen nowotworowy CA 125 to nic innego jak glikoproteina, która w prawidłowo funkcjonującym organizmie wytwarzana

Normy laboratoryjne

HLA-B27

HLA-B27, znany również pod nazwą antygen HLA-B27 lub ludzki antygen leukocytarny B27, to badanie pomocnicze, które wykonuje się w procesie (...) diagnostycznym chorób autoimmunologicznych. Do tej pory odkryto 15 podtypów tego antygenu. Badanie HLA-27 wykonuje się w połączeniu z obrazem klinicznym

Przeszczep serca

Co to jest odrzucanie przeszczepu? (WIDEO)

substancjami, takimi jak: bakterie, trucizny czy też komórki nowotworowe. Na powierzchni wyżej wymienionych substancji znajdują się antygeny. W momencie (...) , gdy tylko antygeny te pojawią się w organizmie, układ odpornościowy rozpoznaje je jako obce i atakuje je. Dokładnie w ten sam sposób przeszczepiony

Chorzy z obniżoną odpornością

Szczególne znaczenie stanu obniżenia odporności w transplantologii

. Przeszczep taki nie ulega odrzuceniu, gdyż przeniesiony materiał posiada antygeny („biologiczne znaczniki") własnego organizmu. Przeszczepy (...) komórkach budujących narządy czy tkanki posiada „znaczniki", zwane w języku medycznym antygenami zgodności tkankowej. Do najważniejszych z nich, należą

Badania

Badanie HBS - ciąża, poród, objawy WZW, zakażenie, profilaktyka

Badanie na obecność antygenu HBS wykonywane jest obowiązkowo około 37 tygodnia ciąży. Jeśli badanie potwierdzi występowanie antygenu HBS nie oznacza (...) wątroby typu B konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. Wykrycie podczas badań antygenu HBS kwalifikuję przyszłą mamę do zostania pacjentką...

Zdrowie w ciąży

Konflikt serologiczny - mechanizmy powstawania, czynniki wywołujące

ma przypisaną grupę krwi: A, B, AB, 0. Dodatkowo u większości ludzi występuje antygen D, nazywany też czynnikiem Rh (lub też małpim czynnikiem, a (...) to z tego względu, że po raz pierwszy wykryto go u małp Rhesus). Krew, w której wykryto antygen D określa się mianem czynnika Rh+, jeżeli owego antygenu...

Diagnostyka chorób prostaty

PSA

w leczeniu chorób prostaty. Antygen sterczowy PSA pozawala na wczesne wykrycie raka prostaty. Jest to duży postęp w diagnostyce i kontrolowaniu (...) przebiegu choroby prostaty, a także w jej leczeniu. Antygen sterczowy PSA Co to jest antygen sterczowy PSA? Zacznijmy od początku. W naszym organizmie

Badania

CA 125 - charakterystyka markera, objawy raka jajnika, normy

125 - charakterystyka markera Antygen CA 125 w przypadku zdrowych osób jest wytwarzany m.in. przez jajowody, śluzówkę szyjki macicy, opłucną, osierdzie (...) tego antygenu może sugerować zmiany nowotworowe w obrębie jajników. Należy jednak zaznaczyć, że badanie CA 125 nie jest uważane za narzędzie z całą

Odporność organizmu

Choroby autoimmunologiczne - charakterystyka, czynniki rozwoju, układ odpornościowy

zjawiskiem połączonym z wyżej wymienionym tematem jest tolerancja na własne antygeny (substancje, najczęściej białkowe, znajdujące się na powierzchniach (...) jest zapoczątkowywane przez rozpoznanie obcego antygenu czyli obcego „znacznika" w ustroju przez niektóre z białych ciałek krwi (limfocyty T). Kolosalne znaczenie

Badania

Badania immunologiczne - zastosowanie, przebieg, zaburzenia odporności

immunologicznych ma reakcja antygen ‒ przeciwciało, to znaczy fakt, że pod wpływem pojawienia się w organizmie jakiegoś antygenu (przede wszystkim (...) we krwi przeciwciał bądź też w określonych przypadkach także antygenów. Wykrycie w próbce krwi przeciwciał przeciwko danemu patogenowi w odpowiednio

Normy laboratoryjne

HBs przeciwciała - charakterystyka, wskazania, opis badania, interpretacja wyników

**Badanie na przeciwciała HBs **wykonuje się w celu uzyskania powierzchniowego antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B. Dzięki temu badaniu (...) są tylko w momencie, kiedy mają styczność z antygenem otoczkowym wirusa zapalenia wątroby typu B. Przeciwciała HBs wytwarzają się po około pół roku od kontaktu

Zdrowie

Najrzadsza grupa krwi - fenotyp Bombay

grupy krwi, którą nazwano fenotypem Bombay. Najrzadsza grupa krwi - podłoże genetyczne Brak antygenu H na krwinkach czerwonych jest spowodowany (...) nieprawidłowym kodowaniem enzymów, które są odpowiedzialne za przyłączanie białkowej do cukrowej części antygenu. Antygen H jest obecny w każdej z...

Badania

Próba krzyżowa

kilka rodzajów badań: badanie na zgodność grup krwi dawcy i biorcy - polega ono na oznaczeniu antygenów układu ABO na erytrocytach biorcy i dawcy (...) krwi; badanie na zgodność krwi biorcy i dawcy pod kątem antygenu D z układu Rh - w przebiegu tego badania wykrywa się ewentualną aglutynację

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

do limfocytów T. Limfocyty B i T różnicuje się poprzez badanie specyficznych dla danego rodzaju receptorów i antygenów w błonie komórkowej, ponadto spełniają (...) . Posiadają na powierzchni błon komórkowych receptory specyficzne dla jednego, konkretnego antygenu (obcej cząstki, najczęściej białka, wywołującej

Normy laboratoryjne

Ca 19 9 - charakterystyka, wskazania, opis badania, norma, interpretacja wyników

Ca 19 9 jest antygenem nowotworowym. Ca 19 9 znajduje się we krwi osób, które chorują na raka. Zazwyczaj obecność tego czynnika w organizmie związana (...) wyniki? Ca 19 9 - charakterystyka Antygen nowotworowy Ca 19 9 to marker, dzięki któremu możliwe jest wykrycie choroby nowotworowej. Antygen

Łagodny rozrost prostaty

Przerost prostaty a rak (WIDEO)

na zawartość PSA (antygenu gruczołu krokowego, ang. prostate specific antygen) w moczu. Łagodny rozrost prostaty, w skrócie BPH (ang. benign prostatic

Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

Lek przeciwgrzybiczy w leczeniu raka prostaty

-procentowy wzrost poziomu PSA - antygenu, stanowiącego marker raka prostaty. W przypadku raka prostaty z przerzutami, bez zastosowania leczenia pogorszenie (...) ustabilizowany lub zniżkujący poziom PSA. Co więcej, u jednej trzeciej badanych zanotowano co najmniej 30-procentowy spadek poziomu tego antygenu. U 12

Badanie przeciwciał odpornościowych u kobiet w ciąży

Budowa układu odpornościowego (WIDEO)

) oraz odporność nabytą (swoistą). Oba rodzaje odporności opierają się na zdolności układu do rozróżniania antygenów (substancji przywiązanych do receptorów

Diagnostyka chorób prostaty

Podwyższone PSA

produkowana w komórkach prostaty. Jej obecność jest traktowana jako marker nowotworowy (wskaźnik nowotworowy). Markery mogą przybierać postać antygenów (...) , białek, enzymów. Marker PSA to antygen sterczowy PSA. Podwyższone PSA w warunkach prawidłowych Na poziom PSA wpływ mają różne czynniki. Podwyższone

Szczepienia dzieci

Różne rodzaje dostępnych szczepionek

Szczepionki, czyli preparaty biologiczne, stosowane do wytworzenia odporności czynnej zawierają antygeny zakaźnych drobnoustrojów, które wywołują (...) szczepionek ze względu na postać antygenu Antygen jest to przede wszystkim substancja, która ma zdolność wzbudzania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi

Odporność organizmu

Układ odpornościowy

odpornościowego jest swoiste rozpoznawanie, identyfikacja, neutralizacja i usunięcie obcego antygenu z ustroju. Antygenem nazywa się cząsteczkę zdolną (...) z obcym antygenem przemieniają się w postać aktywną - komórki plazmatyczne (plazmocyty). Na tym etapie powstaje również identyfikacja patogenu

Czerniak - objawy, czynniki ryzyka, leczenie

Ipilimumab do walki z czerniakiem

? Ipilimumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, które blokuje zawarty w limfocytach T antygen CTLA-4, wspomagając tym samym działanie układu (...) immunologicznego. Zablokowanie antygenu CTLA-4 zwiększa aktywność limfocytów T, które dzięki temu mogą skuteczniej atakować komórki nowotworowe. Czerniak

Stwardnienie rozsiane - przyczyny, objawy, leczenie

Plastry na stwardnienie rozsiane

osłonę włókien nerwowych - mielinę. Przyklejane na skórę plastry stopniowo uwalniają antygeny, które łączą się z komórkami Largenhansa, czyli rodzajem (...) komórek układu odpornościowego, a następnie dostają się do węzłów chłonnych. Tam komórki z antygenami wchodzą w kontakt ze szkodliwymi leukocytami

Normy laboratoryjne

Aspergillus fumigatus IgE, IgG

oskrzelikowo-pęcherzykowe (badanie mikroskopowe i hodowla). Pomocne jest także poszukiwanie antygenu Aspergillus we krwi metodami immunologicznymi (...) do wytwarzania przeciwciał skierowanych przeciw antygenom grzyba, głównie w klasie IgE i IgG. Przeciwciała IgE mediują reakcję alergiczną typu

Wirusowe zapalenie wątroby - żółtaczka, przyczyny, objawy

Rozpoznanie i leczenie WZW (WIDEO)

Badania serologiczne pozwalają stwierdzić wirusowe zapalenie wątroby. Oznacza to, że na podstawie badań krwi określa się przeciwciała i antygeny

Rodzaje szczepionek

Dostępne rodzaje szczepionek

szczepionek. Dzieli się je w zależności od typu antygenu, który pobudza układ immunologiczny do działania. Czym jest szczepionka? Mianem szczepionki określa (...) się preparat biologiczny, w skład którego wchodzą antygeny bakteryjne i wirusowe. Antygeny zawarte w szczepionce pobudzają swoistą...

Normy laboratoryjne

Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM

przez inne, dokładniejsze metody jak wykrywanie antygenu Chlamydii metodą immunofluorescencyjną, PCR, a przede wszystkim oznaczanie miana swoistych (...) . Jednak uzyskanie hodowli i potwierdzenie zakażenia tą metodą jest bardzo trudne. Inna metodą jest wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencyjną

Zapalenie prostaty - przyczyny, objawy, leczenie

Gruczoł prostaty

, który stanowi 95% przypadków złośliwych raków prostaty. Antygen PSA a rak prostaty Komórki prostaty, zarówno te prawidłowe, jak i te zmienione przez nowotwór (...) , wytwarzają antygen PSA. Jego stężenie zależy od objętości gruczołu i rośnie z wiekiem. Prawidłowe stężenie PSA to 4 ng/ml. Jeśli u młodych mężczyzn

Zabiegi

Immunoterapia iniekcyjna i podjęzykowa

odpowiedzi układu immunologicznego, aby zwiększyć tolerancję na dany antygen (substancję uczulającą), a tym samym zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować objawy

Badania

CEA - charakterystyka, wskazania, przebieg, normy, interpretacja

CEA to inaczej antygen karcinoembrionalny lub rakowo-płodowy. CEA to marker nowotworowy, który jest oznaczany w celu oceny skuteczności zabiegu (...) choroby. Marker CEA oznacza się we krwi. CEA - charakterystyka CEA należy do antygenów glikoproteinowych. Antygen CEA można znaleźć w nabłonkach

Szczepienia dzieci

Czym są szczepionki?

, która jest osiągana właśnie dzięki szczepionkom, polega na podaniu człowiekowi zawierającego antygen patogennego drobnoustroju, który wywołuje produkcję (...) szczepionki. Działanie szczepionki Antygenem mogą być żywe patogeny, o osłabionej zjadliwości (atenuowane), zabite drobnoustroje chorobotwórcze

Przyczyny alergii

Skąd się bierze alergia?

Limfocyty typu B, będące jedną z grup białych komórek krwi, wytwarzają przeciwciała typu IgE przeciwko konkretnym cząstkom - antygenom. Mogą być nimi (...) produkcją przeciwciał gdy w organizmie pojawi się konkretny, rozpoznany antygen. Połączenie przeciwciała z konkretnym antygenem, uruchamia kaskadę

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

0 Rh - charakterystyka, dieta dla grupy krwi

dawcy dla siebie. Grupa krwi 0 Rh to zestaw antygenów, które obecne są na krwinkach czerwonych. Istnieje kilka układów grup krwi, jednak układ AB 0 (...) , a także czynnik Rh są najpopularniejsze i najważniejsze. Układ AB 0 określa obecność lub brak antygenu A i B (0 oznacza brak obu). Dzięki takim

Markery nowotworowe - badanie, rodzaje

CA-125 - charakterystyka, normy, interpretacja, cena

CA-125 to antygen nowotworowy. Marker CA-125 należy oznaczyć w próbce krwi. Badanie CA-125 służy wykryciu i kontroli różnych rodzajów raka (...) przez nowotwór, antygen CA-125 zostaje uwolniony do krwiobiegu. CA-125 - normy CA-125 jest oznaczane w próbce krwi. Podczas badania CA-125 krew jest pobierana

Przerost prostaty - objawy, leczenie

Test na PSA, czyli przerost prostaty (WIDEO)

. Do tego tylna część stercza przylega do odbytnicy. Właściwa wartość PSA w surowicy krwi jest zależna od wieku. To swoisty antygen sterczowy, glikoproteina

Badania dla cukrzyków

Badanie na obecność przeciwciał przeciwwyspowych

. Na podstawie różnic w antygenie (białku), przeciwko któremu skierowane są przeciwciała diabetolodzy wyróżniają ich następujące typy: ICA, IAA, IA-2 Skąd (...) infekcji bakteryjnej lub innym patogenom. W jej przebiegu dochodzi do uczulenia limfocytów B antygenami (białkami) wysp beta trzustki odpowiedzialnych