Antygen

Antygen nowotworowy CA-125

Antygen nowotworowy CA-125 jest jednym z markerów nowotworowych, których oznaczanie w surowicy krwi może być pomocne w wykrywaniu i kontroli leczenia (...) różnych rodzajów nowotworów. Antygen CA-125 jest glikoproteiną...

Antygen nowotworowy CA 15-3

Antygen nowotworowy CA 15-3 należy do grupy, tzw. markerów nowotworowych, czyli substancji, których obecność we krwi w podwyższonych stężeniach (...) ilościach jest z niego uwalniana do krwioobiegu. Antygen ten występuje...

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA)

PSA (ang. Prostate-Specific Antigen) to antygen swoisty dla prostaty. Jest on użytecznym narzędziem dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (...) wysokie stężenie w tkance prostaty powoduje, że uznaje się go w praktyce za antygen...

Antygen HBs - charakterystyka, badanie, zakażenie

Wykrycie wirusowego zakażenia wątroby polega na badaniu antygenu HBs (HbsAg). Jest to popularny proces pozwalający bardzo szybko i precyzyjnie wykryć (...) zapalenie wątroby typu B (HBV). Czym jest antygen HBs? Jak wygląda...

Cząsteczka IgG

Powstawanie pęcherzy naskórkowych jest wynikiem skierowania przeciwciał IgG przeciwko antygenom błony podstawnej.

HBsAg - czym jest, zakażenie WZW typu B

Podstawowym badaniem służącym wykryciu zakażenia wirusem HBV jest test na zdemaskowanie antygenu powierzchniowego tego wirusa, czyli HBsAg (...) jest antygenem, czyli białkiem powierzchniowym. Jego obecność świadczy...

BRh - charakterystyka, dieta

jest na podstawie antygenów występujących na poziomie czerwonych krwinek. Jeżeli ktoś posiada tylko antygeny A, wówczas posiada grupę krwi A (...) . Posiadanie wyłącznie antygenów B - to grupa krwi B.,...

CA 125 - charakterystyka, normy, podwyższony poziom

Nowotworowy antygen CA 125 odkryto w 1981 roku, przede wszystkim ma on zastosowanie w diagnostyce nowotworów. Dzięki niemu można zdiagnozować głównie (...) to carcinoma antigen 125. Antygen nowotworowy CA 125 to nic...

Czym jest układ odpornościowy?

chorobami poprzez rozpoznawanie i likwidowanie antygenów. Antygen to molekuł na powierzchni komórek, wirus, grzyb, lub bakteria. Martwe substancje (...) takie jak toksyny, substancje chemiczne, i inne obce cząsteczki...

HLA-B27

HLA-B27, znany również pod nazwą antygen HLA-B27 lub ludzki antygen leukocytarny B27, to badanie pomocnicze, które wykonuje się w procesie (...) diagnostycznym chorób autoimmunologicznych. Do tej pory odkryto 15 podtypów...

Co to jest odrzucanie przeszczepu? (WIDEO)

substancjami, takimi jak: bakterie, trucizny czy też komórki nowotworowe. Na powierzchni wyżej wymienionych substancji znajdują się antygeny. W momencie (...) , gdy tylko antygeny te pojawią się w organizmie, układ odpornościowy...

PSA

w leczeniu chorób prostaty. Antygen sterczowy PSA pozawala na wczesne wykrycie raka prostaty. Jest to duży postęp w diagnostyce i kontrolowaniu (...) przebiegu choroby prostaty, a także w jej leczeniu. Antygen sterczowy...

Najrzadsza grupa krwi - fenotyp Bombay

grupy krwi, którą nazwano fenotypem Bombay. Najrzadsza grupa krwi - podłoże genetyczne Brak antygenu H na krwinkach czerwonych jest spowodowany (...) nieprawidłowym kodowaniem enzymów, które są odpowiedzialne za przyłączanie białkowej...

Próba krzyżowa

kilka rodzajów badań: badanie na zgodność grup krwi dawcy i biorcy - polega ono na oznaczeniu antygenów układu ABO na erytrocytach biorcy i dawcy (...) krwi; badanie na zgodność krwi biorcy i dawcy pod kątem antygenu...

Komórki układu odpornościowego

do limfocytów T. Limfocyty B i T różnicuje się poprzez badanie specyficznych dla danego rodzaju receptorów i antygenów w błonie komórkowej, ponadto spełniają (...) . Posiadają na powierzchni błon komórkowych receptory specyficzne dla...

Budowa układu odpornościowego (WIDEO)

) oraz odporność nabytą (swoistą). Oba rodzaje odporności opierają się na zdolności układu do rozróżniania antygenów (substancji przywiązanych do receptorów

Różne rodzaje dostępnych szczepionek

Szczepionki, czyli preparaty biologiczne, stosowane do wytworzenia odporności czynnej zawierają antygeny zakaźnych drobnoustrojów, które wywołują (...) szczepionek ze względu na postać antygenu Antygen...

Przerost prostaty a rak (WIDEO)

na zawartość PSA (antygenu gruczołu krokowego, ang. prostate specific antygen) w moczu. Łagodny rozrost prostaty, w skrócie BPH (ang. benign prostatic

Lek przeciwgrzybiczy w leczeniu raka prostaty

-procentowy wzrost poziomu PSA - antygenu, stanowiącego marker raka prostaty. W przypadku raka prostaty z przerzutami, bez zastosowania leczenia pogorszenie (...) ustabilizowany lub zniżkujący poziom PSA. Co więcej, u jednej trzeciej...

Rozpoznanie i leczenie WZW (WIDEO)

Badania serologiczne pozwalają stwierdzić wirusowe zapalenie wątroby. Oznacza to, że na podstawie badań krwi określa się przeciwciała i antygeny

Plastry na stwardnienie rozsiane

osłonę włókien nerwowych - mielinę. Przyklejane na skórę plastry stopniowo uwalniają antygeny, które łączą się z komórkami Largenhansa, czyli rodzajem (...) komórek układu odpornościowego, a następnie dostają się do węzłów chłonnych....

Ipilimumab do walki z czerniakiem

? Ipilimumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, które blokuje zawarty w limfocytach T antygen CTLA-4, wspomagając tym samym działanie układu (...) immunologicznego. Zablokowanie antygenu CTLA-4 zwiększa aktywność...

Podwyższone PSA

produkowana w komórkach prostaty. Jej obecność jest traktowana jako marker nowotworowy (wskaźnik nowotworowy). Markery mogą przybierać postać antygenów (...) , białek, enzymów. Marker PSA to antygen sterczowy PSA. Podwyższone...

Układ odpornościowy

odpornościowego jest swoiste rozpoznawanie, identyfikacja, neutralizacja i usunięcie obcego antygenu z ustroju. Antygenem nazywa się cząsteczkę zdolną (...) z obcym antygenem przemieniają się w postać...

Aspergillus fumigatus IgE, IgG

oskrzelikowo-pęcherzykowe (badanie mikroskopowe i hodowla). Pomocne jest także poszukiwanie antygenu Aspergillus we krwi metodami immunologicznymi (...) do wytwarzania przeciwciał skierowanych przeciw antygenom grzyba,...

Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM

przez inne, dokładniejsze metody jak wykrywanie antygenu Chlamydii metodą immunofluorescencyjną, PCR, a przede wszystkim oznaczanie miana swoistych (...) . Jednak uzyskanie hodowli i potwierdzenie zakażenia tą metodą jest bardzo trudne....

Dostępne rodzaje szczepionek

szczepionek. Dzieli się je w zależności od typu antygenu, który pobudza układ immunologiczny do działania. Czym jest szczepionka? Mianem szczepionki określa (...) się preparat biologiczny, w skład którego wchodzą antygeny...

Rozwój odporności u dzieci (WIDEO)

kolonizacji patogenów. Kolejną grupą są IgD, czyli inaczej mówiąc receptory na komórkach B dla antygenów. Za reakcje alergiczne odpowiedzialne są zaś IgE

Szczepienia na WZW B (WIDEO)

w organizmie. Układ odpornościowy organizmu kojarzy antygen wirusa, a w momencie kontaktu z nim, uruchamia się reakcja, która natychmiastowo zwalcza zakażenie. Jaki jest schemat szczepień na WZW B?

Badanie na obecność przeciwciał przeciwwyspowych

. Na podstawie różnic w antygenie (białku), przeciwko któremu skierowane są przeciwciała diabetolodzy wyróżniają ich następujące typy: ICA, IAA, IA-2 Skąd (...) infekcji bakteryjnej lub innym patogenom. W jej przebiegu dochodzi do...

Gruczoł prostaty

, który stanowi 95% przypadków złośliwych raków prostaty. Antygen PSA a rak prostaty Komórki prostaty, zarówno te prawidłowe, jak i te zmienione przez nowotwór (...) , wytwarzają antygen PSA. Jego stężenie zależy od...

Immunoterapia iniekcyjna i podjęzykowa

odpowiedzi układu immunologicznego, aby zwiększyć tolerancję na dany antygen (substancję uczulającą), a tym samym zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować objawy

Czym są szczepionki?

, która jest osiągana właśnie dzięki szczepionkom, polega na podaniu człowiekowi zawierającego antygen patogennego drobnoustroju, który wywołuje produkcję (...) szczepionki. Działanie szczepionki Antygenem mogą być...

0 Rh - charakterystyka, dieta dla grupy krwi

dawcy dla siebie. Grupa krwi 0 Rh to zestaw antygenów, które obecne są na krwinkach czerwonych. Istnieje kilka układów grup krwi, jednak układ AB 0 (...) , a także czynnik Rh są najpopularniejsze i najważniejsze. Układ AB 0 określa...

Skąd się bierze alergia?

Limfocyty typu B, będące jedną z grup białych komórek krwi, wytwarzają przeciwciała typu IgE przeciwko konkretnym cząstkom - antygenom. Mogą być nimi (...) produkcją przeciwciał gdy w organizmie pojawi się konkretny, rozpoznany antygen....