Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Badanie krwi crp

Badanie krwi

Interpretacje badań OB, CRP, fibrynogenu

(...) Różnica między tymi dwoma badaniami krwi polega na tym, że poziom CRP wzrasta i obniża się szybciej niż OB. Kiedy się wykonuje się badanie krwi CRP? Badanie CRP wykonuje się u pacjentów, w przypadku których podejrzewane są stany zapalne. Można go wykonać, jeśli ... to sugerować: niewydolność krążenia, żółtaczkę, alergie, wstrząs anafilaktyczny. Czym jest badanie CRP i co sugeruje jego wysoki wynik ... Badanie krwi wykonuje się, by określić stan zdrowia chorego. Jest to jedno z podstawowych badań, które może stać się wstępem ...

Astma oskrzelowa u dzieci

Diagnostyka astmy u dzieci

(...) astmy konieczne jest dalsze poszukiwanie przyczyn niepokojących objawów. Do tego celu u starszych dzieci wykorzystuje się badanie ... młodszych możliwości wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego są ograniczone, ze względu na konieczność współpracy badanego w wykonywanych pomiarach, czego nie udaje się uzyskać u dzieci w wieku poniżej 5-6 roku życia. Badanie spirometryczne ... eozynofilii w plwocinie oraz we krwi obwodowej; ocena mediatorów zapalnych - histaminy, cytokin, leukotrienów; punktowe testy skórne ...

Badania

Badanie stężenia glukozy

Badanie poziomu glukozy we krwi to badanie prowadzone w profilaktyce w kierunku cukrzycy, w jej rozpoznawaniu. Kontrola cukrzycy odbywa się także poprzez badanie cukru we krwi. Stężenie glukozy wykonywane jest w stanach hipoglikemii, tzn. przy zbyt ... , stany zapalne skóry. Badanie glukozy w diagnostyce cukrzycy Badanie glukozy we krwi jest podstawą rozpoznania cukrzycy ... we krwi badany jest w samokontroli, kropla krwi pobierana jest przez nakłucie opuszki palca końcówką igły lub specjalnie ...

Badania przesiewowe

Badania profilaktyczne osób dorosłych

(...) takie jest często zależne od regularnego wykonywania profilaktycznych badań kontrolnych. Najlepiej zasięgnąć porady lekarza i ustalić, jakie ... we krwi Oznaczenie poziomu glukozy we krwi wykonuje się w celu wczesnego wykrycia jednej z najpopularniejszych chorób &ndash ... nawet zawał serca lub udar mózgu. Zaleca się, aby oznaczenie stężenia glukozy we krwi wykonywać u wszystkich pacjentów powyżej 45. roku ... ciężarnych lub które urodziły dziecko o masie > 4 kg, kobiety z zespołem policystycznych jajników. Rak jelita grubego Badanie kału ...

Diagnostyka alergii

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób alergicznych

(...) odpowiednie testy alergiczne, a także dieta eliminacyjna. Badanie ogólne na choroby alergiczne Pomiar ciśnienia, badanie laryngologiczne, badanie okulistyczne, psychiatryczne, neurologiczne, badanie ginekologiczne – pomogą one wykluczyć inne choroby, w tym choroby zakaźne. Poza tym ukierunkują badania szczegółowe i pomogą ustalić przyczynę choroby. Badanie krwi i badanie moczu na choroby alergiczne Badanie krwi i badanie moczu to podstawowe badania chorych na alergię. Badanie krwi pomoże stwierdzić ...

Badania

Badania w samokontroli cukrzycy

(...) Badania w samokontroli cukrzycy to przede wszystkim trzy główne badania: badanie stężenia glukozy we krwi; badanie stężenia ... te uwagi są niezbędne do prawidłowego i bezbłędnego wykonania badania. Badanie stężenia glukozy we krwi Ocena poziomu glukozy ... papierek lub ligninę. Z niektórych testów paskowych można zmywać krew pod bieżącą wodą. Nie wycieraj krwi. To typowy schemat ... . Dzięki regularnym pomiarom można stwierdzić, jaki jest dobowy profil glikemii, czyli kiedy poziom glukozy we krwi się podnosi ...

Badania

Badanie kału

(...) sześciu, pobranych w kolejnych dniach). Badanie kału na krew utajoną Krwawienie utajone z przewodu pokarmowego oznacza obecność krwi w stolcu, wykrywalnej w badaniach laboratoryjnych, która nie jest widoczna gołym okiem. Najważniejszą rolę badanie ... nowotworowej. Może zdarzyć się tak, że u osoby z nowotworem badana próbka kału nie zawiera krwi. Dlatego w przypadku występowania ... Badanie kału jest jedną z podstawowych analiz mających zastosowanie w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego ...

Diagnostyka cukrzycy

Badania w cukrzycy

(...) wykonywać testy w celu jej monitorowania. Niezbędne badania: Jedne z pierwszych badań, które zaleci lekarz będzie badanie krwi po 14-godzinnej głodówce. U osoby, która będzie miała wtedy ponad 126 mg/dL glukozy we krwi stwierdza się cukrzycę. Jeśli masz rozpoznaną ... glukozy we krwi przez okres poprzednich trzech miesięcy. W przypadku cukrzycy badanie to daje dobry wynik jeśli jest poniżej 7 ... , cukier we krwi również jest wysoki. Zawartość ketonów we krwi stwierdza się za pomocą badania krwi lub badania moczu. Badania ...

Astma

Badania w astmie

(...) zdiagnozować. Wśród badań wykonywanych w diagnostyce astmy oskrzelowej można wyróżnić: badanie podmiotowe, czyli wywiad, oraz badania przedmiotowe, do których zalicza się badanie fizykalne i badania pomocnicze (czynnościowe, immunologiczne i laboratoryjne). Wywiad ... , czy pod wpływem leczenia. Także dodatni wywiad rodzinny w kierunku astmy i chorób atopowych stanowi ważną informację dla lekarza. Badanie ... , jak i samych chorych, może być trudna i niedokładna. Badania dodatkowe, szczególnie badania czynnościowe, takie jak badanie ...

Normy laboratoryjne

Potas we krwi

(...) natomiast przy niedoborze wiotkość mięśni, drżenia mięśniowe czy bolesne skurcze mięśni. Kiedy wykonywane jest badanie stężenia potasu we krwi ... . Stosowane jest także do oceny zaburzeń równowagi elektrolitowej. Rutynowo badanie poziomu potasu we krwi wykonuje się w celu ... wpływające na jego stężenie. Badanie stężenia potasu w osoczu lub surowicy krwi wykonywane jest zawsze u osób z podejrzeniem ... Potas we krwi ma duże znaczenie w organizmie, gdyż jest elektrolitem śródkomórkowym. Potas odpowiedzialny ...

Normy laboratoryjne

Czynniki krzepnięcia

(...) krzepnięcia krwi (jednego lub kilku), którego niedobór sugerują PT i aPTT. Badanie wykonywane jest także w przypadku podejrzenia ... drogi łączą się w drogę trzecią, zwaną wspólną. Proces krzepnięcia krwi kończy się przemianą czynnika I (fibrynogenu) we włókna ... również odpowiedzialne za rozpuszczenie strupa po spełnieniu swojej roli. Kiedy wykonywane jest badanie czynników krzepnięcia krwi? Czynniki krzepnięcia oznaczane są w próbce krwi w przypadku, gdy otrzymany wynik czasu protrombinowego PT lub czasu ...

Diagnostyka alergii

Badanie krwi i moczu w diagnostyce alergii

Badanie krwi to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce alergii. Do badań podstawowych należą: badanie morfologii krwi, rozmaz białokrwinkowy, OB oraz badanie moczu. Dlatego, gdy tylko zaobserwujesz u siebie pierwsze objawy alergii ... uzbroić się w cierpliwość i współpracować z lekarzem. Badanie krwi w diagnostyce alergii Alergia jest wykrywana w trakcie szeregu badań. Pierwszym badaniem, które pozwala podejrzewać alergię jest badanie morfologii krwi. Badanie krwi i rozmaz białokrwinkowy ...

Białaczka

Diagnostyka białaczek

(...) o podobnych symptomach. Do badań ogólnych zalicza się przede wszystkim badanie przedmiotowe przeprowadzane przez lekarza. Ponadto wykonuje się morfologię krwi z rozmazem ręcznym (nie komputerowym), badanie układu krzepnięcia, biochemię krwi, badanie ogólne moczu ... białaczkę stwierdza się przypadkowo w kontrolnych badaniach krwi (morfologii). Morfologia krwi w diagnostyce białaczki Przy podejrzeniu białaczki pierwszymi badaniami jakie należy wykonać są morfologia z ręcznym rozmazem krwi. Komórki krwi powinny być ...

Normy laboratoryjne

Prokalcytonina

Badanie stężenia prokalcytoniny (PCT) jest badaniem krwi wykorzystywanym w diagnostyce infekcji bakteryjnych. Poziom ... oznaczania prokalcytoniny we krwi - metoda ilościowa oraz metoda jakościowa. Ilościowe badanie PCT to test immunoluminometryczny ... paska oraz intensywności jego zabarwienia. Badanie PCT - norma Prawidłowe stężenie prokalcytoniny we krwi powinno być mniejsze ... zakażenie. Badanie to umożliwia również różnicowanie zakażeń bakteryjnych od wirusowych. Wskazania do badania prokalcytoniny ...

Normy laboratoryjne

BNP

(...) jak obrzęki nóg, duszność, łatwe męczenie się oraz na podstawie badań obrazowych, do których należą RTG klatki piersiowej, badania USG i echokardiografia. Mimo to niewydolność serca jest często mylona z innymi schorzeniami. Badanie BNP lub NT-proBNP może być pomocne w odróżnieniu niewydolności serca od innych chorób, np. od chorób płuc. Kiedy wykonuje się badanie BNP? Badanie BNP lub NT ... zgonu lub zawału serca u osób z ostrym zespołem wieńcowym. W jakich przypadkach wykonuje się badanie BNP? Badanie BNP lub NT ...

Grupa krwi

Oznaczanie grup krwi

(...) zawartych w surowicy w widoczne gołym okiem skupiska krwinek. Rutynowo oznacza się układ grupy AB0 i Rh. Grupy krwi Badanie grupy krwi jest jednym z podstawowych testów krwi, obok morfologii czy badania profilu lipidowego krwi. Grupę krwi określa się ... -D. Przetaczanie krwi Oznaczenie grupy krwi jest konieczne, by móc przetoczyć w razie potrzeby pacjentowi krew. Krew musi pochodzić ... . Kiedy wykonuje się badanie grupy krwi? Wskazaniami do wykonania badania grupy krwi są: konieczność przetoczenia krwi z powodu nagłej ...

Diagnostyka chorób prostaty

Badania w diagnostyce chorób prostaty

(...) badanie może pomóc w wykryciu obecności krwi w moczu lub drobnoustrojów, świadczących o zakażeniu układu moczowego. Szczególną rolę ... , lekarz winien zlecić kilka podstawowych badań, które są bardzo istotne w dalszej diagnostyce chorób gruczołu krokowego. Do badań tych należą: badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia PSA, USG, badanie TRUS, biopsja stercza, rezonans magnetyczny i scyntygrafia kości. Badania diagnostyczne chorób prostaty są niezbędne do podjęcia właściwego leczenia. Badanie ogólne moczu Podstawowym ...

Normy laboratoryjne

RF

(...) w klasach IgG, IgA czy IgE, w których nie ma znaczenia diagnostycznego. Jak przebiega badanie czynnika reumatoidalnego we krwi? Badana jest próbka krwi pacjenta pobrana z żyły łokciowej. Badanie stosuje się przy diagnozie reumatoidalnego zapalenia stawów ... we krwi zalecane jest przy dolegliwościach charakterystycznych dla tych chorób. Reumatoidalne zapalenie stawów objawia się ... podczas badań obrazowych). Objawy zespołu Sjögrena to między innymi: zasychanie w ustach; suchość oczu; małe nawilżenie ...

Badanie hormonów tarczycy

Diagnostyka chorób tarczycy

(...) i zbadaniu go podejrzewa patologię tarczycy, zleca badania laboratoryjne krwi, które są prostym testem, pozwalającym wykryć nieprawidłowości. W skład takiego testu, oprócz morfologii krwi i standardowych badań biochemicznych, wchodzi oznaczenie poziomu hormonów ... Na rzetelną diagnostykę chorób tarczycy składa się rozmowa z lekarzem, badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, obrazowe ... osłabienie. Badanie tarczycy W badaniu tym lekarz bada chorego nie tylko palpacyjnie, macając gruczoł tarczycowy przez powłoki ...

Normy laboratoryjne

T4 i fT4

Badanie ma na celu pomiar całkowitej ilości T4, czyli hormonu tarczycy. Tarczyca produkuje hormony, zwane trójjodotyroniną ... funkcjonować. Badanie umożliwia oznaczenie hormonu tyroksyny w postaci związanej z białkami (T4) i formy wolnej (fT4). Kiedy mierzy ... do produkowania tych hormonów. Kiedy w organizmie pojawiła się odpowiednia ilość hormonów T3 i T4, aktywność TSH jest hamowana. Badanie ... , czyli fT4. Test umożliwia również ocenę stanu pacjenta z istniejącym wolem, tj. przerostem gruczołu tarczowego. Czasami badanie ...

Normy laboratoryjne

TIBC

(...) ). Badanie TIBC jest badaniem krwi na oznaczenie stężenia TIBC. Kiedy wykonywane jest badanie TIBC i jak wygląda przebieg badania TIBC? Całkowite wysycenie żelazem wykonywane jest w celu określenia zdolności transportu żelaza we krwi. Wykonywane jest, gdy podejrzewany jest zarówno nadmiar, jak i niedobór żelaza we krwi. Badanie TIBC pomocne jest także do ustalenia, czy wątroba funkcjonuje ... . Bardzo często TIBC zleca się, gdy u pacjenta występuje niedokrwistość. Krew zazwyczaj jest pobierana z żyły łokciowej ...

EKG śródsercowe

EKG - podstawowe badanie pracy serca

(...) EKG jako wstęp do innych badań Badanie aparatem EKG, jeśli wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, jest zwykle wstępem ... Artykuł sponsorowany Badanie EKG to określenie znane chyba wszystkim. Wykonywane jest niezwykle często, począwszy od wieku ... lub kłucie w klatce piersiowej. Badanie EKG pozwala sprawdzić częstość i rytm pracy serca za pomocą elektrod gruszkowych ... zalety Podstawowa zaleta to niska cena badania, a tym samym duża dostępność. Nie jest to badanie, na które trzeba czekać ...

Toksoplazmoza

Co może spowodować toksoplazmozę w ciąży?

(...) robić badania na toksoplazmozę? Trzeba wykonywać takie badanie u kobiety w ciąży, a najlepiej nawet wcześniej przy planowaniu ciąży, ponieważ choroba ta niegroźna jest dla dorosłego, a za to bardzo niebezpieczna dla rozwijającego się płodu. Badanie na toksoplazmozę Badanie na toksoplazmozę to po prostu badanie krwi na obecność przeciwciał wobec toksoplazmozy w organizmie kobiety ... toksoplazmozą. Badanie na toksoplazmozę przy planowaniu ciąży Warto zrobić badanie na toksoplazmozę już przy planowaniu ciąży. Jeżeli ...

Normy laboratoryjne

Troponina I i T

(...) troponiny we krwi powinno zostać wykonane dwukrotnie, w okresie 12 do 16 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Badanie ... odróżnienie zawału serca od bólu w klatce piersiowej związanego z inną przyczyną. Jak wygląda badanie poziomu troponiny I i T? Krew ... Badanie troponiny pozwala określić poziom jednego z trzech białek: troponiny T, troponiny I lub troponiny C. Białka ... we krwi jest wyższa. Analiza przeprowadzana jest na próbce krwi pobranej od pacjenta. Jedną z ważniejszych ról troponiny ...

Badania

Osoby dorosłe - badania profilaktyczne

(...) profilaktyki raka jelita grubego najprostszym badaniem jest badanie kału na obecność krwi utajonej. Jeśli wynik będzie dodatni, prowadzi ... wykonywać? Pomiar ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi Na pewno warto zwrócić uwagę na ciśnienie tętnicze ... . Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby, warto zmienić dietę, zwiększyć aktywność fizyczną, rzucić palenie. Badanie stężenia glukozy we krwi pozwala na wczesne wykrycie cukrzycy, nawet wtedy, gdy choroba nie daje jeszcze objawów. Zaleca się, aby oznaczać stężenie ...

Borelioza

Diagnostyka boreliozy

(...) boreliozę, a testy serologiczne z surowicy krwi wychodzą ujemne lub są nieoznaczalne, należy powtórzyć badanie po 3-4 tygodniach ... ustrojowych. Test PCR to badanie wykazujące obecność DNA krętka Borrelia we krwi lub w moczu pacjenta. Obecnie badanie ... zestawu genów) metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR). Drugą grupę badań stanowi diagnostyka ... badania serologiczne, chociaż dużą wartość diagnostyczną ma również hodowla drobnoustojów. Badanie mikrobiologiczne Podstawowym ...

Łagodny rozrost prostaty

Badania w łagodnym przeroście prostaty

(...) rozrostu, u pacjentów skarżących się na problemy z oddawaniem moczu niezbędne będzie wykonanie kilku podstawowych badań, w tym m.in.: wywiadu chorobowego, badania per rectum, oznaczenia poziomu markera PSA, badań laboratoryjnych krwi (stężenie mocznika i kreatyniny ... wykonywanych badań laboratoryjnych zalicza się: badanie ogólne moczu i ewentualnie posiew moczu, kwas moczowy, kreatyninę. Badanie ... na podstawie tej skali lekarz często podejmuje ostateczną decyzję na temat metody leczenia. Badanie per rectum Badanie per rectum ...

Normy laboratoryjne

Wirus EBV

(...) % osób powyżej 40. roku życia lub starszych. W badaniu surowicy krwi wykrywane są różne przeciwciała dla EBV. W zależności ... przeszłości. Badanie należy wykonać przede wszystkim u kobiet ciężarnych z objawami podobnymi do grypy, w celu zróżnicowania mononukleozy od innych chorób o podobnych objawach. Kiedy wykonywane jest badanie na obecność wirusa EBV? Badanie wykonywane jest u osób, u których występują objawy wskazujące na chorobę, jednak wynik testu na mononukleozę jest ujemny. Badanie zalecane ...

Zaburzenia erekcji

Badanie ogólne nasienia

(...) wpływają na okresowe obniżenie ilości dojrzałych plemników w nasieniu. Jeśli pacjent tego samego dnia musi wykonać badanie krwi ... Badanie nasienia jest prostym i tanim badaniem, które ocenia plemniki, wydzielinę prostaty i pęcherzyków nasiennych ... plemników, a także wykonuje się badanie biochemiczne nasienia. Jeśli u pacjenta podejrzewa się infekcję bakteryjną jąder, wykonuje się badanie bakteriologiczne nasienia. Badanie nasienia służy przede wszystkim wykryciu przyczyny niepłodności. Badanie ...

Normy laboratoryjne

Sód we krwi

(...) ) i chorobami nerek. Kiedy wykonywane jest badanie poziomu sodu we krwi? Badanie stężenia sodu we krwi należy do podstawowych badań ... , czy osoba chora przyjmuje zbyt duże ilości tego pierwiastka. Badanie poziomu sodu we krwi powinno być wykonywane rutynowo co jakiś ... we krwi jest wywołany odwodnieniem, nadmierną utratą wody przez skórę, zbyt dużą utratą wody przez nerki, zaburzeniami funkcji ... stężenia sodu we krwi? Na podwyższone stężenie sodu mają wpływ biegunki (zwłaszcza u niemowlaków), odwodnienie hipertoniczne ...

Badania w astmie

Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

(...) przy tym odpowiednie badania. Badania krwi - hemoglobina to jedne z podstawowych badań wykorzystywanych przede wszystkim na oddziałach ... na paznokciach (zakażenia grzybicze, lakier do paznokci). Badanie gazometryczne krwi Gazometria krwi jest badaniem laboratoryjnym. Polega ... . W gazometrii materiałem do badania najczęściej jest krew tętnicza, znacznie rzadziej wykorzystuje się krew żylną. Jeżeli uzyskanie krwi tętniczej z jakichś przyczyn nie jest możliwe, do tego celu wykorzystuje się arterializowaną krew włośniczkową, jednak takie badanie ...

Badania

Osmolalność krwi

(...) ich czasowe odstawienie. Pobieranie krwi do badań poprzedza przemycie miejsca nakłucia środkiem antyseptycznym. Krew pobiera się z żyły ... Badanie na osmolalność krwi ma na celu zidentyfikowanie stopnia zagęszczenia krwi. Badanie to pozwala ocenić poziom ... , metanolem lub glikolem etylenowym. Analiza krwi jest także wskazana, gdy badany ma trudności z oddawaniem moczu. Osmolalność zwiększa ... wytwarzania moczu; monitorowania skuteczności leczenia stanów mających wpływ na osmolalność krwi. Badanie wykonywane jest także ...

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Morfologia krwi to badanie diagnostyczne, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfologicznych krwi: krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych i płytek krwi. Badanie poprzedza pobranie krwi z żyły, najczęściej z żyły w zgięciu łokcia. Następnie krew jest badana, z uwzględnieniem kilku podstawowych wskaźników. Dawniej badanie krwi było wykonywane ... a nieprawidłowości w szpiku kostnym Morfologia krwi to podstawowe badanie, które pozwala wykryć nieprawidłowości w szpiku kostnym oraz inne ...

Normy laboratoryjne

Peptyd C

Badanie poziomu peptydu C we krwi wykorzystywane jest w monitorowaniu produkcji endogennej insuliny. Peptyd C odłączany ... , uwalniany jest do krwi. Dlatego też stężenie peptydu C w surowicy odpowiada stężeniu endogennej insuliny i służy do diagnostyki wydolności wysp trzustkowych w zakresie produkcji insuliny. Wskazania do wykonania badania poziomu C-peptydu Badanie poziomu ... . Charakterystyka badania poziomu peptydu C Poziom peptydu C określany jest w osoczu. W tym celu pobiera się krew z żyły odłokciowej ...

Alergia dróg oddechowych

Czym jest alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych?

(...) stanu zapalnego (OB., CRP), czasem obecność czynnika reumatoidalnego, przeciwciała precypitujące przeciwko szkodzącemu antygenowi ... . „płuco farmera" i „płuco hodowcy ptaków". W jednym z wieloośrodkowych badań klinicznych przeprowadzonych w celu ujednolicenia ... pęcherzyków płucnych. Z badań dodatkowych pomocne może być wykonanie tomografii komputerowej, badania bronchofiberoskopem wraz z pobraniem popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) oraz w przypadkach wymagających dodiagnozowania - biopsji płuca. Badanie ...

Badanie krwi

PLT

Badanie płytek krwi, czyli trombocytów, które na wynikach jest oznaczane jako PLT, rutynowo wykonuje się przy okazji każdej morfologii. Trombocyty pełnią w naszym organizmie niezwykle ważną rolę - dzięki nim jest możliwy m.in. proces krzepnięcia krwi ... , czyli przypominających wysypkę, niewielkich czerwonych punktów. Przebieg badania płytek krwi Przeprowadzane na czczo badanie jest wykonywane ... jest odpowiedzialny szpik kostny, warunkują prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. Zapewniają odpowiedni przepływ krwi przez naczynia ...

Normy laboratoryjne

Hormon wzrostu

(...) urodzenia aż do okresu pokwitania. Badanie na poziom hormonu wzrostu (somatotropiny) jest badaniem krwi, stosowanym w diagnostyce ... hormonu wzrostupoprzez badanie próbek krwi pobieranych (zazwyczaj z żyły łokciowej) w regularnych odstępach czasu. Pojedyncza ... może przekłamać wyniki badania. Badanie hormonu wzrostu we krwi jest badaniem diagnostycznym umożliwiającym wykrycie poważnych ... mięśniowej. Badanie poziomu hormonu wzrostu wykonuje się także kontrolnie podczas terapii z jego użyciem. Na czym polega badanie ...

Badania w ciąży

Badania w pierwszym trymestrze ciąży

(...) to morfologia krwi, badanie na obecność przeciwciał Rh, WR, HBs. Przeciwciała są szczególnie ważne, jeśli chodzi o konflikt serologiczny. Test ciążowy w domu i badanie w przychodni Kiedy spóźnia się miesiączka, wiele kobiet sięga po test ciążowy. Wykrywa on ... w pierwszym trymestrze: glukoza na czczo, morfologia krwi, przeciwciała anty-Rh, grupa krwi i czynnik Rh. Badań w pierwszym ... badanie moczu. Sprawdza się także grupę krwi. Lekarz musi się też upewnić, czy kobieta nie ma toksoplazmozy, cytomegalii, różyczki ...

Badania

Badanie krwi

(...) badanie komórek krwi; badanie OB stwierdzające stan zapalny w organizmie; badanie poziomu glukozy we krwi; lipidogram- poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. Morfologia krwi jest to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy badań laboratoryjnych zależą od wielu czynników, z tego powodu ... układowym i we wstrząsie anafilaktycznym; utratą płytek - na przykład w wyniku krwotoku. Prawidłowe wyniki innych badań krwi ...

Czynniki krzepnięcia

Wskaźnik INR

(...) w kierunku krzepnięcia krwi. Krew do badania pobiera się z żyły w ramieniu. Wyniki badania krzepnięcia krwi Badanie krzepnięcia ... Badanie krzepnięcia krwi jest podstawowym badaniem krwi używanym do stwierdzenia parametru powodującego zaburzenia. Jeśli badanie wykaże niską krzepliwość krwi mogą występować krwawienia a ryzyko powstania skrzepu jest małe. Przy wysokiej krzepliwości ... krwawień wykonaj badanie pod kątem krzepliwości krwi, ponieważ krzepliwość krwi można regulować farmakologicznie, jeśli występują ...

Normy laboratoryjne

Przeciwciała anty-TPO

Badanie przeciwciał anty-TPO stosowane jest w diagnostyce autoimmunologicznych chorób tarczycy. Jest to badanie krwi wykonywane zazwyczaj jednocześnie z badaniem stężenia tyreoglobuliny oraz w przypadku niepokojących wyników wcześniejszych badań TSH ... tarczycy). Badanie krwi na przeciwciała tarczycy wykonuje się w przypadku podejrzenia choroby autoimmunologicznej tarczycy ... takie czynniki, jak wiek, płeć, metoda badania, badana populacja i laboratorium, gdzie badanie jest wykonywane. Zakres referencyjny ...

Normy laboratoryjne

T3 i fT3

(...) Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej, po czym przeprowadzane jest na niej badanie immunologiczne. Wykorzystuje się ... wczesnemu wykryciu choroby, można zapewnić dziecku prawidłowy rozwój. Kiedy wykonywane jest badanie poziomu T3 i fT3? W przypadku ... . Nie wpływają one jednak na wyniki oznaczenia FT3. Badanie T3 lub FT3 jest wykonywane po wcześniejszym stwierdzeniu nieprawidłowego ... silniejsze działanie od T4. W surowicy krwi związana jest w 99,7% z białkami, reszta występuje w postaci wolnej. Istnieją badania ...

Astma

Astma a inne choroby

(...) substancje można także stwierdzić wykonując badanie krwi, które polega na badaniu stopnia wiązania się swoistych przeciwciał klasy Ig ... wykonuje się zazwyczajrentgenowskie zdjęcie płucoraz badanie odkrztuszonej wydzieliny. Wyniki tych badań powinny być miarodajne ... charakterystycznych objawów i potwierdzenia zmian w płucach za pomocą specjalistycznych badań, np. spirometrii. Pewne objawy astmy pojawiają ... . Właściwą diagnozę może postawić tylko lekarz specjalista, który po analizie naszych objawów oraz za pomocą wszelkich badań stwierdzi ...

Badanie hormonów tarczycy

Badanie na tarczycę

(...) funkcjonowanie gruczołu tarczowego. Najważniejsze z badań to: badanie biochemiczne krwi, biopsja tarczycy, jod w moczu, badanie USG tarczycy, scyntygrafia tarczycy i inne. Badanie krwi i moczu Badanie krwi wykonuje się na poziom hormonów tarczycy – tyroksyny T4 i trójjodotyroniny T3. Obecnie większe znaczenie w badaniu krwi na poziom tych hormonów ma badanie ich wolnej frakcji ... badań zaliczamy rentgen klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne tarczycy oraz scyntygrafię tarczycy. USG tarczycy pozwala ...

Diagnostyka grzybicy

Dlaczego badanie mykologiczne jest takie ważne?

(...) diagnostycznych. Materiałem pobieranym do badań laboratoryjnych może być: krew, płyny ustrojowe, plwocina, popłuczyny oskrzelowo ... właściwego leczenia. Diagnostyka infekcji grzybiczych pochwy Do badań wykrywających infekcje grzybicze pochwy zaliczamy: oglądanie zewnętrznych narządów rodnych i śluzu pochwy, badanie cytologiczne śluzu, hodowlę drobnoustrojów z zakażonej wydzieliny z pochwy. Przebieg badania mykologicznego pochwy badanie ginekologiczne jest w każdym przypadku pierwszym etapem diagnostyki ...

Normy laboratoryjne

Glukagon

(...) siebie – glukagon zwiększa stężenie glukozy we krwi, natomiast insulina, produkowana przez komórki beta wysp trzustkowych, obniża stężenie glukozy we krwi. Poziom glukagonu badany jest w podejrzeniu takich chorób, jak: cukrzyca, guz chromochłonny nadnerczy, guz trzustki lub dwunastnicy. Kiedy wykonywane jest badanie glukagonu? Glukagon bierze udział w rozkładzie glikogenu ... normy glukagonu i jak wygląda badanie glukagonu? Badanie polega na pomiarze stężenia glukagonu w surowicy krwi oraz pobraniu ...

Normy laboratoryjne

Osmolalność surowicy

(...) otrzymywana jest surowica poprzez wykrzepienie, tzn. wytworzenie skrzepu z krwi i odwirowanie. Jak wygląda badanie osmolalności surowicy? Badanie na osmolalność wykonuje się z próbki krwi pobranej z żyły łokciowej. Krew pobierana jest do naczynka ... Osmolalność surowicy jest to badanie oznaczania substancji rozpuszczonych w surowicy. Takie badanie krwi stosowane ... surowicy pomaga ocenić nadmierne lub zbyt małe wytwarzanie oraz zagęszczanie moczu. Badanie krwi wykonuje się w przypadku ...

Normy laboratoryjne

HCV - metoda ilościowa i jakościowa

(...) zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. Test HCV RNA stosowany jest również do oceny leczenia WZW typu C. To badanie krwi należy ... błon śluzowych lub uszkodzonej skóry na krew pobraną od osoby zakażonej HCV należy konieczne takie badanie przeprowadzić. Badanie HCV Materiał biologiczny do badania HCV stanowi osocze. Do pobrania próbki krwi pacjent nie musi być na czczo. Test HCV ... oznacza brak lub obecność wirusa RNA we krwi. Badanie to stosowane jest po leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w celu ...

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

(...) poza licznymi badaniami wykonanymi na skórze głowy i włosach, warto pobrać krew i poszukać tam przyczyn wypadania włosów (morfologia, poziom hormonów, witamin, makro- i mikroelementów). Normy morfologii Morfologia jest badaniem krwi, w którym dokonywana jest ilościowa i jakościowa ocena składników morfotycznych krwi: leukocytów (krwinek białych), erytrocytów (krwinek czerwonych) i trombocytów (płytek krwi). Prawidłowe wyniki przedstawiają się następująco: krwinki białe (WBC 4-10*109/l) odpowiadają za walkę ...

Normy laboratoryjne

Aminotransferaza asparaginowa

(...) wykonywane jest tak, jak większość badań krwi, czyli na czczo. Krew żylna pobierana jest do probówki z antykoagulantem (heparyna, EDTA ... aminotransferazy asparaginowej (AspAT) we krwi Aminotransferaza asparaginowa obecnie badana jest głównie w sytuacjach, gdy podejrzewa się ... oraz mięśni, enzym ten uwalnia się do krwi, co skutkuje znacznym wzrostem jego aktywności w osoczu. Oznaczanie poziomu aminotransferazy we krwi stanowi obecnie ważny element diagnostyki uszkodzeń wątroby. W przeszłości aminotransferaza asparaginowa była pierwszym ...