Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

beta-hCG we krwi wyniki interpretacja

Normy laboratoryjne

PAPP-A

(...) wystąpienia u płodu zespołu Downa. Z kolei obniżone stężenia białka ciążowego A i wolnej beta-hCG we krwi ciężarnej wraz ze zwiększonym ... – czyli wolnej beta-hCG. Parametr oceniany podczas USG płodu to przezierność karkowa, czyli pomiar warstwy płynu ... . W skład testu PAPP-A wchodzi badanie biochemiczne krwi matki oraz ocena parametrów ultrasonograficznych dziecka. Badanie można ... rodzą chore dzieci. Wynik testu PAPP-A pozwala zaklasyfikować ciężarne do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób ...