Białaczka u dzieci - konsekwencje choroby i leczenia

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie...

Obecnie obserwowane komplikacje po leczeniu białaczki u dzieci są skutkiem dawniej stosowanych metod (sprzed 10 czy 20 lat), jednak sposoby leczenia są nieustannie ulepszane i dzięki temu dzieci coraz rzadziej odczuwają ich niekorzystne skutki w późniejszym życiu.

Białaczka to termin określający grupę chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Polega na jakościowych i ilościowych zmianach leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych. U dzieci najczęściej rozpoznawana jest białaczka ostra, białaczki przewlekłe są niezwykle rzadkie.

#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?

Płodność

Jeżeli leczenie białaczki u dzieci, bez względu na jej typ, nie wymaga przeszczepu szpiku kostnego, nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla płodności. Jednak jeśli przeszczep jest niezbędny, musi być poprzedzony naświetleniami całego ciała i zawsze towarzyszy mu silna chemioterapia, co prowadzi do zniszczenia wszystkich, dobrych i złych, komórek szpiku kostnego. Niestety, konsekwencją tych naświetleń jest bezpłodność.

Z drugiej strony naświetlania centralnego układu nerwowego mogą powodować opóźnienia w dojrzewaniu płciowym dziecka. Jednak naświetlenia są stosowane coraz rzadziej (85% dzieci leczonych w 1985, ale mniej niż 10% obecnie).

Wzrost

Naświetlania centralnego układu nerwowego mogą powodować deficyt hormonu wzrostu, który jednak można uzupełnić podając hormon.

Zdrowie ogólne

Niektóre metody leczenia ostrej białaczki szpikowej może mieć konsekwencje długofalowe w postaci problemów sercowych, co w bardzo sporadycznych przypadkach może wymagać przeszczepu serca. Praktycznie żadna metoda leczenia białaczki u dzieci nie ma wpływu na ich zdolności intelektualne.

Zachować życie szkolne i społeczne


Białaczka u dziecka jest w całkowitej remisji, kiedy nie ma już wykrywalnych guzów ani żadnych anomalii w szpiku kostnym i we krwi. O wyzdrowieniu możemy mówić dopiero wiele lat po remisji.

  • Rodzina. Od wielu lat równolegle do leczenia białaczki u dziecka kładzie się duży nacisk na poprawę życia dziecka podczas tego trudnego okresu. Jakość życia jest w jak największym stopniu zachowana, nawet jeśli rodzina bardzo mocno przeżywa ten czas. Więzy rodzinne są utrzymane. Podczas choroby rodzice są najważniejszymi osobami dla małego pacjenta, dlatego lekarze i personel szpitala umieszczają ich i całą rodzinę w centrum sieci terapeutycznej.
  • Przyjaciele. Ze względów społecznych, lekarze i personel szpitala, jeśli jest to możliwe, unikają izolacji dziecka, pozwalając na częste wizyty koleżanek i kolegów w szpitalu.
  • Szkoła. Jeżeli chodzi o naukę, dziecko przebywające w szpitalu może uczęszczać do szkoły przyszpitalnej. W wypadku długiej obecności w szpitalu lekcje, a nawet egzaminy mogą być indywidualnie dostosowywane do potrzeb i stanu zdrowia dziecka. Przez większą część leczenia, kiedy minie najcięższa faza choroby, dziecko może chodzić do swojej szkoły i korzystać z zajęć pozaszkolnych, tak ważnych dla nich w tym okresie.
Ewa Jastrzębska, ponad rok temu

Bibliografia

  • Radwańska U. Białaczki u dzieci, Volumed, Wrocław 1998, ISBN 83-87804-00-2
  • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
  • Sońta-Jakimczyk D. Choroby krwi i układu krwiotwórczego u dzieci, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2002, ISBN 83-88895-41-9
  • Chybicka A., Sawicz-Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3334-2

Białaczka u dzieci

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Białaczka u dzieci
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Białaczka u dzieci
Białaczka u dzieci

Białaczka u niemowląt

Najczęstszą postacią raka u dzieci jest białaczka - stan spowodowany obecnością komórek nowotworowych w szpiku kostnym lub krwi. Schorzenie (...) to rozwija się najczęściej w wieku 2-6 lat, ale może występować również...

Białaczka u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

Białaczki należą do najczęstszych nowotworów dziecięcych. Dotykają głównie maluchy od 3. do 7. roku życia, ale zachorować mogą dzieci w każdym przedziale wiekowym. Czasami przebieg choroby jest skryty, a pierwsze objawy...

Białaczka u dzieci

Najczęstsze białaczki u dzieci

- między innymi w wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych, kościach i w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęstszą białaczką występującą u dzieci (...) życia, jednak zachorować mogą dzieci w każdym...

Białaczka u dzieci

Leczenie białaczek u dzieci

schorzeniem. Jej leczenie zależy od jej typu i agresywności. Objawy białaczki Kiedy u dziecka pojawia się białaczka , jego szpik kostny zaczyna (...) u dziecka, jest to najczęściej...

Białaczka u dzieci

Wsparcie dla rodziców dzieci z białaczkami

mu najbliższych. Od momentu uzyskania diagnozy: „Państwa dziecko jest chore na białaczkę", tryb życia całej rodziny ulega dezorganizacji i wymaga readaptacji (...) w obliczu wykrycia białaczki u dziecka...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Rodzaje i leczenie białaczki (WIDEO)

Rodzaje i leczenie białaczki (WIDEO) Odtwórz wideo

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych (...) ma bardzo powolny przebieg, częściej występuje u dorosłych niż u dzieci....

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka - prezentacja edukacyjna

Białaczka - prezentacja edukacyjna

narażenie na szkodliwe czynniki środowiskowe, wcześniejsza chemioterapia. Kto może zachorować na białaczkę? Na białaczkę mogą zachorować zarówno dzieci (...) , jak i osoby dorosłe. U dzieci...

Białaczka szpikowa

Białaczka monocytowa

Jak każda choroba nowotworowa, ostra białaczka monocytowa polega na gwałtownym namnażaniu się nieprawidłowo zbudowanych, zmutowanych komórek (...) w przypadku białaczki jest szczególnie dużym utrudnieniem...