Bol zycia

Ciało w psychoterapii ma znaczenie

podejścia do siebie oraz przyzwolenia sobie na zmianę. John Bolwby. „Przywiązanie”. PWN, Sigmund Freud „Histeria i lęk“. Wydawnictwo KR, Irena Heszen

Błędy w antybiotykoterapii u dzieci

. miesiącem życia a 5. rokiem zycia jest zawsze amoksycylina bez klawulanianu. W lżejszych przypadkach leczenie może trwać pięć dni, w cięższych 7-10 dni, a

Nie musi boleć

u chorych na nowotwory i inne przewlekłe choroby można znaleźć na stronie: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/podstawowe-zasady-farmakoterapii-bolu