bole psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne

po raz pierwszy w 1818 roku przez J.Ch. Heinrotha. Zaburzenia psychosomatyczne dotyczą przede wszystkim kobiet, a cechami, które sprzyjają podatności (...) życiowa, problemy psychiczne i inne). Co to są zaburzenia psychosomatyczne? Zaburzenia...

Czy jesteś typem psychosomatycznym?

psychicznym a fizycznym zakłóca stres - czynnik winny pojawieniu się lub nasileniu zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Niektóre osoby mają tendencję (...) do reagowania na stres silnie somatycznie. Sprawdź, czy jesteś typem psychosomatycznym...

#dziejesienazywo: Choroby psychosomatyczne (WIDEO)

Objawy chorób psychosomatycznych Napięcie mięśni przykręgosłupowych, drętwienie rąk czy bóle klatki piersiowej mogą być symptomami chorób (...) psychosomatycznych. Czy mężczyźni są bardziej narażeni na wystąpienie tych...

Bakterie probiotyczne zwalczają stres!

się zbawienny w zwalczaniu niepokoju, depresji i innych zaburzeń psychosomatycznych. Badania nad właściwościami bakterii probiotycznych Bakterie (...) na układ psychosomatyczny przeprowadzono w Kanadzie. Testom poddano...

Relacje rodzinne w anoreksji

, także tych, które wynikają z cyklu życia rodzinnego. W każdej psychosomatycznej rodzinie wykształcają się sposoby unikania konfliktu. Zazwyczaj (...) . Większość rodzin psychosomatycznych zaprzecza istnieniu problemów...

Psychalgia

z symulacją, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami rzekomymi i niezdiagnozowaną chorobą somatyczną. Istnieją jednak specyficzne różnice (...) . Zaburzenia somatoformiczne, w tym bóle psychogenne, podobne są w obrazie klinicznym...

Terapia muzyką

(zapobiega atakom paniki), zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych. Dodatkowo, leczenie muzyką może uzupełniać fizjoterapię, kinezyterapię (...) muzyką pozwala wyzbyć się uczucia niepewności, bezradności, przygnębienia....

Nerwica żołądka - objawy, leczenie

Choroby psychosomatyczne powstają na skutek działania czynników psychologicznych, głównie emocjonalnych. Przeżywanie stresu, lęku i innych silnych (...) emocji na poziomie psychiki, nie zostaje obojętne dla funkcjonowania organizmu....

Trening autogenny Schultza - zasady, wpływ na zdrowie

Trening autogenny Schultza to wewnętrzna medytacja, nakierowana na leczenie wielu dolegliwości psychosomatycznych, nerwic, nadpobudliwości, zaburzeń (...) psychosomatycznych, nerwic, nadpobudliwości, wahań hormonalnych, zaburzeń...

Psychoneuroimmunologia

? Jak powstają choroby psychosomatyczne? Jak działa układ odpornościowy? Układ immunologiczny to ochrona każdego człowieka. O odporności organizmu (...) psychosomatyczna, np. choroby wrzodowe, nadciśnienie, migreny,...

Ciało w psychoterapii ma znaczenie

, czasami stają się dorosłymi, którzy oczekują że inni zajmą się nimi i wynagrodzą wczesne braki. W takich przypadkach objawy psychosomatyczne (...) . Co się dzieje w trakcie terapii z pacjentem, który ma problemy psychosomatyczne? W...

Leczenie hipnozą

zachowania, nerwicą (lęk, reakcja na stres, natręctwa, fobie, neurastenia, choroby psychosomatyczne), zaburzeniami nawyków i popędów, uzależnieniem (...) psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i emocji (moczenie...

Zespół Briqueta

psychosomatycznymi. W zaburzeniach psychosomatycznych istnieje somatyczne źródło objawu, np. wrzodów żołądka, natomiast w zaburzeniach somatyzacyjnych

Dyskineza dróg żółciowych

. Stosuje się leki działające rozkurczowo na pęcherzyk i drogi żółciowe. Duże znaczenie w leczeniu psychosomatycznym mają metody i środki psychosomatyczne

Złe wieści dla hipochondryków

artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Medycyna Psychosomatyczna" (Psychosomatic Medicine) samoocena własnego stanu zdrowia ma również duże znaczenie

Naturalne oczyszczanie organizmu

i psychosomatyczne. Jest to najlepszy czas, żeby wesprzeć się na tej wzrastającej energii i dokonać samoleczenia przez oczyszczanie organizmu. Jednak zanim

Homeopatia na zapalenie stawów

psychosomatyczne, co leczona choroba. Zazwyczaj jednak roztwory te są tak rozcieńczone, że ilość aktywnej substancji jest znikoma

Stres szkolny

w wyniku zbyt intensywnego i długotrwałego działania stresora, co może w rezultacie doprowadzić do reakcji patologicznych, np. chorób psychosomatycznych (...) o dobre oceny, a nawet przyczynia się do wagarowania i niepoprawnego zachowania....

Leczenie traumy

z przeszłości), niepokój, ataki paniki, bezsenność, depresja, dolegliwości psychosomatyczne, skrytość, niesprowokowane napady wściekłości, powtarzające

Preparaty wieloskładnikowe

zaburzeń ostrych (np. stany zapalne), zaburzeń czynnościowych, zaburzeń psychosomatycznych oraz chorób przewlekłych. W terapii homeopatycznej ważne

Balneoterapia

takich jak: choroby reumatyczne, problemy z krążeniem, paraliż, cukrzyca, otyłość, choroby neurologiczne (niedowłady), choroby psychosomatyczne

Seks a stres

długo, rozwijają się zaburzenia psychosomatyczne. Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach można umownie podzielić na osiem głównych strategii

Ciągły stres

funkcjonować, ale kosztem jakości swojego zdrowia, np. mogą pojawić się choroby psychosomatyczne. Niestety, stres zawodowy, stres szkolny, stres psychologiczny

Przyczyny PTSD

. Bilikiewicz A., (red.), Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3091-9

Problemy z nauką a depresja

ADHD. Rodzice dzieci mających trudności z nauką z powodu przewlekłych chorób lub zaburzeń psychosomatycznych mogą potrzebować wsparcia ze strony

Relaksacja a nerwica

reagowania mięśniowego, aby zapobiegać napięciom. Trening Jacobsona jest bardzo przydatny w profilaktyce zaburzeń lękowych i zaburzeń psychosomatycznych

Samoodtrącenie

problemy psychosomatyczne, depresja, stosowanie mechanizmów obronnych, np. nadkompensacji, wyparcia, racjonalizacji, podatność na uzależnienia

Skala stresu

wykazują predyspozycje. Ponadto, stres może spowodować wystąpienie chorób psychosomatycznych, np. nadciśnienia, choroby wieńcowej, chorób układu

Skutki stresu

ich skuteczność jest niewystarczająca. Wtedy stres może stać się przyczyną wielu dolegliwości psychosomatycznych, a jedną z najpoważniejszych chorób (...) dolegliwości psychosomatycznych, w tym także przyczyną depresji....

Lęk a stres

psychosomatyczne, a także somatopsychiczne są najlepszym przykładem na to jak bardzo negatywne skutki mogą mieć lęk i stres. Warto także zauważyć

Stres a odchudzanie

, jak i psychosomatycznych. Początkowo organizm na stres reaguje przyspieszonym biciem serca, brakiem tchu, a także zaburzeniami żołądkowymi

Wpływ trądziku na depresję

ciała, jak i problemy zdrowotne mogą odbijać się na psychice. W grupie chorób psychosomatycznych wyodrębniono takie, które wiążą się z problemami

Ważne tematy