Fundacja DKMS Polska

Partner WP abcZdrowie

Fundacja DKMS Polska

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować już 1 125 066 potencjalnych Dawców.

Więcej o Fundacji DKMS Polska

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne, popularnie nazywane „chemią”, to sposób leczenia chorób nowotworowych, polegający na stosowaniu różnych grup leków w walce z chorobą. Dzięki tej metodzie zniszczeniu mogą ulegać komórki nowotworowe zlokalizowane w całym organizmie. Stosowane leki działają głównie na komórki, które ulegają szybkim podziałom – takimi komórkami są właśnie komórki nowotworowe. W znacznie mniejszym stopniu zniszczeniu ulegają prawidłowe tkanki.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Chemia w białaczce

W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju, dzięki chemioterapii osiągnąć można:

 • wyleczenie choroby nowotworowej;
 • powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby nowotworowej;
 • opóźnienie rozwój nowotworu;
 • złagodzenie objawów, które mogą być spowodowane chorobą co doprowadza do poprawy jakości życia.

W ocenie skuteczności chemioterapii w różnych chorobach nowotworowych wyróżnia się:

 • odpowiedź całkowitą – choroba reaguje na leczenie ustąpieniem objawów zarówno obserwowanych przez chorego, jak i w badaniach dodatkowych;
 • odpowiedź częściową – gdy pojawia się odpowiedź na leczenie nowotworu, jednak nie jest ona pełna;
 • stabilizację choroby – czyli nie następuje ustąpienie objawów choroby, obecne zmiany naciekowe czy guzy nie zmniejszają się, jednak choroba dalej nie postępuje;
 • progresję choroby – czyli dalszy postęp choroby nowotworowej, pomimo zastosowanego leczenia.

W przebiegu chorób nowotworowych dochodzić może także do wznowienie choroby, czyli ponownego wystąpienia objawów choroby nowotworowej, po wcześniejszym uzyskaniu remisji całkowitej. W białaczkach ostrych można wyszczególnić kolejne etapy leczenia, każdy z nich ma różne cele do osiągnięcia.

Białacza ostra

W fazie pierwszej czyli indukcji remisji – celem stosowanej chemioterapii jest zmniejszenie liczby komórek białaczkowych w celu uzyskania całkowitej remisji.

Polega to na stosowaniu intensywnej chemioterapii, której zadaniem jest zmniejszenie masy komórek białaczkowych do ilości nie wykrywalnej standardowymi metodami diagnostycznymi.

W fazie konsolidacji remisji celem stosowanego leczenia jest usunięcie choroby resztkowej, czyli usunięcie komórek, które nie są wykrywane standardowymi metodami diagnostycznymi, jednak przy zastosowaniu metod bardzo czułych ich obecność jest wykazywana. Ponieważ mogą one doprowadzić do ponownego pojawienia się choroby, konieczne jest ich usunięcie.

Leczenie pokonsolidacyjne prowadzone jest w celu utrzymania remisji i zapobiegania nawrotom choroby. Oprócz chemioterapii w etapie tym mogą być stosowane inne metody lecznicze.

W trakcie chemioterapii bardzo ważne jest również leczenie wspomagające, którego celem jest zapobieganie i leczenie zakażeń, opanowywanie skazy krwotocznej oraz anemii, leczenie zaburzeń metabolicznych.

Przewlekła białaczka limfocytowa

W leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej stosowana jest chemioterapia, leczenie celowane, przeszczepianie komórek szpiku. Aktualnie jedyną metodą terapeutyczną dającą szansę wyleczenia jest transplantacja alogenicznego szpiku kostnego. W większości przypadków celem leczenia choroby jest:

 • przedłużenie życia,
 • spowolnienie postępu choroby,
 • utrzymanie pacjenta w stanie zdrowia pozwalającym mu na kontynuowanie codziennych aktywności,
 • ochrona przed zakażeniami.

Białaczka u części chorych przebiega łagodnie, a czas przeżycia wynosi 10-20 lat. W początkowych okresach choroby leczenie nie musi być konieczne i rozpoczyna się je dopiero w przypadku wystąpienia określonych objawów lub nieprawidłowości w badaniach dodatkowych. Możliwy jest także przebieg choroby od początku agresywny lub przejście po fazie łagodnej do fazy agresywnej.

Najczęstszą przyczyną zgonów są zakażenia, głównie układu oddechowego. Podobnie w leczeniu chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu, uzyskanie całkowitego wyleczenia jest niemożliwe, a celem stosowanej chemioterapii jest zwolnienie przebiegu choroby, wydłużenie życia i poprawa jego jakości.

Przewlekła białaczka szpikowa

Leczenie białaczki szpikowej uzależnione jest między innymi od fazy białaczki, wieku chorego i ogólnego stanu zdrowia.

Przewlekła białaczka szpikowa przebiega najczęściej w trzech fazach (przewlekła, akceleracji, blastyczna).

Celem leczenia jest doprowadzenie do całkowitej remisji, a przynajmniej do wydłużenia życia i poprawy jego jakości. W tej chorobie wykorzystuje się najczęściej terapie celowane z wykorzystaniem drobnocząsteczkowych substancji należące do grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych. Stosowanie tych leków umożliwia u większości chorych uzyskanie całkowitej remisji choroby utrzymującej się przez lata, przy niskiej toksyczności leczenia. U części chorych, u których leczenie to jest nieskuteczne, stosuje się transplantację szpiku kostnego lub standardową chemioterapię – podobną do tej stosowanej w ostrej białaczce szpikowej.

Odpowiedź na leczenie białaczki ustalana dla poszczególnych leków jest ważnym parametrem decydującym o wyborze cytostatyków do wielolekowych schematów chemioterapii stosowanych w danym nowotworze. Równie istotny jest także czas trwania odpowiedzi na zastosowany rodzaj leczenia. Dla chorego korzystniejsza jest zwykle długotrwała stabilizacja choroby uzyskana dzięki mało toksycznemu leczeniu niż trwająca krótko remisja i ponowna wznowa choroby. W różnych typach białaczek i chłoniaków cele leczenia różnią się między sobą, gdyż nie zawsze możliwe jest pełne wyleczenie.

Lekarz Joanna Gładczak, 5 miesięcy temu

Bibliografia

 • Orzechowska-Juzwenko K. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Volumed, Wrocław 2000, ISBN 83-87804-15-0
 • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
 • Buczko W. (red.), Mutschler Farmakologia i toksykologia, MedPharm, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60466-81-0
 • Brużewicz S., Wronkowski Z., Chemioterapia i radioterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3273-4

Chemioterapia w białaczce

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chemioterapia w białaczce
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

SM

~Sebalesniak8 • ostatni post 11 godzin temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Chemioterapia w białaczce
Chemioterapia w białaczce

Rodzaje chemioterapii w białaczce

Rodzaje chemioterapii w białaczce

chemioterapii Białaczka jest zbiorczą nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Rodzaj chemioterapii dobierany jest indywidualnie (...) , szeroko stosowana w hematologii i onkologii; winkrystyna...

Chemioterapia w białaczce

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa); Nowotwory potencjalnie wyleczalne po zastosowaniu chemioterapii (...) Chemioterapia, czyli leczenie...

Chemioterapia w białaczce

Skutki uboczne chemioterapii

w wyniku stosowania chemioterapii dojść może do uszkodzenia układu rozrodczego, oraz rozwinięcia się nowotworów wtórnych ( na przykład ostrej białaczki (...) Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne,...

Onkologia

Terapia celowana w leczeniu raka (WIDEO)

Terapia celowana w leczeniu raka (WIDEO) Odtwórz wideo

Terapia celowana w leczeniu raka Terapię celowaną można określić jako terapię molekularnie ukierunkowaną. Terapia celowana nie polega (...) na niewybiórczym niszczeniu komórek (tak jak ma to miejsce w chemioterapii i...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Lek na serce w leczeniu białaczki

Naukowcy ogłosili, że lek przepisywany obecnie pacjentom z chorobą serca może pomóc w leczeniu niektórych typów białaczki. Specyfik ten blokuje (...) nowe zastosowanie w leczeniu wielu różnych odmian...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Jak wygląda leczenie białaczki?

Jak wygląda leczenie białaczki?

jest bardzo skomplikowana i wieloetapowa. Ponieważ wyróżnia się wiele typów białaczek, ich leczenie oparte jest na różnych zasadach i schematach chemioterapii. Białaczki (...) . Przy rozpoznaniu białaczki...

Diagnostyka białaczek

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

Pierwsze badania w diagnostyce białaczki

chemioterapii w leczeniu białaczki Zmiany w morfologii charakterystyczne dla białaczki Różne rodzaje białaczki powstają z innego rodzaju komórek (...) , nowotworowe...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka - prezentacja edukacyjna

Białaczka - prezentacja edukacyjna

narażenie na szkodliwe czynniki środowiskowe, wcześniejsza chemioterapia. Kto może zachorować na białaczkę? Na białaczkę mogą zachorować zarówno dzieci (...) Terapię dobiera się indywidualnie dla każdego...

Chemioterapia

Leki stosowane w chemioterapii

Leki stosowane w chemioterapii

Sześć różnych leków stosowanych w chemioterapii, od lewej: DTIC-Dome, Cytoxan, Oncovin, Blenoxane, Adriamycin, VePesid.

Zdrowe odżywianie

Soki antyrakowe - zapobiegają wystąpieniu nowotworu

Soki antyrakowe - zapobiegają wystąpieniu nowotworu

soku z winogron w leczeniu raka skóry, jelita, żołądka, piersi i prostaty. Sok z granatów Już w starożytnych Chinach uznawano ten sok za życiodajny (...) skuteczność soku granatu w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworów....