Chlopak w wiezieniu

Jak skutecznie walczyć z bólem?

czyjeś życie. Zachowaj szczególne środki ostrożności, jeśli wieziesz ze sobą pasażerów. Leków przeciwbólowych nie powinno się zażywać wraz ze środkami

Informatyka pomaga w medycynie!

skutkach działania niektórych leków u tego pacjenta - wiadomo więc, czego unikać. Poprawa komunikacji wewnętrznej Wieziony z wypadku pacjent

Bądź serca mego biciem

wszystko, żeby operacja odbyła się w czasie, w którym powinna, a nie gdy serce będzie niewydolne i karetka będzie wiozła Julkę w stanie krytycznym na sygnale

Z historii medycyny

Zakłady Sanitarne: "Wozimy, ale tylko w Krakowie". Starostwo w Makowie: "Gimna niech go wiezie". Gmina: "Rodzina niech go transportuje". W tym czasie