Co oznacza wynik biopsji

Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

Czy biopsja jest bezpieczna?

Jak każdy zabieg medyczny biopsja niesie ze sobą pewne ryzyko powikłań. Chociaż generalnie biopsja jest zabiegiem bardzo dobrze znoszonym (...) przez pacjentów, w jej wyniku może dochodzić do wystąpienia krwawienia, czy też do uszkodzenia narządów znajdujących się w pobliżu nakłuwanego narządu. Zdarza

Badania

Biopsja przytarczyc

Biopsja przytarczyc to badanie polegające na pobraniu niewielkiego wycinka gruczołów przytarczycznych w celu przeprowadzenia ich dokładnej oceny (...) i przygotowanie do biopsji przytarczyc Przytarczyce produkują hormon PTH, który odpowiada za kontrolowanie poziomu wapnia w organizmie. Biopsję

Badania

Biopsja gardła

się przez kilka dni. Biopsja trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Wynik ma formę opisu. Po biopsji nie należy jeść ani pić przez około 2 godziny (...) . U badanego może pojawić się krwawienie w miejscu wkłucia, jest to jednak rzadko spotykane. Wyniki biopsji gardła Wynik...

Rak piersi

Biopsja piersi

guza, określanej mianem trading (G1, G2, G3 - przy czym terminem G1 oznacza się zmiany najmniej złośliwe, natomiast G3 najbardziej złośliwe (...) cytologicznej uzyskuje się metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą ultrasonograficzną (BAC) lub mammograficzną (biopsja cienkoigłowa

Biopsja piersi

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

się tzw. biopsję cienkoigłową celowaną. Oznacza to, iż pobieranie komórek za pomocą igły biopsyjnej wykonuje się pod kontrolą obrazu uzyskanego (...) Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) to technika pobierania materiału do badania histopatologicznego. Jest to zabieg wykonywany przy podejrzeniu

Badania

Biopsja stercza

stwierdzono nieprawidłowość w badaniu DRE; u pacjenta, który miał wcześniej biopsję prostaty z prawidłowym wynikiem histopatologicznym, utrzymuje (...) Biopsja stercza polega na pobraniu podejrzanych próbek tkanki gruczołu krokowego. Prostata to mały gruczoł w kształcie orzecha produkujący płyn

Badania

Biopsja powieki

Biopsja powieki to rodzaj badania diagnostycznego, polegającego na pobraniu próbki tkanki ze zmienionej chorobowo powieki pacjenta (...) oraz skonstruować na jej podstawie schemat leczenia. Wskazania do biopsji powieki Biopsja powieki jest wykonywana, jeśli pojawi się guz

Badania

Biopsja dziąsła

biopsji dziąsła Biopsję wykonuje się tylko wtedy, gdy ma miejsce dolegliwość, na przykład przerost, dlatego wynik zawsze wskazuje na choroby dziąseł (...) Biopsja dziąseł to badanie, które wykonuje się w celu zbadania pobranego wycinka dziąsła. Jest przeprowadzane, gdy konieczne jest...

Badania

Biopsja endometrium

Biopsja endometrium polega na pobraniu fragmentu kanału macicy, w celu dalszego badania na występowanie schorzeń w obrębie tego obszaru. Badanie (...) ), frakcjonowane łyżeczkowanie jamy macicy, biopsja rysowa błony śluzowej macicy (pobrany zostaje dowolny fragment endometrium). Wskazania do wykonania biopsji

Badania

Biopsja jądra

obecność komórek plemnikotwórczych lub plemników w jądrze. Przy pozytywnym wyniku biopsji jądra można pobrać plemniki do zamrożenia i późniejszego (...) Biopsja jądra służy przede wszystkim do diagnostyki niepłodności u mężczyzn. Przeprowadza się ją w celu stwierdzenia lub wykluczenia występowania

Badania

Biopsja opłucnej

, gdy biopsja igłowa nie daje zadowalających wyników. Dzięki niej, lekarz może pobrać większy wycinek tkanki, co ułatwia dalsze badania i diagnozę (...) Biopsja opłucnej to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu płynu, który pojawił się w opłucnej lub próbki tkanki zmienionej chorobowo opłucnej

Badania

Biopsja odbytu

(wziernikowaniem dolnego odcinka jelita grubego, esicy i odbytnicy). Wynik biopsji może potwierdzić występowanie zmian patologicznych w odbytnicy (...) odbytu lekarz może zalecić wykonanie także innych badań, których wynik zadecyduje o wykonaniu biopsji. Badania te, oprócz badania...

Badania

Biopsja szpiku

procentowy określonych rodzajów komórek szpiku (tzw. mielogramów), które są wynikiem biopsji. Ocena wyglądu poszczególnych komórek, a (...) Biopsja szpiku polega na pobraniu miazgi krwiotwórczej z jamy szpikowej kości przy pomocy specjalnej igły ze strzykawką. Pobraną miazgę krwiotwórczą

Badania

Biopsja skóry

Biopsja skóry polega na badaniu wycinka skóry z miejsca zmienionego chorobowo lub pozornie zdrowego. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu (...) w skórze lub zdiagnozowanie innych chorób skóry. Wskazania do wykonania biopsji skóry Biopsja skóry wykonywana jest na zlecenie lekarza w celu

Badania

Biopsja krtani

od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od procedur wykonywanych przed zabiegiem. Wynik ma formę opisu. Po biopsji nie należy jeść, ani pić przez około (...) Biopsja krtani jest to badanie wykonywane na zlecenie lekarza, które ma na celu pobranie materiału ze zmienionych chorobowo tkanek i...

Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

Biopsja wątroby - wskazania i przeciwwskazania, przebieg, wyniki

dobę. Biopsja wątroby - wyniki Wycinek wątroby może mieć sześć przestrzeni wrotnych, wówczas w wyniku badań można znaleźć dwie wartości. Pierwsza (...) Biopsja wątroby to badanie, które znacznie ułatwia rozpoznanie choroby i dobranie do niej odpowiedniego leczenia. Kiedy powinno się wykonać tego...

Badania

Biopsja rdzenia kręgowego

postępowania. Rak 1. stopnia jest najmniej agresywny, podczas gdy 4. poziom oznacza najbardziej agresywną formę nowotworu. Dzięki biopsji rdzenia (...) Biopsja rdzenia kręgowego przeprowadzana jest w diagnostyce nowotworu rdzenia kręgowego. Rak rdzenia kręgowego stanowi rzadkość, dlatego

Badania

Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

(w tym celu wykonuje się m.in. biopsję gruboigłową, pobranie wycinków w czasie operacji czy zabiegu laparoskopowego). Wynik badania to najczęściej (...) Biopsja polega na wycięciu fragmentu tkanki narządu bądź guza, który po odpowiednim przygotowaniu poddawany jest oględzinom mikroskopowym. Badanie

Badania

Biopsja tarczycy - wskazania, przebieg

biopsji, to odsetek wyników fałszywie dodatnich i ujemnych jest niewielki i sięga jedynie około 5%. Ostateczną diagnozę o istnieniu zmiany nowotworowej (...) , że organizm pracuje w odpowiednim tempie. Biopsja tarczycy jest badaniem polegającym na pobraniu fragmentu narządu w celu przeprowadzenia na...

Badania

Biopsja ssąca jelita cienkiego

Biopsja ssąca jelita cienkiego jest badaniem stosowanym w celu zdiagnozowania chorób jelita cienkiego. Wykorzystywana jest tutaj metoda z użyciem (...) śluzówki jelita cienkiego i następnie badany jest pod kątem histopatologicznym. Wskazanie do biopsji ssącej jelita cienkiego Biopsję ssącą

Badania

Endoskopowa biopsja przełyku

Biopsja endoskopowa przełyku jest to badanie wykonywane przy użyciu endoskopu, czyli przyrządu optycznego, który po wprowadzeniu do światła przełyku (...) histopatologicznego. Biopsja przełyku jest badaniem niezbędnym w celu potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu przełyku, a także stanu przednowotworowego

Normy laboratoryjne

Czas protrombinowy (PT) - sposób oznaczania, normy, interpretacja wyników

przekształca protrombinę w trombinę, a ta fibrynogen w fibrynę, z której powstaje skrzep krwi. Wynik pomiaru czasu protrombinowego można wyrażać (...) - sposób oznaczania i normy Do badania czasu protrombinowego pobiera się próbkę krwi żylnej, najczęściej z żyły łokciowej. Na badanie krwi pacjent powinien

Normy laboratoryjne

HCG - charakterystyka, ciąża, metody oznaczania, interpretacja wyników

to prawdopodobieństwo wyniku dodatniego, natomiast u osób zdrowych swoistość oznacza prawdopodobieństwo prawidłowego wyniku. Wartość predykcyjna może być dodatnia (...) klinicznej oznaczania markerów, są to: czułość, swoistość, a także dodatnia lub ujemna wartość predykcyjna. U chorego...

Choroba Hashimoto - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Diagnostyka choroby Hashimoto - objawy i badanie przedmiotowe, laboratoryjne, USG, biopsja

niedoczynności tarczycy na podstawie podwyższonego wyniku TSH, a obniżonych hormonów tarczycy, należy ustalić jej przyczynę. Choroba Hashimoto należy (...) gruczołu tarczowego, który da się zobrazować tą metodą. Diagnostyka choroby Hashimoto - biopsja W przypadkach, gdy badania laboratoryjne hormonalne

Badania

Biopsja serca

Biopsja serca polega na pobraniu wycinka mięśnia sercowego (wielkości główki szpilki) w celu przeprowadzenia jego analizy mikroskopowej (...) po przeszczepie serca. Wskazania do biopsji serca Wskazania do biopsji serca możemy podzielić na bezwzględne i względne. Do wskazań bezwzględnych, a

Badania

Biopsja śródpiersia

Biopsja śródpiersia jest zabiegiem stosowanym w przypadku guzów lub nieprawidłowości występujących w klatce piersiowej, węzłach chłonnych i płucach (...) . Polega na pobraniu fragmentu tkanki zmienionej chorobowo, poprzez wprowadzenie igły biopsyjnej w klatkę piersiową lub w czasie bronchoskopii (biopsja

Badania

Biopsja nadnerczy

hormony, które wpływają na niemal wszystkie funkcje organizmu. Biopsja nadnerczy polega na pobraniu małej próbki tkanki, zwykle tylko z jednego nadnercza (...) . Wskazania i przygotowanie do biopsji nadnerczy Biopsję nadnerczy należy zrobić, gdy występują zaburzenia ich wzrostu lub masy

Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

Przebieg biopsji

Biopsja jest swoistym inwazyjnym zabiegiem diagnostycznym polegającym na pobraniu materiału biologicznego z tkanek, które na podstawie wcześniejszej (...) diagnostyki zostały określone jako chorobowo zmienione, pobrany materiał trafia do histopatologa, gdzie jest badany pod mikroskopem. Biopsja

Badania

Biopsja nerki

Biopsja nerki (badanie mikroskopowe nerki) to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu miąższu nerki do analizy mikroskopowej. Badanie (...) i przygotowanie do biopsji nerki Biopsja nerki ma za zadanie nie tylko potwierdzić lub zaprzeczyć wystąpieniu zmian nowotworowych

Badania

Biopsja nosa

Biopsja nosa jest zabiegiem polegającym na wycięciu fragmentu błony śluzowej nosa. Ma to na celu uzyskanie materiału biologicznego do dalszego (...) pobrania tkanki i niewielkie krwawienie przez kilka dni po zabiegu. Wskazania i przebieg biopsji nosa Biopsja błony śluzowej nosa jest zwykle

Badania

Biopsja trzustki

biopsji, która polega na wprowadzeniu cienkiej igły do masy trzustki w celu uzyskania próbki tkanek. Następnie wykonywane jest badanie histopatologiczne (...) diagnozowania raka jest biopsja. Wskazania do biopsji trzustki Głównym wskazaniem do wykonania biopsji trzustki jest podejrzenie...

Badania

Biopsja ślinianki

Biopsja ślinianki polega na pobraniu wycinka tkanki ślinianki i przebadaniu pod mikroskopem w laboratorium. Ślinianki to gruczoły wytwarzające ślinę (...) u kobiet i mężczyzn. Stanowią one ok. 1% nowotworów u ludzi. Wskazania do biopsji ślinianki Wskazaniem do biopsji ślinianki jest diagnostyka...

Badania

Biopsja moczowodu

Biopsja jest to pobranie próbki tkanki w celu rozpoznania zmian nowotworowych. Diagnoza może być również przeprowadzona innymi sposobami, takimi (...) na nieprawidłowości, ale biopsja jest jedynym ogólnodostępnym sposobem potwierdzenia istnienia nowotworu. Biopsja moczowodu czasami nazywana jest cytologią

Badania

Biopsja tęczówki

źrenica kurczy się, a kiedy się zmniejsza, źrenica się poszerza. Biopsja tęczówki stosowana jest przy diagnostyce zmian nowotworowych (złośliwych (...) lub niezłośliwych) oka. Obecne metody jej przeprowadzania są bezpieczne i mało inwazyjne. Wskazania do biopsji tęczówki Głównym wskazaniem do biopsji

Normy laboratoryjne

Płytki krwi - rola, oznaczanie

automatyczne oznaczania płytek krwi. Istotny wpływ na wynik badania płytek krwi ma dokładne wymieszanie krwi. Powstanie mikroskrzepów w próbce powoduje (...) i transporcie niektórych ważnych biologicznie substancji - serotoniny i adrenaliny. Płytki krwi w morfologii krwi obwodowej oznaczane są jako...

Grupy krwi - aglutynacja, cel i przebieg badania

Oznaczanie grup krwi

krwinek. Rutynowo oznacza się układ grupy AB0 i Rh. Grupy krwi Badanie grupy krwi jest jednym z podstawowych testów krwi, obok morfologii czy badania (...) z surowic wzorcowych. Wykrycie za pomocą krwinek wzorcowych grupy A lub B przeciwciał anty-A lub anty-B w surowicy potwierdza wynik badania

Ortopedia i reumatologia

Ból w pachwinie - co oznacza, leczenie

na to czy jest krótkotrwały czy długotrwały powinien być skonsultowany ze specjalistą, który zleci właściwe badania. Ból w pachwinie - co oznacza Ból (...) , ponieważ przepuklina jest często wynikiem zbyt dużego i intensywnego wysiłku fizycznego. Ból w pachwinie połączony jest również z uciskiem i dyskomfortem

Ciąża

Co może oznaczać miesiączka w ciąży?

się w początkowych fazach ciąży są często mylone z miesiączką. Jakie są zatem przyczyny tych krwawień i co mogą one oznaczać? Miesiączka w ciąży (...) są kobietom globulki dopochwowe. Jeżeli natomiast wynik badania cytologicznego jest niejednoznaczny to prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie

Choroby i dolegliwości

Bóle w klatce piersiowej - jakie są i co oznaczają

i w wyniku zwolnienia akcji serca niemal natychmiast odczuwamy ulgę. Typowy ból dławicowy, niezwiązany jeszcze z zawałem, trwa kilkadziesiąt sekund (...) wysiłkiem. Może powstawać w wyniku innych sytuacji zmuszających serce do zwiększonej pracy - po bardzo obfitym posiłku albo silnym zdenerwowaniu. Niekiedy

Badania

Biopsja jelita grubego

Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu (...) , czy zmiany nowotworowe są charakteru łagodnego czy złośliwego. Wskazania do biopsji jelita grubego Wskazaniami do biopsji jelita grubego

Badania

Biopsja węzła chłonnego

Biopsja węzłów chłonnych polega na pobraniu niewielkiego ich wycinka w celu przeprowadzenia na nim badania pod mikroskopem. Węzły chłonne (...) są niewielkimi gruczołami produkującymi białe krwinki (limfocyty). W przypadku raka może dojść do jego przerzutów do węzłów chłonnych. Cel biopsji węzłów

Biopsja szpiku

Wskazania do biopsji szpiku

Wskazania do biopsji aspiracyjnej lub trepanobiopsji szpiku kostnego obejmują głównie podejrzenie chorób hematologicznych, które nie sposób w pełni (...) chorób nowotworowych. Biopsja aspiracyjna szpiku Badanie to polega na nakłuciu jamy szpikowej, najczęściej z talerza kości biodrowej, rzadziej

Badania

Biopsja aspiracyjna jajnika

Biopsja aspiracyjna jajnika to badanie jajników, polegające na pobraniu z nich wycinka i zbadanie go pod mikroskopem w celu wykrycia, czy zmiany (...) mają postać rakową. Biopsję aspiracyjną wykorzystuje się także w diagnozie chorób piersi, wątroby oraz płuc. Wskazania i przygotowania do biopsji

Diagnostyka białaczek

Biopsja szpiku w diagnostyce białaczki

W rozpoznawaniu białaczki biopsja szpiku stanowi obowiązkowy element postępowania diagnostycznego. Białaczki u osób dorosłych wywodzą się z komórek (...) jest biopsja szpiku kostnego. Czym jest szpik kostny? Szpik kostny jest tkanką, która wypełnia wnętrze wszystkich kości organizmu. Szpik czerwony

Normy laboratoryjne

ACTH - wskazania, przebieg badania, interpretacja wyników

, ale jednocześnie poziom ACTH jest znacznie obniżony. * Biopsja nadnerczy * Diagnostyka chorób nadnerczy * Aldosteron - badanie, normy, interpretacja wyników (...) jako: pierwotna nadczynność kory nadnerczy (zwana również ACTH - niezależnym zespołem Cushinga) - jest ona wynikiem zaburzeń w samej...

Test ciążowy (próba ciążowa) - wskazania, rodzaje, przebieg

Pozytywny wynik testu ciążowego

Domowy test ciążowy z moczu. Dwie kreski oznaczają ciążę. Jedna kreska (w polu kontrolnym) to wynik ujemny.