Co to jest psychoza

Psychoza alkoholowa

Psychoza alkoholowa jest poważną chorobą psychiczną, powstającą w wyniku nadużywania alkoholu. Wyróżnia się wiele psychoz alkoholowych (...) jako majaczenie drżenne lub delirium tremens. To najczęściej spotykana psychoza...

Psychoza poporodowa

Pojawienie się na świecie dziecka dla każdego rodzica jest rewolucją i zmianą organizacji dotychczasowego uporządkowanego życia. Niemal 3/4 kobiet doświadcza krótkotrwałego przygnębienia po urodzeniu dziecka. Takie załamanie nastroju, zazwyczaj przemijające...

Psychoza afektywna

Psychoza afektywna, a poprawnie psychoza schizoafektywna, to choroba mieszcząca się w obrazie klinicznym między typową postacią schizofrenii a (...) zespołami afektywnymi - epizodem maniakalnym i depresyjnym. Psychoza...

Psychoza maniakalno-depresyjna

Psychozę maniakalno-depresyjną uznaje się za jeden z rodzajów depresji. Nie jest to jednak do końca prawidłowa nazwa tej jednostki nozologicznej. Zaburzenie maniakalno-depresyjne lepiej określić jako cyklofrenia albo choroba afektywna dwubiegunowa. Zaburzenie...

"Miłość to mała psychoza" (WIDEO)

Kiedy jesteśmy zakochani kompletnie tracimy zdrowy rozsądek i przestajemy myśleć racjonalnie. To bardzo przyjemne uczucie wywołujące motylki w brzuchu może być przyczyną największego szczęścia w życiu, ale niestety zdarza się również, że prowadzi do...

Zaburzenia psychotyczne

, manii, schizofrenii czy zespole urojeniowym. Nie wszystkie jednak dysfunkcje psychologiczne zasługują na miano zaburzeń psychotycznych. Psychoza (...) mogą mieć przebieg ostry lub przewlekły, a powstają w wyniku trzech głównych czynników: po...

Czy ból może mieć związek z zaburzeniami psychicznymi?

narażone na jedno z pięciu zaburzeń psychicznych, takich jak: niepokój, depresja, psychoza, stres czy też zaburzenia snu. Aż trzy razy zwiększało (...) się ryzyko epizodu depresji i ponad 2,5 razy częściej występowała psychoza. Co...

Terapia oparta na rozmowie wzmaga leczenie psychozy

swoje wyniki. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, psychoza opisywana jest jako zbiór objawów utraty kontaktu z rzeczywistością (...) dwubiegunowe. Jednakże, psychoza może też być wywołana przez inne...

Kanye West cierpi na psychozę

rumieniowaty układowy, czyli historia wielkiego mistyfikatora Psychozę trzeba leczyć farmakologicznie Psychoza to poważny stan. W jego przypadku

Niedobór miedzi

się tego pierwiastka w neuronach, prowadząc do ich uszkodzenia. U pacjenta pojawia się wtedy rozdrażnienie, nerwowość, depresja, a nawet psychoza. W jaki

Zespół Korsakowa

Zespół Korsakowa (inaczej: psychoza Korsakowa) to zaburzenie neuropsychiatryczne, które występuje głównie u alkoholików. Wiąże się z dużym niedoborem

Autyzm atypowy

życia dziecka - są więc niewystarczające, aby zdiagnozować autyzm głęboki. Autyzm atypowy towarzyszy także niektórym zaburzeniom, takim jak psychoza (...) się, że autyzm atypowy pozostaje niezdiagnozowany przez całe życie. Autyzm atypowy...

Demencja pourazowa

powikłaniami demencji pourazowej są takie choroby i dolegliwości, jak: epilepsja, depresja, lęk i niepokój, mania, psychoza, zachowania obsesyjno-kompulsywne

Wady karmienia piersią

, psychoza itd.) stanowią przeciwwskazania do karmienia piersią. Jeśli kobieta cierpi również z powodu silnego bólu piersi podczas karmienia, ma nawrotowe

Termogeniki

serca, zatrzymanie jego akcji, zawał mięśnia sercowego, objawy nerwowe: lęk, nadaktywność, bezsenność, psychoza, zaburzenia orientacji, padaczka, objawy

Niedoczynność przysadki

, obrzęknięte powieki oraz zapadnięte oczy, psychoza oraz zmiany psychiczne, łatwość marznięcia, opóźnienie we wzroście u dzieci. Należy skontaktować

Schizofrenia przewlekła

| | --- | --- | | gwałtowna i nagła manifestacja wyrazistych objawów; psychoza może być poprzedzona wystąpieniem specyficznej trudności

Zespół urojeniowy

wskutek szoku psychicznego, nieumiejętności radzenia sobie z długotrwałym stresem, intoksykacji alkoholowej albo izolacji (np. psychoza więzienna). Zespół

Padaczka alkoholowa

. - Psychoza alkoholowa - Halucynacje alkoholowe - Tych leków nigdy nie łącz z alkoholem - 3 proste rzeczy, które ograniczą szkodliwe działanie

Skutki zażywania narkotyków

, paranoja, psychoza mogą pojawić się u każdego. Długotrwałe uzależnienie od grzybów halucynogennych zatruwa organizm i może doprowadzić do zniszczenia

Rodzaje schizofrenii

hebefreniczną i schizofrenię paranoidalną. Jak manifestuje się psychoza schizofreniczna i jak rozpoznać każdy z jej rodzajów? Co to jest schizofrenia

Uzależnienie od alkoholu

(np. psychoza Korsakowa), brak samokontroli i woli. Choroba alkoholowa kończy się śmiercią w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Alkoholizm

Rodzaje depresji

dwubiegunowe Zaburzenie afektywne dwubiegunowe (CHAD, depresja dwubiegunowa, zaburzenie maniakalno-depresyjne, psychoza maniakalno-depresyjna

Zaburzenia dysocjacyjne tożsamości

, inne zaburzenia dysocjacyjne - np. zespół Gansera, określany jako psychoza więzienna albo osobowość mnoga, w przypadku której u jednej osoby pojawiają się odrębne

Epizod psychotyczny

prowadzących do wystąpienia psychozy. Sprawa nie jest tak oczywista gdyż psychoza, a szczególnie schizofrenia to nie tylko halucynacje i urojenia

Skutki alkoholizmu

się psychoza Korsakowa. Zasadniczym objawem tej choroby są nasilające się zaburzenia zapamiętywania. W chorobie w pełni rozwiniętej pacjent

Schizofrenia a rodzina

schizofrenii mają negatywny obraz siebie. Z drugiej strony, psychoza niesie pewne korzyści dla chorego, np. zwalnia z obowiązków, obniża wymagania