Dda czy moze

Syndrom DDA - rodzina, relacje z rodzicami, praca, terapia

DDA a depresja

mogą wykształcić się różne zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) uciekają w uzależnienia od alkoholu i środków (...) depresją a alkoholizmem jest bardzo silna zależność. Bardzo często u DDA pojawia się depresja, która wymaga leczenia psychiatrycznego

Uzależnienie od alkoholu

Syndrom DDA - rodzina, relacje z rodzicami, praca, terapia

Dorosłe Dzieci Alkoholików (syndrom DDA) to nazwa samopomocowych grup dla osób, które wychowywały się w rodzinach, w których panował problem (...) alkoholizmu. Specjalistyczne programy terapeutyczne dla syndromu DDA w Polsce zaczęły powstawać w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Według danych PARPA

Syndrom DDA - rodzina, relacje z rodzicami, praca, terapia

Dzieci alkoholika

Dzieciom z syndromem DDA ciężko jest normalnie funkcjować w życiu.

Skutki alkoholizmu

Alkoholizm. Ciemna strona picia - wpływ na życie i relacje

nie tylko na pijącego, lecz także na osoby wokół niego. Dlatego też istnieją grupy wsparcia dla DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików. DDA to grupy (...) i poznawczy. Syndrom DDA to określone objawy, charakterystyczne dla osób, które dorastały w rodzinie alkoholika, takie jak m.in. izolacja, strach...

Uzależnienie od alkoholu

Ośrodki leczenia alkoholizmu

rodzicom, małżonkom oraz dzieciom alkoholików w ramach terapii dla osób współuzależnionych lub terapii DDA. Leczenie ambulatoryjne jest dość wygodną

Uzależnienie od alkoholu

Zapobieganie alkoholizmowi

uzależnienia i współuzależnienia. Przyparafialne poradnie i Caritas. Ruch samopomocowy - grupy AA, Al-Anon, Wspólnota Alateen, DDA (Dorosłe Dzieci

Nerwica a życie codzienne

Dorastanie a nerwica

oraz młodej osoby dorosłej w znaczącym stopniu wpływają relacje w rodzinie. Nie bez powodu mówimy na przykład o syndromie DDA, który charakteryzuje

Relacje z rodzicami i teściami

Toksyczni rodzice

, alkoholizm w rodzinie (problematyka DDA - dorosłych dzieci alkoholików), odrzucenie lub opuszczenie malucha, oddanie do domu dziecka lub placówek opiekuńczo

Uzależnienia

Uzależnienie od alkoholu

(Anonimowych Alkoholików), Grupy Rodzinne Al-Anon i Alateen, ośrodki terapii uzależnień i współuzależnienia, grupy wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci

Leki i suplementy

Herbatka na odchudzanie wycofana ze sprzedaży

może powodować biegunkę oraz utratę elektrolitów, a tym samym moze obniżyć poziom potasu w organizmie, przez co spowoduje zaburzenia pracy serca i mięśni.

Ciąża i dziecko

Kiedy żądać odszkodowania od szpitala?

popełniono pomyłkę podczas leczenia.    Kiedy lekarz moze zostać winnym błędu lekarskiego? Do takich sytuacji dochodzi wtedy, gdy udowodni się brak