Dda czy moze

DDA a depresja

mogą wykształcić się różne zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) uciekają w uzależnienia od alkoholu i środków (...) depresją a alkoholizmem jest bardzo silna zależność. Bardzo często u DDA...

Dzieci alkoholika

Dzieciom z syndromem DDA ciężko jest normalnie funkcjować w życiu.

Ośrodki leczenia alkoholizmu

rodzicom, małżonkom oraz dzieciom alkoholików w ramach terapii dla osób współuzależnionych lub terapii DDA. Leczenie ambulatoryjne jest dość wygodną

Zapobieganie alkoholizmowi

uzależnienia i współuzależnienia. Przyparafialne poradnie i Caritas. Ruch samopomocowy - grupy AA, Al-Anon, Wspólnota Alateen, DDA (Dorosłe Dzieci

Dorastanie a nerwica

oraz młodej osoby dorosłej w znaczącym stopniu wpływają relacje w rodzinie. Nie bez powodu mówimy na przykład o syndromie DDA, który charakteryzuje

Toksyczni rodzice

, alkoholizm w rodzinie (problematyka DDA - dorosłych dzieci alkoholików), odrzucenie lub opuszczenie malucha, oddanie do domu dziecka lub placówek opiekuńczo

Uzależnienie od alkoholu

(Anonimowych Alkoholików), Grupy Rodzinne Al-Anon i Alateen, ośrodki terapii uzależnień i współuzależnienia, grupy wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci