Depresyjne mysli

Objawy depresyjne

depresję dzieli się na epizod depresyjny, zaburzenia depresyjne nawracające i dystymię - należącą do grupy uporczywych zaburzeń depresyjnych. Na przebieg (...) przebiega łagodnie, natomiast w wieku...

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia depresyjne należą do grupy zaburzeń nastroju, czyli zaburzeń afektywnych. Istnieją różne rodzaje depresji w zależności od jej nasilenia (...) sobie sprawę, że zaburzenia depresyjne to nie tylko problem psychologiczny,...

Osobowość depresyjna

? Czy osobowość depresyjna jest uznawana za zaburzenie osobowości? Cechy osobowości a depresja Jakie dokładnie cechy osobowości mogą sprzyjać wystąpieniu (...) ugruntowane lub uzależnione jest od czynników zewnętrznych, wówczas...

Nerwica depresyjna

, zwłaszcza wśród młodych osób. Przykładem zaburzenia nerwicowego jest nerwica depresyjna, znana także jako dystymia. Jest to chroniczny rodzaj depresji (...) , który objawia się stale pogorszonym nastrojem. Symptomy nerwicy depresyjnej...

Zespół depresyjny

Zaburzenia depresyjne są najczęściej diagnozowanym i spotykanym problemem psychicznym. Depresja to nie tylko patologiczny smutek czy przygnębienie (...) na całym świcie, we wszystkich kulturach. W ostatnim czasie coraz częściej mówi...

Zaburzenia lękowo-depresyjne

Jednoznaczna diagnoza zaburzeń psychicznych czasem bywa trudna. Dzieje się tak w przypadku mieszanych zaburzeń lękowo-depresyjnych. Problemy (...) objawy depresji, jak i nerwicy przebiegają łagodnie, przez co diagnoza jest utrudniona. Mieszane...

Czy marihuana łagodzi objawy depresyjne?

złagodzenia objawów depresyjnych. Tymczasem badanie medyczne przeprowadzone w Kalifornii wykazało, że 26,1 procent uczestników zgłosiło korzyści (...) depresyjnych, mieli więcej objawów dpresyjnych niż lękowych. Naukowcy...

Psychoza maniakalno-depresyjna

Psychozę maniakalno-depresyjną uznaje się za jeden z rodzajów depresji. Nie jest to jednak do końca prawidłowa nazwa tej jednostki nozologicznej (...) . Zaburzenie maniakalno-depresyjne lepiej określić jako cyklofrenia...

Reakcja depresyjna a depresja (WIDEO)

Obniżenie nastroju, które utrzymuje się dłuższy czas często nazywane jest depresją. Często pojęcie to jednak używane jest bezzasadnie, bo należy odróżnić brak dobrego samopoczucia od ciężkiej choroby psychicznej. Takie traumatyczne doświadczenia życiowe...

GIF wstrzymuje popularny lek na zaburzenia depresyjne

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Ketilept retard 50 mg stosowanego w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, epizodów ciężkiej depresji czy schizofrenii. Decyzję podjęto niezwłocznie. Wstrzymanie...

Tożsamość płciowa dziecka

się zaburzenia nerwicowe i depresyjne. Osoby te potrzebują wówczas nie tylko wsparcia ze strony psychologa, lecz także przede wszystkim pomocy (...) towarzyszą w odniesieniu do wszystkich podpunktów. Spróbuj pogodzić się z myślą, że...

Jak radzić sobie ze stresem? (WIDEO)

Stres jest integralną częścią ludzkiego życia. Około 60% osób odczuwa dolegliwości związane ze stresem, stany depresyjne i lęki. Zaś sytuacje (...) oraz zaburzenia depresyjne. Zbyt duża dawka stresu jest przyczyną zespołu...

Rokowania w depresji (WIDEO)

Depresja jest chorobą wysoce złożoną. Jej rokowania w poszczególnych przypadkach zależą od spektrum i nasilenia objawów depresyjnych (...) (które mogą dotykać zarówno ciała jak i umysłu - wyróżniamy więc objawy somatyczne i psychiczne...

Czy depresja jest chorobą śmiertelną? (WIDEO)

, które mają na celu zakończenie cierpienia, urojenia depresyjne czy pogrążanie się w negatywnych myślach. Chore osoby często mogą próbować targnąć (...) się na swoje życie i nierzadko ma to swoje tragiczne skutki. Bardzo ważne jest...

Depresja: urojenia (WIDEO)

urojenia winy i kary. Opierają się na przekonaniu nihilistycznym, o marności życia ludzkiego i kruchości egzystencji. Urojeniom depresyjnym towarzyszy hipochondria. Jak objawiają się urojenia w depresji?

Jak przetrwać najsmutniejszy poniedziałek w roku?

Czujesz się dziś osłabiony, wszystko cię denerwuje i brakuje ci motywacji? Nic dziwnego - to właśnie 18 stycznia przypada najbardziej depresyjny (...) motywacji do działania. I tak oto wszystkie te czynniki kumulują się właśnie w ten...

Pierwsze objawy depresji

można zapobiec. Objawy zaburzeń depresyjnych Do pierwszych oznak depresji zalicza się: bezsenność, która zazwyczaj polega na wczesnym budzeniu się, około

Depresja w chorobach neurologicznych (WIDEO)

się, że na zaburzenia depresyjne cierpi ponad połowa chorych na różnego rodzaju choroby neurologiczne. Depresja szczególnie często współwystępuje z następującymi (...) . Takie zmiany u pacjenta powinny to być sygnałem, że być może oprócz...

Możliwe skutki menopauzy (WIDEO)

i skłonnościami depresyjnymi. Dolegliwości upośledzają codzienne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Jakie są skutki menopauzy wpływające niekorzystnie na stan zdrowia?

Przyczyny depresji: teoria Antonovsky'ego (WIDEO)

koherencji może rozwinąć objawy zespołu depresyjnego. Depresja ma w takim przypadku podłoże psychogenne. Obecnie większość badaczy depresji przychyla (...) powinny dwa czynniki: predysponujące natury biologicznej, psychogenne (bezpośrednio...

Objawy i leczenie depresji

. Do podstawowych objawów zespołu depresyjnego zalicza się: obniżenie nastroju, obniżenie napędu psychoruchowego, zaburzenia rytmów okołodobowych, lęk (...) i szereg objawów somatycznych (np. w depresji maskowanej). W Międzynarodowej...

Depresja jednobiegunowa

dwubiegunowa CHAD albo zaburzenie maniakalno-depresyjne. Natomiast depresję jednobiegunową utożsamia się często z depresją ciężką, kliniczną (...) nastrój depresyjny od depresji klinicznej i jak manifestuje się depresja...

Interakcje błonnika z lekami

się na choroby depresyjne. Powoduje on wiązanie cząsteczek jonów i atomów, co prowadzi do zmiany stężenia trójpierścieniowych leków antydepresyjnych (...) . Powoduje przez to zahamowanie działania medykamentów i wzmożenie stanów depresyjnych,...

Zdrowie psychiczne

, np. żałoba po stracie bliskiej osoby. Do poważnych chorób psychicznych zalicza się: depresję, nerwicę, choroby lękowe i schizofrenię. Zaburzenia depresyjne (...) epizodu depresyjnego ważny jest obraz kliniczny. O...

Depresja - rozpoznanie, rodzaje, epidemiologia, mity o depresji

? Jakie można wyróżnić rodzaje depresji? Dlaczego zaburzenia depresyjne należą do najczęstszych zaburzeń afektywnych? Depresja - charakterystyka Smutek i wesołość (...) , już nas tak nie cieszy. Potocznie pojęcie depresji służy lekarzom...

Zaburzenia depresyjno-lękowe

Jednoznaczna diagnoza zaburzeń psychicznych czasem bywa trudna. Dzieje się tak w przypadku mieszanych zaburzeń lękowo-depresyjnych. Problemy (...) się jako zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane (F41.2) albo jako depresję...

Depresja dzieci

ulgowej", jeśli chodzi o podatność na depresję. Co więcej, zaburzenia depresyjne w postaci tzw. depresji anaklitycznej mogą pojawić się już u niemowląt (...) jest ona po prostu nierozpoznawana. Zaburzenia depresyjne...

Leczenie depresji u dzieci (WIDEO)

Depresja u dzieci jest poważnym problemem zdrowotnym i psychicznym. U osób w wieku szkolnym rzadko występują objawy stanów depresyjnych

Pacjent po nieudanej operacji (WIDEO)

depresyjnie. Wynika to z faktu, iż musiał on przejść cały proces rekonwalescencji po operacji, która musi zostać wykonana powtórnie. Wymaga

Depresja: przyczyny (WIDEO)

zakłócenia aktywności substancji chemicznych, np. noradrenaliny, dopaminy i serotoniny. Minimalna zmiana neuroprzekaźników może wpływać na zaburzenia depresyjne. Jakie są najczęstsze przyczyny depresji?

Psychoza afektywna

zespołami afektywnymi - epizodem maniakalnym i depresyjnym. Psychoza schizoafektywna jest często utożsamiana z psychozą mieszaną, gdyż okresowy przebieg (...) maniakalny (F25.0), typ depresyjny (F25.1) i typ mieszany...

Rodzaje depresji

zaburzeń depresyjnych jest trudna i niejednoznaczna. Trudność ta wynika przede wszystkim z bardzo różnych kryteriów, jakim podlegają próby podziału depresji (...) poporodową, depresję reaktywną, sezonowe zaburzenia afektywne, depresję...

Depresja: obniżanie stresu (WIDEO)

własnej wartości i wiary we własne siły - to tylko niektóre objawy nastrojów depresyjnych. Jeżeli wszystkie te objawy mają kilkutygodniowy przebieg

Terapia depresji (WIDEO)

u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z naszego otoczenia niepokojące objawy depresyjne

Depresja a związki

. Jedną z ciężkich chorób, które wystawiają na próbę trwałość relacji, jest depresja. Kto choruje na zaburzenia depresyjne? Depresja jest poważną

Sport a depresja

intensywnością wysiłku fizycznego a występowaniem objawów depresyjnych. W doświadczeniu wzięły udział 663 osoby powyżej 65. roku życia. Okazało (...) się, że redukcja poziomu aktywności fizycznej sprzyja pojawieniu się symptomów chorobowych...

Obniżony nastrój

decyduje o rozpoznaniu epizodu depresyjnego - łagodnego, umiarkowanego bądź ciężkiego. Każdy z nas doświadcza tzw. „dołków psychicznych (...) , są zniechęceni, ale miewają też okresy dobrego samopoczucia. Nastrój depresyjny Ludzie...