druzy

Formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

podsiatkówkowej oka złogów (druzów). Postać sucha AMD jest spowodowana obumieraniem komórek barwnikowych i fotoreceptorów plamki żółtej i zanikiem (...) . Charakterystyczna jest obecność tzw. druzów małych, żółtawych...

Aktynomikoza

, tzw. druzami, które są koloniami promieniowców. Ropnie tworzą się również w płucach i przewodzie pokarmowym. W niektórych przypadkach ropień powstały