druzy

Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

Formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

podsiatkówkowej oka złogów (druzów). Postać sucha AMD jest spowodowana obumieraniem komórek barwnikowych i fotoreceptorów plamki żółtej i zanikiem (...) . Charakterystyczna jest obecność tzw. druzów małych, żółtawych złogów w obrębie siatkówki. Druzy widoczne są w badaniu dna oka jeszcze zanim wystąpią...

Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

Przyczyny zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

komórkach warstwy pigmentowej siatkówki odkładają się nietypowe związki w postaci druz - nieprawidłowych złogów. Druzy widoczne są w badaniu dna oka

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Aktynomikoza

, tzw. druzami, które są koloniami promieniowców. Ropnie tworzą się również w płucach i przewodzie pokarmowym. W niektórych przypadkach ropień powstały

Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

. W jej przebiegu na dnie oka pojawiają się druzy, zaniki i przegrupowania barwnika. Przebieg jest powolny, kilku- do kilkunastoletni. Finalnie