eGFR

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Chorzy na raka płuc pozbawieni dostępu do nowoczesnej diagnostyki

już wiemy, że w ok. 10 proc. przypadków niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) wiodącą rolę odgrywa mutacja w genie EGFR, natomiast u ok. 6 proc. chorych (...) z mutacją EGFR mają dostęp do trzech leków, ale najpierw należy takich pacjentów zidentyfikować, wyłonić spośród tych, którzy powinny być leczeni inaczej

Badania

Rejestracja na bezpłatne badania nerek

. Większość z przebadanych jest zdrowa. Jednak u prawie 10% chorych kreatynina i eGFR były niezgodnie z normami. Może to świadczyć o (https (...) ) oraz w Kozienicach - 24 % (NEFROTEST jesienią 2013 roku). Najmniej natomiast w Legnicy - 1% (NEFROTEST w marcu 2012). Średnio eGFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej