eGFR

Żywienie

BPA może sprzyjać wzrostowi zapalnego raka piersi

. Odkryli, że BPA, chemikalia trójchloroetanowe (HPTE) i metoksychlor powodowały wzrost sygnalizacji w receptorach naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR (...) ), które znajdują się na powierzchni komórki. Po aplikacji nawet niewielkich dawek BPA aktywacja EGFR prawie się podwoiła. Sygnalizacja szlaku MAPK

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Chorzy na raka płuc pozbawieni dostępu do nowoczesnej diagnostyki

, że w ok. 10 proc. przypadków niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) wiodącą rolę odgrywa mutacja w genie EGFR, natomiast u ok. 6 proc. chorych w genie (...) z mutacją EGFR mają dostęp do trzech leków, ale najpierw należy takich pacjentów zidentyfikować, wyłonić spośród tych, którzy powinny być leczeni inaczej

Badania

Rejestracja na bezpłatne badania nerek

. Większość z przebadanych jest zdrowa. Jednak u prawie 10% chorych kreatynina i eGFR były niezgodnie z normami. Może to świadczyć o chorobie nerek. Najwięcej (...) natomiast w Legnicy - 1% (NEFROTEST w marcu 2012). Średnio eGFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej, potocznie mówiąc wskaźnik sprawności nerek

Onkologia

Francja: nowoczesne leczenie 
chorych na raka

. W czerwcu 2009 roku Europejska Agencja Leków zaakceptowała terapię gefitynibem u chorych na raka płuca z mutacją w genie EGFR. W efekcie (...) , delecją 17p, mutacją TP53). Ale najwięcej terapii jest dedykowanych pacjentom z rakiem płuca (z mutacją i zwiększoną ekspresją EGFR, z translokacją ALK