Elektrokardiogram

Czy EKG boli? (WIDEO)

czy holter EKG. Chociaż badanie EKG jest proste do przeprowadzenia, interpretacja elektrokardiogramu wymaga specjalistycznej wiedzy, gdyż przeciętny

Badanie snu

przyklejony na szyi), elektrokardiogramu (czynność serca rejestrowana przez elektrody umieszczone na skórze klatki piersiowej), rejestruje się ponadto

Wrodzone wady serca

Najczęstsze badania przy diagnostyce wad serca to: rentgen klatki piersiowej, elektrokardiogram, echokardiogram. Są one zalecane przy diagnostyce wad

Kołatanie serca

pacjenta, zadaje mu pytania dotyczące objawów i zwykle zleca badanie elektrokardiogramem (badanie EKG). Jeśli pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej

Zespół Mallory'ego-Weiss'a

, elektrokardiogram i badanie enzymów serca (przy podejrzeniu niedokrwienia mięśnia sercowego), badanie poziomu kreatyniny, elektrolitów oraz mocznika

Omdlenie - charakterystyka, klasyfikacja

się podskórnie w znieczuleniu miejscowym, a jego bateria pozwala na 18-24 miesięcy pracy. Dostarcza on wysokiej jakości elektrokardiogram. Ma pamięć stałą (...) z prawidłowym elektrokardiogramem spoczynkowym i omdleniami...

Zawał serca

to: objawy, zmiany w elektrokardiogramie oraz podwyższenie wartości markerów biochemicznych. Objawy opisane powyżej są najważniejszym kryterium

Znieczulenie ogólne

operacyjnym, pielęgniarki podłączają go do elektrokardiogramu w celu oceny rytmu serca przed oraz w trakcie operacji. Oprócz tego na rękę pacjenta