Gad

Anty-GAD

Przeciwciała anty-GAD to przeciwciała przeciwko enzymowi o nazwie dekarboksylaza kwasu glutaminowego. Należą one, obok przeciwciał przeciwyspowych (...) lub infekcji wirusowych. Przydatność kliniczna oznaczania przeciwciał przeciwko...

Cukrzyca LADA

w zniszczeniach komórek beta wysp trzustkowych odgrywają przeciwciała anty-GAD i ICA, z czego rozstrzygającym w diagnostyce cukrzycy LADA jest test (...) na obecność anty-GAD. Powstawanie cukrzycy LADA ICA to przeciwciała...

Badanie na obecność przeciwciał przeciwwyspowych

glutaminowego (Anty GAD) Test na obecność przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (a konkretnie jego izoenzymowi o masie cząsteczkowej 65 (...) ) wydaje się być najczulszym wykładnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu...

Zespół lęku uogólnionego

Zespół lęku uogólnionego (ang. GAD - Generalized Anxiety Disorder , inaczej - lęk uogólniony) jest to zaburzenie psychiczne zaliczane do zaburzeń (...) . Dzieci i młodzież z GAD - inaczej niż dorośli - nie zdają sobie...

Rodzaje cukrzycy

poziomu przeciwciał anty-GAD, gdyż ich obecność we krwi potwierdza rozpoznanie LADA. Pomocne może być także badanie peptydu C, którego stężenie we krwi