Trwa ładowanie...

Genogram- co to jest i w jakim celu się go wykonuje?

Genogram jest graficznym modelem przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, nieco zbliżonym do drzewa genealogicznego. Możemy interpretować go jako mapę relacji i powiązań danego rodu. Genogram jest często wykorzystywany w terapii rodzinnej, a także w psychoterapii. Schemat ten umożliwia poznanie tradycji, charakterystycznych cech, uzależnień, związków, a także innych zależności występujących w rodzinie.

Genogram – co to jest?

Genogram to nic innego jak mapa przypominająca drzewo genealogiczne, ukazująca relacje i powiązania między członkami danej rodziny. Dzięki genogramowi możemy poznać ważne wydarzenia z przeszłości, rodzinne tradycje, charakterystyczne cechy przodków, uzależnienia, z którymi borykali się członkowie rodu.

Ponadto, graficzny model przekazów transgeneracyjnych w rodzinie pozwala poznać dysfunkcyjne zachowania i przyczyny problemów danej rodziny. Model ten najczęściej wykorzystywany jest w psychoterapii, pomocy społecznej, terapii rodzinnej.

Genogram zawiera szczegółowe informacje na temat dat urodzin i śmierci członków rodziny, przyczyny zgonów, daty zawierania małżeństw, daty rozwodów. Schemat opisuje również dysfunkcje takie jak: uzależnienia, zaburzenia psychiczne, traumy.

Genogram – w jaki sposób się go wykonuje?

Genogram rysowany jest w towarzystwie terapeuty. Mapa pozwala nam odkryć relacje między członkami rodziny (poznanie pochodzenia i korzeni rodu jest sprawą drugorzędną). Genogram powinien zawierać informacje o co najmniej trzech pokoleniach wstecz. Tworząc mapę relacji rodzinnych musimy pamiętać nie tylko o rodzicach czy dziadkach, ale również o kuzynach, rodzeństwie ciotecznym, ciotkach czy stryjach.

Osoby z nami spokrewnione zaznaczamy za pomocą symboli. Kółkami oznacza się płeć żeńską, natomiast kwadratami płeć męską. W mapie należy uwzględnić imiona, nazwiska, przezwiska członków rodziny, a także więzy, które łączą lub łączyły poszczególne osoby.

Genogram powinien zawierać informacje na temat istotnych wydarzeń rodzinnych: narodzin, ślubów, rozwodów, śmierci, pogrzebów. Dodatkowo, informacje o miejscu pobytu danej osoby, miejscu narodzin. Warto uwzględnić również pochodzenie etniczne członków rodziny, ich wykształcenie, przynależność wyznaniową.

Małżeństwa oznacza się symbolem mężczyzny po lewej stronie i kobiety po prawej stronie (symbole te połączone są linią poziomą).

Symbol dwóch pionowych równoległych linii oznacza zazwyczaj rozwód, rozstanie między członkami rodziny. Potomkowie rodu zestawiani są od od najstarszych do najmłodszych (zaznaczamy ich od lewej do prawej strony).

Genogram powinien szczegółowo opisywać dysfunkcyjne tradycje rodzinne np. alkoholizm, uzależnienie od hazardu, przemoc w rodzinie, tendencje poligamiczne itd. Tworząc genogram musimy uwzględnić choroby członków rodziny (np. chorobę psychiczną, depresję).

Gdzie znaleźć potrzebne informacje?

Gdzie znaleźć informacje potrzebne do stworzenia genogramu? Warto skorzystać z:

  • informacji zawartych w księgach parafialnych i metrykalnych,
  • relacji i wspomnień żyjących członków rodziny,
  • albumów rodzinnych,
  • relacji sąsiadów i znajomych rodziny,
  • informacji zawartych w dokumentacji sądowej,