GFR

Badania

Klirens kreatyniny

GFR), który mówi nam o tym, ile mililitrów osocza przepływa przez nerki w ciągu jednej minuty. W prawidłowo funkcjonujących nerkach wielkość GFR (...) ? Jak już wspomniano we wstępie, klirens kreatyniny jest miernikiem funkcji nerek. Na jego podstawie możemy wyliczyć wielkość przesączania kłębuszkowego GFR

Badania

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

kreatyniny w surowicy krwi; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania kłębuszkowego (GFR); stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi (...) . Nie powinna ona jednak przekraczać górnej granicy normy. Przesączanie kłębuszkowe (GFR) jest parametrem, który dokładniej niż stężenie kreatyniny we krwi

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

Wpływ chorób nerek na choroby serca

mięśnia serca. Warto pamiętać, że zmniejszone przesączanie kłębuszkowe, czyli tzw. wskaźnik GFR poniżej 60 ml/min., jest czynnikiem niekorzystnie

Normy laboratoryjne

CAMP

jednak pamiętać, że wydalanie cAMP jest uzależnione od prawidłowego przesączania kłębuszkowego w nerkach (czyli od prawidłowej wartości GFR), dlatego (...) się w przedziale 1,7 - 2,1 nmol/100 ml GFR, przy czym wartość nefrogennego cAMP powinna stanowić 10 - 42% całkowitego cAMP. W celu oceny prawidłowej funkcji

Normy laboratoryjne

Kreatynina - prawidłowe stężenie, interpretacja wyników

kłębuszkowego (GFR) i stanowi dobry wskaźnik do oceny funkcji filtracyjnej nerek. Przy wykorzystywaniu stężenia kreatyniny we krwi do oceny funkcji nerek (...) . Także przy korzystaniu ze stężenia kreatyniny w surowicy do oceny GFR należy być ostrożnym, ponieważ jeśli przesączanie nerkowe jest już znacznie upośledzone...

Anemia - typy choroby i ich przyczyny

Anemia a choroby nerek

, ewentualnych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz innych narządów. ocena funkcji nerek (kreatynina, mocznik), ocena GFR (wskaźnik

Urologia i nefrologia

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

się na podstawie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR). Jest to ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do moczu (...) ml/min. Wartości poniżej 90 ml/min pozwalają rozpoznać przewlekłą niewydolność nerek. Oznaczenie GFR prowadzi się wykorzystując marker, jakim

Badania

Kreatynina

można zbadać wskaźnik GFR, który informuje nas o wielkości przesączania kłębuszkowego. Pomaga określić przepływ osocza przez nerki w czasie jednej

Diety dla chorych

Dieta w chorobach nerek

oraz klirens kreatynowy (GFR). Ograniczenie białka zapobiega konieczności leczenia dializacyjnego. Minimalna zawartość białka, jaką musi zawierać dieta

Urologia i nefrologia

Kłębuszkowe zapalenie nerek

się je, gdy dojdzie do utraty co najmniej połowy GFR (wskaźnika wydajności filtracji kłębuszkowej) w czasie nie dłuższym od trzech miesięcy. Jednocześnie w obrazie