Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

GFR

Badania

Klirens kreatyniny

przesączania kłębuszkowego (tzw. wskaźnik GFR), który mówi nam o tym, ile mililitrów osocza przepływa przez nerki w ciągu jednej minuty. W prawidłowo (...) funkcjonujących nerkach wielkość GFR wynosi 120 ml/min (czyli w ciągu jednej minuty w kłębuszkach nerkowych ulega przesączeniu 120 ml osocza). Na podstawie

Badania

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

kreatyniny w surowicy krwi; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania kłębuszkowego (GFR); stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi (...) . Nie powinna ona jednak przekraczać górnej granicy normy. Przesączanie kłębuszkowe (GFR) jest parametrem, który dokładniej niż stężenie kreatyniny we krwi

Niewydolność nerek

Wpływ chorób nerek na choroby serca

mięśnia serca. Warto pamiętać, że zmniejszone przesączanie kłębuszkowe, czyli tzw. wskaźnik GFR poniżej 60 ml/min., jest czynnikiem niekorzystnie

Normy laboratoryjne

CAMP

jednak pamiętać, że wydalanie cAMP jest uzależnione od prawidłowego przesączania kłębuszkowego w nerkach (czyli od prawidłowej wartości GFR), dlatego (...) się w przedziale 1,7 - 2,1 nmol/100 ml GFR, przy czym wartość nefrogennego cAMP powinna stanowić 10 - 42% całkowitego cAMP. W celu oceny prawidłowej funkcji

Normy laboratoryjne

Kreatynina we krwi

w ten sposób klirensu kreatyniny odpowiada z dużym przybliżeniem wartości przesączania kłębuszkowego (GFR) i stanowi dobry wskaźnik do oceny funkcji (...) stężenie kreatyniny może być niskie pomimo upośledzenia funkcji nerek. Także przy korzystaniu ze stężenia kreatyniny w surowicy do oceny GFR należy

Badania

Kreatynina

kreatyniny Dokładniejszym badaniem, które pomaga ocenić czynność nerek, jest tzw. klirens kreatyniny. Dzięki niemu można zbadać wskaźnik GFR

Anemia - typy choroby i ich przyczyny

Anemia a choroby nerek

nerek, ewentualnych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz innych narządów. ocena funkcji nerek (kreatynina, mocznik), ocena GFR

Urologia i nefrologia

Niewydolność nerek

, które mogą mieć wpływ na leczenie. Stopień wydolności nerek określa się na podstawie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR (...) niewydolność nerek. Oznaczenie GFR prowadzi się wykorzystując marker, jakim jest kreatynina. Klirens kreatyniny powinno się oznaczać w dobowej

Diety dla chorych

Dieta w chorobach nerek

i kreatyniny w osoczu krwi oraz klirens kreatynowy (GFR). Ograniczenie białka zapobiega konieczności leczenia dializacyjnego. Minimalna zawartość białka, jaką

Urologia i nefrologia

Kłębuszkowe zapalenie nerek

. Rozpoznaje się je, gdy dojdzie do utraty co najmniej połowy GFR (wskaźnika wydajności filtracji kłębuszkowej) w czasie nie dłuższym od trzech miesięcy