GFR

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

Wpływ chorób nerek na choroby serca

mięśnia serca. Warto pamiętać, że zmniejszone przesączanie kłębuszkowe, czyli tzw. wskaźnik GFR poniżej 60 ml/min., jest czynnikiem niekorzystnie

Normy laboratoryjne

CAMP

jednak pamiętać, że wydalanie cAMP jest uzależnione od prawidłowego przesączania kłębuszkowego w nerkach (czyli od prawidłowej wartości GFR), dlatego (...) się w przedziale 1,7 - 2,1 nmol/100 ml GFR, przy czym wartość nefrogennego cAMP powinna stanowić 10 - 42% całkowitego cAMP. W celu oceny prawidłowej funkcji

Anemia - typy choroby i ich przyczyny

Anemia a choroby nerek

), ocena GFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej) oraz elektrolitów, * morfologia krwi wraz z (/rozmaz-krwi-obwodowej), poziom żelaza, ferrytyny, TIBC