Goraczka niemowle

Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

Gorączka a białaczka

. Również inne choroby mogą powodować stany gorączkowe o bardzo podobnym przebiegu jak w przypadku białaczki. Np. goraczka z nocnymi potami może towarzyszyć gruźlicy