Her2 dodatni

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Receptor HER2 dodatni w raku żołądka (WIDEO)

liczbę tego receptora na powierzchni, określamy jako nowotwory HER2 dodatnie. Aby to stwierdzić, bada się ilość białka receptorowego. Do wykrycia HER2 (...) czynnika wzrostu nazywamy receptorami HER. Znamy cztery rodzaje receptorów HER, a jednym z nich jest receptor HER2. Nowotwory,...

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Nadekspresja HER2 (WIDEO)

Najważniejszą kwestią w każdym rodzaju choroby nowotworowej jest odpowiednia diagnostyka oraz wczesne wykrycie choroby. W dzisiejszych czasach diagnoza stwierdzająca zachorowanie na nowotwór, nie zawsze oznacza najgorsze. Poddawanie się regularnym badaniom, a także stosowanie się do zaleceń lekarza, jest podstawową kwestią w profilaktyce tej podstępnej...

Diagnostyka raka piersi

Receptor HER2 (WIDEO)

Receptor HER2 (human epidermal growth factor 2, ludzki nabłonkowy czynnik wzrostu) należy do grupy receptorów błonowych, czyli powierzchownych (...) receptora HER2 wiąże się niestety ze zwiększoną złośliwością nowotworu. Komórki nowotworowe w takich przypadkach szybciej się dzielą, co oznacza

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Metody określania HER2 (WIDEO)

Choroby nowotworowe to w dzisiejszych czasach jedna z największych obaw, z jaką mierzą się ludzie każdego dnia. Istnieje wiele odmian chorób nowotworowych, z których nie każda jest rakiem - wiele z nich jest niezłośliwa. Wszystko jednak zależy od odpowiedniej diagnostyki i przyjmowania leczenia. Co warto wiedzieć na temat diagnostyki chorób nowotworowych?...

Leczenie raka piersi

Tabletka na raka piersi

z rakiem piersi. Rak piersi HER2-dodatni W przypadku raka piersi o statusie HER2-dodatnim przyczyną rozwoju choroby jest nadmierna ekspresja (...) Na rynku dostępny jest lek w formie tabletek, który można stosować w przypadku HER2-dodatniego raka piersi. Na ten typ nowotworu cierpi...

Leczenie raka piersi

Chemioterapia i terapia celowana w walce z rakiem piersi z przerzutami do mózgu

rozrostu guza. Z tego względu rak piersi HER2 dodatni daje złe rokowania i często prowadzi do przerzutów. U około 30-40% chorych występują przerzuty (...) łączenia chemioterapii i terapii celowanej udział wzięło 45 kobiet u których rak piersi HER2 dodatni dał przerzuty do mózgu. Pacjentki

Leczenie raka piersi

Terapia celowana w raku piersi (WIDEO)

przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy białkowej. Jest on skuteczny w zatrzymywaniu rozwoju raka piersi, jeśli jest to rak HER2-dodatni. Wszystkie doustne terapie (...) HER2. Są to także chore leczone herceptyną i innymi cytostatykami takimi jak antracyklina i docetaksel. Jeśli terapia cytostatykami...

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Nowe osiągnięcia w leczeniu nowotworów żołądka (WIDEO)

ręką większej ilości ludzi niż przed laty. Zastosowanie terapii celowanej skierowanej przeciwko receptorowi HER2 jest już uznanym i bardzo skutecznym (...) .). Testy kliniczne wskazują, że lek blokujący receptor HER2 w wielu przypadkach przedłuża życie chorym, a także prowadzi do zmniejszenia się zmian

Newsy - zdrowie

Rozprzestrzenianie się raka piersi może być zatrzymane przez już istniejący lek

, progestagenowych i obecność receptora HER2 na powierzchni. Jest to bardziej agresywna postać raka. Najczęstszą postacią raka jest jednak ten z zawartością (...) receptorów estrogenowych (rak ER-dodatni). Gdy te receptory odbierają sygnały hormonalne, mogą wspierać wzrost komórek rakowych. Na szczęście, istnieje

Ciąża i dziecko

Nowe terapie w leczeniu raka piersi. Ryzyko zachorowania, rokowania, problemy

, tak dziś mówimy o terapiach spersonalizowanych, celowanych. Rak piersi hormonozależny będzie więc inaczej leczony niż rak HER2-dodatni? Oczywiście. Dziś (...) nowotworu. Znaczny postęp dokonał się w leczeniu jednego z podtypów raka piersi, HER2-dodatniego. To choroba o skłonności do agresywnego...

Newsy

Nowy lek na potrójnie negatywnego raka piersi

, ani dla HER2, zatem pacjenci chorujący na ten typ nowotworu nie kwalifikują się do leczenia wysoce nowoczesną metodą hormonalną czy też Herceptyną (...) (Trastuzumab), nakierowaną na receptory HER2. Nowe badanie, opublikowane 24 października 2016 w magazynie "Nature Medicine", mówi, że potrójnie negatywny

Leczenie raka piersi

Rak piersi - choroba wyleczalna? (WIDEO)

zaawansowane (40%) i rozsiane (10%). Innymi czynnikami wpływającymi na rokowania przy nowotworach są: wiek, nadekspresja receptora HER2, stopień

Newsy

Substancja zawarta w papryczkach chili może powstrzymać raka piersi

wzrostu typu 2 (HER2). Nowotwór zawierający HER2 jest zazwyczaj uleczalny za pomocą terapii, a nawet pewnych medykamentów. Rodzaje raka (...) które nie zawierają HER2, estrogenu i progesteronu nazywa się nowotworami potrójnie ujemnymi. Według badań, taki rodzaj raka jest trudniejszy do wyleczenia,...

Leczenie raka piersi

Skuteczność terapii celowanych (WIDEO)

stosowany w leczeniu raka piersi (herceptyna) u chorych z nadekspresją receptora HER2 jest nieskuteczny. U takich pacjentów, u których herceptyna nie przynosi

Badania

Testy genetyczne w onkologii

her2. Jest to jedna z najzłośliwszych postaci tego nowotworu. Obecnie istnieje już lek celujący dokładnie w produkt tego genu. Herceptyna znacząco (...) poprawia wyniki leczenia tej postaci raka piersi. Kiedyś wykrycie genu her2 oznaczało wyrok śmierci ze względu na wyjątkowo złośliwy charakter guza, a

Rodzaje raka piersi

Rak naciekający

, stopień złośliwości raka, stan receptorów hormonalnych, poziom HER2 oraz stan węzłów chłonnych. Odpowiednio wczesne wykrycie zmian nowotworowych

Kontuzje i urazy

Cieśń nadgarstka - przyczyny, objawy, leczenie

także trudności z trzymaniem przedmiotów i zaciskaniem dłoni w pięść. Inne symptomy to: dodatni objaw Tinela oraz dodatni objaw Phalena. Dodatni objaw Tinela (...) polega na występowaniu parestezji w obrębie palców unerwionych przez nerw pośrodkowy na skutek pukania w nerw pośrodkowy. Natomiast dodatni...

Diagnostyka boreliozy

Badania na boreliozę

. BBU/ml, Wynik wątpliwie dodatni - 9,1-10,9 j. BBU/ml, Wynik nisko dodatni - 11-20 j. BBU/ml, Wynik wysoko dodatni - 21-30 j. BBU/ml, Wynik (...) bardzo wysoko dodatni - powyżej 30 j. BBU/ml. Test Western blot i test PCR na boreliozę W teście Western blot wykrywane są specyficzne...

Badania

Próba tuberkulinowa - charakterystyka, interpretacja wyniku, problemy z odczytem

na gruźlicę. Wynik próby tuberkulinowej może być dodatni lub ujemny, z czego dodatni wskazuje na chorobę. Odczyt próby tuberkulinowej należy przeprowadzić (...) tam stwardnienie w odstępie 48-72 godzin po przeprowadzeniu próby oznacza to, że wynik jest dodatni, a więc organizm zareagował na próbę...

Test ciążowy - wskazania, rodzaje, przebieg

Co może mieć wpływ na wynik testu ciążowego?

. Zazwyczaj trzeba to zrobić w przeciągu 1-5 minut od momentu wykonania testu. Ciąża ektopowa Wynik testu ciążowego może być dodatni przy ciąży ektopowej (...) W przypadku obecności dużej ilości białka w moczu wynik testu ciążowego może wyjść fałszywie dodatni. Niemniej jednak, zdarza się to stosunkowo rzadko

Toksoplazmoza - objawy, ciąża, diagnostyka i leczenie

Co może spowodować toksoplazmozę w ciąży?

na toksoplazmozę przy planowaniu ciąży Warto zrobić badanie na toksoplazmozę już przy planowaniu ciąży. Jeżeli wynik będzie następujący: dodatnie IgG, a ujemne (...) . Jeżeli zarówno przeciwciała IgG, jak i IgM będą dodatnie przed ciążą, to raczej nie wymaga to leczenia, chyba że kobieta ma jakieś objawy choroby

Problemy z włosami

Elektryzujące się włosy

, zapomnisz o problemie elektryzowania. Klimatyzacja, zanieczyszczenie i niektóre tkaniny przekazują włosom dodatni ładunek elektryczny. Włosy (...) na pojawienie się elektryzacji. Włosy wysusza częste przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych. Dodatnie ładunki - kiedy nakładamy

Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

Co to jest kolka nerkowa? (WIDEO)

. To daje dodatni objaw Goldflama (bolesność przy nawet lekkim uderzeniu w tę okolicę). W takiej sytuacji chorzy zazwyczaj stosują leki o działaniu objawowym

Badania

USR - charakterystyka, wskazania do badania, opis badania, interpretacja wyników

wyeliminować kiłę. **Dodatni wynik badania USR **musi być potwierdzony odczynem krętkowym, specyficznym. Należy go przeprowadzić, ponieważ wyniki (...) często wychodzą fałszywie dodatnie, czyli takie, że sugerują one kiłę, a tak naprawdę pacjent wcale nie cierpi na tę chorobę. Wynik fałszywie dodatni...

Leukocyty w moczu - badanie, normy, schorzenia

Badanie moczu na leukocyty (WIDEO)

granulocytów, a ich wynik jest dodatni w razie obecności 4-5 leukocytów w polu widzenia w badaniu mikroskopowym. Należy pamiętać, iż niektóre

Normy laboratoryjne

Posiewy z krwi

bakterii tlenowych, jak i beztlenowych. Wyniki posiewu z krwi Jeśli wynik badania krwi jest dodatni, oznacza to, że we organizmie chorego obecne (...) zmienia na bardziej odpowiedni dla wykrytego drobnoustroju. Czasami zdarza się, że wynik jest fałszywie dodatni. Spowodowane jest to zanieczyszczeniem

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi - badania (WIDEO)

oraz charakteryzować się wystarczającą czułością. W praktyce oznacza to, że niedopuszczalne są wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Pierwszy przypadek mógłby

Normy laboratoryjne

HIV przeciwciała

i w wyniku testu na HIV uzyskał/a dodatni wynik. Po roku 1987 W Polsce każda krew oddawana w punkcie krwiodawstwa badana jest w kierunku obecności (...) się sztucznemu zapłodnieniu. Wyniki testu na przeciwciała HIV Wynik ujemny informuje, że do zakażenia HIV nie doszło. Z kolei wynik dodatni wskazuje istnienie

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 15-3

estrogenowe; receptory progesteronowe; badania genetyczne Her2/neu; badania genetyczne BRCA1 i BRCA2. Badanie poziomu markera Ca 15-3 chociaż

Normy laboratoryjne

RF - przebieg, interpretacja

, należy badanie powtórzyć. RF - interpretacja RF wskazuje na różne schorzenia. Na dodatni wynik badania RF mają wpływ: zapalenie wsierdzia; twardzina (...) ; sarkoidoza; infekcje wirusowe; choroba nowotworowa. Wynik dodatni RF może być także u osób, które przebyły operację przeszczepu skóry lub nerki od osoby

Posiew moczu - wskazania do przeprowadzenia badania, przebieg badania

Cena posiewu moczu - badanie, wskazania, przebieg, wyniki

drobnoustroju w ilości równej lub większej niż 100 000 CFU/ml uznaje się za wynik nieprawidłowy (tzw. posiew dodatni). Niezależnie od wyników, cena (...) z prywtanej wizyty do ceny posiewu moczu należy doliczyć również koszt takiej konsultacji. Dodatni wynik posiewu moczu nie zawsze jest wskazaniem do takiego

Rokowanie w raku piersi

Zaawansowanie raka piersi

możliwe przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego pierś. Hormonoterapia - stosowana u kobiet po operacji, jeżeli mają dodatnie receptory hormonalne (...) - często stosowna jako uzupełnienie zabiegu operacyjnego w tym stadium. Hormonoterapia - stosowana u kobiet po operacji, jeżeli mają dodatnie receptory

Choroby i dolegliwości

Zachłystowe zapalenie płuc - patogeneza, objawy, diagnostyka, leczenie

, jak i bakterie Gram - dodatnie. Zachłystowe zapalenie płuc - objawy Zasadniczo objawy zachłystowego zapalenia płuc będą miały podobne objawy (...) etiologicznych (bakterie gram dodatnie oraz gram ujemne), konieczne jest prowadzenie terapii, która będzie mogła działać na wiele bakterii. Z tego względu lekarze

Alergia - testy diagnostyczne

Działanie i interpretacja skórnych testów alergicznych

na podany składnik. Dodatni wynik testu alergologicznego oznacza, że w organizmie alergika wytworzone zostały przeciwciała i uwalniania jest histamina (...) alergicznych a wynik dodatni testy RAST czy ELISA nie musi jednoznacznie wskazywać alergii. Skórne testy alergiczne są najpopularniejszym sposobem

Zakrzepica żył głębokich - przyczyny, objawy, leczenie

Diagnostyka zakrzepicy - objawy, D-dimery, badania dodatkowe

wśród nich ultrasonograficzny test uciskowy (CUS). Polega on na uciśnięciu naczyń żylnych za pomocą głowicy USG. Wynik dodatni polega na niezapadnięciu się naczyń (...) pod wpływem ucisku, co świadczy o wypełnieniu całego lub części obwodu naczynia zakrzepem. Niestety zdarzają się wyniki dodatnie, kiedy chory wcale

Normy laboratoryjne

D-dimer - charakterystyka, stężenie w organizmie

, przewlekłe nadciśnienie płucne, zespół pozakrzepowy, powikłania krwotoczne Dodatni wynik badania wskazuje, że doszło do powstania skrzepliny i jej rozpadu (...) . Fałszywie dodatni wynik odnotowywano w przypadku podwyższenia poziomu reumatoidalnego czynnika, bilirubiny, lipemii lub wysokiego poziomu triglicerydów

Inne choroby neurologiczne

Obwodowy układ nerwowy

kończynie pacjenta. Objawy zespołu kanału łokciowego to: parestezje nasilające się przy zgięciu kończyny w stawie łokciowym, dodatni objaw Tinela (...) , dodatni test Fromenta (niemożność zgięcia płasko kciuka), dodatni test cyrkla (niemożność dotknięcia kciukiem opuszki małego palca), niemożność

Białko w moczu - przygotowanie, normy, interpretacja

Badanie moczu na białko (WIDEO)

dystalne. Należy pamiętać, iż testy paskowe wykrywające białko mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie, w takich przypadkach jak: krwiomocz

Planowanie płci dziecka

Jak począć chłopca?

Według metody Selnas, komórki jajowe mają potencjał ujemny albo dodatni. Plemniki męskie mają niewysoki ładunek elektryczny ujemny, a żeńskie - dodatni

Mieszkaj zdrowo

Wybieramy najlepszą suszarkę

jonizowanie dodatnie, które niekorzystnie wpływa na stan naszych włosów. Sprawia, że łuski włosów się otwierają, przez co nasza fryzura bardziej (...) ujemne, które zobojętniają jony dodatnie, dzięki czemu włosy są gładsze i piękniejsze. Moc suszarki Idealna suszarka do włosów powinna dysponować mocą

Badania

Posiew z pochwy - wskazania, charakterystyka, wynik badania

mówi się o wyniku fałszywie ujemnym. Ma ona też miejsce, gdy pacjentka w niewłaściwy sposób przygotowała się do pobrania próbek. Natomiast dodatni wynik (...) wdraża się odpowiednie leczenie. Jeśli wynik dodatni dotyczy kobiety w ciąży, to oznacza, że drogi rodne są skolonizowane przez paciorkowce grupy B i w takim...

Badania

Badanie HBS - ciąża, poród, objawy WZW, zakażenie, profilaktyka

wątroby. Jeśli badanie HBS wyjdzie dodatnie konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków podczas porodu. Badanie HBS - Badanie w ciąży (...) . Badanie HBS pokazujący dodatni wynik obecności antygenu nie jest żadnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Badanie HBS - objawy WZW

Borelioza

Diagnostyka boreliozy

można izolować ze zmian skórnych, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu stawowego i krwi, przy czym najczęściej wyniki dodatnie uzyskuje się ze zmian (...) krzyżowe i wyniki fałszywie dodatnie. Oznacza to, że test wychodzi pozytywnie w przypadku różnych chorób wirusowych i reumatycznych oraz zakażeń

Badania w łysieniu

Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu łysienia

jedynie jako ocena aktywności choroby. Polega ono na pociągnięciu w trzech różnych miejscach na skórze głowy pęków po 40-60 włosów. Wynik dodatni to ponad 10 (...) włosów wyrwanych lub powyżej trzech w każdym miejscu, oznaczają one odsetek włosów telegenowych. Nie jest to test swoisty, wynik dodatni występuje

Normy laboratoryjne

IgG - charakterystyka, przebieg

i IgA to przeciwciała, które są najczęściej oznaczane. W ocenie aktywności zarażenia istotna jest serokonwersja IgG odczynu ujemnego w dodatni (...) czy też stwierdzić, że wynik jest fałszywie dodatni. Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ISBN 83-200