Hipochondryk

Psychalgia

hipochondryk" może z czasem ujawić się w pełni choroba somatyczna, np. SM, dlatego należy skrupulatnie rozważyć wszystkie możliwe rozpoznania

Cała prawda o hipochondrii

, to hipochondryk wypatruje w swoim ciele wszystkich oznak mających świadczyć o tym, że wyimaginowana choroba właśnie go „dopadła". Dlatego każdy ból (...) z farmakoterapią. Daje to szansę na znaczną poprawę jakości życia osoby, u której...

Rodzaje nerwicy

objawiają się w formie uczucia bólu zlokalizowanego w różnych częściach organizmu, ale nie są spowodowane żadną chorobą somatyczną. Hipochondryk czuje

Ważne tematy