Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Kamila Drozd

Rozdzielność majątkowa - podpisanie umowy, działanie

Avatar placeholder
01.04.2021 17:18
Rozdzielność majątkowa to umowa pomiędzy przyszłymi małżonkami dotycząca ich finansów
Rozdzielność majątkowa to umowa pomiędzy przyszłymi małżonkami dotycząca ich finansów (123rf.com)

Intercyza przed ślubem lub po zawarciu małżeństwa może dotyczyć rozdzielności majątkowej między partnerami. Rozdzielność majątkową zawiera się, kiedy para chce, aby ich stosunki majątkowe odbiegały od tych „domyślnie” stosowanych przy zawieraniu związku małżeńskiego. Może to oznaczać, że partnerzy chcą zachować między sobą częściową lub całkowitą rozdzielność majątkową. W Polsce po ślubie małżonkowie mają wspólnotę majątkową, co oznacza, że część majątku jest wspólna, część należy do męża, a część do żony. Co to jest rozdzielność majątkowa?

spis treści

1. Rozdzielność majątkowa - podpisanie umowy

Rozdzielność majątkowa to umowa pomiędzy przyszłymi małżonkami dotycząca ich finansów – ogranicza ona wspólnotę majątkową małżonków. Musi być sporządzona u notariusza, w obecności obojga partnerów.

W sumie tego typu intercyza przedmałżeńska kosztuje około 500 zł, a intercyza podpisana po ślubie kosztuje w zależności od majątku współmałżonków. Umowa o rozdzielności majątkowej sporządzana w czasie trwania małżeństwa zaczyna obowiązywać w momencie jej podpisania przez oboje małżonków.

Zobacz film: "Jak rozwieść się szybko i bezboleśnie"

Wspólnota majątkowa, czyli stan majątkowy po ślubie oznacza, że do wspólnego majątku zalicza się:

 • wszystko, co małżonkowie kupią w czasie trwania małżeństwa,
 • dochody obydwojga małżonków,
 • wpływy z majątku wspólnego i majątków obojga małżonków,
 • środki z funduszów emerytalnych obojga małżonków.
Co warto ustalić przed ślubem?
Co warto ustalić przed ślubem? [10 zdjęć]

Każda kobieta marzy o ślubie ze swoim partnerem, w czasie którego będzie ubrana w piękną, białą suknię,

zobacz galerię

Mimo że ten stan nazywany jest wspólnotą majątkową, są pewne rzeczy, które pozostają jako majątek osobisty każdego z małżonków. Są to:

 • przedmioty i nieruchomości, które zostały przez jednego z małżonków nabyte przed ślubem,
 • przedmioty i nieruchomości odziedziczone lub otrzymane przez jednego z małżonków,
 • przedmioty osobiste,
 • odszkodowania,
 • wierzytelności,
 • nagrody,
 • prawa autorskie.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

2. Rozdzielność majątkowa - działanie

Rozdzielność majątkowa przed ślubem jest całkowita. Po ślubie można ją kontynuować tylko za pomocą podpisania intercyzy. W umowie można ustalić dokładnie, co może należeć tylko do jednego ze współmałżonków.

Częściowa lub całkowita rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona przez partnerów, którzy np. chcieliby zarabiać każde na własny rachunek. „Domyślna” wspólnota majątkowa im na to nie pozwoli – można się wtedy zdecydować na intercyzę, w której zostanie dokładnie określone, co ma być majątkiem żony, co męża, a co ma należeć do majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa częściowo chroni jedną stronę przed ewentualnymi długami drugiej. W przypadku wspólnoty majątkowej, komornik może zająć cały wspólny majątek małżonków. Rozdzielność majątkowa małżonków ułatwia także ewentualny rozwód. Zakończenie małżeństwa nie łączy się wtedy z dzieleniem się wspólnym majątkiem, co znacznie ułatwia ten trudny proces obojgu stronom.

Intercyza to taki dokument, który może wprowadzić rozdzielność majątkową, ale także rozszerzyć wspólność majątkową partnerów, czyli działać zupełnie odwrotnie. Jeśli oboje partnerzy tego chcą, mogą zrzec się części lub całości swojego majątku na rzecz wspólnoty. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków oznacza z kolei, że w przypadku rozwodu, dorobki obojga partnerów są przeliczane i wyrównywane w stosunku do siebie.

Jeśli np. matka dzieci zrezygnowała na jakiś czas z pracy, aby je wychować i nie zarabiała w tym czasie, otrzymuje za to w pewnym sensie rekompensatę.Rozdzielność majątkowa to umowa, którą można rozwiązać lub zmienić, nie jest to decyzja na całe życie. Może ona wiele ułatwić lub wiele skomplikować, w zależności od jej zastosowania i celu jej podpisania.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze