Interpretacja wynikow badan krwi ob

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Interpretacje badań - OB, CRP, fibrynogen

. Badania te należą obok morfologii do najczęściej wykonywanych i zlecanych przez lekarzy badań krwi. Interpretacja badań - OB Badanie OB (...) tego badania krwi odczytuje się po godzinie, a następny po dwóch, poprzez ustawienie pionowo rurki z krwią....

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

OB - przebieg badania, normy, interpretacja

jest niestety mało precyzyjne. Badanie OB polega na oszacowaniu stężenia określonych białek we krwi oraz cech erytrocytów. Jak każde badanie krwi OB polega (...) na pobraniu próbki krwi od pacjenta do probówki. OB - przebieg badania OB...

OB (odczyn Biernackiego) - charakterystyka, normy

Podwyższone OB - prawidłowa wartość, przyczyny

Badanie OB, czyli badanie poziomu sedymentacji erytrocytów jest częstym badaniem krwi, przeprowadzanym w celu wykrycia stanów zapalnych (...) . Badania krwi - granulocyty to najczęściej stan zapalny organizmu, ale też anemia. Podwyższone OB a prawidłowa wartość Przed analizą wyników...

Badania

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

profilaktycznie należy wykonywać przede wszystkim: badanie OB stwierdzające stan zapalny w organizmie; badanie poziomu glukozy we krwi; lipidogram (...) i we wstrząsie anafilaktycznym; utratą płytek - na przykład w wyniku krwotoku. Morfologia krwi - interpretacja Morfologia krwi...

Laryngologia

Ciało obce w nosie

Ciało obce w nosie to najczęściej koralik, część zabawki, pestki, małe bateryjki, zwitki papieru, ziarna grochu, fasoli, orzeszki itp., które dzieci (...) , często podbarwiona krwią; przewlekle zalegające może powodować odkładanie się węglanów i/lub fosforanów wapnia i tworzenie tzw. kamienia nosowego

Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Morfologia z rozmazem - cel, interpretacja

Czym jest morfologia z rozmazem? Jest to badanie, którego celem jest przebadanie składu i budowy krwi. Jednak krew to nie tylko płytki krwi czy białe (...) i czerwone ciałka. Morfologia, aby dawała pełny obraz powinna zawierać także biochemię krwi, analizę składu osocza. Wyznacznikiem...

Normy laboratoryjne

OB (odczyn Biernackiego) - charakterystyka, normy

ma wartość stałą, ale zależy od: masy właściwej krwinek i osocza; stężenia białek we krwi; wielkości opadających cząstek; innych czynników. Badanie OB (...) OB w sposób klasyczny. Przyśpieszone badanie wykonuje się orientacyjnie w przypadkach, gdy wymagane jest szybka analiza krwi. Zobacz...

OB (odczyn Biernackiego) - charakterystyka, normy

Stan zapalny - podwyższone OB, poziom CRP

- Edmunda Biernackiego już w 1897 roku. Badanie na poziom OB jest niezwykle proste w wykonaniu. Próbkę krwi pobranej od pacjenta należy wstawić (...) ), zaczerwienienie, podwyższona temperatura, ból i ograniczenie funkcji, np. osłabienie. W wynikach badań krwi można stwierdzić podwyższone wartości...

Normy laboratoryjne

Chlorki we krwi - prawidłowy poziom, interpretacja wyników

- interpretacja wyników Niedobory jonów chlorkowych we krwi mogą być związany z ich niską podażą w diecie. Głównym jego źródłem w pożywieniu jest sól kuchenna (...) % chloru lokalizuje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Ze względu na swoje wzajemne powiązanie poziom chlorków we krwi **zmienia...

Normy laboratoryjne

Morfologia krwi obwodowej

Niewielka próbka krwi, w zależności od tego jakim badaniom zostanie poddana, pozwala na ocenę szeregu parametrów odzwierciedlających funkcjonowanie (...) naszego organizmu. Badanie krwi jest zwykle jednym z pierwszych zlecanych przez lekarza, gdy zgłaszamy się do jego gabinetu z powodu niepokojących

Normy laboratoryjne

HCG - charakterystyka, ciąża, metody oznaczania, interpretacja wyników

- interpretacja wyników Poziom HCG we krwi pozwala ocenić stan zdrowia badanego. Niski poziom HCG, czyli poniżej 5 jm./l to wynik prawidłowy. Poziom HCG (...) . Wspomaga w ten sposób jeszcze niedojrzałą przysadkę mózgową. Hormon HCG osłabia również układ immunologiczny matki. Dzięki temu ciało obce,...

Badania

Wyniki morfologii- normy, interpretacja

): 0,6-4,1 K/µl; 20-45%, Monocyty (MONO): 0,1-0,4 G/l, Trombocyty (PLT): 140-440 K/µl (G/l). Wyniki morfologii krwi  - interpretacja Wymienione (...) Morfologia krwi jest jednym z podstawowych i najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych. W połączeniu z badaniem fizykalnym pacjenta i wywiadem

Normy laboratoryjne

Mocznik - zastosowanie, normy, interpretacja

. Wraz z wiekiem zwiększa się poziom mocznika we krwi. Mocznik - interpretacja Mocznik należy interpretować w oparciu o normy. Ilość mocznika we krwi (...) Mocznik we krwi jest parametrem umożliwiającym ocenę funkcji nerek. Mocznik jest końcowym produktem rozkładu białek i wytwarzany...

Normy laboratoryjne

Amylaza - charakterystyka, normy, interpretacja

- interpretacja Amylaza w surowicy krwi, która przekroczyła 1150 U/L, może świadczyć o rozwoju ostrego zapalenia trzustki. Po ujawnieniu się objawów (...) oraz w mięśniach. Poziom enzymu można oznaczać we krwi, ale również w moczu. Podwyższony poziom amylazy we krwi wskazuje głównie...

Normy laboratoryjne

APTT - przebieg, interpretacja

krzepnięcia. Do wewnątrzpochodnej aktywacji układu krzepnięcia APTT dochodzi głównie w wyniku kontaktu krwi z odsłoniętym kolagenem w uszkodzonej (...) wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych. APTT - przebieg APTT oznacza się w próbce krwi pobranej najczęściej z żyły łokciowej. Materiałem do badania

Normy laboratoryjne

Leukocyty - norma i interpretacja badań

Liczba krwinek białych jest określana w ramach oceny morfologii krwi. Jest to podstawowe badanie diagnostyczne, które polega na ilościowej (...) i jakościowej ocenie elementów strukturalnych krwi w tym również poziomu leukocytów we krwi. Pozwala na zdiagnozowanie stanu zdrowia badanego oraz ocenę

Badania

OGTT - badanie, wskazania, interpretacja

posiłku przez min. 8 godzin). Test przeprowadza się po nocnym odpoczynku. Pierwszym etapem badania OGTT jest pobranie krwi w celu określenia stężenia (...) glukozy we krwi. Warto zauważyć, że badanie OGTT przeprowadza się w oparciu o badania laboratoryjne, a nie za pomocą popularnego glukometru

Normy laboratoryjne

Ferrytyna - wskazania, normy, interpretacja

badaniu poziomu ferrytyny w surowicy krwi można szybko stwierdzić niedobór żelaza lub przeładowanie żelazem (związane np. z hemochromatozą (...) ). Ferrytyna - wskazania Ferrytyna powinna być zbadana przy podejrzeniu problemów z poziomem żelaza we krwi oraz w przypadku leczenia niedoboru żelaza

Normy laboratoryjne

Żelazo we krwi

Żelazo we krwi jest ważnym parametrem w diagnozie różnych chorób. Pomiar stężenia tego mikroelementu pozwala na zdiagnozowanie choroby, jaką (...) jest wrodzona hemochromatoza. Badanie stężenia żelaza wykonywane jest także przy podejrzeniu sytuacji, gdy występuje niedobór żelaza we krwi. Poziom żelaza

Normy laboratoryjne

Homocysteina - wskazania, przebieg, interpretacja

Homocysteina to rodzaj aminokwasu obecnego w organizmie człowieka. We krwi homocysteina pojawia się w wyniku trawienia pokarmów zawierających białko (...) poziom homocysteiny znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, a także obniża przeżywalność po zawale. Homocysteina wpływa na krzepliwość krwi

Normy laboratoryjne

Potas we krwi

Potas we krwi ma duże znaczenie w organizmie, gdyż jest elektrolitem śródkomórkowym. Potas odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie układu (...) . Kiedy wykonywane jest badanie stężenia potasu we krwi? Potas we krwi oznaczany jest w rutynowym badaniu lekarskim, gdy występują takie objawy

Normy laboratoryjne

Sód we krwi

Prawidłowe stężenie sodu mieści się w granicach 135 - 145 mmol/l. Sód jest elektrolitem płynu pozakomórkowego. Jego nadmiar we krwi jest wywołany (...) , nadmierną utratą wody przez płuca, hiperwentylacją. Co powoduje wzrost lub spadek stężenia sodu we krwi? Na podwyższone stężenie sodu mają wpływ

Normy laboratoryjne

AFP - normy, interpretacja wyników

- interpretacja wyników W przypadku diagnostyki prenatalnej oznaczenia AFP w surowicy krwi matki dokonuje się między 14., a 18. tygodniem ciąży (...) żółtkowy, a po jego zaniku przez przewód pokarmowy i wątrobę płodu. Najwyższe stężenie AFP we krwi płodu wynosi około 33% całkowitej ilości białek

Normy laboratoryjne

Kortyzol - oznaczenia, normy, interpretacja

porannych, a najniższe w późnych godzinach wieczornych. Większość kortyzolu występuje w surowicy krwi w postaci związanej z białkami osocza, a tylko cześć (...) , tłuszczową oraz wodno-elektrolitową. Ponadto wykazuje on działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Stężenie kortyzolu możemy oznaczać w surowicy krwi

Badania

FSH - wskazania, przebieg, interpretacja

wpływających na prawidłowe działanie układu rozrodczego. Hormon FSH może być oznaczany w próbce krwi lub moczu. Badanie hormonu FSH pomocne jest w diagnostyce (...) niepłodności, niewydolności przysadki czy podwzgórza. Badanie krwi na poziom FSH wykonywane jest także, łącznie z poziomem LH, jako badanie dodatkowe

Badania

ALAT - normy, przebieg, interpretacja

. Badanie krwi na stężenie ALAT należy wykonywać na czczo. ALAT - interpretacja ALAT wskazuje na różne choroby wątroby. Podwyższony poziom ALAT (...) przedstawianych na wyniku badania. Dla ALAT norma w biochemicznym badaniu krwi wynosi od 5 do 40 U/I (85-680 nmol/l). Wykonując badanie stężenia...

Normy laboratoryjne

Kwas moczowy - normy, interpretacja

moczowego mieszczą się w granicach normy. Jednak w różnych stanach chorobowych dochodzi do wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi. Powodem (...) w próbce krwi żylnej, pobranej najczęściej z żyły łokciowej. Na badanie kwasu moczowego pacjent powinien zgłosić się na czczo, po co najmniej 8-godzinnej

Normy laboratoryjne

Estradiol - wskazania, normy, interpretacja

miesiączkowania. Estradiol - wskazania Estradiol E2 badany jest we krwi w diagnostyce chorób jajników. Estradiol służy do oceny ich funkcjonowania (...) - interpretacja Estradiol może wskazywać na różne schorzenia. Podwyższony poziom estradiolu występuje w trakcie ciąży, a także gdy: stosowane są estrogeny

Normy laboratoryjne

RF - przebieg, interpretacja

, w których nie ma znaczenia diagnostycznego. RF - przebieg RF jest oznaczane w próbce krwi pacjenta pobranej z żyły łokciowej. Badanie RF stosuje się w diagnostyce (...) reumatoidalnego RF we krwi zalecane jest przy dolegliwościach charakterystycznych dla tych chorób. Reumatoidalne zapalenie stawów objawia...

Badania

Spirometria - przebieg, interpretacja, przeciwwskazania

osłuchowe nad płucami) bądź nieprawidłowe wyniki badań krwi czy badania radiologicznego klatki piersiowej, następnym etapem diagnostyki będzie wykonanie (...) osiągnięta podczas natężonego wydechu. Wyniki spirometrii są przedstawione w postaci wartości liczbowych oraz interpretacji graficznej (wykresów). Zwykle

EKG spoczynkowe – charakterystyka, wskazania, opis badania

Interpretacja badania EKG serca

odpowiednie leczenie i zapobiec jej rozwojowi. Sama metoda przeprowadzenia badania jest bardzo łatwa, jednak interpretacja wyniku może czasami (...) działa. Zadaniem tego narządu, najprościej rzecz ujmując, jest przepompowywanie krwi. Aby było to możliwe musi się ono rytmicznie kurczyć i rozkurczać

Normy laboratoryjne

Amoniak - przygotowanie, normy, interpretacja

wędruje wraz z krwią do układu wydalniczego, gdzie jest usuwany z organizmu. Amoniak - wskazania Amoniak w moczu oznacza się w celu zdiagnozowania (...) - interpretacja Amoniak może świadczyć o różnych schorzeniach. Zdarza się jednak, że zbyt duża lub zbyt mała ilość amoniaku w moczu wynika

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Przebieg i interpretacja nakłucia lędźwiowego

może być także podbarwiony krwią, może to świadczyć zarówno o krwawieniu do przestrzeniu podpajęczynówkowej jak i o „zahaczeniu" w trakcie wprowadzania igły

Normy laboratoryjne

Progesteron - zastosowanie, normy, interpretacja

do czynienia z tym problemem: Estradiol, progesteron przy mikrogruczolaku przysadki - odpowiada lek. Małgorzata Horbaczewska Wynik badania bHCG z krwi (...) dla konkretnego oznaczenia. Interpretacja wyników stężenia progesteronu zależy od fazy cyklu miesiączkowego oraz od tego, czy kobieta jest w ciąży. Stężenie

Czynniki krzepnięcia - charakterystyka, opis badania, interpretacja wyników, nieprawidłowości

INR - wskazania, normy, interpretacja, właściwości

INR to inaczej znormalizowany czas protrombinowy. INR to jeden ze wskazników oznaczanych w kaogulogramie, czyli badaniu oceniającym krzepliwość krwi (...) . Badanie krzepnięcia krwi jest podstawowym badaniem krwi używanym do stwierdzenia parametru powodującego zaburzenia. Jeśli INR wykaże niską

Normy laboratoryjne

Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

choroby nerek. Sprawdź, co oznacza kreatynina we krwi. Kreatynina - charakterystyka Kreatynina we krwi jest to produkt degradacji kreatyny (...) jest przefiltrowywana przez nerki i wydalana z moczem. Stężenie kreatyniny we krwi jest uzależnione głównie od masy mięśniowej, płci (u mężczyzn wyższe

Normy laboratoryjne

Parathormon - działanie, wskazania, normy, interpretacja

parathormonu przez przytarczyce zależy od kalcemii - poziomu wapnia we krwi. Parathormon - działanie Parathormon jest wydzielany przez przytarczyce (...) pod wpływem spadku poziomu wapnia we krwi, czyli tzw. hipokalcemii. Cząsteczka parathormonu, po uwolnieniu do krwi, łączy się ze swoistym...

Normy laboratoryjne

Prolaktyna - cel, przebieg, normy, interpretacja

, zaburzeń widzenia, przyczyn niepłodności, a także zaburzeń erekcji u mężczyzn. Badanie stężenia prolaktyny we krwi pozwala zdiagnozować gruczolaka (...) także do oceny skuteczności jego leczenia. Wtedy też badanie stężenia prolaktyny we krwi wykonywane jest w określonych, regularnych odstępach czasowych

Urazy oka

Ciało obce w oku

Pierwsza pomoc - ciało obce w oku może to być ziarenko piasku, rzęsa, opiłki, drobny owad i inne niewielkich rozmiarów elementy, które znajdują (...) się w worku spojówkowym lub w innych częściach oka. Ciała obce w oku to także np. nóż, ołówek, gałąź, drzazga, które wbite są w oko. Postępowanie

Normy laboratoryjne

Fibrynogen - przebieg, wskazania, norma, interpretacja

Fibrynogen jest jednym z czynników krzepnięcia krwi. Fibrynogen należy do białek osocza. Wytwarzany jest w wątrobie. Fibrynogen zaangażowany (...) jest w końcową fazę procesu krzepnięcia. Fibrynogen przechodzi w białko fibrylarne - fibrynę (inaczej włóknik), które współtworzy skrzep krwi. Badanie

Układ pokarmowy

Lipaza - działanie, przebieg, normy, interpretacja

kwasów żółciowych, białka i fosfolipidów. Wówczas jest gotowa do trawienia tłuszczów. Lipaza - interpretacja Podwyższona wartość lipazy we krwi (...) lipazy we krwi? Lipaza - działanie Lipaza jest jednym z enzymów trzustkowych. Wyróżniamy również takie enzymy trzustkowe jak elastaza i amylaza

Onkologia

TPS - zastosowanie, norma, charakterystyka, interpretacja

rozwoju choroby nowotworowej. Dzięki markerom TPS możliwa jest ocena nowotworów nabłonkowych. W czasie badania TPS w surowicy krwi jest oznaczany (...) w surowicy krwi. Cytokeratyna 18 to białko pośrednie cytoszkieletu komórek nabłonkowych, które jest obecne we wszystkich komórkach nabłonkowych. Obecność

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

CRP - norma, interpretacja, choroby serca

oraz od tego, czy pacjent jest uzależniony na przykład od papierosów lub stale stosuje leki. Podczas badania CRP we krwi należy zwrócić uwagę na stan organizmu (...) w takich przypadkach wyniki są zaniżone. Jako bezpieczny uznaje się wynik CRP na poziomie do 5 mg/l. CRP - interpretacja Dobra interpretacja...

Normy laboratoryjne

Kalcytonina - przebieg, normy, interpretacja wyników

wyższe u mężczyzn niż u kobiet. Kalcytonina - interpretacja wyników Badanie stężenia kalcytoniny we krwi służy przede wszystkim do diagnostyki (...) i trójjodotyroniny. Wytwarzanie kalcytoniny jest natomiast zależne od stężenia wapnia we krwi. Spadek jego stężenia prowadzi do zahamowania wydzielania

Normy laboratoryjne

Anty-CCP - charakterystyka, interpretacja wyników

wytwarzanych przez nasz układ odpornościowy na drodze autoagresji. Przeciwciała anty-CCP występują we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS (...) , którą jest właśnie reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie RZS). Stąd tak istotne jest badanie poziomu anty-CCP. Anty-CCP - interpretacja wyników

Badania

Próby wątrobowe - przygotowanie, normy, interpretacja

Próby wątrobowe to nic innego, jak badanie biochemiczne krwi, które ma za zadanie ocenić aktywność enzymów produkowanych w komórkach wątrobowych (...) asparaginowa (AspAT, AST). Niewielkie uszkodzenie wątroby powoduje, że enzymy te zwiększają swoją aktywność we krwi. Im większe uszkodzenie wątroby

Alergia - testy diagnostyczne

Działanie i interpretacja skórnych testów alergicznych

wyrycia alergii kieruje się je na badania krwi, np. RAST i ELISA. Takie testy badają ilość przeciwciał występujących przy alergii we krwi. Jednak ich wadą (...) jest cena, gdyż testy skórne są tańsze od specjalistycznych badań krwi. Ponadto wyniku nie otrzyma się tak szybko jak w przypadku skórnych...

Normy laboratoryjne

Aldosteron - badanie, normy, interpretacja wyników

jest, kiedy dochodzi do obniżenia poziomu sodu we krwi i/lub obniżenia ciśnienia przepływu krwi w nerkach. Nerki uwalniają wówczas reninę, która stymuluje (...) aldosteronu jest wykonywane w przypadku stwierdzenia objawów hiperaldosteronizmu (wysokie stężenie sodu i niskie stężenie potasu we krwi,...

Laryngologia

Ciało obce w uchu

Ciało obce w uchu to najczęściej koralik, część zabawki, pestki, zwitek papieru itp., które dzieci same wkładają do narządu słuchu. U dorosłych ciała (...) obce najczęściej trafiają do ucha przez przypadek, np. u rolników ziarna zbóż. W 75% ciała obce w uszach dotyczą dzieci poniżej 5.-8. r.ż

Normy laboratoryjne

fT4 - wskazania, przebieg, interpretacja, normy

tarczowego. Czasami badanie poziomu tyroksyny we krwi pomocne jest przy diagnozowaniu niepłodności u kobiet. fT4 - normy Samo oznaczenie poziomu tyroksyny (...) się w próbce krwi. Próbkę krwi do badania T4 i ft4 pobiera się z żyły łokciowej i wprowadza się do probówki. Poziom fT4 przeprowadza...