Język ciała

Mowa ciała w związku jest o wiele bardziej wiarygodny niż komunikaty werbalne. Sygnały pozajęzykowe trafnie oddają nasze samopoczucie, nastrój, postawy czy intencje. Uśmiech, milczenie, zmarszczone brwi, ciężkie wzdychanie, postawa zamknięta, zwężone źrenice czy bębnienie palcami po stole to konkretne przejawy stanów emocjonalnych, oczekiwań czy cech temperamentu. Niespójność komunikatu w zakresie słów i gestów może wskazywać na nieszczerość i kłamstwo. Na czym polega tajemnica mowy ciała? Jak trafnie interpretować sygnały niewerbalne?

Zobacz film: "Co wpływa na pewność siebie?"

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna to ukryty i często nieuświadomiony język ruchów ciała. Inaczej można powiedzieć, że jest to wszelkie zamierzone i niezamierzone pozasłowne przekazywanie informacji. Wśród wielu sygnałów wysyłanych przez ciało ludzkie wyróżnia się najpopularniejsze zachowania niewerbalne:

 • ruchy ciała – pozycja tułowia, pozycja i ruchy głowy, palców oraz dłoni, gestykulacja rąk, głębokość i szybkość oddychania, ruchy nóg;
 • mimika twarzy i ruchy oczu – najważniejsza linia transmisji emocji, np. uśmiech, grymas, subtelny wyraz lekkiego niesmaku;
 • kontakt fizyczny i dotyk – odgrywa ogromną rolę w budowaniu bliskości lub dystansu psychicznego; najbardziej wystawione na dotyk są dłonie, a najbardziej obyczajowo zakazane obszary dotyku podczas interakcji to genitalia;
 • spojrzenie jednostronne i wzajemne – kontakt wzrokowy inicjuje każdą relację społeczną, natomiast unikanie wzroku sugeruje o odrzuceniu;
 • dystans fizyczny – przestrzenne odzwierciedlenie istniejącego dystansu psychicznego; niewielki dystans fizyczny świadczy o dużym stopniu znajomości i intymności rozmówców, natomiast bardzo duży dystans przestrzenny może wskazywać na emocjonalne oddalenie;
 • cechy wyglądu fizycznego i ekspozycje wizualne – ubiór, uczesanie, ozdoby, makijaż informują o pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie czy cechach osobowości;
 • dźwięki parajęzykowe – wokalizacja, np. śmiech, płacz, ziewanie, mruczenie, mlaskanie, przydźwięki typu: eee, hmm, yyy;
 • jakości głosowe – cechy głosu, sposób wypowiadania słów i budowania zdań, intonacja, wysokość głosu, rytm, barwa, tempo mówienia, akcent i rezonans pozwalają odczytać, czy wypowiedź jest życzliwa, przyjazna, czy raczej wroga, ironiczna albo moralizatorska;
 • ubranie – pierwszy „informator”, ponieważ dostarcza wiadomości na temat płci czy przynależności do kręgu społecznego o specyficznej dla siebie modzie;
 • pozycja ciała w czasie rozmowy – świadczy o stopniu napięcia, rozluźnienia, otwartości lub zamknięciu na partnera interakcji;
 • organizacja środowiska fizycznego – umeblowanie mieszkania, oświetlenie, rodzaj muzyki w tle, temperatura pomieszczenia, architektura wnętrza, kolorystyka ścian mówią bardzo dużo o właścicielu domu.

Powyższe sygnały niewerbalne działają bardzo często na poziomie podświadomym, są głęboko wpojone czy nawet uwarunkowane genetycznie, jak np. ekspresja mimiczna twarzy. Znaczenie większości z nich podlega jednak systemowi norm społecznych i ogólnym zasadom kulturowym. Przyjmuje się, że ze względu na dystans fizyczny można wyróżnić tzw. kultury kontaktowe (Arabowie, Latynosi) i niekontaktowe (Skandynawowie, Indianie).

Język ciała

Zachowania niewerbalne mają wielkie znaczenia dla budowania wrażenia na innych osobach. Pozycja ciała w czasie rozmowy świadczy m.in. o stopniu napięcia...

Mowa ciała a autoprezentacja

Zachowania niewerbalne mają wielkie znaczenie dla budowania wrażenia na innych osobach. Od czego zależy percepcja drugiego człowieka? Od tego, czy wydaje się ciepły, czy zimny.

OSOBA ZIMNA OSOBA CIEPŁA
spojrzenia w bok lub w górę dystans, szyderczy uśmiech odsuwanie się od rozmówcy ukryte ziewanie, marszczenie brwi sztywność, blokada ciała nerwowe stukanie nogą, palcami nieruchomość spojrzenia prosto w oczy dotykanie rąk i ramion rozmówcy pochylanie się ku rozmówcy częste uśmiechy otwarta pozycja ciała łagodna gestykulacja potakiwanie głową

Mowa ciała jest bardzo wrażliwa na nieszczerość, a znajomość zasad odczytywania subtelnych sygnałów wysyłanych przez ciało może pomóc w demaskowaniu kłamstwa. Istnieją trzy główne kanały przekazu informacji:

 • werbalny – wypowiadane słowa,
 • wokalny – sposób mówienia,
 • wizualny – zachowania niewerbalne.

Jeżeli przekazywana informacja w trzech kanałach ma charakter podobny, mówi się o komunikacji spójnej. Jeżeli natomiast przekaz jest sprzeczny, tzn. pozytywnym informacjom w jednym kanale towarzyszy negatywna informacja w innym, wówczas mamy do czynienia z komunikacją niespójną.

O kłamstwie może świadczyć np. nieadekwatność mimiki, unikanie kontaktu wzrokowego, obniżenie ekspresyjności wypowiedzi, mikroruchy twarzy, przysłonięta pozycja ciała, więcej błędów językowych czy nerwowe kręcenie się.

Rodzaje gestów

Pantomimika ma ogromny udział w komunikacji niewerbalnej. Czemu służą gesty? Między innymi odzwierciedlają zaangażowanie w rozmowę i wspomagają komunikację werbalną. Paul Ekman i Wallace Friesen wyróżniają 5 głównych rodzajów reakcji pantomimicznych:

 • emblematy – służą przekazywaniu znaczeń. Są świadome i intencjonalnie wyuczone. Stosuje się je w sytuacjach, gdy niemożliwe jest posługiwanie się językiem, np. puszczanie oczka jako przejaw sympatii, gest przyzywania do siebie palcem;
 • regulatory – niewerbalne sygnały, które monitorują lub kontrolują interakcję. Na ich podstawie mówiący orientuje się, czy słuchacz jest zainteresowany, czy znudzony, np. kiwanie głową jako oznaka rozumienia wykładu, podniesienie brwi jako sygnał niedowierzania;
 • ilustratory – inaczej „rozmowa rąk”. Gesty, które podkreślają i akcentują treści. Są relatywne kulturowo, np. kiwanie głową na „tak”, kręcenie głową na boki jako sygnał na „nie”, wskazywanie palcem produktu sprzedawcy, który chce się kupić;
 • wskaźniki emocji – gesty, które przekazują uczucia poprzez mimikę, rodzaj spojrzeń, zasłanianie oczu;
 • adaptory – są indywidualnym elementem zachowania danej jednostki, wyuczonym w czasie procesu socjalizacji. Dzięki nim człowiek może dostosować się do aktualnej sytuacji, np. wycieranie skroni, podpieranie się, odpychanie innych, odchrząkniecie przed wygłoszeniem mowy.

Zależności przestrzenne

Proksemika, czyli nauka o relacjach (dystansach) przestrzennych zwraca uwagę na takie elementy komunikacji niewerbalnej, jak: ustawienie mebli, terytorium, odległość od rozmówcy, formacja „twarzą w twarz” czy przestrzeń. Za twórcę proksemiki uważa się Edwarda T. Halla, który wyróżnił 4 sfery nieświadomie używane podczas interakcji z innymi:

 • przestrzeń intymna – od 0 do 45 cm od ciała. Sfera dla osób najbliższych: małżonka, dzieci, przyjaciół;
 • strefa osobista – od 45 do 120 cm od ciała. Przestrzeń personalną wyznacza się zwykle na odległość wyciągniętej ręki. Pozwala na zachowanie komfortu podczas prowadzonych rozmów;
 • strefa społeczna – od 1,2 do 3,6 m od ciała. W tej strefie zwykle załatwia się sprawy służbowe czy też przebiegają kontakty oficjalne w miejscu pracy, które podkreślają hierarchię społeczną;
 • sfera publiczna – od 3,6 m wzwyż. Tworzy się zazwyczaj podczas nieformalnych zgromadzeń. Zarezerwowana jest dla polityków czy ważnych osobistości.

Nie ma jednomyślności co do tego, jakie funkcje pełni mowa ciała i w jaki sposób najsensowniej poklasyfikować sygnały niewerbalne. Język ciała to na pewno nie tylko mimika twarzy, pantomimika czy czynniki paralingwistyczne. To system znaków „nieostrych”, których znajomość pomaga sprawnie komunikować się z ludźmi i odczytywać ich zamiary, np. manipulację, kłamstwo, chęć uwiedzenia czy flirt.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

 • McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-87957-37-2.
 • Nęcki Z., Komunikowanie niewerbalne [w:] Atrakcyjność wzajemna, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994, ISBN 83-85441-31-X.
 • Nęcki Z., Komunikowanie niewerbalne [w:] Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, ISBN 83-85441-45-X.

Komunikacja

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Komunikacja
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

brak sensu

~blondie333 • ostatni post 4 godziny temu

1

Pomocni lekarze

Artykuły Komunikacja
Komunikacja

Mowa ciała w związku

Mowa ciała w związku

Zachowania niewerbalne mają wielkie znaczenia dla budowania wrażenia na innych osobach. Pozycja ciała w czasie rozmowy świadczy m.in. o stopniu napięcia czy zamknięciu na partnera.

Komunikacja

Czy potrafisz uważnie słuchać?

jest bardzo ważnym elementem komunikacji z innymi ludźmi. Na aktywne słuchanie składa się okazywanie uwagi, kontakt wzrokowy, parafrazowanie

Komunikacja

Mówienie nie

Mówienie „nie" nie należy do najprostszych zadań. Nikt z nas nie lubi, kiedy ktoś nam odmawia. Umiejętność odmowy składa się na asertywność - zdolność wyrażania siebie, własnych poglądów, zdania, opinii, zdolność przyjmowania krytyki i pochwał, świadomość...

Komunikacja

Kłótnia przez SMS-y. Przeczytaj i dowiedz się, czy to ma sens

Kłótnia przez SMS-y. Przeczytaj i dowiedz się, czy to ma sens

i właśnie w ten sposób postrzegają komunikację. Bywa, że czasem na siłę doszukują się drugiego dna w wiadomości od ukochanego, który tak naprawdę nie miał nic więcej (...) w telefonie Czasem pod wpływem negatywnych emocji możemy użyć...

Komunikacja

Woliński o prywatności w związku (WIDEO)

Znany projektant Dawid Woliński mówi o tym, w jaki sposób można** poznawać nowych ludzi** - w tym potencjalnego partnera. Odradza on portale społecznościowe i zachęca, aby najpierw spróbować tego w realnym życiu. Wspomina czas, kiedy będąc na wycieczce...

Komunikacja

Kłamstwo - rodzaje, powody, motywy

, współcześni ludzie są skłonni uznawać kłamstwa za nieodzowny element naturalnej komunikacji. Oszukiwanie konwersacyjne stało się nie tylko powszechne

Komunikacja

Etykietowanie

Etykietowanie to inaczej naznaczanie społeczne, stygmatyzacja, czyli proces polegający na nadawaniu określeń jednostkom albo grupom społecznym, wskutek czego zaczynają oni zachowywać się zgodnie z przypiętą im „etykietką". Stygmatyzacja bardzo często...

Komunikacja

Komunikacja niewerbalna

, zachowania terytorialne, kontakt wzrokowy, sposób organizacji przestrzeni czy ubiór to aspekty składające się na komunikację niewerbalną (...) . Spośród wielu klasyfikacji form komunikacji niewerbalnej, klarownością...

Komunikacja

Efekt halo, czyli ładni mają łatwiej

Efekt halo, czyli ładni mają łatwiej

Wiele osób uważa, że ludzie atrakcyjni mają w życiu lżej. Łatwiej im dostać pracę, nie mają problemów ze znalezieniem partnera, a inni postrzegają ich jako miłych, przyjaznych, sympatycznych i inteligentnych. Dlaczego w niektórych przypadkach faktycznie...

Komunikacja

Młode kobiety rzadziej zdradzają (WIDEO)

Zdrady w związkach to ciężki temat, pełen niewypowiedzianych słów i kłótni. I właśnie o te niewypowiedziane słowa chodzi. Badania wykazały, że młode kobiety zdradzają najmniej, a powodem tego jest ich otwartość na rozmowy z partnerem o swoich preferencjach...