Komunikacja językowa

Rozwój osobisty

Komunikacja

się, nie musi być ze swej istoty komunikacją językową, ponieważ może przyjmować różne formy pozawerbalne. Komunikacja interpersonalnawiąże się nie tylko z produkcją, ale również percepcją mowy. Mowa natomiast ma charakter prymarny (pierwotny) wobec pozostałych form komunikacji językowej,...

Wywieranie wpływu

Perswazja - charakterystyka, elementy językowe, skuteczność

(czyli też komunikacja niewerbalna) to właśnie perswazja. Oddziaływanie na innych za pomocą środków językowych jest naturalnym elementem komunikowania się ludzi (...) Perswazja językowa (łac. persuadere - namawiać, przekonywać) to wszelkie zabiegi, które służą nakłonieniu kogoś do jakiegoś działania...

Komunikacja

Komunikacja niewerbalna

Dotyk jest często utożsamiana z mową ciała. Jednak mowa ciała to w psychologii społecznej nieco węższe pojęcie, które obejmuje mimikę, pantomimikę, postawy i ukierunkowanie ciała, ruchy oczu, odruch źreniczny oraz sposób używania przestrzeni interpersonalnej. Pozajęzykowe aspekty mowy, np. akcent, zachowania terytorialne, kontakt wzrokowy, sposób organizacji...

Małżeństwo

Komunikacja w małżeństwie

Małżeństwo jest związkiem, który niestety musi borykać się z pewnymi problemami. Dobra komunikacja między małżonkami pomaga uniknąć wielu konfliktów, utrzymuje zażyłość oraz pogłębia uczucie między mężem a żoną. Kobieta i mężczyzna, nawet w najlepszym małżeństwie, różnią się między sobą mentalnością, marzeniami, oczekiwaniami, zainteresowaniami....

Toksyczne związki

Brak komunikacji w związku

Lekceważenie potrzeb drugiej osoby, brak komunikacji i wzajemne oskarżenia niszczą związek. W toksycznym związku cierpią obie strony, częstym problemem w tego typu relacji jest nieumiejętność rozstania.

Neurologia

Afazja - charakterystyka, objawy, leczenie, komunikacja

, które udzielają pomocy pacjentom z afazją oraz osobom z ich najbliższego otoczenia. Afazja - komunikacja Dolegliwości związane z afazją znacznie (...) utrudniają codzienne porozumiewanie. Dlatego też dobrze jest opracować sobie pewien system komunikacji z członkiem rodziny czy inną bliską osobą

Relacje z partnerem

Jak mówić, by rodzina cię zrozumiała. Poradnik na temat komunikacji

Świadoma komunikacja jest umiejętnością, która ze względu na swoją istotność powinna być obowiązkowo kształcona w szkołach, od początku edukacji (...) ma to wpływ na słuchacza, ich samych i otoczenie. Zacznijmy od definicji: komunikacja składa się z części werbalnej — słów i głosu — oraz niewerbalnej

Newsy

Implant mózgu umożliwia komunikację ludziom ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Naukowcy twierdzą, że zaawansowany technologicznie implant umożliwił komunikację za pomocą sygnalizacji w mózgu sparaliżowanej kobiecie w późnym (...) Zdiagnozowana w 2008 roku, De Bruijne była zamknięta w stanie paraliżu, oprócz jednej metody komunikacji: możliwości korzystania z ruchu oczu i mrugania

Relacje z dziećmi

Czy wychowanie bardzo grzecznego dziecka jest możliwe - czyli metody skutecznej komunikacji rodziców i dzieci według serii książek Adele Faber i Elaine Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci..."

Komunikacja z naszymi dziećmi nie zawsze należy do najłatwiejszych - odpowiedzi półsłówkami, brak porozumienia. Czy istnieją takie jej metody (...) , ale jeśli widzisz, że w waszej domowej komunikacji coś szwankuje - spróbuj - a wielce prawdopodobne, że te proste techniki pomogą wam zażegnać kłopoty z porozumieniem.

Rozwój osobisty

Trendy w nauczaniu języków obcych

. To było najlepsze doświadczenie językowe w moim życiu, nigdy wcześniej nie mówiłam po angielsku tak dobrze, swobodnie. Polecam zatem zaprzyjaźnić się z osobami (...) dubbingiem i zapisałem się na kurs językowy. Osłuchanie się z językiem daje bardzo dużo, ale bez nauki pod okiem wykwalifikowanej kadry sam nie dałbym

Rozwój niemowlęcia

Język migowy dla niemowląt

Bobo-migi to język migowy skierowany do małych dzieci. Mówienie za pomocą rąk pozwala na lepszą komunikację, nawet z niemowlakiem. Mowa niemowląt (...) , że głusi rodzice za pomocą komunikacji manualnej szybciej porozumiewają się ze swoimi słyszącymi dziećmi niż słyszący rodzice z dziećmi, które słyszą

Zaburzenia rozwoju

Opóźniony rozwój mowy

w nabywaniu zdolności językowych muszą oznaczać patologie funkcjonowania szkraba. Brak mowy albo opóźniony rozwój mowy mogą świadczyć o zaburzeniach (...) dziecko rozwija się w sposób indywidualny, a między rówieśnikami można zaobserwować różnice w zdolnościach językowych, świadczące nawet o półrocznych

Objawy autyzmu

Echolalia

z autyzmem albo cierpiących na zespół Tourette'a. Wyróżnia się dwa główne rodzaje echolalii - echolalię natychmiastową i odroczoną. Zaburzenia językowe (...) językowych. Trudno im podtrzymywać wymianę konwersacyjną, nie tworzą dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają problemy z pragmatyką języka i nie rozumieją

Szybka nauka

Jak wychować prymusa?

jego zdolności językowych i kalkulacyjnych. Dzieci przebywające w tym pozytywnym środowisku komunikacyjnym wykazywały się bogatszym zasobem słownictwa (...) funkcjonowania w systemie edukacyjnym. Okazuje się więc, że sposób komunikacji rodziców z dwu- czy trzylatkiem jest o wiele ważniejszy niż status finansowy

Zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwoju (ang. Pervasive Developmental Disorder, PDD) to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji (...) ułatwi mu rozwój zdolności społecznych i językowych. Do CZR zalicza się obecnie takie jednostki chorobowe, jak: zespół Retta, zespół Hellera, autyzm

Randki

Sztuka kompromisu

Życie w związku polega na wzajemnej komunikacji i kompromisach, tylko wtedy relacje będą budowane na trwałych fundamentach.

Newsy - psychologia

Anatomia, pamięć, kultura, nauka języka - co je łączy?

atrakcyjnej pracy - jest także przepustką w wyjazdach zagranicznych, ułatwia również komunikację z innymi ludźmi. Człowiek posiada niesamowitą zdolność (...) się pod kierownictwem profesora psychologii Morten H. Chrisiansena. Postanowiono zbadać system językowy, który jest odpowiedzialny za formowanie odpowiedniego

Newsy - psychologia

Dowiedz się, jak czują się osoby z autyzmem

w społeczeństwie. Objawy tego schorzenia umysłowego mogą pojawiać się już we wczesnym dzieciństwie i mogą powodować trudności z komunikacją i tworzeniem (...) osobom cierpiącym na tę chorobę, jednak terapia językowa jest najskuteczniejszą do tej pory odkrytą formą pomocy dzieciom z autyzmem. Dziesięć procent

Komunikacja

Język ciała

i kłamstwo. Na czym polega tajemnica mowy ciała? Jak trafnie interpretować sygnały niewerbalne? Komunikacja niewerbalna Komunikacja niewerbalna (...) informacja w trzech kanałach ma charakter podobny, mówi się o komunikacji spójnej. Jeżeli natomiast przekaz jest sprzeczny, tzn. pozytywnym informacjom

Objawy autyzmu

Autyzm a agresja

, niemożności wyrażenia swoich uczuć. Musimy pamiętać, że autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, w którym upośledzona jest komunikacja językowa (...) i podłoża tych zachowań. Dzieci autystyczne nie są z natury agresywne. Problematyczne zachowania są u nich wynikiem nieznajomości innej formy komunikacji

Pierwszy rok życia dziecka

Nauka mówienia

Pierwsze próby komunikacji są niewerbalne i pojawiają się wkrótce po porodzie. Dziecko uśmiecha się, krzywi, płacze i wierci się, by wyrazić różne emocje i potrzeby fizyczne - od strachu i głodu, po frustrację.

Objawy autyzmu

Autyzm u trzylatka

w relacjach społecznych, komunikacji oraz w rozwoju zabawy funkcjonalnej lub symbolicznej przed 3. rokiem życia dziecka. Tabela poniżej prezentuje (...) społecznych | Zaburzenia komunikacji | Ograniczone i stereotypowe wzorce zachowań

Zapalenie krtani podgłośniowe

Implanty przywrócą głos

Porażenie strun głosowych może się zdarzyć z bardzo różnych powodów, zawsze jednak bardzo utrudnia ono choremu komunikację. Rehabilitacja często jest mało skuteczna, zwłaszcza jeśli zaniedbuje się ją na samym początku choroby.

Inteligencja

Inteligencja werbalna

, inteligencji logiczno-matematycznej czy inteligencji emocjonalnej można wyróżnić ludzi, którzy prezentują ponadprzeciętne zdolności językowe. Osoba o wysokim (...) i świetnie rozumie komunikaty nadawane przez innych. Co jeszcze potrafi osoba wybitnie uzdolniona pod względem językowym? Typy inteligencji Inteligencja

Objawy autyzmu

Czy to autyzm?

autyzmu dzieli się na trzy grupy: zaburzenia związane z mową i ekspresją językową, trudności w nawiązywaniu więzi i kontaktów społecznych, powtarzanie (...) mówiąc - ekspresji językowej. Dzieci autystyczne nie tylko nie tylko mają problemy z językiem mówionym (opóźnienie lub brak języka mówionego

Autyzm

Rodzaje autyzmu

i językowych) i zespół Retta (głęboka niesprawność ruchowa, ograniczone możliwości komunikacji z otoczeniem, stereotypowe ruchy rąk, stępienie emocjonalne (...) rutynowe, trudności w komunikacji niewerbalnej. W odróżnieniu od autyzmu dziecięcego dzieci z zespołem Aspergera (ZA) wykazują raczej prawidłowy...

Rozwój osobisty

NLP

oraz rozwój komunikacji międzyludzkiej. Inni natomiast upatrują w NLP technik manipulacyjnych, zarzucając fasadowość języka oraz pseudonaukowość (...) się np. za zbiór zasad, narzędzi i modeli, które pomagają w uczeniu się, komunikacji i wprowadzaniu zmian. NLP opisuje też sposób funkcjonowania umysłu oraz języka

Autyzm a rodzina

Rodzice dzieci autystycznych

, mówiące o zaburzeniach mowy, trudnościach w komunikacji z innymi, tendencji do izolacji, niezdolności do empatii, stereotypowych zachowaniach (...) terapeutyczny. Systematyczna praca z dzieckiem umożliwi poprawę jego umiejętności językowych i społecznych, jednak równie ważne jest to, co maluch

Zaburzenia rozwoju

Fakty o zdrowiu - Oburęczne dzieci bardziej nadpobudliwe (WIDEO)

częściej niż ich prawo- i leworęczni rówieśnicy mają problemy w szkole oraz cierpią na zaburzenia językowe i zmagają się z brakiem koncentracji (...) . Ponadto zauważył on u nich także poważniejsze problemy językowe niż u rówieśników z wykształconą ręcznością. Takie objawy są dużo bardziej nasilone niż w przypadku...

Zdrowie

Świat ciszy ma wiele barw

wolniej. Jest też System Językowo-Migowy (SJM). Czy ułatwia on Głuchym komunikację z osobami słyszącymi?  Wręcz przeciwnie, znacznie ją utrudnia

Przyczyny depresji

Depresja na emigracji

do tego również bariery językowe, prawdopodobieństwo wystąpienia depresji jest jeszcze wyższe. Samotne, długie wieczory, w małym pokoiku (...) , komunikacja z nią następuje jedynie przez komunikatory internetowe lub telefon. Nie ma tej bliskości fizycznej, która każdemu jest niezwykle potrzebna

ADHD - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, statystyki

Dziecko z ADHD w szkole

nierzadko współwystępują u dziecka z ADHD zaburzenia językowe. Mogą przejawiać się m.in. w zbyt szybkim i głośnym mówieniu, częstym odbieganiu (...) prowadzenia konwersacji. To kolejny czynnik znacznie utrudniający zdobywanie wiedzy i odnoszenie sukcesów szkolnych. Co więcej, zaburzenia językowe znacznie

Szybka nauka

Nauka języków obcych dla tych, którzy nie mają na nic czasu

są sformalizowane zasady uczęszczania na kurs językowy. Sztywne dni i godziny zajęć. Wystarczy tylko, że coś nam wypadnie, opuszczamy lekcję (...) ;Flexi to połączenie klasycznego kursu językowego prowadzonego przez lektora (grupy liczą 4-6 osób) z nauką prowadzoną w trybie online (z wykorzystaniem

Komunikacja

Kłamstwo - rodzaje, powody, motywy

, współcześni ludzie są skłonni uznawać kłamstwa za nieodzowny element naturalnej komunikacji. Oszukiwanie konwersacyjne stało się nie tylko powszechne (...) autoprezentacyjnej), konwencja językowa, respektowanie zasad grzeczności (nie wypada odmówić, nawet jeśli propozycja nam nie odpowiada), konformizm normatywny

Newsy

Jak ludzki mózg uczy się języka: jeden system, dwa kanały

językowego. Kiedy słowo jest przedstawiane przez siebie (lub jako nazwa dla jednego obiektu), ludzie unikają podwajania. Ale kiedy podwajając (...) powtórzenie, jeżeli znak sygnalizował większą ilość elementów. "Nie chodzi o to bodziec, to jest naprawdę w umyśle, a konkretnie w systemie językowym

Autyzm

Objawy autyzmu

u innych bardzo słabo widoczne i trudne do wychwycenia. Niemożność komunikacji z dziećmi autystycznymi była przez lata powodem postrzegania (...) melodii na różnych instrumentach może współistnieć z bardzo głębokim upośledzeniem umiejętności językowych i społecznych. Liczba „sawantów

Szybka nauka

Kocham - jak to łatwo powiedzieć...

. Postanowiła coś z tym zrobić. Dlatego pomyślała o kursie językowym... Anna, kobieta wiecznie zabiegana, nie miała czasu na standardowe lekcje (...) klasycznego kursu językowego prowadzonego przez lektora (grupy liczyły od 4 do 6 osób) z nauką prowadzoną w trybie online (z wykorzystaniem nowoczesnej

Neurologia

Autyzm

komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także upośledzenie procesów związanych z wyobraźnią i niewielki repertuar zainteresowań oraz reakcji. Autyzm (...) dziecięcy objawia się następującymi cechami: zaburzenie lub całkowity brak zdolności językowych i społecznych, mutyzm, brak reakcji na usłyszane własne

ADHD - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, statystyki

Diagnoza ADHD

już trudno pomylić z objawami ADHD. Należą do niej zaburzenia w komunikacji werbalnej (opóźniony, nieharmonijny rozwój mowy, a nawet mutyzm (...) , stereotypie ruchowe i językowe). U dzieci z zespołem Aspergera (tzw. autyzmem o wyższym poziomie funkcjonowania) objawy te są „łagodniejsze", np. w obszarze

Autyzm

Przyczyny autyzmu

upośledzeniem funkcji językowych, umiejętności społecznych i komunikacji. Inne bywa również spektrum objawów prezentowanych u obu płci

Konflikty w związku

O sztuce mówienia w związku (WIDEO)

, jednak nie wiemy jak. Tym bardziej że sposób mówienia jest także bardzo ważny. Chcesz się dowiedzieć jak rozmawiać z partnerem lub partnerką? Posłuchaj eksperta, który opowiada o formach komunikacji w związku.

Konflikty w związku

Czy potrafisz komunikować się w związku? - test dla kobiet

się wypracować sposób na dobrą komunikację w związku? A może już ją znasz? Sprawdź, jaka jest twoja komunikacja w związku, wypełniając test (...) ! Komunikacja w związku Odpowiedz na wszystkie 10 pytań poniżej. Przy każdym pytaniu możesz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Pytanie 1. Twój ukochany