Krazek powiklania

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Chemioterapia w białaczce

, powiklania infekcyjne itd. Często po zakończeniu etapu leczenia konsolidującego chory jest zakwalifikowany na allogeniczne przeszczepienie szpiku