Krew podczas stosunku

Problemy z seksem

Ból podczas stosunku

podjęte, by ból podczas stosunku nie wpłynął na jakość życia seksualnego. Przyczyny bólu podczas stosunku Ból podczas (...) Ból podczas seksu to dolegliwość, która utrudnia, a często nawet uniemożliwia osiągnięcie...

Normy laboratoryjne

Chlorki we krwi

% chloru lokalizuje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Ze względu na swoje wzajemne powiązanie poziom chlorków we krwi zmienia się analogicznie (...) do zmian poziomu sodu we krwi. Spadkowi lub wzrostowi sodu we krwi towarzyszą takie same zmiany stężenia jonu chlorkowego. Na stężenie chlorków...

Badania

Badanie krwi

krzepnięcie krwi; MCV (mean corpuscular volume) - średnia objętość erytrocytu; HCT - hematokryt, jest to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza; MCH (...) komputer podczas analizy próbki krwi dokonuje obliczeń i segregacji komórek na poszczególne typy. Jednak w przypadku...

Zabiegi

Transfuzja krwi

do organizmu pacjenta. Taki zabieg można wykonać w nagłych wypadkach lub podczas planowych operacji, nie potrzeba wtedy krwi od innego dawcy (...) . Odbywa się to wyłącznie w odniesieniu do planowych zabiegów. Proces ten rozrzedza krew, traci się jej mniej podczas zabiegu chirurgicznego....

Fantazje i marzenia seksualne

Seks podczas miesiączki

szmatka. Kiedy skończycie stosunek, będziecie mogli szybko się wytrzeć i skoczyć pod prysznic. Nie wolno zwlekać z myciem - krew menstruacyjna szybko (...) Seks w trudne dni ma swoich zwolenników i przeciwników. Jak twierdzą specjaliści, uprawianie seksu podczas okresu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem

Oziębłość płciowa

Lęk przed stosunkiem

przyczyny lęku przed seksem. Jeśli kobieta odczuwa ból podczas stosunku, powinna dokładnie zbadać się u ginekologa, by ustalić podłoże dolegliwości (...) Genofobia to irracjonalny lęk przed stosunkiem płciowym. Zarówno rozmowa o seksie, jak i próba współżycia może wywołać atak paniki u osoby

Krew i naczynia krwionośne

Niedocukrzenie krwi

Niedocukrzenie krwi, zwane inaczej hipoglikemią, może objawiać się nieznaczną sennością, ogólnym osłabieniem, silnymi potami. Niedocukrzenie pojawia (...) się wówczas, gdy mamy do czynienia z niskim poziomem cukru we krwi. W przypadku chorych na cukrzycę, gdy ma ono lekki charakter, niepotrzebna

Normy laboratoryjne

Mocznik we krwi

Mocznik we krwi jest parametrem umożliwiającym ocenę funkcji nerek. Związek ten jest końcowym produktem rozkładu białek i wytwarzany jest głównie (...) mocznika we krwi? Mocznik jest jednym ze związków we krwi umożliwiających ocenę pracy nerek, ponieważ wydalany jest głównie przez nerki

Poród

Krew pępowinowa

macierzyste ratują życie. Krew pępowinowa pobierana jest podczas prostego, krótko trwającego zabiegu, który nie powoduje żadnych zagrożeń ani dla noworodka (...) -kilogramowej osoby, to nie ma przeciwwskazań, aby podczas przeszczepu osoby o większej wadze wykorzystać inne pokłady krwi...

Badania

Grupa krwi

albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych, zawierających znane antygeny. Podczas wykonywania oznaczania grupy krwi (...) niedokrwistości; przed każdym zabiegiem chirurgicznym, jeśli przewiduje się utratę krwi podczas zabiegu; przewidywanie grupy krwi...

Gra wstępna

Co mówić podczas seksu?

sobie przykrości. Co i jak mówić w czasie stosunku? Używajcie przede wszystkim prostych słów. Np. „To lubię", „Tak", „Delikatniej", „Mocniej

Ból podczas stosunku

Ból podczas seksu

jest ból podczas stosunku? Pobudzenie seksualne sprawia, że bolesny bodziec - jeśli nie jest za mocny - może przynieść przyjemność. Pamiętajmy (...) . Przyczyny bólu podczas stosunku Może się zdarzyć, że w trakcie stosunku kobieta odczuwa ból....

Normy laboratoryjne

Test po stosunku (postkoitalny)

szyjkowego. Podczas stosunku nie wolno używać nawilżaczy i innych środków, które mogłyby wpłynąć na wynik przeprowadzonego testu. Pobrany materiał badany (...) Test po stosunku, zwany inaczej testem postkoitalnym lub testem Simsa-Huhnera (ang. Post Coital Test), jest badaniem określającym przeżywalność

Leczenie raka piersi

Skutki uboczne podczas leczenia raka piersi

poddawane działaniu leków najpierw ulegają uszkodzeniu, a następnie giną. Cytostatyki podawane są dożylnie i dzięki temu mogą dotrzeć wraz z krwią (...) , co przeszkadza w stosunkach płciowych. Pod wpływem leczenia kobieta może być bardziej podatna na infekcje pochwy. Utrata włosów jest dla kobiet

Badanie krwi

Badania krwi - Monocyty

poziom monocytów we krwi może być różny. Stan w którym liczba monocytów jest niższa w stosunku do ogólnie obowiązującej normy nazywamy monocytopenią (...) . Komórki te biorą udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Biorą udział w procesie usuwania krwi z obumarłych komórek oraz procesie usuwania...

Badanie krwi

Badania krwi - hematokryt

Oznaczanie hematokrytu we krwi jest badaniem krwi określającym stosunek objętości osocza do objętości składników komórkowych krwi (czyli erytrocytów (...) . Poziom hematokrytu zależy od: liczby czerwonych krwinek, objętości erytrocytów, aktualnej objętości krwi...

Badania w astmie

Pulsoksymetria i gazometria krwi tętniczej

jest mniej wiarygodne. W pewnych sytuacjach wykonuje się również badanie gazometryczne krwi pobranej bezpośrednio z jam serca i dużych naczyń podczas zabiegu (...) podczas gazometrii Krew tętniczą pobiera się najczęściej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej do specjalnej...

Normy laboratoryjne

Białko całkowite we krwi

odwodnieniem, a także błędem podczas pobrania krwi (np. zbyt długi ucisk stazy, który powoduje ucieczkę wody do tkanek i zagęszczenie próbki krwi (...) ; przewodnienie; błąd przy pobraniu krwi (np. pacjent leżący podczas pobrania krwi może mieć...

Grupa krwi

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) krwinek. Rutynowo oznacza się układ grupy AB0 i Rh. Grupy krwi Badanie grupy krwi jest jednym z podstawowych testów krwi,...

Badania

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Ciśnieniem tętniczym nazywamy nacisk, jaki wywiera krew na ścianki tętnic. Mówimy o ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym (...) . Podział ten związany jest z pracą serca, z jego kurczeniem się i rozkurczaniem. W momencie gdy serce kurczy się, napełniając krwią tętnice, ciśnienie

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

- ilość płytek krwi w mm³ krwi; HGB - hemoglobina; HCT - liczba (wskaźnik) hematokrytowa - stosunek objętości skoagulowanych erytrocytów do objętości (...) Morfologia krwi to badanie diagnostyczne, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfologicznych krwi:...

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

)- ♂- 14-18 g/dl; ♀ 12-16 g/dl, Ht (HCT, hematokryt - objętość krwinek w stosunku do objętości pełnej krwi)- 37-54%, MCV (objętość krwinki) ♀- 81-99 fl (...) , warto pobrać krew i poszukać tam przyczyn wypadania włosów (morfologia, poziom hormonów, witamin, makro- i mikroelementów). Normy

Zabiegi

Usuwanie składników krwi

Usuwanie składników krwi polega na usunięciu całej krwi od dawcy lub pacjenta i wydzieleniu z niej poszczególnych jej komponentów, aby jeden (...) z nich mógł być usunięty. Następnie usunięty element jest ponownie wprowadzany do krwioobiegu. Procedura ta jest wykorzystywana do pobierania składników krwi

Morfologia krwi obwodowej

Rozmaz krwi obwodowej

sposób nie obciąża pacjenta - dorosły człowiek może bez uszczerbku na zdrowiu oddać 250-500 ml krwi, podczas gdy do badania pobiera się jej najwyżej 20-30 ml (...) Morfologia krwi obwodowej to podstawowe badanie, które może dostarczyć lekarzowi informacji o stanie ogólnym pacjenta. Analiza ta polega

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Wartości prawidłowe ciśnienia krwi

Badanie ciśnienia krwi pozwala określić ciśnienie wywierane przez serce podczas skurczu wysyłającego krew do obiegu. Oprócz tego podawana (...) tętnicze krwi ma miejsce, gdy wartości pomiarów ciśnienia są zbyt wysokie - ponad 140/90 mmHg. Nadciśnienie może być o charakterze pierwotnym...

Sport a zdrowie

Picie podczas treningu

krążenie krwi w organizmie. Znaczna utrata wody w wyniku pocenia się podczas wysiłku może prowadzić do odwodnienia. Stan ten objawia się suchością (...) , jest składnikiem płynów ustrojowych i transportuje składniki odżywcze oraz produkty przemiany materii. Przyjmowanie zbyt małych ilości płynów podczas...

Dieta dla różnych grup krwi

Dieta grupy krwi A

diety wg grupy krwi A, można schudnąć 2,5 kilograma w trakcie 14 dni. Podczas diety spożywa się 3-5 posiłków dziennie, które złożone są z produktów (...) Około 15-25 tysięcy lat temu Ziemię zamieszkiwali ludzie wyłącznie z grupą krwi 0, żywiący się przede wszystkim mięsem. Wzrostowi ludności

Dieta dla różnych grup krwi

Dieta grupy krwi B

. Podczas diety odchudzającej spożywa się 3-5 posiłków dziennie, które złożone są z produktów wskazanych przy grupie krwi B. Dobrą dietę wg grupy krwi B (...) Grupa krwi B rozwinęła się między 10 a 15 tysiącami lat p.n.e., kiedy rosnąca liczba ludności na skutek wielkich emigracji przeniosła...

Dieta dla różnych grup krwi

Dieta grupy krwi AB

, nowotwory żołądka, cukrzyca. Podczas diety dopasowanej do grupy krwi AB, spożywa się 3-5 posiłków dziennie. Posiłki te złożone są z produktów wskazanych (...) Grupa AB jest najrzadszą grupą krwi spośród czterech podstawowych grup krwi. Powstała w wyniku wymieszania się ludności...

Łagodzenie bólu porodowego

Sposoby na ból podczas porodu

tys. przypadków, związany jest zwykle z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przeciwwskazania do znieczulenia bólu porodowego Zaburzenia krzepnięcia krwi (...) , Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-89581-34-5, Datta S. Metody łagodzenia bólu podczas porodu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa...

Bilansowanie zdrowej diety

Czego nie jeść podczas miesiączki?

niejednej osoby. Niestety wypiek ten jest bogaty w tłuszcze trans, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu estrogenu we krwi – hormonu

Turystyka

Dolegliwości podczas podróży

tego jest wolniej krążąca krew. Podczas lotu spaceruj po pokładzie samolotu lub rób postoje podróżując samochodem. Jeżeli nie masz możliwości, co pół godziny staraj (...) Zatrucia pokarmowe, egzotyczne choroby, zakażenia wywołane przez ukąszenia owadów - to tylko kilka z wielu zagrożeń jakie mogą nas spotkać podczas

Łagodzenie bólu porodowego

Ból podczas porodu

z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przeciwwskazania do ZZO Zaburzenia krzepnięcia krwi, szczególnie zbyt mała ilość krwinek płytkowych. Choroby

Biegunka

Problemy zdrowotne podczas wakacji

się niepokojące objawy takie jak wysoka gorączka, obecność krwi lub śluzu w stolcu, wymioty lub zaburzenia świadomości - wtedy koniecznie należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i dziecko

Poprawiamy krążenie krwi bez stosowania leków

w klatce piersiowej oraz dodatniemu ciśnieniu w brzuchu. Wsparciem są również mięśnie nóg, które naciskając na żyły, pompują krew. Podczas siedzenia (...) ona podczas zassania krwi z innych części ciała. Masaż nóg i rąk wpływa więc na prawidłową pracę wszystkich naczyń krwionośnych....

Seks w ciąży

9 korzyści z seksu podczas ciąży

krwi powoduje komplikacje podczas porodu.Zmniejszanie bólu Orgazm uwalnia oksytocynę, która według badań zmniejsza ból nawet o 74%.Lepszy sen (...) Korzyści ze współżycia podczas ciąży Współżycie podczas ciąży jest dobre i zdrowe zarówno dla mamy, jak i dziecka. Zobacz, jakie są jego...

Krew i naczynia krwionośne

Polskie nastolatki sprzedają krew w Niemczech

przed zbyt częstym oddawaniem osocza krwi. Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że można to robić nie częściej niż co dwa tygodnie. W czasie (...) to takie ważne? Ten płynny składnik krwi zawiera ważne substancje - białko oraz mikroelementy. Po donacji należy dbać o zdrowie i zadbać o to, by uzupełnić

Dieta dla różnych grup krwi

Dieta dla osób z grupą krwi 0

krwi Trzymając się zasad tej diety odchudzającej, osoby z grupą krwi 0 mogą schudnąć 2,5 kilograma w trakcie 14 dni. Podczas diety spożywa się 3 (...) Grupa 0 to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona grupa krwi. Jej posiadacze żyli przeszło 40 tysięcy lat p.n.e., a żywili...

Samokontrola okołoposiłkowa

Dlaczego dochodzi do wahań cukru we krwi?

mogą wpływać na obniżenie poziomu cukru we krwi. Wysiłek fizyczny podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych może mieć wpływ na organizm tak samo (...) Kofeina Poziom cukru we krwi może wzrosnąć po wypiciu kawy, nawet tej czarnej bez cukru, ze względu na zawartość kofeiny. Herbata czarna,...

Krew i naczynia krwionośne

Sztuczna krew nadzieją dla milionów chorych

muszą stworzyć miliony czerwonych krwinek, aby cały proces wytwarzania sztucznej krwi był zasadny. Wielką zaletą syntetycznej krwi jest to, że podczas (...) Brytyjscy naukowcy poinformowali, że już za niecałe 2 lata możemy być świadkami pierwszych transfuzji sztucznej krwi. Czy w niedalekiej...

Biegunka u dzieci

Postępowanie podczas biegunki u niemowląt i dzieci

luźne lub wodniste kupy, ewentualnie jeden stolec powleczony śluzem, krwią lub ropą. W czasie biegunki u dzieci karmionych mlekiem matki stolców (...) , niewydolność nerek, zaburzenia pracy serca, napady drgawkowe, niekontrolowany spadek ciśnienia krwi oraz śpiączkę. Mogą pojawić się również problemy

Bilansowanie zdrowej diety

Błędy żywieniowe, które popełniasz podczas śniadania

i bajgle są kuszące, ale powodują skok poziomu cukru we krwi, skutkując uczuciem głodu jeszcze przed południem.Uważaj z dodatkami Kawa na śniadanie (...) i pełnoziarnistego pieczywa lub płatków to świetny sposób na uruchomienie ciała i umysłu z rana. Jednakże upewnij się, czy ilość kalorii podczas śniadania

Bilansowanie zdrowej diety

Topinambur - warzywo regulujące poziom cukru we krwi

Warzywo regulujące poziom cukru we krwi Topinambur nazywany jest także słonecznikiem bulwiastym. Ma piękne, żółte kwiaty, ale jadalny jest korzeń (...) mówi o tym, jakie właściwości odżywcze ma tajemnicze warzywo, a właściwie kłącze. Osoby mające problem z poziomem cukru we krwi powinny je włączyć

Higiena intymna

9 zaskakujących błędów, które popełniasz podczas higieny intymnej

płciową.Rezygnacja z seksu Regularne stosunki płciowe mogą wspomagać nawilżenie oraz elastyczność pochwy. Ze względu na związany z wiekiem spadek poziomu (...) . Z tego względu po menopauzie zaleca się kobietom regularne odbywanie stosunków płciowych albo stymulację pochwy za pomocą wibratora.

Badanie krwi

Ważne badania krwi, które powinien wykonać każdy

Dlaczego to takie ważne? Oprócz morfologii krwi, którą wykonuje się najczęściej w laboratorium, należy zwrócić również uwagę na inne, bardziej (...) szczegółowe badania. Dzięki temu można wcześnie wykryć choroby, infekcje, a nawet nowotwór. Pamiętaj, aby podczas wizyt, informować specjalistę o wszystkich

Choroby i dolegliwości

5 chorób, na które może narażać cię grupa krwi

Problemy z pamięcią Styl życia oraz dietę można zawsze zmienić na zdrowsze. Grupy krwi natomiast nikt z nas sobie nie wybiera, a może ona (...) determinować predyspozycje do niektórych powszechnych chorób. Grupa krwi AB może zwiększać ryzyko występowania upośledzenia kognitywnego - wynika z badań

Cholesterol całkowity

Stężenie poziomu cholesterolu HDL i LDL we krwi

Poziom cholesterolu to ważna informacja, która pomaga nam w dbaniu o nasze zdrowie. Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi jest bardzo niebezpieczny (...) , gdyż może prowadzić do wielu chorób serca oraz udaru. Podczas badania cholesterolu mierzy się zarówno cholesterol całkowity, jak i stężenie HDL