laesio fibroso cystica mammae

Dysplazja sutka

. Takiego typu zmiany nie są stanem przednowotworowym, stąd określenie łagodna dysplazja sutka. Łagodna dysplazja sutka (dysplasia benigna mammae