Lekarskie PIT-y: od profesora do rezydenta

Po kilku latach przerwy postanowiliśmy wrócić do prezentowania lekarskiej listy płac. „Puls Medycyny” był pierwszą gazetą, która opublikowała zestawienie zarobków lekarzy.

Czasy się zmieniają, więc i nasza lista się zmienia. Lekarze pracujący w jednym miejscu należą dzisiaj do rzadkości. Większość prowadzi swoją praktykę w formie działalności gospodarczej, często równocześnie z pracą na etacie. Dlatego tegoroczne zestawienie zawiera sumy rocznych dochodów z różnych źródeł, związanych z leczeniem pacjentów i innymi aktywnościami na polu medycyny. Źródłem danych były głównie oświadczenia majątkowe, składane w związku z pełnieniem funkcji publicznych, oraz bezpośrednie informacje od lekarzy, przekazane redakcji. Informacje tak opracowaliśmy, aby utrudnić identyfikację konkretnych osób z imienia i nazwiska.

Zobacz film: "Mówią o nich: lekarze gorszego sortu"

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie w formie działalności gospodarczej deklarują bardzo różny poziom jej zyskowności. W niektórych przypadkach jest to rentowność na poziomie kilkunastu proc., a w innych ponad 80 proc.

Najważniejszym wnioskiem, który płynie z listy, jest ogromne zróżnicowanie poziomu dochodów lekarzy. Wysokość dochodów dynamicznie rośnie wraz z wiekiem, poziomem specjalizacji oraz tytułami naukowymi. Profesorowie medycyny zarabiają kilkunastokrotnie więcej niż rezydenci w trakcie specjalizacji. Z drugiej strony, dyrektorzy szpitali często zarabiają mniej niż niektórzy zatrudniani przez nich specjaliści.

Redakcja poleca:

Zestawienie średnich zarobków, opracowane przez kancelarię Sedlak@Sedlak pokazuje, że mamy do czynienia ze znaczącymi różnicami także w zależności od województwa oraz formy właśności firm, w których pracują lekarze.

Roczne dochody lekarzy (w złotych brutto):

■ 544 600 — Profesor medycyny, kardiolog, dyrektor szpitala. Indywidualna praktyka lekarska: przychód 337 400 zł, zysk 297 200 zł. Zarobki na uniwersytecie medycznym: 144 000 zł, zarobki w szpitalu: 92 200 zł, umowy-zlecenia: 11 200 zł.

■ 517 000 — Profesor medycyny, chirurg, dyrektor szpitala wojewódzkiego. Zarobki w szpitalu: 257 400 zł, umowa-zlecenie: 234 400 zł, prawa autorskie: 4600 zł, inne umowy: 20 600 zł.

■ 518 500 — Profesor medycyny, kardiolog, ordynator kliniki. Indywidualna praktyka lekarska: przychód 422 700 zł, zysk 388 600 zł. Umowa o pracę: 111 000 zł, umowy-zlecenia: 6500 zł, prawa autorskie: 6800 zł, zwrot kosztów udziału w konferencji: 5600 zł.

■ 446 500 — Urolog, kierownik oddziału w szpitalu wojewódzkim, prywatna praktyka. Przychód z praktyki: 403 300 zł, zysk: 315 400 zł. Zarobki w szpitalu: 126 000 zł, wynagrodzenie konsultanta wojewódzkiego: 4700 zł, umowa o dzieło: 400 zł.

■ 436 000 — Pulmonolog II st. spec., doktorat, ordynator oddziału w szpitalu powiatowym, woj. małopolskie. Prywatna praktyka: przychód 126 100 zł, zysk 78 100 zł. Zarobki w szpitalu: 109 400 zł, umowy o dzieło i zlecenia: 228 400 zł, prawa autorskie: 20 100 zł.

■ 401 900 — Onkolog, dyrektor wojewódzkiego centrum onkologii. Zarobki w szpitalu: 380 100 zł, umowy-zlecenia: 9400 zł, prawa autorskie: 12 400 zł.

■ 370 800 — Chirurg, spec. medycyny rodzinnej, właściciel prywatnej przychodni w mieście powiatowym, woj. świętokrzyskie. Przychód: 1 450 000 zł, zysk: 370 800 zł.

■ 365 200 — Pediatra, prowadzi prywatną przychodnię w mieście powiatowym. Przychód: 531 200 zł, zysk z prowadzenia przychodni: 365 200 zł.

■ 336 700 — Chirurg II st. spec., zastępca ordynatora oddziału w szpitalu wojewódzkim, lekarz w pogotowiu ratunkowym. Przychody ze sprzedaży usług medycznych: 2 724 300 zł, zysk: 336 700 zł.

■ 313 600 — Kierownik oddziału w szpitalu powiatowym, woj. podkarpackie. Zarobki w dwóch szpitalach: 139 800 zł i 122 300 zł, emerytura: 50 400 zł, umowy-zlecenia: 1100 zł.

■ 295 300 — Pediatra, właścicielka dwóch przychodni w małych miejscowościach, woj. pomorskie. Przychody: 960 300 zł, zysk: 295 400 zł.

■ 279 000 — Ginekolog, I st. spec., kierownik przychodni specjalistycznej w małym mieście, woj. zachodniopomorskie. Przychód z kontraktu: 625 000 zł, zysk: 279 000 zł.

■ 270 300 — Kardiolog, internista, dyrektor szpitala powiatowego, woj. małopolskie. Zarobki w szpitalu: 257 600 zł, umowy-zlecenia: 12 700 zł.

■ 261 000 — Współwłaściciel NZOZ medycyny rodzinnej w mieście wojewódzkim, przychód: 603 400 zł, zysk 239 500 zł. Dochód z pełnienia funkcji prezesa w spółce: 18 500 zł, umowy-zlecenia: 3000 zł.

■ 253 700 — Profesor medycyny, senator, prowadzi prywatną praktykę lekarską. Zarobki i diety senatorskie: 91 700 zł, zarobki w szpitalu: 75 300 zł, umowy o dzieło: 8200 zł, przychód z praktyki lekarskiej: 142 200 zł, zysk: 78 400 zł.

■ 252 600 — Internista, pulmonolog II st. spec. z doktoratem, dyrektor szpitala specjalistycznego w mieście wojewódzkim. Zarobki w szpitalu: 222 300 zł, umowy-zlecenia: 26 700 zł, prawa autorskie: 3600 zł.

■ 245 000 — Ginekolog, II st. spec., zastępca kierownika kliniki w szpitalu wojewódzkim, prywatna praktyka specjalistyczna. Przychód z prywatnej praktyki: 90 000 zł, zysk: 60 800 zł, zarobki w szpitalu: 154 700 zł, umowy-zlecenia: 28 900 zł, prawa autorskie: 600 zł.

■ 244 500 — Lekarz, spec. medycyny transportu. Prywatny gabinet w mieście powiatowym prowadzony wspólnie z dwoma innymi lekarzami — przychód: 423 160 zł, zysk: 244 500 zł.

■ 243 000 — Chirurg II st. spec., miasto powiatowe w woj. łódzkim. Specjalistyczna praktyka — przychód: 25 550 zł, zysk: 13 200 zł, zarobki w szpitalu: 213 350 zł, umowy-zlecenia 16 480 zł.

■ 237 400 — Lekarz chorób wewnętrznych, spec. med. rodzinnej II st. Indywidualna praktyka lekarska, miasto powiatowe 
w woj. łódzkim.

■ 229 800 — Ginekolog, ordynator oddziału w szpitalu powiatowym na Śląsku. Zarobki w szpitalu: 218 100 zł, praca na uczelni: 11 700 zł.

■ 220 000 — Kardiolog, internista, dyrektor szpitala w mieście powiatowym, wykładowca na wyższej uczelni. Zarobki w szpitalu: 208 700 zł, umowy o dzieło: 11 300 zł.

■ 220 000 — Ginekolog, II st. spec. Praca w szpitalu i prywatnym gabinecie w mieście wojewódzkim.

■ 217 300 — Pulmonolog, lekarz rodzinny. Prowadzi indywidualną praktykę specjalistyczną w mieście wojewódzkim. Przychód: 212 800 zł, zysk 209 000 zł, sponsoring udziału w konferencjach: 4500 zł.

■ 213 400 — Lekarz rodzinny, współwłaściciel spółki prowadzącej przychodnię w mieście powiatowym, woj. podlaskie. Dochód ze spółki: 118 800 zł, prywatna praktyka — przychód: 54 300 zł, zysk: 48 300 zł, zatrudnienie w przychodni: 46 300 zł.

■ 212 000 — Urolog, miasto w woj. podkarpackim. Przychód z pracy w szpitalu i z prywatnej praktyki.

■ 207 800 — Neurolog, dyrektor szpitala wojewódzkiego, woj. dolnośląskie. Zarobki w szpitalu: 205 800 zł, refundacja szkoleń: 2000 zł.

■ 207 200 — Lekarka II st. spec., prowadzi praktykę lekarza rodzinnego, miasto powiatowe, woj. zachodniopomorskie. Przychód: 489 100 zł, zysk: 207 200 zł.

■ 206.500 — Doktor nauk medycznych, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej, aktualnie minister zdrowia. Umowa o pracę 199.400 zł, umowy zlecenia i o dzieło 3.200 zł, inne 3.900 zł.

■ 199 900 — Ginekolog, II st. spec., doktorat, kierownik oddziału w szpitalu wojewódzkim, indywidualna praktyka. Przychód: 491 100 zł, zysk: 199 900 zł.

■ 199 300 — Lekarka z tytułem doktora, ordynator oddziału w szpitalu wojewódzkim. Prywatna praktyka — przychód: 7100 zł, zysk: 5100 zł, zarobki w szpitalu: 192 200 zł.

■ 197 000 — Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w mieście wojewódzkim. Przychód z pracy w szpitalu i prywatnym gabinecie.

■ 193 400 — Internista, dyrektor szpitala w mieście powiatowym, woj. małopolskie. Zarobki w szpitalu: 178 600 zł, dochód z prywatnej praktyki 14 800 zł.

■ 191 200 — Internista, dyrektor szpitala specjalistycznego w woj. mazowieckim.

■ 186 100 — Chirurg, kierownik oddziału w szpitalu powiatowym, woj. łódzkie. Prywatny gabinet chirurgiczny — przychód: 234 100 zł, zysk: 153 300 zł. Zarobki w szpitalu: 19 300 zł, umowy-zlecenia: 13 500 zł.

■ 185 700 — Lekarz II st. spec., właściciel gabinetu neurologicznego, miasto powiatowe, woj. zachodniopomorskie. Przychód: 203 400 zł, zysk: 185 700 zł.

■ 184 000 — Lekarz radiolog, starszy asystent, spec. II st., szpital w mieście wojewódzkim. Zarobki w szpitalu oraz umowy dodatkowe.

■ 183 000 — Lekarz, dyrektor wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego.

■ 180 700 — Poseł, prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Przychód z praktyki: 31 200 zł, zysk: 9800 zł. Zarobki i diety poselskie: 170 900 zł.

■ 178 200 — Prezes zarządu spółki — szpitala wojewódzkiego, woj. mazowieckie. Zarobki: 173 100 zł, inne dochody: 5100 zł.

■ 176 000 — Lekarz, dyrektor szpitala powiatowego, woj. lubelskie.

■ 170 800 — Kierownik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, woj. mazowieckie.

■ 166 800 — Lekarz, kierownik gminnego ośrodka zdrowia, woj. wielkopolskie.

■ 163 100 — Pediatra i neonatolog, ordynator oddziału w szpitalu wojewódzkim, prowadzi prywatny gabinet pediatryczny — dochód: 33 700 zł, zarobki w szpitalu: 129 400 zł.

■ 162 500 — Internista II st. spec., pracuje w szpitalu wojewódzkim i w przychodni rejonowej, miasto powiatowe, woj. łódzkie. Przychód z prowadzenia gabinetu lekarskiego: 89 800 zł, zysk: 66 400 zł, zarobki w przychodni: 96 100 zł.

■ 159 000 — Pediatra II st., spec. medycyny rodzinnej, pracujący w prywatnej przychodni specjalistycznej, małe miasto w woj. małopolskim. Zarobki w przychodni: 96 500 zł, emerytura: 62 500 zł.

■ 155 900 — Chirurg II st. spec., miasto powiatowe w woj. łódzkim. Prywatny gabinet lekarski — przychód: 162 500 zł, zysk: 136 300 zł, umowy-zlecenia: 19 600 zł.

■ 152 000 — Pulmonolog, ordynator oddziału w szpitalu powiatowym, woj. łódzkie. Prywatny gabinet — przychód: 216 700 zł, zysk: 130 100 zł, zarobki w szpitalu: 19 600 zł, umowy-zlecenia: 2300 zł.

■ 145 000 — Pediatra w mieście powiatowym na Podkarpaciu. Przychód z pracy w szpitalu i prowadzenia własnego gabinetu.

■ 136 100 — Internista, kierownik oddziału w szpitalu wojewódzkim, prywatna praktyka lekarska. Przychód z praktyki: 57 500 zł, zysk: 32 400 zł, zarobki w szpitalu: 102 500 zł, umowa o dzieło: 1200 zł.

■ 119 300 — Lekarka, kierownik przychodni w małej miejscowości, woj. łódzkie. Zarobki w przychodni: 109 500 zł, umowy-zlecenia: 9800 zł.

■ 110 500 — Ginekolog II st. spec., z doktoratem, asystent w szpitalu miejskim, prywatna praktyka i emerytura. Przychód z prywatnej praktyki: 15 000 zł, zysk: 7300 zł. Zarobki w szpitalu: 44 900 zł, emerytura: 58 300 zł.

■ 105 000 — Doktor nauk medycznych, II st. spec. z chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii ogólnej, I st. spec. z chirurgii dziecięcej, starszy asystent na oddziale torakochirurgicznym publicznego szpitala klinicznego, woj. śląskie. Zarobki w szpitalu: 55 000 zł, dyżury poza szpitalem: 50 000 zł.

■ 103 100 — Lekarka internistka z doktoratem, na emeryturze. Emerytura: 65 400 zł, umowy-zlecenia: 37 700 zł.

■ 98 000 — Lekarka rodzinna, pracuje w dwóch przychodniach poz w Rzeszowie.

■ 95 700 — Kierownik przychodni specjalistycznej w mieście powiatowym, woj. małopolskie, indywidualna praktyka lekarska. Zarobki w przychodni: 88 300 zł, umowy o dzieło: 7400 zł.

■ 87 500 — Internista, II st. spec., spec. medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, indywidualna praktyka w mieście wojewódzkim. Przychód: 108 300 zł, zysk: 81 900 zł, wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji konsultanta wojewódzkiego: 2000 zł, refundacja konferencji: 3600 zł.

■ 84 000 — Lekarz internista, rezydent pod koniec specjalizacji w Gdańsku.

■ 84 000 — Lekarz, właściciel przychodni okulistycznej w mieście powiatowym, woj. lubelskie. Przychód: 416 300 zł, zysk: 84 000 zł.

■ 72 000 — Lekarz neonatolog, rezydent na pierwszym roku specjalizacji w Warszawie.

■ 70 000 — Lekarz radiolog, rezydent w trakcie specjalizacji w Gdańsku.

■ 60 000 — Lekarz pediatra, rezydent pod koniec specjalizacji w Gdańsku.

■ 59 100 — Lekarka na emeryturze, prowadzi objazdową praktykę lekarską, miejscowość w woj. dolnośląskim. Przychód: 51 000 zł, zysk: 17 900 zł, emerytura: 41 200 zł.

■ 50 800 — Lekarz neurolog, rezydent, pierwszy rok specjalizacji w Warszawie.

■ 43 200 — Lekarz pediatra, rezydent w trakcie specjalizacji w Gdańsku.

■ 39 600 — Lekarz kardiolog, rezydent w trakcie specjalizacji w Gdańsku.

■ 39 500 — Lekarz kardiolog, rezydent, pierwszy rok specjalizacji w Warszawie.

■ 38 400 — Lekarz na emeryturze.

Najwybitniejsi polscy lekarze – laureaci „Listy Stu”
Najwybitniejsi polscy lekarze – laureaci „Listy Stu” [11 zdjęć]

17 stycznia 2017 roku poznaliśmy laureatów plebiscytu „Lista Stu”, organizowanego przed magazyn "Puls...

zobacz galerię

1. Wyraźnie wyższe zarobki w prywatnych placówkach

Biorąc pod uwagę dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana zarobków całkowitych lekarzy wyniosła od 3200-6000 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia czy specjalizacji. Nasze badanie jest deklaratywne — oznacza to, że opisuje tylko badaną próbę. Można jednak wysnuć z niego pewne wnioski. Wyraźnie widoczne są różnice w wynagrodzeniach związane z własnością jednostek służby zdrowia — zarobki w prywatnych szpitalach i przychodniach są dużo wyższe niż w państwowych czy należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Podobnie widoczne są różnice w zarobkach lekarzy pomiędzy województwami. Na Mazowszu, w Małopolsce czy na Pomorzu lekarze zarabiają przeciętnie więcej. Ponieważ jednak jest to wolny zawód, mało kto pracuje bez dodatkowych dyżurów, na jednym etacie czy bez prywatnej praktyki. Przy czym lekarze pracują najczęściej dużo więcej niż standardowe 40 godzin. Realnie zarobki lekarzy są zapewne wyższe, zwłaszcza doświadczonych specjalistów. Dla porównania: na 50 najlepiej opłacanych zawodów w USA prawie całą pierwszą dziesiątkę wypełniają zawody medyczne ze średnim rocznym wynagrodzeniem 180-250 tys. USD. Również w innych krajach lekarze są zazwyczaj w czołówce najlepiej zarabiających (Maciej Łukasiak, Sedlak & Sedlak).

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.