Lipemiczna surowica

Osmolalność surowicy

Osmolalność surowicy jest to badanie oznaczania substancji rozpuszczonych w surowicy. Takie badanie krwi stosowane jest do ustalenia przyczyny (...) hiponatremii, a więc, gdy występuje niedobór sodu. Badanie osmolalności...

Biochemia krwi - profile oznaczeń, normy

, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), badanie ogólne moczu, elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki). W przypadku profilu lipidowego w biochemii (...) krwi zawiera badanie ogólne moczu, sód w surowicy, potas...

Antytoksyna błonicza

Butelka z antytoksyną błoniczną Aplikacja polega na podaniu dawki surowicy z antytoksyną błoniczą.

Rozpoznawanie szpiczaka mnogiego

(czyli ubytki w tkance kostnej); złamania kości przy niewielkich urazach lub bez urazów; nieprawidłowy wynik białek w surowicy. Diagnoza szpiczaka (...) trzy objawy - obecność białka monoklonalnego w surowicy lub...

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza to reakcja systemu immunologicznego na niektóre leki lub surowicę. U chorego pojawia się pokrzywka, czyli czerwone plamy (...) posurowicza dotyka najczęściej dzieci po podaniu antybiotyku. Pierwszy epizod choroby...

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) wzorcowych (zawierających znane antygeny). Badający obserwuje reakcje nałożonej na...

Próba krzyżowa

, czyli zlepianie się erytrocytów biorcy z surowicą wzorcową, która zawiera przeciwciała przeciwko antygenowi D, między biorcą, a dawcą występuje zgodność (...) biorcy przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom dawcy w momencie badania -...

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Grupy krwi są określane w badaniu polegającym na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej, zawierającej (...) określone przeciwciała albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności...

Pseudohypoparatyroidyzm

na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy mieści się w granicach od 2,2 mmol/l do 2,6 mmol/l. Odpowiadają (...) . Pierwszy z nich jest uwarunkowany poziomem wapnia w surowicy...

Badanie krwi w ocenie czynności nerek

wielu cennych informacji analizą jest badanie ogólne moczu. Z badań krwi podstawową rolę odgrywają oznaczenia: stężenia kreatyniny w surowicy krwi (...) ; stężenia mocznika w surowicy krwi; przesączania kłębuszkowego...

DHEA - przebieg, normy, zastosowanie

-SO4 stanowi rezerwę osoczową do powstania DHEA. Biologicznie jest trwalszy niż DHEA i DHEA-SO4 wykazuje stałe dobowe stężenie w surowicy krwi (...) . Oznaczanie stężenia DHEA wykonuje się w surowicy krwi. Krew potrzebna...

Naturalna odporność (WIDEO)

są zwykle badane w surowicy, a nie w wydzielinach. W surowicy znajduje się głównie igA, natomiast w wydzielinach - igG. Odporność organizmu związana

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

leczenie. Najczęściej wykonuje się oznaczenie parametrów krwi - morfologię, oraz oznacza poziom żelaza (Fe) w surowicy. Morfologia krwi Morfologia krwi (...) hemoglobiny w surowicy krwi oraz w samej krwince czerwonej....

Badania serologiczne w alergologii

którego w surowicy oznacza się IgE całkowite (całkowite stężenie przeciwciał IgE) oraz IgE swoiste (swoiste stężenie przeciwciał IgE) za pomocą metod (...) którego porównuje się surowicę chorego, poddaną działaniu badanych...

TPS - zastosowanie, norma, charakterystyka, interpretacja

rozwoju choroby nowotworowej. Dzięki markerom TPS możliwa jest ocena nowotworów nabłonkowych. W czasie badania TPS w surowicy krwi jest oznaczany (...) w surowicy krwi. Cytokeratyna 18 to białko pośrednie cytoszkieletu...

ACTH - wskazania, przebieg badania, interpretacja wyników

jednocześnie z badaniem poziomu ACTH, oznacza się poziom kortyzolu w surowicy. Dopiero porównanie tych dwóch wartości pozwala właściwie określić (...) w surowicy poziom ACTH jest obniżony, świadczy to o tym, że jest...

Rak prostaty - najważniejsze informacje

do wzrostu PSA w surowicy, podejrzewa się nowotwór. Jednak nie zawsze wzrost ten jest związany z rakiem, przyczynia się do niego m.in. objętość gruczołu (...) , którzy ukończyli 50 lat regularnie zgłaszali się na badania urologiczne...

Estriol

kobiet ciężarnych. Ponadto stężenie estriolu w surowicy matki lub ilość wydalanego z moczem estriolu są miarą dobrostanu płodu. W przypadku (...) . Przebieg badania estriolu Pomiar przeprowadza się za pomocą ELISA, służącego do ilościowego...

Badanie serologiczne kiły

W diagnostyce kiły dużą rolę odgrywa badanie serologiczne. Jest to badanie krwi, które pozwala wykryć w surowicy przeciwciała wskazujące na zakażenie (...) badań dzieli się na odczyny klasyczne i odczyny krętkowe. Ich cechą wspólną jest...

Trudności w diagnostyce boreliozy

jest wykrycie specyficznych przeciwciał IgG i/lub IgM anty-Borrelia w surowicy pacjenta. Potwierdzenie ich obecności jest jednak rozpoznaniem (...) tylko prawdopodobnym. Dlaczego? Otóż, nie można wykluczyć sytuacji, w której wspomniane...

Badanie moczu na bilirubinę (WIDEO)

jako bilirubina wolna stanowi ponad 90% surowicy krwi i nie eksportuje się do moczu. Organizm wydala ją wraz z żółcią. W moczu nie stwierdza się jej obecności

Potas a koncentracja

słowo POTAS. Dlaczego? Otóż niskie stężenie potasu w surowicy krwi jest przyczyną nie tylko osłabienia siły mięśniowej, zaparć, groźnych zaburzeń rytmu (...) wymienione objawy, skontroluj stężenie potasu w surowicy...

Laboratoryjna ocena czynności nerek

; pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek dodatkowo powinni przed zbiórką moczu określić stężenie kreatyniny w surowicy; w czasie zbiórki spożywać (...) choremu pobiera się krew (badanie krwi przed i po zbiórce moczu). Zarówno w moczu...

Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

limfocytami a surowicą biorcy. Więcej o tym zagadnieniu mówi doktor Joanna Pazik, nefrolog. Warto wiedzieć, że w naszym kraju wykonano 10 897 przeszczepów do końca roku 2004.

Badanie moczu na glukozę (WIDEO)

się oceny wydalania glukozy z moczem, ponieważ pojawia się w moczu w momencie, gdy w surowicy jej stężenie jest znacznie większe niż dopuszczalna

Czerniak a geny (WIDEO)

na długość życia chorego: - stężenie LDH w surowicy, - wskaźnik mitotyczny, - obecność limfocytów naciekających guz, - głębokość naciekania czerniaka

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA)

roku wykazano obecność PSA w nasieniu, w 1979 wyizolowano czystą postać PSA z tkanki prostaty, a w 1980 wykryto obecność PSA w surowicy krwi i dokonano (...) badanie PSA? Każdy mężczyzna po ukończeniu 50. roku życia powinien raz w...

Przeciwciała przeciw protrombinie IgM

). W surowicy osób cierpiących na APS wykrywa się właśnie wspomniane specyficzne przeciwciała antyfosfolipidowe, które skierowane są przeciwko białkom (...) prozakrzepowe. Oznaczanie przeciwciał przeciw protrombinie Badanie poziomu...

Bruceloza IgM i IgG

zakażenia bakterią Brucella. Wykrywanie brucelozy wykonuje się w surowicy krwi, ale czasami do badania może być zastosowany także płyn mózgowo - rdzeniowy (...) mózgowo-rdzeniowymlub w surowicy. Przebieg badania przeciwciał...

Coxackie wirusy przeciwciała

w surowicy i osoczu przeciw wirusowi Coxsackie. Jeśli badanie wykaże obecność przeciwciał IgM lub IgA, a także rosnącą ilość przeciwciał IgG (...) życia. Przeciwciała IgM w surowicy są wykrywane zwykle u badanych w...

Hiperkaliemia - przyczyny, objawy, leczenie

lub tubulopatią. Znacznie powszechniejszym problemem jest hiperkaliemia, inaczej określana jako hiperpotasemia. Jest to stężenie potasu w surowicy krwi (...) poziomu potasu w surowicy krwi. Hiperkaliemia - leczenie Leczenie...

HBsAg - czym jest, zakażenie WZW typu B

wykrywany jest w surowicy krwi. Zapalenie wątroby typu B nazywane jest inaczej żółtaczką wszczepienną . Antygen HBsAg wykrywany jest w postaci (...) zakażeń WZW typu B polega na badaniach serologicznych. W surowicy...

Ważne tematy