Male krwinki

Krew i naczynia krwionośne

Nanocząsteczki imitujące czerwone krwinki

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego opracowali innowacyjną metodę, dzięki której nanocząsteczki imitujące czerwone krwinki (...) , nad którymi pracują amerykańscy naukowcy pokryte są błoną komórkową pobraną z czerwonych krwinek. Wewnątrz takiej biologicznej otoczki znajduje się ulegająca

Krew i naczynia krwionośne

Leukopenia czyli brak białych krwinek

Leukopenia czyli zbyt mała liczba białych krwinek wykrywana jest najczęściej przez przypadek podczas badania morfologicznego krwi, ponieważ nie daje (...) do niepokoju, choć przyczynę braków białych krwinek trzeba zawsze ustalić i dokładnie wyjaśnić.   Leukopenia (leukocytopenia) to obniżona liczba

Badania

Leukocytoza - czym jest, choroby

Leukocytoza jest to stan, kiedy liczba krwinek białych jest znacznie przekroczona. Granica białych krwinek nie powinna przekroczyć 10 tys. komórek/µl (...) białych krwinek. Nie jest to rzadki stan, ponieważ zdarza się przy każdej infekcji i oczywiście poważnej chorobie. Leukocytoza jest to mechanizm

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Badania krwi - erytrocyty (WIDEO)

Krwinki czerwone (inaczej zwane erytrocytami) odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Ich głównym zadaniem jest transport tlenu (...) czyli stanu charakteryzującego się obniżoną liczbą krwinek czerwonych. Erytrocytopenia może być wynikiem niedokrwistości, przewodnienia, nagłej utraty krwi

Hemafereza lecznicza

Jak przeprowadza się aferezę?

są komórkowe składniki krwi czyli krwinki. Wyróżnia się kilka rodzajów krwinek, a każdy rodzaj pełni inne funkcje. Zabieg hemaferezy krwi polega (...) na odseparowaniu grupy krwinek lub osocza z pełnej krwi bezpośrednio przy chorym, tj. krew przepływa przez specjalny aparat, który izoluje wybraną...

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Oznaczanie grup krwi

Podczas padania ocenie poddawane są zachowania krwinek w obecności surowicy wzorcowej (zawierającej określone przeciwciała) lub obecności krwinek (...) dodanych krwinek. Aglutynacja to zjawisko zlepiania się krwinek czerwonych pod wpływem przeciwciał zawartych w surowicy w widoczne...

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Badania krwi - Leukocyty (WIDEO)

Leukocyty, zwane również krwinkami białymi, stanowią element morfotyczny krwi. Zaliczamy do nich granulocyty (neutrofile, bazofile, eozynofile (...) ) oraz limfocyty i monocyty. Liczba krwinek białych znajdujących się we krwi może niekiedy gwałtownie wzrosnąć. Mamy wtedy do czynienie z tzw. leukocytozą

Badania

Grupy krwi - aglutynacja, wskazania, przebieg

Grupy krwi są określane w badaniu polegającym na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej, zawierającej (...) określone przeciwciała albo na zachowaniu się badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych, zawierających znane antygeny. Podczas wykonywania oznaczania

Normy laboratoryjne

Leukocyty - norma i interpretacja badań

Liczba krwinek białych jest określana w ramach oceny morfologii krwi. Jest to podstawowe badanie diagnostyczne, które polega na ilościowej (...) - liczba białych krwinek Leukocyty są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów (krwinek czerwonych), posiadają też zdolność poruszania

Badania

​RDW morfologia - co to za wskaźnik, normy, nieprawidłowości

na różnicę w wielkości krwinek czerwonych. Ten parametr nie jest jednym z kluczowych elementów badania morfologicznego krwi niemniej (...) różnić w wielkości pomiędzy czerwonymi krwinkami. W morfologii krwi oprócz tego wskaźnika badane są także inne wsaźniki układu czerwonokrwinkowego

Choroby i dolegliwości

Sferocytoza - przyczyny, objawy

charakteryzuje się kulistym, czyli sferycznym kształtem erytrocytów. W prawidłowej morfologii krwinki czerwone mają kształt dwuwklęsły. Sferocytoza cechuje (...) się brakiem krwinek białych, które wpływają na właściwy kształt erytrocytów. Tego rodzaju anemia sprzyja szybszej likwidacji krwinek czerwonych

Morfologia krwi obwodowej

Morfologia - nieprawidłowości w szpiku kostnym, normy, diagnozowanie chorób

kostnym oraz inne zaburzenia, jak a przykład anemia. Morfologia obejmuje następujące wskaźniki: RBC - ilość czerwonych krwinek; MCV - średnia (...) objętość krwinki czerwonej; MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej; MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (diagnostyka różnicowej

Hemafereza lecznicza

Rodzaje aferezy

są poszczególne grupy krwinek: erytroafereza - gdy usuwane są krwinki czerwone; tromboafereza - gdy pobierane są z krwi krwinki białe, a najczęściej (...) gdy istnieje nadmiar krwinek czerwonych np. w tzw. czerwienicy prawdziwej, częściej jednak stosuje się wtedy upusty pełnej...

Normy laboratoryjne

Liczba Addisa

Pojęcie liczby Addisa odnosi się do ilości krwinek czerwonych i białych oraz wałeczków wydalanych w ciągu doby z moczem. Oznaczenia liczby Addisa (...) , czy zwiększenie wydalania krwinek czerwonych lub białych w moczu jest zjawiskiem występującym stale w ciągu całej doby. Ma to duże znaczenie, gdyż krwinkomocz

Hemafereza lecznicza

Wskazania do aferezy

. Stosuje się go także w celu pobrania określonego rodzaju krwinek od krwiodawców, w celu ich późniejszego przetoczenia. Afereza - wskazania Wskazania (...) toksyna), po czym oczyszczone osocze chorego wraca do jego układu krążenia. Cytafereza - gdy usuwane są poszczególne grupy krwinek: erytocytafereza

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Nowa strategia w walce z chorobami zakaźnymi

oraz u myszy. W ten sposób udało im się zapobiec przedostaniu się specyficznego patogenu do białych krwinek. Wniknięcie w białe krwinki jest niezbędne (...) zainfekowanych muszek. Ten patogen powoduje powszechną w klimacie tropikalnym infekcję skórną. Leiszmania wnika do białych krwinek i objawia...

Normy laboratoryjne

Monocyty

Krew jest zawiesiną elementów morfotycznych w osoczu. Do elementów morfotycznych zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty (...) ) oraz krwinki płytkowe (trombocyty). Przez wiele lat podstawą badania krwi było oglądanie pod mikroskopem kształtu, rozmiarów i cech zewnętrznych

Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

Morfologia z rozmazem - cel, interpretacja

w czerwonych krwinkach i w erytrocytach. Każde wahanie tych parametrów może sugerować niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 czy żelaza. W morfologii (...) stres, zbyt długi czas przebywania na słońcu, duży wysiłek fizyczny, białaczkę, chłoniaki. Natomiast zbyt mała ilość białych krwinek

Anemia (niedokrwistość) - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Anemia u dzieci

jest niedobór żelaza. Niski poziom żelaza we krwi powoduje zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi, oraz wystąpienie objawów (...) nie stwierdza się innych zaburzeń w morfologii (liczba białych ciałek krwi oraz płytek jest w normie, a objętość krwinki MCV jest zaniżona) ani innych

Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

Gorączka a białaczka

, jeśli temperatura jest wyższa. Organizm, żeby zwalczyć infekcję musi namnożyć białe krwinki, wytworzyć przeciwciała i przenieść swoje siły odpornościowe (...) . Jeśli komórka układu odpornościowego napotka na swej drodze wrogi mikroorganizm, zaczyna wydzielać ogromne ilości cytokin, które zwołują inne białe krwinki

Zdrowie

Kim był Karl Landsteiner i co ma wspólnego z naszą grupą krwi?

. W 1932 r. został wybrany do Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Odkrywca grup krwi W 1901 roku odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa (...) antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji, czyli zlepiania się krwinek w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie

Niedokrwistość (anemia) - diagnostyka, typy

Anemia aplastyczna

Anemia aplastyczna to choroba, która objawia się produkowaniem przez szpik kostny niewystarczającej ilości czerwonych i białych krwinek, a (...) krwinek. Niewielka ilość czerwonych krwinek powoduje niedokrwistość objawiającą się bólami głowy , zawrotami głowy , uczuciem zmęczenia i bladością

Krew i naczynia krwionośne

Pancytopenia

Pancytopenia to wieloukładowy niedobór krwinek spowodowany całkowitym zanikiem szpiku kostnego, czyli wytwarzania komórek wszystkich jego składowych (...) , a więc krwinek czerwonych, krwinek białych i megakariocytów. Choroba ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu i prowadzi do niedoboru tlenu

Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

Chudnięcie a białaczka

choroby. Czym jest białaczka? Białe krwinki są naszymi obrońcami. Istnieje wiele typów białych krwinek limfocyty T, limfocyty B, neutrofile (...) się z komórek układu odpornościowego, czyli z białych krwinek (leukocytów). Przyczyną wystapienia choroby jest mutacja (w każdym typie białaczki inna

Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

Świąd a białaczka

. Wszystkie powyższe komórki to białe krwinki (leukocyty), powstające w szpiku i broniące nasz organizm. Niestety czasem zdarza się, że jedna (...) z tych komórek ulegnie mutacji, zmieniającej ją w nowotwór. Białaczka to nowotwór wywodzący się z leukocytów. Jeśli jedna z białych krwinek zaczyna

Badania

Kruchość osmotyczna

Badanie kruchości osmotycznej pozwala wykryć czy krwinki czerwone mają skłonność do rozpadania się. Badanie wykonuje się, aby dowiedzieć (...) hipotonicznego wywołującego pęcznienie, a następnie hemolizę krwinek w badanej próbce. Na czym polega i jak przebiega badanie kruchości osmotycznej

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Przewlekła białaczka szpikowa

w momencie zdiagnozowania białaczki jest w fazie przewlekłej. Na tym etapie objawy choroby są łagodne, a białe krwinki ciągle są w stanie walczyć (...) białych krwinek spada bądź rośnie, zmniejsza się również liczebność płytek krwi. Może także wzrosnąć liczba komórek blastycznych oraz dochodzi

Normy laboratoryjne

MCV

MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) to średnia objętość krwinki czerwonej. Wynik badania MCV zależny jest od płci. Makrocytoza, tzn. podwyższone MCV (...) i średniego stężenia hemoglobiny, jeden ze wskaźników opisujących krwinkę czerwoną. Wskaźnik ten może być wyliczany na podstawie zmierzonej wartości

Normy laboratoryjne

Morfologia krwi obwodowej

morfotycznych, potocznie nazywanych krwinkami oraz z osocza, czyli płynu w którym są one zawieszone. Morfologia bierze swą nazwę właśnie od elementów (...) diagnostycznych czy leczniczych. W składzie krwi wyróżniamy krwinki czerwone i białe, płytki krwi oraz płynne osocze. Przenośniki tlenu, czyli erytrocyty

Anemia u dzieci

Niedokrwistość noworodków, konflikt serologiczny

Grupy krwi to nic innego jak zestawy cząsteczek białkowych, nazywanych antygenami. Znajdują się one na powierzchni czerwonych krwinek (erytrocytów (...) , które są nieobecne na powierzchni krwinek czerwonych matki. W wyniku bezpośredniego kontaktu i rozpoznania ich przez organizm matki, jako „obce" dochodzi

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

obwodowej zawiera informacje na temat ilości i objętości krwinek czerwonych, ilości krwinek białych oraz płytek krwi, a także informuje o stężeniu (...) hemoglobiny w surowicy krwi oraz w samej krwince czerwonej. Należy pamiętać, że poziom żelaza w surowicy oznacza się rano (stężenie żelaza waha

Badania

Próba krzyżowa

krwi między dawcą, a biorcą. Podczas badania możliwe jest wykrycie we krwi biorcy przeciwciał atakujących czerwone krwinki dawcy. Próbę krzyżową (...) biorcy przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom dawcy w momencie badania - właściwie badanie to składa się z 2 części, po pierwsze łączy się surowicę

Morfologia - profilaktyka, normy morfologii, prawidłowe wyniki innych badań

BRh - charakterystyka, dieta

jest na podstawie antygenów występujących na poziomie czerwonych krwinek. Jeżeli ktoś posiada tylko antygeny A, wówczas posiada grupę krwi A (...) się około 49 antygenów. Nazwa tego układu pochodzi od rodzaju małp Rhesus. To właśnie od tego gatunku zwierząt uzyskano po raz pierwszy krwinki Rh

Anemia (niedokrwistość) - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Objawy anemii - przyczyny, leczenie, diagnostyka choroby

Anemia to choroba oznaczająca, że organizm nie ma wystarczającej ilości transportujących tlen czerwonych krwinek. Może to wynikać (...) - będą to suplementy w formie tabletek lub zastrzyków. Zbadaj krew. Anemia powodująca intensywny spadek poziomu czerwonych krwinek lub erytrocytów

Krew i naczynia krwionośne

Czerwienica - charakterystyka, objawy, rodzaje

Czerwienica związana jest z wytwarzaniem przez organizm nieprawidłowej liczby podstawowych elementów krwi - głównie czerwonych krwinek (erytrocytów (...) rodzaje czerwienicy: prawdziwą, wtórną, rzekomą. Objawy czerwienicy mogą być różne, tak jak różna może być liczba czerwonych krwinek. Jeśli choroba

Badania

Leukocyty - badanie, normy

Test poziomu leukocytów to badanie krwi wykonywane w celu pomiaru ilości białych krwinek. Leukocyty pomagają w zwalczaniu zakażeń, nazywane (...) są one niekiedy białymi krwinkami. Istnieje 5 głównych typów leukocytów: bazofile, eozynofile, limfocyty, monocyty, neutrofile. Lekarz zleca ten test

Normy laboratoryjne

MCHC

MCHC (ang. mean corpuscular hemoglobin concentration) to średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych. MCHC stanowi jeden z trzech (obok (...) średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej i średniej objętości krwinki czerwonej) parametrów opisujących krwinkę czerwoną. Inaczej,...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka u dzieci

naciekania szpiku przez nieprawidłowe komórki nowotworowe dochodzi do wyparcia prawidłowych komórek produkujących krwinki, a co za tym idzie pojawiają (...) się objawy niedoboru krwinek czerwonych, białych oraz płytek. Poszczególne prawidłowe krwinki pełnią różne funkcje: krwinki...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Dlaczego powstaje białaczka?

. Te nieprawidłowe komórki, powstałe w wyniku zaburzonego procesu wytwarzania krwinek, dominują również w szpiku oraz naciekają inne narządy. Komórki białaczkowe (...) należą do układu krwinek białych (leukocytów), czyli granulocytów, limfocytów i monocytów. Tak naprawdę nie wiadomo co wywołuje białaczkę. Istnieje

Badania moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

Badanie moczu - znaczenie w diagnostyce chorób, normy

dróg moczowych - kiedy w moczu pojawiają się krwinki czerwone, białe czy białko. Ponadto często występuje ból w podbrzuszu a także parcie na mocz (...) i gorączka, kamica nerkowa - kiedy to złogi lub kamienie powodują pojawianie się w moczu krwinek czerwonych czy też białka. Dodatkowymi objawami są silne

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka aleukemiczna

przewlekłych białaczek. W obrazie krwi dominuje duża ilość niedojrzałych postaci białych krwinek, których synteza zaburzona jest - w tym rodzaju białaczki (...) układu krwiotwórczego, polegająca na niekontrolowanym wzroście nieprawidłowych krwinek, dlatego też zaliczana jest do chorób nowotworowych. Dokładna

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Mielodysplazja szpiku

procesu tworzenia krwinek. Przyczyną tego stanu jest niezdolność niedojrzałych komórek do prawidłowego wzrostu i rozwoju. W zaawansowanych postaciach (...) zespołów mielodysplastycznych rozpoczyna się od komórek macierzystych w szpiku kostnym, które rozwijają się w krwinki (białe, czerwone i płytki krwi

Newsy

Sztuczna krew w proszku - wygląda jak papryka, ale może uratować życie

, której personel medyczny będzie mógł użyć w nagłych przypadkach. Wygląda jak suszona papryka Raport z CBS News wyjaśnia, że ​​sztuczne czerwone krwinki (...) zdatna do użytku Sztuczna krew ludzka wykorzystuje oczyszczoną hemoglobinę, białko występujące w krwinkach, które przenosi tlen do produkcji czerwonych

Badania

Retikulocyty - charakterystyka, wskazania, badanie, interpretacja wyników

Retikulocyty są niedojrzałą formą czerwonych krwinek. Ocena poziomu retikulocytów pozwala na diagnozę niedokrwistości. Jest też stosowana (...) , które są niedojrzałą postacią krwinek czerwonych. Inaczej mówiąc, są to erytrocyty w fazie poprzedzającej formę dojrzałą krwinek czerwonych. Dojrzewają w...

Białaczka u dzieci

Leczenie białaczek u dzieci

produkować zmienione przez nowotwór krwinki białe (czyli leukocyty). W zdrowym organizmie białe krwinki służą do zwalczania infekcji. Kiedy dochodzi (...) jednak do produkcji nieprawidłowych krwinek białych, nie działają one poprawnie. Czerwone krwinki są odpowiedzialne za transport...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Anemia a białaczka

u chorych na białaczkę. Należy jednak rozróżniać te dwie choroby. Anemia to zbyt mała ilość hemoglobiny, czemu często towarzyszy niedobór krwinek (...) nie prowadzi do powstania białaczek. Czym jest anemia? Anemia objawia się zmniejszeniem ilości czerwonych krwinek w surowicy o dwa odchylenia

Przerost prostaty - objawy, leczenie

Leki na prostatę (WIDEO)

postępują i zaczynają towarzyszyć im infekcje, kamica i inne schorzenia, skuteczność leków ziołowych zaczyna maleć. Przy nasilonych dolegliwościach