Miesiaczka ze skrzepami

Co o twoim zdrowiu mówi kolor krwi menstruacyjnej?

ze skrzepami Jeżeli zaobserwowałaś krew menstruacyjną ze skrzepami, możesz mieć niski poziom progesteronu i wysoki poziom estrogenów. Chociaż w wielu przypadkach (...) i cukru, aby sprawdzić, czy zmiany w odżywianiu...

Życie z tętniakiem aorty

aorty jest wrzecionowatego kształtu. Jego wewnętrzne ściany są wyścielane skrzepami krwi, które układają się na aorcie jak sklejki. Narażeni

Przyczyny żylaków przełyku

lub skrzepami, wymiotami o treści fusowatej, smolistymi stolcami. Chorzy z krwotokiem z żylaków przełyku mają najczęściej charakterystyczny wywiad

Najczęstsze objawy żylaków

niemożliwy do opanowania krwotok. Najczęściej pojawiają się wymioty żywą krwią lub skrzepami krwi, rzadziej zdarzają się wymioty o wyglądzie fusów

Zbyt częste miesiączki

miesiączki u 21-latki - odpowiada lek. Paweł Baljon Częste i obfite miesiączki ze skrzepami - odpowiada prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski Długie