Miesiaczka ze skrzepami

Co o twoim zdrowiu mówi kolor krwi menstruacyjnej?

ze skrzepami Jeżeli zaobserwowałaś krew menstruacyjną ze skrzepami, możesz mieć niski poziom progesteronu i wysoki poziom estrogenów. Chociaż w wielu przypadkach (...) i cukru, aby sprawdzić, czy zmiany w odżywianiu...

Życie z tętniakiem aorty

aorty jest wrzecionowatego kształtu. Jego wewnętrzne ściany są wyścielane skrzepami krwi, które układają się na aorcie jak sklejki. Narażeni

Najczęstsze objawy żylaków

niemożliwy do opanowania krwotok. Najczęściej pojawiają się wymioty żywą krwią lub skrzepami krwi, rzadziej zdarzają się wymioty o wyglądzie fusów

Przyczyny żylaków przełyku

lub skrzepami, wymiotami o treści fusowatej, smolistymi stolcami. Chorzy z krwotokiem z żylaków przełyku mają najczęściej charakterystyczny wywiad

Zbyt częste miesiączki

miesiączki u 21-latki - odpowiada lek. Paweł Baljon Częste i obfite miesiączki ze skrzepami - odpowiada prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski Długie

Ważne tematy