nadpłytkowość

Krew i naczynia krwionośne

Nadpłytkowość - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Nadpłytkowość (trombocytoza) to choroba, która polega na wzroście trombocytów, czyli na nadmiernej produkcji płytek krwi. O stanie nadpłytkowości (...) można mówić, gdy ilość płytek krwi przekracza 600 000/µl (600 G/l). Schorzenie to przeważnie dotyka osoby między 50-60 rokiem życia. Nadpłytkowość

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Badania krwi - trombocyty (WIDEO)

wykryta przez przypadek. W tym przypadku pierwszym zadaniem lekarza jest odnalezienie przyczyny trombocytozy. Nadpłytkowość może występować w przypadku

Krew i naczynia krwionośne

Syndrom Raynauda: przyczyny (WIDEO)

wewnątrznaczyniowego), nadpłytkowość pierwotna, czerwienica prawdziwa, krioglobulinemia, białaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi, inne choroby tkanki

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

się co najmniej 2 z 3 czynników: zaburzenia żylnego przepływu krwi wywołane uciskiem lub unieruchomieniem, nadpłytkowość lub inne zmiany w składzie

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Zespoły mieloproliferacyjne

szpikowa, mielofibroza, mastocytoza, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, przewlekła białaczka eozynofilowa, przewlekła białaczka neutrofilowa (...) , szumem w uszach, krwawieniem z nosa, dusznością wysiłkową oraz świądem skóry. Nadpłytkowość samoistna polega na rozroście płytek krwi

Normy laboratoryjne

Płytki krwi - rola, oznaczanie

albo nadpłytkowość. Do nadpłytkowości może dochodzić: w wyniku przewlekłych stanów zapalnych (gruźlica, reumatoidalne zapalenie stawów); po wysiłku fizycznym (...) estrogenów lub doustnych leków antykoncepcyjnych. Czasami zdarza się także, tzw. nadpłytkowość samoistna. Znacznie częściej występuje

Badania

Nakłucie szpiku

, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, samoistne włóknienie szpiku, czy szpiczak mnogi, a także istnienia przerzutów innych nowotworów

Krew i naczynia krwionośne

Zespół Budd-Chiari'ego

krwiotwórczego (np. czerwienica, zespoły mielodysplastyczne, nadpłytkowość samoistna, zakrzepica idiopatyczna, zespół antyfosfolipidowy, hemoglobinuria

Profilaktyka żylaków

Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych

; nadpłytkowość krwi i zaburzenia krzepnięcia; palenie tytoniu; zażywanie doustnych hormonalnych leków antykoncepcyjnych; rozległe oparzenia; ciężkie

Hemafereza lecznicza

Wskazania do aferezy

) - wykonuje się leukaferezę; niedokrwistość sierpowatokrwinkowa - stosuje się erytroaferezę; nadpłytkowość - stosowana jest tromboafereza; pozyskiwanie

Biopsja szpiku

Wskazania do biopsji szpiku

i limfoblastyczne, zespoły mieloproliferacyjne (tzn. czerwienicę prawdziwą, przewlekłą białaczkę szpikową, osteomielsklerozę i nadpłytkowość samoistną

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Hemafereza lecznicza

sierpowato komórkowa - stosuje się erytrocytaferezę; nadpłytkowość - stosowna jest trombocytafereza; pozyskiwanie komórek macierzystych do przeszczepów