nadpłytkowość

Nadpłytkowość - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Nadpłytkowość (trombocytoza) to choroba, która polega na wzroście trombocytów, czyli na nadmiernej produkcji płytek krwi. O stanie nadpłytkowości (...) można mówić, gdy ilość płytek krwi przekracza 600 000/µl (600 G/l). Schorzenie to...

Badania krwi - trombocyty (WIDEO)

często zostaje wykryta przez przypadek. W tym przypadku pierwszym zadaniem lekarza jest odnalezienie przyczyny trombocytozy. Nadpłytkowość

Syndrom Raynauda: przyczyny (WIDEO)

(zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego), nadpłytkowość pierwotna, czerwienica prawdziwa, krioglobulinemia, białaczki, chłoniaki, szpiczak

Zespoły mieloproliferacyjne

szpikowa, mielofibroza, mastocytoza, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, przewlekła białaczka eozynofilowa, przewlekła białaczka neutrofilowa (...) , szumem w uszach, krwawieniem z nosa, dusznością wysiłkową oraz świądem...

Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

. Wśród przyczyn zakrzepicy wyróżnia się co najmniej 2 z 3 czynników: zaburzenia żylnego przepływu krwi wywołane uciskiem lub unieruchomieniem, nadpłytkowość

Nakłucie szpiku

, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, samoistne włóknienie szpiku, czy szpiczak mnogi, a także istnienia przerzutów innych nowotworów

Wskazania do aferezy

) - wykonuje się leukaferezę; niedokrwistość sierpowatokrwinkowa - stosuje się erytroaferezę; nadpłytkowość - stosowana jest tromboafereza; pozyskiwanie

Zespół Budd-Chiari'ego

krwiotwórczego (np. czerwienica, zespoły mielodysplastyczne, nadpłytkowość samoistna, zakrzepica idiopatyczna, zespół antyfosfolipidowy, hemoglobinuria

Wskazania do biopsji szpiku

i limfoblastyczne, zespoły mieloproliferacyjne (tzn. czerwienicę prawdziwą, przewlekłą białaczkę szpikową, osteomielsklerozę i nadpłytkowość samoistną

Hemafereza lecznicza

sierpowato komórkowa - stosuje się erytrocytaferezę; nadpłytkowość - stosowna jest trombocytafereza; pozyskiwanie komórek macierzystych do przeszczepów

Ważne tematy