Napady drgawkowe

Cukrzyca

Pomoc w napadzie hipoglikemii (WIDEO)

, batonik. Najlepiej jest wybrać słodki napój, z którego cukier szybciej dostanie się do krwi. O to, jak radzić sobie w napadach hipoglikemii

Nerwica i lęki

Ćwiczenia a napady paniki

Regularne ćwiczenia mogą być alternatywą lub pomocniczą strategią w terapii farmakologicznej, a także psychoterapii, mających na celu zwalczanie niekontrolowanych napadów strachu. Już w tym momencie wiadomo, że ćwiczenia są pomocne w leczeniu osób cierpiących z powodu nadmiernego stresu i depresji.

Newsy - psychologia

Kendall Jenner walczy z napadami lęku

Życie Kendall Jenner jest wypełnione sesjami fotograficznymi, okładkami Vogue, wystąpieniami na czerwonym dywanie i tropikalnymi wycieczkami, ale kiedy opada kurtyna, z dala od kamer i blichtru, Kendall musi radzić sobie z lękiem, problemem psychicznym, który dotyka wielu dorosłych. Nieznośny ...

Padaczka - objawy, ataki epileptyczne, pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy napadzie padaczkowym (WIDEO)

Padaczka to choroba, na którą choruje ok. 1% ludzi w Polsce, czyli 400 tysięcy osób. W większości przypadków napady padaczkowe pojawiają (...) i wegetatywne. Napady padaczki powtarzają się w różnych odstępach czasu i mogą mieć odrębną formę. Chory natychmiastowo traci przytomność, upada na ziemię

Kamica żółciowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Kolka żółciowa - kamica żółciowa, powikłania, postępowanie w napadzie

. Takie powikłania wymagają szybkiej interwencji chirurga. Kolka żółciowa - postępowanie w napadzie Jeśli występuje napad kolki żółciowej (...) lub w czopkach doodbytniczych przez okres co najmniej dwóch tygodni. Między napadami kolki żółciowej ważne jest stosowanie lekkostrawnej diety i unikanie alkoholu

Newsy

Padaczka - dlaczego napady zdarzają się nadal po operacji?

uporczywych napadów pooperacyjnych nie zostały wyjaśnione. Zrozumienie przyczyn, dlaczego u tak wielu pacjentów nadal występują napady pooperacyjne (...) , które nie są ujęte w standardowym zabiegu operacyjnym u pacjentów, którzy mieli napady pooperacyjne, ale nie u tych chorych, którzy nie mieli napadów po zabiegu

Skutki alkoholizmu

Padaczka alkoholowa

i jego metabolitami; wskutek braku odpowiedniej ilości snu. Zazwyczaj przed napadami drgawkowymi nie obserwuje się żadnych symptomów zwiastujących (...) napady drgawkowe. W większości przypadków nie poprzedza ich aura obecna często w odniesieniu do innych napadów padaczkowych. W...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Wścieklizna - drogi zarażenia, objawy, rozpoznanie, leczenie

niewielkie bodźce wywołują napady drgawkowe. Charakterystyczne są napady drgawkowe występujące na odgłos lejącej się wody, tzw. hydrofobia. Czasem pojawia się też aerofobia, czyli lęk przed podmuchami powietrza. Objawy te występują naprzemiennie z okresami apatii. Następnie dochodzi...

Neurologia

Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

rytmu serca, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia widzenia, napady drgawkowe (po przedawkowaniu (...) Padaczka, inaczej nazywana epilepsją, to określenie grupy różnych zaburzeń o charakterze neurologicznym, które mogą objawiać się napadami

Neurologia

Drgawki

padaczkowy z uogólnionymi napadami drgawkowymi (ang. convulsive status epilepticus, CSE), stan padaczkowy niedrgawkowy (ang. noncolvulsice status epilepticus (...) ° Celsjusza. Napady drgawek u epileptyków występują zwykle bez zewnętrznego bodźca, jednak można wywołać je również u każdego zdrowego...

Ginekologia

Rzucawka

, są w ciąży mnogiej. Napady drgawkowe mogą stanowić zaostrzenie zatrucia ciążowego. Objawy stanu przedrzucawkowego to silne bóle głowy oraz mięśni (...) białka w moczu (białkomocz) i zatrzymywaniem nadmiaru płynu (obrzęki). Rzucawka konwulsyjna objawia się napadami drgawek podobnymi jak w napadzie

Krztusiec - objawy, powikłania, leczenie i profilaktyka

Mały pacjent z krztuścem

Krztusiec objawia się powtarzającymi napadami kaszlu i duszności.

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od benzodiazepin

Benzodiazepiny to leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i relaksacyjnym. Wprowadzono je do lecznictwa na początku lat 60. XX wieku jako alternatywę dla bardziej uzależniających barbituranów. W Polsce zarejestrowano kilkadziesiąt preparatów z grupy benzodiazepin (BDZ), np. alprazolam, diazepam, lorazepam, medazepam,...

Klasyfikacja narkotyków

Lotne rozpuszczalniki

. Utrata przytomności zwykle poprzedzona jest majaczeniem albo napadami drgawkowymi. Inne objawy zatrucia lotnymi rozpuszczalnikami, to: kwasica (...) . Napady drgawkowe mogą być przyczyną urazów czaszki. Do śmierci mogą prowadzić urazy w wyniku niebezpiecznych zachowań. Wśród użytkowników...

Zabiegi

Elektrowstrząsy

Metoda leczenia elektrowstrząsami jest dobrze poznaną i udokumentowaną metodą, skuteczną i bezpieczną, która bezpodstawnie wzbudza objawy przed jej zastosowaniem wśród wielu pacjentów. Leczenie elektrowstrząsami jest przeznaczone dla pewnej grupy - odpowiednio zakwalifikowanych pacjentów. Należą do nich pacjenci z ciężką depresją lekooporną - czyli...

Uzależnienie od alkoholu

Ośrodki leczenia alkoholizmu

zespole abstynencyjnym mogą wystąpić napady drgawkowe, zaburzenia świadomości z intensywnymi halucynacjami, czyli majaczenie alkoholowe oraz powikłania

Układ pokarmowy

Zatrucie alkoholowe - objawy, leczenie

z krwawieniem śródczaszkowym i śpiączkę hipoglikemiczną. Przy zatruciach alkoholem etylowym mogą pojawić się także napady drgawkowe. Pierwsza pomoc

Biegunka u dziecka - nawadnianie, żywienie, niebezpieczne objawy, leczenie

Postępowanie podczas biegunki u niemowląt i dzieci

O biegunce mówi się, jeśli w ciągu doby niemowlak karmiony mlekiem modyfikowanym lub starsze dziecko robi przynajmniej trzy luźne lub wodniste kupy, ewentualnie jeden stolec powleczony śluzem, krwią lub ropą. W czasie biegunki u dzieci karmionych mlekiem matki stolców jest zwykle znacznie więcej. Wiele niemowląt karmionych piersią wypróżnia się dosłownie...

Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

Skutki uboczne antydepresantów

Skutki uboczne antydepresantów są różne w poszczególnych grupach leków przeciwdepresyjnych. Jedne z nich działają bardziej toksycznie na organizm, drugie mniej. Działania niepożądane leków antydepresyjnych nie pojawiają się wtedy, gdy stosowane są one zgodnie z użyciem. Czasami z niewielkim nasileniem mogą wystąpić w początkowym etapie leczenia. Skutki...

Uzależnienie od środków odurzających

Narkotyki w ciąży

może wykazywać zaburzenia oddychania i napady drgawkowe. W płynie owodniowym częściej (40%) spotykana jest smółka płodowa. | | Marihuana (...) zażywającej kokainę grozi nie tylko zawał serca, ale też nadciśnienie i napady drgawkowe. U dziecka natomiast można zaobserwować...

Klasyfikacja narkotyków

Kokaina - działanie, skutki zażywania

lung - płuca palaczy crack); napady drgawkowe; udary mózgu; bóle głowy; stereotypie ruchowe; drżenie mięśni; ataksja; uszkodzenia nerek i wątroby (...) rytmu serca, co uprawdopodabnia zawał serca, zawał mózgu lub krwotok mózgowy. Nawet małe dawki kokainy mogą wywołać napad drgawkowy. U kobiet

Uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu

głębokiej depresji z myślami lub tendencjami samobójczymi, zaostrzenie przewlekłej halucynozy alkoholowej, niezdiagnozowane napady drgawkowe (...) lub abstynencyjne napady mnogie i stany padaczkowe. Jeśli u danego chorego wystąpiły w przeszłości powikłania zespołu abstynencyjnego, takie jak napady...

Anoreksja

Skutki anoreksji

istoty białek, zaniki korowe, powiększenie przestrzeni płynowych, trudności z koncentracją, napady drgawkowe, depresja, trwałe deficyty

Neurologia

Histeria

zależą one od sugestywnych wpływów otoczenia. Z ośrodkowych objawów neurologicznych podczas ataków histerii mogą wystąpić: napady drgawkowe, ślepota

Uzależnienie od leków

Uzależnienie od leków nasennych

abstynencyjne, np. lęk, drżenie mięśni, napady drgawkowe, niepokój, omamy, bóle brzucha, silne pocenie, zaburzenia krążenia. Nadmierne dawki leków

Uzależnienie od komputera - objawy, leczenie

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Osoby uzależnione traktują telefon komórkowy jak przedłużenie ręki lub ucha, a brak telefonu może u nich wywoływać napady lękowe.

Objawy alkoholizmu

Fazy alkoholizmu

Pojęcie przewlekłego alkoholizmu wprowadził Magnus Huss w 1849 r. Klinicyści i badacze wciąż podejmują próby zdefiniowania uzależnienia od alkoholu i wyróżnienia poszczególnych etapów przebiegu choroby alkoholowej. Najbardziej znany jest podział stadiów alkoholizmu, dokonany przez Elvina M. Jellinka, który w 1960 r. opublikował pracę pt. "Koncepcja...

Omamy i halucynacje

Halucynacje alkoholowe

świadomości, omamy i urojenia, napady drgawkowe, podniecenie psychoruchowe, nierzadko agresja. Pacjent traci orientację w czasie i przestrzeni, relacjonuje

Zdrowie psychiczne

Nerwica i lęki

napięcie mięśniowe; nadwrażliwość na bodźce; porażenie narządów ruchu; brak czucia; nadmierne pocenie się; czerwienienie; zaburzenia równowagi; napady (...) drgawkowe; bezsenność; duszność; hiperwentylacja; nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów wewnętrznych; zaburzenia seksualne

Psychoterapia

EEGbiofeedback - terapia, która ma szerokie zastosowanie

, który trenowany wpływa stabilizująco na różne obszary mózgu i podwyższa znacznie próg drgawkowy. W 1972 roku opublikował swoją nowatorską metodę leczenia (...) lęku na tyle, aby funkcjonowanie nie było uciążliwe dla niej i jej rodziny. Napady lęku nie powtarzają się, od czasu zakończenia terapii minęło

Uzależnienie od alkoholu

Diagnozowanie alkoholizmu

, na który składają się takie objawy, jak: grube drżenie mięśniowe, halucynoza alkoholowa, abstynencyjne napady drgawkowe i delirium tremens, czyli majaczenie

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od amfetaminy

się poniższe symptomy ostrego zatrucia: znaczne podniecenie ruchowe, przyspieszenie toku myślenia, omamy, nastawienia urojeniowe, majaczenie, napady drgawkowe, wielomówność

Uzależnienie od alkoholu

Skutki alkoholizmu

ruchowa, niedowłady spastyczne kończyn, polineuropatia, napady drgawkowe, zaburzenia przytomności. Na podłożu encefalopatii Wernickego może rozwinąć (...) przytomności. Przy regularnym spożyciu alkohol może spowodować uszkodzenie mózgu, a to z kolei doprowadzić do napadów drgawkowych. Krok 6. Jeśli...

Zaburzenia snu

Senność w chorobie

Występująca bardzo rzadko choroba nazwana narkolepsją powoduje u dotkniętych nią osób napady snu, występujące w różnych, zazwyczaj niezbyt

Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

Świńska grypa - charakterystyka, historia, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

, dekompensacja przewlekłej niewydolności krążenia; ze strony ośrodkowego układu nerwowego: splątanie, nasilenie zmian otępiennych u osób starszych, napady (...) drgawkowe (zwłaszcza u dzieci pod postacią drgawek gorączkowych), zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych; ze strony innych narządów: ostre zapalenie

Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

Nowy lek na drgawki w epilepsji

Wyniki pierwszych badań klinicznych wskazują, iż nowy lek może znacznie zmniejszyć częstość napadów drgawkowych w trudnej do leczenia postaci

Skutki zażywania narkotyków

Zachowanie po narkotykach

.: depresję, urojenia, stany lękowe, nerwicę, napady drgawkowe, zawał serca, uszkodzenia nerek, uszkodzenia wątroby, udar mózgu. W przypadku zażywania

Wpływ astmy na życie

Astma a alkohol

wpływajace na zaostrzenie astmy Wino - zaobserwowano, że napady astmy najczęściej występują po wypiciu wina. Po czerwonym częściej niż po białym (...) niż po winie. Piwo - wywołuje napady astmy u około 10% chorych. To mniej niż w przypadku szampana czy wina. Inne alkohole - porto, sherry, whisky

Pierwsza pomoc

Padaczka - objawy, ataki epileptyczne, pierwsza pomoc

Objawy padaczki to najczęściej ataki epilepsji, które mogą powodować przerażenie otoczenia. Ludzie boją się, widząc napady epilepsji (...) . Rocznie choruje na nią około 100 tysięcy osób. Padaczka jest chorobą przewlekłą. Napady padaczkowe to najczęstsze objawy padaczki, można je ograniczyć

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Elektrowstrząsy w psychiatrii

na wywołaniu napadów drgawkowych, które doprowadzały do zwiększenia poziomu substancji przekaźnikowych w mózgu. Ich obniżone stężenie jest uważane (...) za jedną z przyczyn powstawania depresji. W tamtych czasach do napadu drgawkowego doprowadzano nie tylko poprzez działanie prądu elektrycznego

Leczenie astmy

Astma - kiedy szukać pomocy?

. Odczuwanie ciasności w klatce piersiowej. Nadmiar gromadzącej się w oskrzelach wydzieliny, trudnej do odkrztuszenia. Napady duszności.

Dolegliwości w ciąży

Zespół Hellp - przyczyny, objawy, leczenie

drgawkowych, w przypadku obniżenia poziomu płytek konieczne jest ich przetoczenie. Nieleczony zespół Hellp może natomiast doprowadzić do poważnych

Zabiegi

Stymulacja nerwu błędnego

lub genetycznej predyspozycji. Komórki mózgu wysyłają sygnały w niekontrolowany sposób i powodują napady. Napady padaczkowe mogą być wytwarzane (...) przez impulsy elektryczne z całego mózgu, zwane uogólnionymi lub z niewielkiego obszaru, zwane częściowymi napadami. Większość osób z padaczką może...

Omamy i halucynacje

Grzyby halucynogenne (WIDEO)

napady paniki i lęku, które mogą skończyć się tragicznie dla osoby przyjmującej takie środki odurzające. Jeśli więc człowiek, który zażył