Agranulocytoza

Dyskusje na forum

Artykuły Agranulocytoza
Normy laboratoryjne

Neutrofile - normy

Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) chronią organizm przed drobnoustrojami. Żyją od 2 do 4 dni. Poziom neutrofili stwierdza się na podstawie badania diagnostycznego, jakim jest morfologia krwi wykonywana na czczo. Zmieniony poziom granulocytów obojętnochłonnych...

Chorzy z obniżoną odpornością

Neutropenia

(...) ), które dzieląc się i dojrzewając, przekształcają się ostatecznie w jeden z pięciu głównych typów białych krwinek: neutrofile ... normy. Przyczyną neutropenii są często skutki uboczne leków. Neutrofile a neutropenia Neutrofile reprezentują główny system ... /mikrolitr). Jako że neutrofile prezentują ponad 70% białych krwinek, zmniejszenie ilości tychże powoduje jednoczesne...

Chorzy z obniżoną odpornością

Leczenie neutropenii

Ciało ludzkie posiada układ odpornościowy, którego zadaniem jest ochrona przed mikroorganizmami, obcymi substancjami czy zmutowanymi własnymi komórkami. Składa się na niego szereg elementów, od skóry czy błon śluzowych, poprzez narządy limfatyczne, po cały szereg różnych komórek. Jednym z elementów z wyżej wymienionego układu są neutrofile, zwane inaczej granulocytami ... o neutropenii. Na czym polega leczenie neutropenii? Spis treści Czym są neutrofile? Neutrofile to komórki pełniące...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Błonnik wpływa korzystnie na płuca

Błonnik wpływa korzystnie na płuca

(...) na florę bakteryjną jelit. To z kolei chroni organizm przed infekcjami i wytwarza neutrofile, które chronią...

Odporność organizmu

System immunologiczny

(...) i neutrofile. Na czym polega odpowiedź immunologiczna? Obce ciało, które dostaje się do organizmu zawiera dany antygen. W...

Odporność organizmu


Odporność swoista bierna

Układ odpornościowy człowieka składa się z szeregu elementów - od barier w postaci skóry i błon śluzowych, poprzez takie elementy jak grasica, śledziona czy węzły chłonne, po składowe mikroskopowe w postaci przeróżnych komórek (limfocyty, neutrofile, komórki żerne) czy przeciwciał oraz związków chemicznych (cytokiny, limfokiny itd.). Wszystkie wymienione elementy współgrając, tworzą mechanizm obronny, chroniący organizm człowieka przed wszelakiego rodzaju patogenami. Podział układu...

Białaczka

Białaczka a infekcje

(...) granulocyty dzieli się na 3 podgrupy. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) odpowiadają za pochłanianie bakterii, aby następnie...

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

(...) wpływają na różnorodne procesy odpornościowe, oddziałując na limfocyty B, makrofagi, neutrofile i limfocyty T CD8+. Wśród...

Objawy białaczki i chłoniaków

Chudnięcie a białaczka

(...) krwinki są naszymi obrońcami. Istnieje wiele typów białych krwinek limfocyty T, limfocyty B, neutrofile, monocyty,...