Obnizone mpv

Morfologia krwi - zastosowanie, normy, interpretacja

Badanie P-LCR - charakterystyka, normy

wykazały dużą średnią objętość trombocytów (MPV) i duży ich rozrzut. Wysoki wynik badania P-LCR wraz z innymi nieprawidłowymi wynikami może oznaczać